Världens mest innovativa ekonomier – The world’s most innovative economies – Le economie più innovative del mondo

Publicerat: 2016/01/20 i Design, företagande, Ledarskap, Skola, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , ,

Bloomberg 2016

I en värld av idéer, är Sydkorea kung.
Tyskland, Sverige, Japan och Schweiz tillhör de fem bästa i 2016 Bloomberg Innovation Index för 2016

 

Sverige har världens tredje mest innovativa ekonomi, enligt nyhets- och analysföretaget Bloomberg. Satsningarna på forskning lyfter Sverige. Dock är Sverige sämre på produktiviteten. Kungen på listan är Sydkorea och på andra plats ligger Tyskland. Indexet väger in utgifter för forskning, forskartäthet, hur tätt det är mellan de högteknologiska företagen, andel i högre utbildning, patentfrekvens, produktivitet och förädlingsgrad i produktionen.

Bland dessa ligger Sverige bäst till vad gäller utgifter för forskning och forskartäthet. Lite sämre är landet på andel i högre utbildning, produktivitet och förädlingsgrad. Sydkorea svaga sida är produktivitet i övrigt har de höga poäng. Av de stora länderna hamnar USA på åttonde plats och Kina hittar vi på plats 21. Bland de tio bästa länderna finns Finland på en sjunde plats och Danmark på den nionde. Italien hamnar i mitten av listan på plats nr 26. Sex av de 10 bästa ekonomierna kommer från Europa, och tre från Asien.

IDEON in Lund Sweden

IDEON in Lund Sweden

In the world of ideas, South Korea is king.
Germany, Sweden, Japan and Switzerland are among the top five in 2016 Bloomberg Innovation Index

 

Sweden has the world’s third most innovative economy, according to news and analysis company Bloomberg. Investments in research highlights Sweden. However, Sweden is worse on productivity. The King on the list is South Korea and in second place is Germany. The index weighs in spending on research, postgraduate density, how dense it is between the high-tech companies, the proportion of higher education, patenting frequency, productivity and value added in production.

Among these, Sweden is best as regards expenditure for research and postgraduate density. A little worse, the country is at stake in higher education, productivity and value addition. South Korea’s weak side is productivity in general has been the high points. Of the major countries ports the US in eighth and China we find on the spot 21. Among the top ten countries include Finland in seventh place and Denmark in the ninth. Italy end up in the middle of the list in place no. 26th. Six of the top 10 economies are from Europe and three from Asia.

Bloomberg innovationsindex/ Innovation Index 2016 : 

Country – Total Score

1 South Korea – 91,31

2 Germany – 85,54

3 Sweden – 85,21

4 Japan – 85,07

5 Switzerland – 84,96

6 Singapore – 84,54

7 Finland – 83,80

8 United States – 82,84

9 Denmark – 81,40

10 France – 80,39

……

26. Italy – 67,86

50. Kazakhstan – 48,48

Source/ Källa: BloombergBusiness

Some music with Broder Daniel – ”Shoreline”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s