Cinque Terre Liguria H Carlberg 2015

Cinque Terre – Liguria – Italy

In English see down!

Kanske funderar du på semester, tid för upplevelser och möten med nya landskap, människor och mat. Italien kan vara ditt nya mål och varför inte Ligurien. I det södra av Ligurien invid Mare Ligure ligger nationalparken Cinque Terre med sina fem byar Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola och Riomaggiore. Området och byarna ligger vackert invid havet omgärdade av vackra branta berg. Området finns med på UNESCO´s världsarvslista. Här kan du vandra i bergen mellan de små vackra färgrika byarna och uppleva det Liguriska landskapet vid havet. I den nordligaste staden Monterosso finns även fina stränder för bad och sol vid det vackra havet, Mare Ligure. Du kan även ta dig mellan byarna med tåg, och det handlar då om bara några få minuters resa.

Levanto HCG 2011

Levanto

Bor, påstår jag, gör man bäst i den lilla staden Levanto strax norr om Monterosso. Dit går du över bergen på cirka 2 timmar eller tar tåget och då handlar det om en resa på 5 minuter genom ett par långa tunnlar. Levanto har ett lugn och ligger mycket vackert vid havet omgärdat av berg fyllda av små byar, olivlundar och druvodlingar. Här är bergen inte fyllda med lika många vandrare som i bergen i Cinque Terre, upplevelsen blir annorlunda, vackrare och mer av ”här och nu”. Efter en 20 minuters promenad längs havet når man den lilla staden Bonassola. Även här finns ett lugn, vackra hus, gator och berg att vandra i och en strand att sitta vid.

Levanto HCG 2013

Mare Ligure – Levanto

I Levanto och Bonassola kan du även uppleva det italienska köket och då framför allt den underbara lokala maten, vinerna, dofterna och möta de vänliga människorna i området. Med nära 50 års erfarenhet och upplevelser i och av området rekommenderar jag detta varmt. Området kring Bonassola och Levanto lämpar sig bra även för barn och ungdomar, här kan de uppleva havet och alla dess spännande liv. Är du lite äldre finns här mycket att uppleva och det finns vandringsstigar som även passar de allra flesta. Bor gör man på fina campingar, B & B, hotell eller kanske hyr en privat våning.

Ligurien H Carlberg 2015

Liguria – Picture from a wonderful hike between Monterosso and Levanto.

And som Italian music with Max Gazzè :

In English

Perhaps you are thinking of vacation, time for experiences and encounters with new landscapes, people and food. Italy can be your new goals and why not Liguria. In the south of Liguria next to Mare Ligure, Cinque Terre National Park with its five villages of Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola and Riomaggiore. The area and the villages situated beautifully by the sea surrounded by beautiful steep mountains. The area is on the UNESCO World Heritage List. Here you can hike in the mountains between the small beautiful colorful villages and experience the Ligurian countryside by the sea. In the northernmost town of Monterosso is also nice beaches for swimming and sun at the beautiful sea, Mare Ligure. You can even take you between the villages by train, and it’s time for a few minutes ride.

Bonassola HCG 2012 Sept

Bonassola

Cinque Terre Sciacchetrail

Cinque Terre – Sciacchetrail, On March 20, organized the race Sciacchetra in the hills of the Cinque Terre. It’s about a race that is 47 km long. The race is dedicated to the area’s flagship wine: Passito Sciacchetrà

Lives, says I, do the best in the small town of Levanto, just north of Monterosso. Where you go over the mountains at about 2 hours or take the train, and then it’s about a journey of 5 minutes by a pair of long tunnels. Levanto has a quiet and beautifully situated by the sea surrounded by mountains full of small villages, olive groves and grape orchards. Here the mountains are not filled with as many hikers in the mountains of the Cinque Terre, the experience will be different, more beautiful and more of ”here and now”. After a 20-minute walk along the sea you reach the small town of Bonassola. Although this is a peaceful, beautiful houses, streets and mountains to hike in and a beach to sit at.

Monterosso al Mare 2009 Limone

Fruits and products from the mountains above Cinque Terre and Levanto

In Levanto and Bonassola, you can also enjoy Italian cuisine and especially the wonderful local food, wines, aromas and meet the friendly people of the area. With nearly 50 years of experience and experiences in the field and I recommend it warmly. The area around Bonassola and Levanto is well suited even for children and young people, here they can experience the sea and all its exciting life. If you are a little older this is a lot to experience and there are hiking trails that also fits most. Accommodation is in fine campsites, B & Bs, hotels, or maybe you prefer to rent a private apartment.

Ligurien H Carlberg 2015

The wonderful hills near Levanto and Bonassola

Gosht in Liguria H Carlberg 2015

Ghost in the mountains – Levanto – Liguria

Ligurien Karta

Here you can see Levanto from the air:

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s