Järvsö -Håkan Carlberg

The small village Järvsö in Hälsingland, Sweden – In the background the mountain Järvsöklack. 

Bokutgivning – Finansiering av tryckning

In English see down

Jag har nu gjort klar min tredje bok. Min första barnbok, ”Frida och måntrappan”, gav jag ut 2010 och min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” presenterades vid Bokmässan i Göteborg hösten 2014. Nu är min nya barnbok klar. Den har fått en design av art director Anna-Karin Tillström vid företaget Baringo i Gävle samt ett antal vackra illustrationer av en mycket duktig konstnärinna, samt är genomläst av en professionell mycket kunnig barnboks person. Boken, ”Stunder i Järvsö” innehåller en berättelse om en pojke som flyttar från Skåne till Järvsö, och det har hänt något märkligt med huset där uppe i Hälsingland. Vad?

Jag har nu lagt ner mycket egen tid och pengar på dessa böcker. Boken jag nu vill ge ut och tror mycket på är klar att tryckas. Men… det fattas finansiering. Är du intresserad av att finansiera delar eller hela tryckningen ser jag fram emot att höra från dig. Eller har du tips på finansieringsmöjligheter, hör av dig.

Barn och böcker

För mig handlar barn och böcker om att just barnet får använda alla sina språk. Böcker ger barnet mycket, väcker fantasin och ger upplevelser och stimulerar många sinnen. Det handlar också mycket om att vi som föräldrar, mor- och farföräldrar engagerar oss i våra barn och barnbarns intresse för boken och väcker deras läslust.

Just samverkan mellan den vuxne och barnet är avgörande, att uppleva en bok tillsammans tala kring den och låta barnet ställa alla sina varför då-frågor. En bok ska väcka fantasin och ett samtal mellan barnet och den vuxne och mynna ut i egna fantasier och drömmar. Positiva upplevelser av böcker från tidig ålder kommer definitivt att påverka läslusten positivt hos våra barn vilket i sin tur leder till en ökad förmåga att ta till sig ny kunskap. Så, gå fram till bokhyllan och ta fram vackra böcker gjorda av pappersmassa från våra underbara skogar, böcker med vackra och spännande bilder och låt barnet välja en och starta upplevelsen tillsammans.

Järvsö klack 390 möh HCG 2006

View from the mountain Järvsöklack of the beautiful village of Järvsö in Sweden.

Publishing – Financing of printing

In English

I have now finished my third book. My first children’s book, ”Frida and måntrappan” I published in 2010, and my book ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments” presented at the Book Fair in Gothenburg in autumn 2014. Now my new children’s book finished. It has got a design by art director Anna-Karin Tillström at the company Baringo in Gävle and a number of beautiful illustrations by a very talented artist, and are read by a professional children’s book very knowledgeable person. The book, ”Moments in Järvsö ”contains a story about a boy who moves from Scania to Jarvso, and it has happened something strange in the house up there in Hälsingland. What?

I have put a lot of own time and money on these books. The book I now want to give out and believe in is ready to be printed. But … there is no funding. Are you interested to finance part or all of the printing, I look forward to hearing from you. Or do you have tips on funding opportunities, please contact.

Children and Books

For me children and books about that just the child must use all their languages. Books gives the child a lot, evokes the imagination and provides experiences and stimulate many senses. There is also much that we as parents and grandparents are committed to our children and grandchildren’s interest in the book and awakens their love of reading.

Just interaction between the adult and the child is vital, to experience a book together to talk about it and let your child put all their why-questions. A book will arouse the imagination and a conversation between the child and the adult, and culminate in their own fantasies and dreams. Positive experiences of books from an early age will definitely affect positively love of reading in our children which in turn leads to an increased ability to absorb new knowledge. So, go to the bookshelf and produce beautiful books made of paper pulp from our wonderful forests, books with beautiful and exciting pictures, and let the child choose one and start the experience together.

And so a song about the wonderful

landscape of Hälsingland

Written and performed by Tomas Andersson Wij

Frida och måntrappan HCG2014

My previous children’s book ”Frida and måntrappan”

Carlberg, Håkan - Dikter vid havet Omslag

My last book of poems and short stories from among other Liguria in Italy.

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s