Järvsö klack 390 möh HCG 2006

Views of the beautiful Järvsö – Utsikt över det vackra Järvsö – Vista della bella Järvsö

In English see down

Arbetar vidare med min kommande barnbok. En bok som utspelar sig i Järvsö i det vackra Hälsingland. Ett företag i Gävle designar nu boken, dvs. delar upp mina texter på sidor och för in de vackra bilder jag köpt av en konstnärinna, Kathrin Bergqvist-Löfgren. Har även kontakter med tryckeriet när det gäller papperskvalitet och mycket annat. En bok i papper är en relativt komplicerad produkt.

Jag känner att boken verkligen blir vacker och formgivaren Anna-Karin Tillström på företaget Baringo i Gävle gör ett fantastiskt arbete. Det är verkligen en ”resa” att se boken sakta växa fram och se en dröm gå i uppfyllelse. Detta är min tredje bok som blir verklighet. Det krävs inspiration, kunskap, kontakter och pengar. Nu är bokens tillkomst snart inne i fasen tryckning. Jag har lagt ner en hel del pengar så här långt och inför tryckningen behövs tillskott i finansieringen.

Att vara en ”enkel” författare har för mig inte betytt att det ger några inkomster. Så här långt i mitt skrivande har det enbart varit kostnader. De två böcker jag givit ut har medfört utgifter på närmare 100 000 kr. Det är mycket pengar men för mig har det varit värt varenda krona. Det jag fått tillbaka i form av glädje av de barn som läst boken Frida och måntrappan går inte att värdera i pengar, inte heller alla de positiva kommentarer jag fått för min dikt & novell bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder”.

Nu är dock reserverna förbrukade, de har gått till att finansiera inköp av teckningar och design av boken i form av text, bilder, omslag mm. Måste nu finna en finansiering, kanske någon form av sponsring och eller gåvor, till tryckningen av min nya bok för barn, ett litet äventyr STUNDER som utspelar sig i LIllbabsland dvs. Järvsö. Går allt vägen så finns boken ”STUNDER – berättelser från Järvsö” tryckt till sommaren.

Tomas Andersson Wij, med rötter i Hälsingland

sjunger sin vackra låt ”Hälsingland”

Järvsö 2010 Håkan Carlberg

Morning at a lovely lake in Järvsö – Morgon vid en vacker sjö i Järvsö – Mattina in un lago in Järvsö

In English

Working on with my upcoming children’s book. A book that takes place in Järvsö in the beautiful Hälsingland. A company in Gavle are designing the book, ie divide my texts on the sides and out the beautiful images I purchased by an artist, Kathrin Bergqvist-Löfgren. I also have contacts with the printers in terms of quality paper and much more. A book in paper is a relatively complex product.

I feel that the book really is beautiful and the designer Anna-Karin Tillström at the company Baringo in Gavle do a fantastic job. It is truly a ”trip” to see the book slowly emerge and make a dream come true. This is my third book that will become a reality. It takes inspiration, knowledge, contacts and money. Now the book’s genesis soon inside the printing phase. I’ve put a lot of money so far and the time of printing needed addition to the funding. To be a ”simple” writers have for me not meant that it generates substantial proceeds.

So far, in my writing, it has only been expenses. The two books I published has brought spending almost 100 000. There is a lot of money, but for me it has been worth every penny. What I received back by the children who read the book Frida and måntrappan is not possible to evaluate in money, nor all the positive feedback I got for my poem and short story book ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments.”

Now, however, reserves are exhausted they have gone to finance the purchase of artwork and design of the book in the form of text, images, covers, etc.. Must now find a financing, perhaps some form of sponsorship or donations to the printing of my new book for children, a little adventure MOMENTS set in Lill-Babs Country ie Järvsö. If everything goes the way the book ”Moments – stories from Järvsö” will be in printed condition this summer.

The singer with roots in Hälsingland – Tomas Andersson Wij – singing

”Blues From Sweden”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s