Arbetslös fastkjedjad

Fastkedjad i arbetslöshet – Chained in unemployment – Incatenato della disoccupazione

Är detta en dag i ett värdigt liv i Sverige?

Mailen rullar in. Alla med negativa meddelanden angående tjänster jag sökt. Sex mail där jag informeras om att jag inte varit intressant för tjänster i skolans värld. Som pedagog med en högskoleexamen, lång erfarenhet som ledare såväl inom organisationer, projekt och skola förstår jag inte ointresset. Jag påstår att vi har såväl en åldersdiskriminering som en diskriminering vad gäller kön inom den svenska skolan. Det handlar om att inte vara fyllda 50 år och i speciellt i skolans värld om att vara kvinna – omvänd könsdiskriminering, är det ok?

Dagens skörd av negativa svar:

Tack igen för din ansökan till tjänsten som rektor för XX Gymnasiet i Helsingborg. Vi vill meddela att tjänsten nu tillsatts av annan sökande.

°°°

Tack igen för din ansökan till tjänsten som rektor på YY Gymnasiet i Falun. Vi vill meddela att tjänsten nu tillsatts av annan sökande.

°°°

Tack för din intresseanmälan till jobbet som Regionchef för ZZ. Tyvärr har vi valt att gå vidare med andra sökande och önskar dig lycka till i fortsättningen!

°°°

Vi tackar för din ansökan och det intresse du visat för att arbeta hos oss, Helsingborgs stad! Vi har denna gång valt att tillsätta tjänsten med annan sökande.

°°°

Vi har tagit emot din ansökan som biträdande rektor vid XX skola i Borlänge och håller just nu på med rekryteringsprocessen där ett antal sökande är kallade till intervjuer.

°°°

Nu är rekryteringen klar till befattningen ovan, som pedagog vid uppstart av skola i Malmö. Vi vill meddela att befattningen är tillsatt av annan sökande.

°°°

En Blues För Sverige – Tomas Andersson Wij

Is this a day in a life of dignity, in Sweden?

Email rolls in. Any negative announcements about the job I applied for. Sex email in which I informed that I have not been interesting for services in the school. As a teacher with a college degree, years of experience as a leader in both organizations, projects and school I do not understand the lack of interest. I assert that we have both an age discrimination as discrimination in terms of gender in Swedish schools.It’s about not being filled 50 years and especially in the world of school to be a woman – reverse sexism, is it ok?

Today’s harvest of negative responses:

Thanks again for your application for the post of rector of the XX College in Helsingborg. We would like to announce that the service is now appointed by the other applicants.

°°°

Thanks again for your application for the post of principal at YY high school in Falun. We would like to announce that the service is now appointed by the other applicants.

°°°

Thank you for your interest to work as Regional ZZ. Unfortunately, we have chosen to move forward with other candidates and wish you luck in the future!

°°°

We thank you for your application and your interest to work with us, Helsingborg! We have this time chosen to fill the post with another applicant.

°°°

We have received your application as assistant principal at XX school in Borlänge and is currently in the recruitment process where a number of candidates are called to interview.

°°°

Now recruiting clear to the position above, as a teacher at the start of school in Malmö. We would like to announce that the position is appointed by another applicant.

Crazy – Gnarls Barkley

Arbetslöshetens helvete Håkan Carlberg 2015

Unemployment, to no longer be any – emptiness and perhaps death – Arbetslöshet, att inte längre vara någon – tomhet och kanske död

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s