Borlänge, 2016 – våldets stad / violence town / città violenza

Publicerat: 2016/07/30 i Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , ,
Borlänge Sweden 2016

Borlänge juli 2016 – en stad fylld av våld / Borlange – a city full of violence / Borlange – una città piena di violenza. Photo: TT-Aftonbaldet

Borlänge – våldets stad

In English see down

Under den senaste veckan har Borlänge visat på många vidriga händelser. En man har mördats på en gata i staden, en kvinna våldtagits i staden våldsamma bränder har anlagts bland annat. Tidigare under denna månad har polis utsatts för stenkastning och under året har många mycket grova våldsamheter, hot och bränder förekommit. Som inflyttad från Malmö kan jag se att Borlänge har mycket att göra för att lyfta upp staden och kommunen ur en grop av våld och ett mänskligt klimat som mest liknar en permanent storm.

Ni politiker och chefer i kommunen, inom t ex skolan våga anställa människor med erfarenhet från andra platser i vårt land. Det är när olika erfarenheter och kunskaper möts som det händer saker som leder framåt. Borlänge bör lämna ”bruksandan” och öppna upp ögonen och se att man inte kan och vet allt själva. Borlänge nu, sommaren 2016, är fylld av tragik, våld och rädsla. Alltså inget som leder människorna framåt och uppåt.

Det vilar ett stort ansvar på politiker och ledare i kommunen. Det finns massor att ta tag och det handlar om att göra det nu! Det handlar om att få såväl kommunala, regionala som statliga organisationer och dess personal att dra åt samma håll, samtidigt. I Lärarförbundets senaste ranking av de bästa skolorna i Sverige hamnar Borlänge på plats 274 av landets 290 kommuner, alltså på en plats som visar att kommunen tillhör de absolut sämsta i landet. Här finns ett arbete att göra, och om att göra det nu. Det handlar även om ledarskap, pedagogik, integration för att med tydlighet och engagemang få en stad där alla kan känna sig trygga och det handlar om att kommunens alla chefer och anställda känner till kommunens tre ledord och förstår vad de innebär, på riktigt, alltså i vardagen! Inte minst måste ansvariga i Borlänge lyfta blicken och lära av andra! Se och besök den f.d. bruksstaden Malmö som genomgått en enorm förvandling under de senaste 25 åren.

In English

Over the past week have shown many Borlange vile events. A man has been murdered on a street in the city, a woman was raped in the city of violent fires have been built, among other things. Earlier this month, police have been subjected to stone throwing and during the year a lot of very serious violence, threats and fires occurred. As an immigrant from Malmo, I can see that Borlange has much to do to lift up the city and community of a pit of violence and a human environment that most resembles a permanent storm.

You politicians and managers in the municipality, in areas such as school dare to hire people with experience from other places in our country. It is when different experiences and knowledge come together as things happen that leads forward. Borlange should have left ”mill spirit” and opened up the eyes and see that we can not and do everything themselves. Borlange Now, summer 2016 is full of tragedy, violence and fear. So nothing that leads people onward and upward.

It is a great responsibility on the politicians and leaders in the community. There is plenty to take hold and it’s about to do it now! It is about getting both municipal, regional and state organizations and its staff to pull in the same direction at the same time. In Lärarförbundets latest rankings of the best schools in Sweden Borlange ports in place 274 of the 290 municipalities, ie in a place that shows that the municipality belongs to the absolute worst in the country. There is a job to do, and it’s about to do it now. It is also about leadership, education, integration, and with clarity and commitment to get a city where everyone can feel safe, and it involves all municipal managers and employees know the municipality’s three key words and understands what they mean, for real!

Borlänge 1 maj 2016

Borlänge juli 2016 – en stad fylld av våld / Borlange – a city full of violence / Borlange – una città piena di violenza.

Salute Håkan Carlberg

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s