Un breve incontro con l’Italia a Stoccolma – Ett kort möte med Italien i Stockholm – A short meeting with Italy in Stockholm

Publicerat: 2016/02/26 i Italien, Italien, Ligurien, Resor, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Milano C H Carlberg 2015

– For a brief moment, I dream myself away to Milan Centrale! – Per un breve istante, mi sogno via per Milano Centrale!

– Ett kort möte med Italien i Stockholm 

In English see down!

Sitter på Centralstationen i Stockholm. Det är eftermiddag och massor av människor på väg hem från sina jobb och folk på väg mot en resa någonstans. Bredvid mig sitter en man djup försjunken i en bok. Folk vandrar förbi allt medan en röst ljuder ut högtalaren och berättar varifrån tågen avgår. De små pubarna och caféerna är fullsatta. Jag ser upp mot det vackra och välvda taket. Så sätter sig två unga tjejer bredvid mig. Jag känner igen deras språk. Det är italienska. För ett ögonblick befinner jag mig på Milano Centrale. Öppnar ögonen och är åter i vår huvudstad. Jag frågar tjejerna varifrån de kommer. Italien svarar de i kör. Frågar vidare varifrån i Italien de kommer från. Tjejen bredvid mig berättar att hon kommer från en liten ort utanför Modena, som ligger i regionen Emilia Romagna i norra Italien. Berättar att jag varit där och bland annat besökt Parco Enzo Ferrari. Säger också att en känd operasångare kommer från Modena. – Ja, svarar hon, Luciano Pavarotti! Jag berättar att det i Modena finns ett stort svenskt företag, förpackningsföretaget Tetra Pak, ett företag som har sina rötter i universitetsstaden Lund. Idag har företaget sitt huvudkontor i Schweiz.

Stockholm H Carlberg

Part of Stockholm -The Old Town

Tjejen berättar att det är första gången hon är i Sverige. Har ännu inte sett Stockholm och berättar att hon tillsammans med en kompis, som nu studerar i en mindre stad i Dalarna, i morgon skall resa med tåg upp till Kiruna. Jag blir stum! Till Kiruna, dit är det nästan lika långt som till Italien från där vi sitter. Verkligen spännande äventyr att få se det norra av Sverige och förhoppningsvis även få se det magiska norrskenet. Vi talar vidare en stund och vi kommer in på att tala om Ligurien. Det visar sig att tjejen vandrat i de vackra bergen vid Cinque Terre och Levanto. Vi talar även om de jordskred och översvämningar som ofta sker i det södra Ligurien. Jag berättar om ett projekt jag skapat och föreslagit om hur man genom ett EU-projekt skulle kunna finna lösningar. Det visar sig att tjejen studerar vid ett tekniskt universitet, University of Modena and Reggio Emilia (grundat anno 1175) och om jag förstod rätt så studerade hon bland annat om vatten. Det har så blivit tid att ta tåget mot nordväst. Önskar tjejen all lycka med resan och äventyret i Kiruna.

Music from Stockholm with

Mauro Scocco

In English

Stockholm Central

Stazione centrale di Stoccolma – Stockholm Central Station

– A short meeting with Italy in Stockholm

Sitting at the Central Station in Stockholm. It is afternoon and lots of people on their way home from their jobs and people on their way to a trip somewhere. Beside me sits a man deep engrossed in a book. People walking past while the voice of the speaker and tells which tracks trains depart. The small pubs and cafes are packed. I look up at the beautiful and vaulted ceiling. So sit two young girls next to me. I recognize their language. It’s Italian. For a moment I find myself at Milano Centrale. Open my eyes and is once again in our capital. I asked the girls where they come from. Italy they answer in chorus. Further asks where in Italy they come from. The girl next to me says she comes from a small town outside of Modena, situated in Emilia Romagna region in northern Italy. Telling that I’ve been there and will visit include Parco Enzo Ferrari. Also says that a famous opera singer comes from Modena. – Yes, she replies, Luciano Pavarotti! I tell it in Modena is a large Swedish company, packaging company Tetra .., a company that has its roots in the university town of Lund in the south of Sweden. Today the company has its headquarters in Switzerland.

Gamla Stan Stockholm H Carlberg 2015

Part of the Old Town in Stockholm

The girl says that it is the first time she’s in Sweden. Have not yet seen Stockholm and says that she and a friend, who is now studying in a small town in Dalarna, tomorrow will travel by train up to Kiruna. I’m speechless! Kiruna, where it is almost as far as to Italy from where we sit. Really exciting adventure to see the north of Sweden and hopefully even get to see the magical northern lights. We speak on for a while and we get into talking about Liguria. It turns out that the girl walking in the beautiful mountains of the Cinque Terre and Levanto. We also talk about the landslides and floods that often occurs in the southern Liguria. I tell about a project I created and proposed about how, through an EU project could find solutions. It turns out that the girl is studying at a technical university, the University of Modena and Reggio Emilia (founded anno 1175), and if I understood correctly so she studied among other things, about water. It has become so time to take the train to the northwest. Wishing girl all the best of the trip and the adventure in Kiruna.

And some music from Italy with

Luciano Pavarotti & Lucio Dalla 

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s