Föreläsning av Björn Ranelid, ett mirakel – Lecture by Björn Ranelid, a miracle -Lecture di Björn Ranelid, un miracolo

Publicerat: 2016/11/24 i Design, företagande, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , ,
Björn Ranelid 2016 Borlänge CTH

Björn Ranelid, ett mirakel / a miracle / un miracolo

-Föreläsning av Björn Ranelid, ett mirakel!

In English see down!

Upplevde en föreläsning av och med författaren och krönikören Björn Ranelid, uppvuxen i Skåne och numera bosatt på två fantastiska, kulturella och kreativa områden Södermalm och Österlen. Björn tillhör en av Sveriges absolut mest uppskattade författare och kommer under den närmaste tiden att delta i en mängd program i tv. Björn har gett ut 34 böcker och skrivit omkring 800 essäer, artiklar och krönikor.

Det blir en kväll fylld av Björn Ranelids underbara språk. Han visar på en stor öppenhet och talar på ett vackert, intressant och kärleksfullt sätt. Björn berör själ, hjärta och hjärna. Han talar mycket om öppenhet, en öppenhet som vi visar oss själva och varandra. Det blir magiska timmar. Björn har under hela sin föreläsning en mycket öppen och positiv kontakt med oss i publiken. Under en tid i sitt unga liv spelade Björn fotboll i Malmö FF, i yrkeslivet har han bland annat arbetat som lärare i svenska och filosofi. Varje dag springer han en mil.

Björn Ranelid 2016 Borlänge CTH

The author Björn Ranelid lectures in Borlange, CTH In November, 2016.

Det blir en afton med humor, allvar och glädje. Björn sjunger med stor inlevelse och mycket kärlek även Snoddas låt ”Flottarkärlek”, skriven av Hugo Lind. När Björn skall skriva en bok eller artikel fokuserar han till hundra procent på den inledande meningen. Det kan ta dagar och veckor att finna de rätta orden, berättar han. När han så skapat denna inledande mening startar skrivandet av den långa texten. Björn ger exempel på några av sina inledande meningar och de är så vackra och väcker så många tankar.

Efter föredraget talar jag med Björn och överlämnar min bok som ett tack för underbara timmar tillsammans med honom och hans berörande föreläsning.

Björn Ranelid 2016 Borlänge CTH

En av Björn Ranelids böcker där aforismer och metaforer finns skrivna intill varandra på fyra språk – One of Bjorn Ranelids books where aphorisms and metaphors are written next to each other in four languages – Uno dei libri Bjorn Ranelids dove aforismi e metafore sono scritte una accanto all’altra in quattro lingue

När så föreläsningen är över och vi alla skall lämna den vackra lokalen, fylld av underbara hattar, kan jag känna att vi alla i publiken är mycket berörda, fulla av intryck och lärdom. –Herre Gud, kvällen blev till ett mirakel!

CTH Borlänge

– Una miracolosamente bella signora e cappello

Föreläsningen ägde rum på den gamla hattfabriken CTH, grundad 1885 och där vackert designade hattar skapades fram till anno 2004. En vacker miljö som tillsammans med Björn Ranelids föredrag förgyllde livet för en stund.

°  °  °

Och här en låt ”Mirakel” där Björn Ranelid skrivit texten och framför den tillsammans med Sara Li

Några rader från texten:

Kärleken
Vilken kraft
Världens första och största atombomb är kärleken
Detta under, detta mirakel
Nu skjuter vi iväg pilarna

Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Detta mäktiga ord
Ett mirakel som kallas kärleken, ett mirakel
Kärleken är världens största mirakel

Kärleken, kärleken
Detta under, detta under
Att leva är att simma
från stranden Jag till stranden Du i havet Vi.

In English

Björn Ranelid 2016 Borlänge CTH

Björn Ranelid, ett mirakel / a miracle / un miracolo

– Lecture by Björn Ranelid, a miracle!

Experienced a lecture by the author and columnist Björn Ranelid, grew up in Skåne and now resides on two amazing, cultural and creative fields Södermalm and Österlen. Bjorn is one of Sweden’s most appreciated author and will in the near future to take part in a variety of programs on television. Bjorn has published 34 books and written about 800 essays, articles and columns.

It will be an evening filled with Bjorn Ranelids wonderful language. He shows a great openness and talking on a beautiful, interesting and loving way. Bjorn touches the soul, heart and brain. He talks a lot about transparency, openness we show ourselves and each other. It becomes magic hours. Bjorn has throughout his lecture a very open and positive contact with us in the audience. During a time in his young life Bjorn played football in Malmo FF, in professional life, he has worked as a teacher in Swedish and philosophy. Every day he runs 10km.

Björn Ranelid 2016 Borlänge CTH

The author Björn Ranelid lectures in the old hat factory, CTH, and fills us in the audience with lots of emotions and experiences.

There will be an evening of humor, seriousness and joy. Bjorn sings with great feeling and a lot of love even Snoddas song ”The rafts Love,” written by Hugo Lind. When Björn to write a book or article he focuses hundred percent of the opening sentence. It can take days and weeks to find the right words, he says. When he created this opening sentence starts writing of the long text. Bjorn gives examples of some of his initial sentences and they are so beautiful and evokes so many thoughts.

After the lecture, I talk with Björn and surrender my book as a thank you for the wonderful hours with him and his touching lecture.

When the lecture is over and we all must leave the beautiful room, filled with wonderful hats, I can feel that all of us in the audience are very concerned, full of impressions and ideas. – My God, the evening was a miracle!

Björn says:

– To live is to swim
from the beach I
to the beach You
  in the sea We.

CTH Borlänge

– Una miracolosamente bella signora e cappello

The lecture took place at the old hat factory CTH, founded in 1885 and where the beautifully designed hats created until anno 2004. A beautiful environment with Bjorn Ranelids lecture gilded life for a while.

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s