Vyer från ett tåg – Scene tratte da un treno – Views from a train

Publicerat: 2016/08/19 i Arbetslöshetens helvete, Resor, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , ,
X-tåget Ljusdal

-Di attesa per un treno

Vyer från ett tåg

°  °  °

In English see down!

Reser med ett tåg mot nordväst från huvudstaden efter en intervju för ett arbete i den vackra staden. Skådar ut genom fönstret och tar in landskapen som passerar förbi. 

Underbart vackra husfasader sträcker sig upp mot de grå låga molnen när tåget sakta lämnar Centralen och åker längs Klarastrandsleden, Karlbergssjön och Wasastadens kvarter.

En flock med vackra ringduvor i ösregnet, björkar med vissnade löv i gult, odlingar fyllda med gröna granar.

Där en häger. Hjortar och stora flockar med tranor på de nyskördade åkrarna. Hus med tomter fyllda av skrotbilar. Ett virkesupplag intill ett sågverk, ängar med röda lador.

Skog H Carlberg

Skog – Forest – Della foresta

En perrong i trist betong. Så hästhagar, hagar med får och hagar med skrot. Travar med järnvägsslipers, industribyggnader i rött tegel. Ett välväxt ekträd väcker minnen. Sjuttiotalskvarter och villor klädda med plattor av eternit. En sjö täckt med många små öar fyllda med träd och röda stugor. Åkrar med mogen säd lysande i en vacker gyllenbrun nyans. Skogar med höga spikraka furor.

En väg formad av grus. En älg med gigantiska horn ser oroligt upp mot tåget. Björkars vita stammar lyser upp i det begynnande mörkret. Ännu en sjö där människor fiskar. En strömmande älv och vid stranden en stuga att leka i. Böljande berg dyker upp vid horisonten. Djupa dalar, höga berg. En industribyggnad, en väg i svart asfalt.

En kyrka sträcker sitt svarta torn mot himmelen. Molnen skingras och ljuset kommer åter. Så en stad. Ett arkitektoniskt fulländat stationshus och resan har nått sitt mål.

Train - Tåg HCG2013

Views from a train

°  °  °

Traveling with a train to the northwest from the capital after an interview for a job in the beautiful city. Sees out the window and take in the landscapes passing by.

Wonderfully beautiful facades extending up toward the low gray clouds as the train slowly leaves the Centre and go along Klarastrandsleden, Karlberg and Wasa city blocks.

A flock of beautiful pigeons in the pouring rain, birch trees with withered leaves in yellow, orchards filled with green spruces.

A heron slowly lifting. Deer and large flocks of cranes in the freshly harvested fields. House with plots filled with scrap cars. A storage timber next to a sawmill, meadows with red barns.

Granskog HCG

A forest full of spruce trees

A platform in the dreary concrete. So, paddocks, pastures with sheep and pastures with scrap. Stacks of railway sleepers, industrial buildings of red brick. A well-grown oak tree evokes memories. Seventy Quarter and villas lined with slabs of Eternit. A lake covered with many small islands filled with trees and red cottages. Fields of ripe grain resplendent in a beautiful golden brown hue. Forests with high spike straight pines.

A road formed by rubble. A moose with giant horns looking anxiously up at the train. Birches white trunks lit up in the incipient darkness. Even a lake where people fish. A flowing river and beachfront cabin to play in. Rolling mountain appears on the horizon. Deep valleys, high mountain. An industrial building, a road in the black asphalt.

A church extends its black tower to heaven. The clouds dissipated and the light will return. So a city. An architecturally resplendent station building and the journey has reached its goal.

And here’s another train ride in winter with Moby:

Och här en annan tågresa i vinter med Moby: 

Ed ecco un altro viaggio in treno in inverno con Moby:

”Ever Loving”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s