Ett magiskt möte med släkt och herrgård – Un magico incontro con i parenti e un palazzo – A magical meeting with the relatives and a mansion

Publicerat: 2016/09/17 i Design, företagande, Resor, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , ,
Ramsbergs Bruk - Sweden

Den vackra herrgården i det vackra landskapet – The beautiful mansion in the beautiful landscape – Il magnifico edificio nel bel paesaggio

In English see down!

Reser söderut. Resan går längs en väg som sträcker sig genom täta skogar, över berg och ner genom vackra dalar. Målet är att besöka några släktingar. De bor i en vacker Herrgård i en bygd, en gång fylld av gruvor och järndrift, där min släkt formats och hade ett vackert liv under århundranden.

Kommer så fram till den lilla byn och kan nu se den vackra gården och dess flyglar. Blir varmt mottagen och det känns så spännande att få ta del av den släktforskning som en av släktingarna arbetar med. Jag visas runt i den vackra herrgården i rum med högt i tak och rum med takdekorationer och vackert utformade takbårder där tak och väggar möts. Allt är intakt och som det såg ut då bygganden stod klar för cirka 200 år sedan. Den gamla herrgården revs och denna byggdes. Det blir många intressanta timmar med ingående information om släkten och dess vägar genom generationer och dess spridning i Sverige och världen.

Det visar sig också att många i släkten har väldigt speciell form på sina öron, stora fyrkantiga och utstående.

Ivar Carlberg

Ivar Carlberg – son till Carl Ludvig Carlberg

Abrahamsgård - Herrgård Kopparberg

En vacker herrgård som en gång ägdes av släkten – A beautiful mansion once owned by the family – Una meraviglioso palazzo, una volta di proprietà della famiglia

De jag besöker är ägare i rakt nedstigande led till herrgården och dess ägor. Mina allra närmaste släktingar från området och deras herrgårdar finns också kvar, mycket vackra, men har tyvärr lämnat släkten och gått vidare. Det blir ett dygn som gav många nya upplevelser om släkten och också en kunskap om att allt inte varit helt lättsamt för alla. Vi är överens om att det finns mänskliga arv hos oss i släkten idag från de äldre företagsamma generationerna, brukspatroner, godsägare, präster och många fler. Sover så en natt i ett vackert stort rum i herrgården. Det blir en natt full av drömmar både framåt och bakåt i tiden med släktens och företagandets historia. Kunskapen ger även en bild av framtiden.

Ramsbergs Bruk - Sweden

Den vackra herrgården i det vackra landskapet – The beautiful mansion in the beautiful landscape – Il magnifico edificio nel bel paesaggio

In English

Traveling south. The journey along a road that goes through dense forests, over mountains and down through beautiful valleys. The goal is to visit some relatives. They live in a beautiful mansion in the countryside, once filled with mines and iron operation, where my family was formed and had a beautiful life for centuries.

Comes so to the little village and can now see the beautiful mansion and its grand pianos. Becomes warmly welcomed and it feels so exciting to take part of the family history as one of the relatives are working with. I’m shown around the lovely mansion in rooms with high ceilings and rooms with ceiling decorations and beautifully designed borders where roof and walls meet. Everything is intact and as it looked when the building was completed for around 200 years ago. The old mansion was demolished and this was built. There will be many interesting hours with detailed information about the family and its routes through the generations and its spread in the world.

It also turns out that many of the family have very special shape of their ears, which were square, large and protruding.

Carl Ludvig 1:a Carlberg

Carl Ludvig 1:a Carlberg

The relatives I visit is the owner of the direct descendants of the manor and its grounds. My closest relatives from the area and their mansions are also still very beautiful, but unfortunately left the family and moved on. There will be one day that gave many new experiences for the family but also the knowledge that all is not been easy and for all. We agree that there is a legacy of us in the family today from the older generations enterprising, mill owners, landlords, priests and many more. Sleep so for one night in a beautiful large room in the mansion. It will be a night full of dreams both forward and backward in time with the family and the enterprise’s history. The knowledge also gives a picture of the future.

°  °  °

Magnus Uggla sings: 

Jag och min far / Me and my father / Lo e mio padre

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s