Mattias Törnell: föreläser om upphovsrätt ur ett musikaliskt perspektiv / lectures on copyright from a musical perspective / lezioni sul diritto d’autore da un punto di vista musicale

Publicerat: 2016/11/17 i Design, företagande, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , ,
Mattias Törnell

Mattias Tornell lectures about music creation and copyright.

Singer-Song writer Mattias Törnell, med rötterna i Söderhamn höll en intressant föreläsning kring musikskapande ur ett ”nytt” perspektiv som handlade om regelverk och ekonomi. Föreläsningen genomfördes på ett nytt och vackert galleri, BoMo, i det centrala av Borlänge. Anordnare var studieförbundet Bilda-GävleDala.

Mattias talade kring viktiga frågor som upphovsrätt. Vad behöver jag veta när jag skall ge ut egen musik? Hur skall man beräkna ersättningar vid t.ex. livespelningar? Det visar sig att det är en komplex värld att vara musiker och låtskrivare idag. Mängder av regler finns och det handlar om att anmäla sig till diverse organisationer för att få betalt för sin musik. Som författare kan jag se att mycket i musikvärlden när det gäller att ge ut sin musik liknar bokvärlden, där du som författare får stå för alla kostnader och där intäkterna är mycket små.

Mattias talade även om vikten av att man alltid upprättar avtal mellan textförfattare och musikskapare, att man i ett musikband också tydligt upprättar någon form av skriftlig överenskommelse om ”vem som gör vad”. Jag kan se tydliga likheter med att driva ett eget företag. Man är duktig och kunnig inom sitt affärsområde som t ex rörmokare, kock, klädhandlare, målare, tandläkare, frisör. När det sedan handlar om regelverk, ekonomi etc. är det ofta både många och ibland otydliga regler och ”måsten” som gäller. Inom företagande köper man som egen företagare tjänster av företag med stor kunskap i just juridiska och ekonomiska frågor. Mattias visar denna kväll att detsamma gäller musikskapande och hans föredrag var mycket givande, viktigt och de närvarande fick med sig en mycket viktig kunskap för framtiden och sin musik.

Mattias Törnell

Mattias Tornell lectures about music creation and copyright

Singer-song writer Mattias Törnell, with roots in Soderhamn held an interesting lecture about the music creation of a ”new” perspective about regulation and economics. The talk was conducted in a new and beautiful gallery, BoMo, in the center of Borlänge.

Mattias talked about important issues such as copyright. What do I know when I will give out own music? How to calculate benefits such as live shows? It turns out that it is a complex world, to be musicians and songwriters today. Scores of rules there and it is about to sign up for various organizations to get paid for their music. As a writer, I can see that a lot in the music world when it comes to giving out their music is similar to the book world, where you, the writer must pay for all costs and where income is very small.

Mattias also spoke about the importance of always establishes agreement between songwriters and musicians, that in a band also clearly establishes some form of written agreement on ”who does what”. I can see clear similarities with running a business. They are skilled and knowledgeable in its business such as plumber, chef, clothing retailers, painter, dentist, hairdresser. When it is about regulations, economics, etc., it is often both numerous and sometimes unclear rules and ”must-haves” that applies. Within the enterprise buys as self-employed enterprise services with extensive knowledge of the particular legal and economic issues. Mattias show this evening that the same goes for music creation and his lecture was very useful, important, and those present came away with a very important skill for the future and their music.

And here a beautiful song with Mattias Törnell

”Brick by Brick”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s