Bo Bergman, böcker av HCG2014

Bo Bergman, en av Sveriges stora författare, gav ut många diktsamlingar, noveller och romaner under sitt liv som varade 98 år. Vi är släkt via hans moder. – Bo Bergman, one of Sweden’s great writers, published many collections of poetry, short stories and novels in his life that lasted 98 years. We’re related through his mother.

Att skriva en bok och få den utgiven

In English see down!

Skriver en historia, berättelse, om några händelser i det vackra Järvsö. En berättelse som innehåller en märklig historia, som utspelat sig i verkligheten. Det handlar om ett barn som med familjen flyttar från det platta Skåne till ett hus invid bergets brant i det fagra Hälsingland.

Har nu boken i ett tryckfärdigt skick. Har köpt en tjänst där en mycket bokkunnig person läst och föreslaget ett par justeringar av texten. Fann en mycket duktig konstnär som illustrerat boken, dessa vackra bilder har jag köpt. För att sedan förpacka och designa bokens text och illustrationer köpte jag en tjänst av ett företag i branschen. Boken är nu helt klar för att tryckas och finns i form av filer på min dator.

Har sökt finansiering för att nu trycka upp boken och göra den tillgänglig för barn som vill uppleva och läsa. En viktig del av våra barns utveckling, utveckling av alla deras hundra språk. Så här långt har jag finansierat boken med sparade medel. Som arbetssökande räcker inte längre pengarna till för att finansiera en tryckning. Mina tidigare böcker ”Frida och måntrappan” och ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” har jag helt finansierat med egna medel.

Jag liknar detta med en duktig kock som tillagat en god och vacker middag med förrätt, varmrätt och dessert, men som saknar bestick och ett porslin att lägga upp maträtterna på och servera sina gäster. Att vara kreativ, skriva en bok och att få den utgiven är en konst.

Min gode vän Björn, säger:

-”Du måste vara känd för något annat för att bli uppmärksammad och få din bok utgiven och läst”.

Böst Trelleborg H Carlberg

-How be reached out to the market with the book? -Come Può raggiungere il mercato con il suo libro?

To write a book and get it published

In English!

Writing a story, story, about some events in the beautiful Järvsö. A story that contains a remarkable story that played out in reality. It is about a child with the family moves from the flat Skåne into a house near the mountain’s steep in the beautiful Hälsingland.

Now have the book in a print-ready condition. Have bought a service where a very qualified person reading the book and suggested a few adjustments to the text. Found a very talented artist who illustrated the book, these beautiful pictures I have bought. Then package and design the book’s text and illustrations, I bought a service from a company in the industry. The book is now fully ready to be printed and is in the form of files on my computer.

Have applied for funding to now press the book and make it available for children who want to experience and learn. An important part of our children’s development, the development of all their hundred languages. So far I have funded book with savings. As unemployment is no longer enough money to fund the printing. My previous books ”Frida and the staircase to the Moon” and ”Poems by the sea Mare Ligure & other moments” I have fully financed with own funds.

I compare this with a talented chef who cooked a good and beautiful dinner with an appetizer, main course and dessert, but lacking cutlery and crockery to add up the dishes and serve their guests.

My good friend Bjorn says:

– ”You need to be known for something else to get noticed and get your book published and read.”

° ° °

Pelle Carlberg sings his song :

”I Love You, You Imbecile”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s