Pedagogisk utveckling av Borlänges skolor – Educational development of Borlänge schools – Sviluppo educativo delle scuole Borlänge

Publicerat: 2016/10/08 i Ledarskap, Skola, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Skola könsfördelningen

In English see down!

Pedagogisk utveckling av Borlänges skolor

Borlänge kommun utmärker sig nu i Sverige som en av landets absolut sämsta kommuner när det gäller grundutbildning för barn och ungdomar och hamnade i år, 2016,  i Lärarförbundets årliga ranking  på plats nr 286 av Sveriges 290 kommuner. Detta påverkar barnens/ungdomarnas framtid och det äventyrar även Borlänge kommuns utveckling framåt. Det påverkar även inflyttningen, då skolan spelar en stor roll när familjer väljer boendeort. 

Att få en bättre pedagogisk verksamhet är avgörande för kommunens framtid. Inte minst då framtiden vad gäller stora arbetsgivare på orten inom pappers-och metallindustrin går mot en osäker framtid. Här går det att jämföra Borlänge med utvecklingen i Malmö, på 1990-talet, som gått från en stor industristad som nu ställt om till att bli en ort med många nya företag och arbetstillfällen inom nya branscher. Hur ser Borlänge ut om 10 år?

Att ge barnen en bra start i livet genom att erbjuda en skola där barnet står i centrum och där kunskap skapas är avgörande. Det handlar om att föra Borlänges skolor uppåt med eleven i centrum och där barnen får använda alla sina hundra språk.

Det handlar främst om att utveckla ledarskapet på alla nivåer, öka samarbetet mellan olika lärargrupper, införa en pedagogik där pedagogen möter eleven där den står, öka samverkan mellan stadierna, ökad samverkan med föräldrar, samverkan med organisationer inom kultur, miljö, företagande. Det handlar om att sätta upp mål för att utveckla skolorna, deras ledare, medarbetare och ge eleverna den bästa utbildningen, den bästa framtiden och att göra det nu!

Björklund-skola HCG2014

In English

Educational development of Borlänge schools

Borlänge excels now in Sweden as one of the country’s poorest municipalities in terms of basic education for children and young people and ended in the year 2016, Lärarförbundets annual ranking of the site No. 286 of Sweden’s 290 municipalities. This affects the children’s / young people’s future, and it compromises the Borlänge municipality’s development. It also affects the migration, when the school plays a big role when families choose place of residence.

To get a better educational activity is crucial for the future of the municipality. Not least of which is the future in terms of large employers in the locality in the paper and metal industries are moving towards an uncertain future. Here you can compare Borlange with developments in Malmo, in the 1990s, which has gone from a major industrial city that is now changed to be the city with many new businesses and jobs in new industries. What is Borlänge in 10 years?

Giving children a good start in life by providing a school where the child is at the center and where knowledge creation is crucial. It is about bringing Borlänge schools up with the student in the center where the kids get to use all their hundred languages.

It is mainly about developing leadership at all levels, increase cooperation between different groups of teachers, introduce a pedagogy where the teacher meets the student where it stands, increase collaboration between stages, increased cooperation with parents, cooperation with organizations within the culture, the environment, entrepreneurship. It’s about setting goals for the development of schools, their leaders, employees and give students the best education, the best future and to do it now!

Ted Gärdestad sings the lovely song:

”Ge En Sol”  till Jordens Barn / ”Give A Sun” to The Earth’s Children 

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s