Självmord hos unga ökar kraftigt i USA – Suicide among young people is increasing rapidly in the United States –

Publicerat: 2016/04/22 i Ledarskap, Skola, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ljuset i tunneln HCG 2012

Det måste finnas ett ljus i tunneln för våra unga – There must be a light in the tunnel for our young – Ci deve essere una luce nel tunnel per i nostri giovani

Självmord hos unga

ökar kraftigt i USA

 In English se e down!

Självmorden bland unga ökar även i USA. Ökningen är 24 procent mellan 1999 och 2014. Flickor i åldrarna 10-14 år står för den största ökningen och i dessa åldersgrupper har självmordsfrekvensen tredubblats från 0,5 per 100 000 personer1999 till 1,5 per 100 000 personer 2014. Fortfarande är självmord hos pojkar i åldersgruppen 10-14 år högre.

Chefen för Barn-och ungdomspsykiatrin vid sjukhuset Zucker Hillside i Glen Oaks, Victor Fornari, tror att ökningen bland unga kan vara en återspegling av tillgången på sociala medier och internet där många utsätts för virtuell mobbing. Experter i USA är nu mycket oroade för utvecklingen av psykisk ohälsa och den ökande självmordsfrekvensen och vill nu ha mer av förebyggande insatser. En mycket trist utveckling och tyvärr sprids den bland barn och ungdomar i hela vår värld. Det är hög tid att stanna upp och se barnet och ungdomen och bry sig om!

Se barnet - See the child

See the child! – Se barnet! – Sempre vedere il bambino!

Suicide among young people is

increasing rapidly in the United States 

 

Suicides among young people is also increasing in the United States. The increase is 24 per cent between 1999 and 2014. Girls aged 10-14 years accounted for the largest increase, and in these age groups have suicide rate tripled from 0.5 per 100 000 persons in 1999 to 1.5 per 100 000 people in 2014. Still, suicide higher among boys in the age group 10-14 years.

The head of Child and Adolescent Psychiatry at the Zucker Hillside Hospital in Glen Oaks, Victor Fornari, believes the increase among young people can be a reflection of the availability of social media and the Internet, where many are subjected to virtual victimization. Experts in the US are now very concerned about the development of mental disorders and the increasing suicide rate, and now want to have more of prevention efforts. A very sad development, and unfortunately it is spread among children and young people throughout our world. It is high time to stop and see the child and youth and care about!

Text from Bob Dylands song ”Life Is Hard”

°  °  °

Ever since the day
The day you went away
I felt that emptiness so wide
I don’t know what’s wrong or right
But I know I need strenght tonight
Strength to fight that world outside

°  °  °

”Life Is Hard” – sung by Kity

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s