Frida Boisen talar kring framtidens ledarskap och team – Frida Boisen talking about future leadership and team – Frida Boisen parlare di leadership e di futuro della squadra

Publicerat: 2016/09/22 i Design, företagande, Ledarskap, Skola, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , , , ,
Frida Boisen

Frida Boisen

Deltar på ett seminarium vid Teknikdalen. Frida Boisen journalist, publicist, debattör, författare, social mediekonsult och föreläsare håller en inspirerande föreläsning på temat framtidens ledarskap och vinnande team. Idag arbetar Frida som digital chef på Bonniers tidskrifter. 2015 utkom hon med sin bok ”DIGITAL SUCCÈ” och den handlar om hur gör man för att starta virala eldar och erövra världen.

Det blir ett par timmar med tal om innovation och digitalisering ur ett ledarskaps och företagande perspektiv. Frida är väldigt öppen i sitt anförande och delar med sig av all sin erfarenhet både som ledare och rent privat. Hon återkommer ofta till att vår jord snurrar allt fortare och att det handlar om ständiga förändringar, hon stannar upp och säger – Hur ser världen ut om 5 år? Digital media är en framgångsfaktor och där gäller det att vara med, synas och höras. Återkommer ofta till – Vad är det värsta som kan hända? För att vara med som företag idag gäller det att som ledare och team vara innovativa – effektiva – kreativa och kommunikativa. Detta är grunden för att skapa det bästa teamet. Mycket handlar om att fokusera på användaren av de tjänster man tillhandhåller, hela tiden sikta på att bli tio gånger bättre.

Det blir en givande och intressant föreläsning av Frida Boisen. Som ledare med 20 års erfarenhet fick jag en del att ta till mig, och precis som Frida ofta återkom till så handlar ledarskap och företagande om ständiga förbättringar och om att våga tänka nytt, vara innovativ och att våga misslyckas för –Vad är det värsta som kan hända?

Det blir en positiv, underhållande och innovativ stund kring ledarskap, team och affärsutveckling.

Talar kort med Frida efter hennes föreläsning, där hon sålde sin bok, och överräcker min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” och tackar för den intressanta och givande föreläsningen, som jag verkligen rekommenderar.

I en artikel i Expressen idag, 22 september 2016, skriver Frida om en fråga jag själv arbetat med, åldersdiskriminering. Hon skriver: – Sluta dela upp yngre och äldre. Sluta ålderssegregera. Upptäck varandra över generationsgränserna. Upptäck livet ihop.  Se människan. Jag lovar, vi kommer att få en bättre värld.

Och här sjunger Miss Li, som är uppvuxen i Borlänge

där föreläsningen ägde rum, Magnus Ugglas låt:

”Första Gången”

Frida Boisen

Frida Boisen captivates the audience.

Participates in a seminar at Teknikdalen. Frida Boisen journalist, publicist, debater, writer, social media consultant and lecturer keeps an inspiring lecture on the theme of the future leadership and winning team. Today Frida as digital director at Bonnier’s magazines. In 2015 she published her book ”DIGITAL SUCCESS” and it’s about how do you start viral fires and conquer the world.

There will be a couple of hours with talk of innovation and digitization from a leadership and entrepreneurial perspective. Frida is very open in her speech and share all her experience both as a leader and purely private. She often returns to our earth spins faster and faster, and that it is about constant change, she stops and says – What does the world look like in 5 years? Digital media is a success factor and where you need to be with, be seen and heard. Will return often  – What’s the worst that can happen? To be with the companies today regard it as a leader and team to be innovative – efficient – creative and communicative. This is the basis for creating the best team. A lot has to focus on the user of the services they are providing, constantly aim to be ten times better.

It will be a rewarding and interesting lecture by Frida Boisen. As a leader with 20 years experience I gained some to take me, and just as Frida recurrently so, leadership and entrepreneurship of constant improvement of daring to think new, innovative and daring to fail What’s the worst that can happen?

There will be a positive, entertaining and innovative while on leadership, team and business development.

Talking with Frida after her lecture, where she sold her book and hands over my book ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments,” and thanks for the interesting and rewarding lecture, which I really recommend.

In an article in Expressen today, September 22, 2016, Frida writes about an issue I have worked with, age discrimination. She writes: – Stop divide younger and older. Stop age segregate. Discover each other across generations. Discover life together. Behold the man. I promise, we will have a better world.

Amanda Jensen sings her song

”Happyland”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s