Har du ett jobb åt mig? – Do you have a job for me? – Hai un lavoro per me?

Publicerat: 2016/09/12 i Arbetslöshetens helvete, Design, företagande, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , ,
Håkan Carlberg Milano 2013

HCarlberg at Piazza del Duomo in Milan

En fråga till dig kära läsare:
-Har du ett jobb åt mig?

In English see down!

Jag har en bakgrund som :

 • Rektor – Enoch Thulingymnasiet med ansvar för 60 medarbetare och 450 elever/ Hermods Design Construction College var med och startade upp en helt ny skola
 • Regionchef – för Företagarna i Gävleborgs- och Skåne län
 • Projektledare – Ansvarig för Designåret i Gävleborgs län. VISA-projektet – samverkan mellan skola och näringsliv
 • Pedagog – Fritidshem
 • VD – Rovdjurscentret De5Stora
 • Arbetsförmedlare – ansvarig för unga sökande och dataansvarig
 • Egen företagare – tjänster till företag implementering av kvalitetsledningssystem / upprättande av arbetsbeskrivningar
 • Föreläsare – föreläst vid högskola – gymnasieskola – mm
 • Författare till tre böcker
 • Italien – lång erfarenhet av samverkan med organisationer – mycket god kännedom och kontaktnät i det världsberömda området Cinque Terre i Ligurien och omgivande orter. Hjälpt en italiensk konstnär med utställningar i Sverige och Danmark. Medverkat vid mässor i Milano bl .a..

Styrelseuppdrag, som jag haft genom åren

Rovdjurscentret De5Stora – Adjungerad till styrelsen (Vd)

Maria Montessoriskolan i Lund – Styrelseledamot, marknadsföring

Torsbergsgymnasiet – Ledningsgruppen (rektor)

Stiftelsen Svensk industridesign – Ingått i nätverket i Sverige

Design X – Ledamot i styrgruppen (projektledare)

LKS Gymnasieförbund – Ledningsgruppen (rektor)

Ung Företagsamhet Gävleborgs län – Vice ordförande

Wij Utbildningscenter Ockelbo, KY-utbildning – Styrelseledamot (företagarutbildning)

NyföretagarCentrum Gävle/Sandviken – Styrelseledamot

Högskolan i Gävle – Styrelseledamot i ALC

Arbetsmiljöverket Falun – Ledamot i Yrkesinspektionsnämnden i Dalarna/Gävleborg,

Växtkraft Mål 4, Gävleborgs län – Ledamot i arbetsutskott

Växtkraft Mål 3, Gävleborgs län – Ledamot i styrelsen

Företagarna, Skåne län – Sekreterare och ledamot i Au

Tillväxtavtalet Gävleborgs län – Ledamot i Sekretariatet / Ledamot i Beredningsgruppen / Ledamot i Kompetensrådet /  Ledamot i Operativa resursen / Ledamot i gruppen för infrastruktur

Företagarna, Gävleborgs län – Sekreterare och ledamot i Au

FR2000, kvalitetsledningssystem – Ledamot i styrgruppen

HASCAR, ek förening, banracing – Styrelseledamot och en av grundarna

Utbildning bl a.:

 • Pedagogisk högskoleexamen
 • Avancerad ledarskapsutbildning
 • En mängd kortare utbildningar inom företagande, kvalité, pedagogik

Har erfarenhet/kontaktnät från olika platser i Sverige :

Malmö – Lund – (Öresundsregionen) – Landskrona – Stockholm – Gävle – Söderhamn – Järvsö

Ser du möjligheter?

Hör av dig, var du än befinner dig på vår jord.

°  °  °

En sång med Totta Näslund, ”Mitt Liv Är Nu”

Håkan Carlberg Bokmässan GBG 2014

HCarlberg at Göteborg Book Fair

A question to you, dear reader:
-Do you have a job for me?

 

I have a background as:

 • Headmaster – Enoch Thulin High School responsible for 60 employees and 450 students / Hermods Design Construction College was involved in starting up a brand new school
 • Regional Manager – Sweden’s largest organization for entrepreneurs with responsibility for Gävleborgs- and Skåne county
 • Project Manager – Responsible for the the Design Year in Gavleborg county. VISA project – cooperation between schools and the business community
 • Pedagogue – Childcare
 • Employment officers – responsible for young applicants and data manager
 • Self-employed – services to companies implementing quality management / creation of job descriptions
 • Lecturer – lectured at the college – high school – etc.
 • Author of three books
 • Italy – long experience of cooperation with organizations – very good knowledge and contacts in the world famous Cinque Terre in Liguria and surrounding towns. Participated in trade fairs in Milan, among others. Helped an Italian artist with exhibitions in Sweden and Denmark.

Directorships, as I have had through the years

Big 5 Predator Centre – Co-opted to the Board (CEO)

Maria Montessori School in Lund – Director, Marketing

Torsbergsgymnasiet – The management team (principal)

Swedish Industrial Design Foundation – Entered in the network in Sweden

Design X – Member of the Steering Committee (project)

LKS Gymnasieförbund – The management team (principal)

Young Enterprise Texas – Vice President

Wij Ockelbo Education, Vocational Training – Director (business training)

Nyföretagarcentrum Gävle / Sandviken – Board Member

Gävle University – Director of ALC

Arbetsmiljöverket Falun – Member of the Professional Inspection Committee in Dalarna / Gavleborg,

Objective 4, Gävleborg – Member of the Working Committee

Objective 3, Gävleborg – Member of the Board

Entrepreneurs, Skane – Secretary and member of the Au

Growth Agreement Gävleborg – Member of the Secretariat / Member of Drafting / Member of Competence Council / Director of Operational resource / Member of the Group for Infrastructure

Entrepreneurs, Gävleborg – Secretary and member of the Au

FR2000, quality management – Member of the Steering Committee

HASCAR, economic association, racing – Director and co-founder

Education, among others :

 • Pedagogical university degree
 • Advanced management education
 • A variety of short courses in entrepreneurship, quality, pedagogy

Have experience / contacts from various locations in Sweden: Malmo – Lund – (Öresund Region) – Landskrona – Stockholm – Gavle – Soderhamn – Järvsö – In Italy: Levanto – Monterosso al Mare – La Spezia – Milan

Do you see opportunities?

Get in touch, wherever you are in our world.

°  °  °

Weeping Willows sings ”It Take A Strong Heart To Love”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s