Bruce Springsteen släpper sin nya bok Born To Run – Bruce Springsteen releases his new book Born To Run – Bruce Springsteen pubblica il suo nuovo libro Born To Run –

Publicerat: 2016/09/24 i Design, företagande, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , ,
Bruce Springsteen

Bruce Springsteen in the television program Skavlan, September 23, 2016.

In English see down!

Bruce Springsteen var gäst hos Skavlan, programmet sändes denna gång från USA, samma dag som han fyllde 67 år.

Det blir ett känslosamt samtal. Bruce Springsteen berättar både öppet och mycket känslosamt om sitt liv. Jag får av hans sätt att berätta en känsla av något väldigt italienskt. Det visar sig att hans mamma Adele Ann har italienska anor och hans morfar föddes i en liten stad nära Neapel. Hans far har irländska anor. Han berättar om sitt liv och gör det på ett sätt, med så mycket öppenhet och värme, och det går rakt in i själen. Han ger ett mycket positivt intryck och en bild av att vara en mycket omtänksam och känslosam människa. Många av hans texter, i låtarna han skrivit, har han hämtat från sin uppväxt. Bruce berättar också, mycket öppet, att han under 30 år ofta besökt och fått tala ut med en psykolog.

Redan i de yngre tonåren fick han sin första gitarr som hans mamma köpte. Hans inspiratörer var bland annat Elvis och The Beatles. Även Frank Sinatra tillhör hans tidiga inspiratörer och då mest när det gällde låtskrivandet, det handlar mycket om poetiska texter. Hans mor köpte ännu en gitarr av märket Kent, genom att låna pengar, något Bruce har skrivit om i sin sång ”The Wish”. Vid sina uppträdanden har han alltid strävat efter att ha en dialog med sin publik. Hans konserter är ofta mycket långa upp till fyra timmar.

Bruce Springsteen new book Born To Run

Bruce Springsteen,s nya bok Born To Run

Han släpper nu sin mycket personliga självbiografiska bok ”Born To Run”.

Han säger att hans syfte och vilja med sin bok är att visa läsaren sitt inre. Bland annat berättar han om personliga motgångar som inspirerade honom att skriva en av hans mest kända låtar Born To Run. Bruce startade sitt skrivande 2009 och nu är alltså boken klar, i september 2016. Det var med sitt album Born To Run han slog igenom 1975. 2014 gav han ut sin barnbok ”Outlaw Pete” som handlar om en bankrånare i bebisåldern som rånar banker iförd blöjor. Denna bok bygger på hans låt ”Outlaw Pete”. I grunden handlar boken om en man som försöker överleva och fly från alla sina synder, berättar Bruce.

Bruce Springsteen in Göteborg

Loads of audience at Bruce Springsteen’s concert in Gothenburg, Sweden, in 2016.

°  °  °

Bruce Springsteen ger en tydlig bild av att vara 

en mycket reflekterande, ärlig, öppen, 

varm och känslosam människa.

°  °  °

Bruce Springsteen sings

”Glory Days”

New book Bruce Springsteen

Bruce Springsteen’s new book Born To Run

In English

Bruce Springsteen was the guest of Skavlan, the program was sent this time from the United States, the day he turned 67.

It will be an emotional conversation. Bruce Springsteen tells both the open and very emotional about his life. I get out of his way to tell us a sense of something very Italian. It turns out that his mother, Adele Ann has Italian ancestry and his maternal grandfather was born in a small town near Naples. His father has Irish ancestry. He talks about his life and do it in a way, with so much openness and warmth, and it goes straight to the soul. He gives a very positive impression, and an image of being a very caring and emotional person. Many of his lyrics, the songs he has written, he has drawn from his childhood. Bruce also talks very openly, that he under 30 years often visited and got to speak out with a psychologist.

Already in the early teenage years he got his first guitar his mother bought. His inspiration was including Elvis and The Beatles. Even Frank Sinatra belongs to his early inspiration and then mostly when it came to songwriting, it is mostly about poetic lyrics. His mother bought another guitar by the brand Kent, by borrowing money, something Bruce has written about in his song ”The Wish”. During his performances, he has always strived to have a dialogue with their audience. His concerts are often very long up to four hours.

Bruce Springsteen

‘Chapter and Verse,’ the audio companion to Bruce Springsteen’s extraordinary forthcoming autobiography, was released Sept. 23 on Columbia Records. The career-spanning compilation was released four days before Simon & Schuster publishes Born to Run. Five of the album’s 18 tracks have not been previously released.

He is now releasing his highly personal autobiographical book ”Born To Run”.

He says his aim and desire of his book is to show the reader his inner. Among other things, he tells of personal adversity that inspired him to write one of his most famous songs Born To Run. Bruce began his writing in 2009 and now has the book finished, in September 2016. It was with his album Born To Run he broke through in 1975. in 2014 he published the children’s book ”Outlaw Pete” about a bank robber in the baby’s age who rob banks wearing diapers. This book is based on his song ”Outlaw Pete”. Basically the book about a man trying to survive and escape from all their sins, says Bruce.

Bruce Springsteen - Children's book

Bruce Springsteen’s children’s book that was published in 2014

°  °  °

Bruce Springsteen gives a clear picture of being

a highly reflective, honest, open,

warm and emotional man.

°  °  °

Bruce Springsteen with his song 

”Born To Run” 

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s