ROM EN DAG I MAJ – ALDO MORO – Rome one day in May 1978 – Roma, un giorno, maggio 1978

Publicerat: 2016/05/21 i Italien, Ledarskap, Resor, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 En dag av sorg i Rom 1978

In English see down!

Året är 1978 och jag reser i bil runt i Europa under tre månader i syfte att upptäcka ”mitt” Europa. Jag har precis anlänt till Italiens huvudstad Rom.  Det är kaos, något har hänt. Gator fyllda av polis, militär och människor i sorg – jag blev mycket tagen av den mycket tryckta stämningen. Under kvällen,i tältet, skrev jag ner en text som blev till en dikt.

Detta låg bakom stämningen i Rom

Aldo Moro var en italiensk politiker tillhörande kristdemokraterna – han var även professor i juridik och hade lett två italienska regeringar på 60 och 70-talen.

Den 16 mars 1978 skulle det italienska parlamentet genomföra en förtroendeomröstning för vad som skulle ha blivit Moro,s tredje ministär. Moros bil och hans eskort stoppades på Via Fani i norra Rom. Hans eskort på fem livvakter sköts ihjäl, Moro kidnappades och fördes från platsen.  Röda brigaderna tog på sig ansvaret och krävde att brigadister skulle släppas i utbyte mot Moro, italienska regeringen vägrade.  Den 9 maj 1978, efter 55 dagar i fångenskap, påträffas Aldo Moros kropp i bagageutrymmet på en röd Renault 4, parkerad  på Via Michelangelo Caetani i det centrala Rom. Aldo Moro hade dödats med elva skott!

Min upplevelse denna dag, den 9 maj 1978, i Rom blev till en dikt.

Min dikt nedtecknad i Rom den 9 maj 1978

°  °  °

Aldo Moro är död

svarta band i flaggornas toppar

förvirring råder

Människor samlas i grupper

på gator och torg


Utanför partikaféerna diskuterar

de äldre männen högljutt

stora gester,

förtvivlan i deras röster

en undran, vad kommer nu


Affischer megafoner kransar

kvinnor på väg till kyrkan

bärande på jättelika blomster

kyrkans ingång är täckt med

ett svart tygstycke

I ett bagageutrymme fann man Aldo Moro

det var i det centrala Rom, våren 1978

Jag var där

militär och polis var också där

med pansar och gevär

avspärrningar, barrikader, sirener

En gastkramande väntan

i mina drömmars Rom

°  °  °

A day of sorrow in Rome in 1978

In English

The year is 1978, and I was traveling in a car around Europe for three months in order to discover the ”my” of Europe. I have just arrived in the Italian capital of Rome. It’s chaos, something has happened. Streets filled with police, military and people in mourning – I was very taken by the very nasty mood. During the evening, in the tent, I wrote down a text that became a poem.

This was behind the the mood in Rome

Aldo Moro was an Italian politician belonging to the Christian Democrats – he was also a professor of law and had led two Italian governments in the 60s and 70s.

On 16 March 1978. the Italian parliament conduct a vote of confidence for what would have been Moro’s third ministry. Moro’s car and his escort was stopped on Via Fani in northern Rome. His escort of five bodyguards were shot dead, Moro was kidnapped and taken away. Red Brigades claimed responsibility and demanded that brigade lard would be released in exchange for Moro, the Italian government refused. On May 9, 1978 after 55 days in captivity, found Aldo Moro’s body in the trunk of a Renault 4, parked on Via Michelangelo Caetani in Rome. Aldo Moro was killed by eleven shots!

°  °  °

My experience this day on May 9, 1978 in Rome became a poem,

written in Rome on 9 May 1978.

°  °  °

Aldo Moro’s death

black bands in flags peaks

confusion prevails

People gather in groups

in the streets of Rome

°

Outside cafes discusses

the older men loudly

big gestures,

despair in their voices

A wonder, what will happen

°

Posters megaphones wreaths

women on their way to church

bearing on the giant flower

church entrance is covered with

a black piece of cloth

°

In one luggage compartment was found Aldo Moro

it was in the center of Rome, spring 1978

I was there

Military and police were also there

with armor and guns

barriers, barricades, sirens

A thrilling anticipation

in my dreams Rome

°  °  °

And here an italian song ‘Svalutation’ 70s with Adriano Celentano

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s