-Vad döljer sig bakom den gröna grinden? -What is hidden behind the green gate? -Che cosa si nasconde dietro il cancello verde?

Publicerat: 2016/02/10 i Resor, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , ,
Frida Carlberg

En magisk grind,, vad finns där innanför? – A magical gate,, what is there inside? – Un cancello magica,, che cosa c’è dentro? Photo: Frida Carlberg

Text in Swedish and in English!

Det har blivit tid för en promenad. Det är vinter men ändå mycket vår i luften. Den lilla familjen går längs villakvarter och lekplatser. Himlen är fylld av vackra moln och ibland lyser solens strålar upp mellan molnen. Så kommer de fram till en grind. Den är målad i en grön färg. Det ser spännande ut. Vad döljer sig bakom grinden, buskarna och träden? De öppnar så grinden och söker sig fram genom växtligheten. Vad kan finns där?

It has become time for a walk. It’s winter but still much spring in the air. The small family goes along residential areas and playgrounds. The sky is filled with beautiful clouds and sometimes lights up the rays of the sun between the clouds. So, they come to a gate. It is painted in a green color. It looks exciting. What lies behind the gate, bushes and trees? They open that gate, and looking their way through the vegetation. What can be found there?

Frida Carlberg

The small path.- Vart leder den lilla stigen? – Il piccolo sentiero. Photo: Frida Carlberg

Det visar sig att där finns en smal stig. Så spännande, vart kan den leda? Längs stigen växer buskar och träd, många är gröna och några växter på marken bär kvar sina frukter från hösten.

It turns out that there is a narrow path. So exciting, where can it lead? Along the path grow shrubs and trees, many are green and some plants on the ground bears left their fruits from the fall of.

Frida Carlberg

-Kanske finns det vargar inne bland träden! -Maybe there are wolves among the trees! – Forse ci sono lupi tra gli alberi! Photo: Frida Carlberg

Så spännande! Undrar vart stigen leder? Kanske finns det björnar och vargar inne bland träden, säger Isac, där han sitter i sin vagn.

So exciting! Wondering where the road leads? Perhaps there are bears and wolves among the trees, says Isac, where he was sitting in his carriage.

Frida Carlberg

En vacker vintersol över ängen. A beautiful winter sun over the meadow. Un bellissimo sole invernale sopra il prato. Photo: Frida Carlberg

Så kommer familjen ut på en vacker äng och den lågt ställda vintersolen skiner starkt.

So comes the family out on a beautiful meadow and the low pledged winter sun shining brightly.

Frida Carlberg

Ett hav, en bro och ett annat land. A sea, a bridge and a different country. Un mare, un ponte e un paese diverso. Photo: Frida Carlberg

Plötsligt öppnar hela landskapet upp sig och ett hav breder ut sig. Ovanför drar mörka moln in. När Alice och familjen kommit en bit ut på ängen kan de se en vacker bro. En bro som leder över till ett annat land, Danmark. Alice frågar sin mamma om de skall vandra över bron och besöka Tivoli i Köpenhamn. Nej säger mamma Frida, det är för kallt idag, vi kan göra en promenad dit till sommaren. Tänk så mycket det fanns bakom den lilla gröna grinden. Det blev en spännande och lite magisk promenad en vinterdag i Skåne för den lilla familjen och deras hund.

Suddenly the whole landscape opens up and a sea turns out. Above the drawing dark clouds up. When Alice and the family got a bit out in the meadow, they see a beautiful bridge. A bridge that leads over to another country, Denmark. Alice asks her mother Frida whether they will walk across the bridge and visit Tivoli in Copenhagen. No, says mother Frida, it’s too cold today, we can do a walk there in the summer. Imagine how much it was behind the little green gate. It was an exciting and a little magical walk on a winter day in Scania for the small family and their dog.

And a song by Ulf Dageby

”Barn”- ”Children”-”Bambino”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s