Diskussioner i Cinque Terre om att bli en kommun – Discussions in the Cinque Terre to become one municipality – Le discussioni delle Cinque Terre per diventare un comune –

Publicerat: 2016/11/26 i Design, företagande, Italien, Italien, Ligurien, Ledarskap, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , ,
Cinque Terre HCG2013


Cinque Terre – Ligurien – Italien

Cinque Terre blir en kommun ?

In English see down!

Vi är många som besökt och upplevt området Cinque Terre i Det södra av Ligurien i Italien. Området består av fem små byar som klänger sig fast vid vinberg invid det Liguriska havet. I de fem byarna som är uppdelade i tre kommuner bor endast ca 4 000 människor permanent. Under turistsäsongen besöks området av miljontals människor från hela vår jord.

Lördagen den 26 november 2016, träffas borgmästarna från de tre kommunerna för att diskutera en sammanslagning. Mötet sker i den sydligaste byn, det vackra Riomaggiore. Med på mötet kommer att finnas experter, tekniker och innevånare från området. Det kommer att bli ett mycket öppet möte med fokus på framtiden och möjligheterna med att gå från tre kommuner till en. Ett samgående skulle bland annat innebära utgiftsbesparingar och ge möjligheter till att göra investeringar och insatser i området som nu inte kunnat göras.

CL i Manarola Cinque Terre

Manarola – Cinque Terre – Liguria – Italien

Fördelar för innevånarna med en sammanslagning anges bland annat:

lägre skatter och bättre service, gemensamma satsningar på infrastruktur och tjänster, bättre ekonomisk långsiktig planering, ökad handel och turism, kostnadsbesparingar, bättre användning och underhåll av natur och miljö.

Jag sände ett förslag till tre små kommuner, Levanto, Bonassola och Framura strax norr om Cinque Terre, för drygt ett år sedan med samma tankar och idéer som nu arbetats fram i Cinque Terre. Kanske blir det även där ett samgående mellan de tre små kommunerna, till nytta för innevånarna, företagen, naturen och turismen.

° De fem byarna i Cinque Terre är Monterosso al Mare – Vernazza – Corniglia – Manarola – Riomaggiore.

And some wonderful music by the sea

Parlov Stelar –  ”The Sun”

Cinque Terre

Cinque Terre – Liguria – Italy

In English

Cinque Terre become one municipality?

°  °  °

Many of us visited and experienced the Cinque Terre area in the south of Liguria in Italy. The area consists of five small villages that cling to vineyards beside the Ligurian Sea. In the five villages that are divided into three municipalities only live about 4000 people permanently. During the tourist season, the area is visited by millions of people from around the globe.

Saturday, November 26, 2016, meet the mayors of the three municipalities to discuss a merger. The meeting takes place in the most southern village, the beautiful Riomaggiore. With the meeting will be experts, technicians and residents from the area. It will be a very open meeting focused on the future and the possibility of going from three municipalities into one. The combination would sometimes mean spending cuts and provide opportunities for making investments and efforts in the area that is now not been possible.

Carl Ludvig Cinque Terre 2004

Walking in the beautiful mountains, stuffed of olive and grapes, in the Cinque Terre area

The benefits to the residents of merging states, inter alia:

lower taxes and better services, joint investments in infrastructure and services, better financial long-term planning, increasing trade and tourism, cost savings, better use and maintenance of nature and the environment.

I sent a proposal for some small municipalities in the Liguria Levanto, Bonassola and Framura just north of the Cinque Terre just over a year ago with the same thoughts and ideas that are developed in the Cinque Terre. Maybe it will be there as a merger between the three small municipalities, for the benefit of residents, businesses, nature and tourism.

° The five villages of the Cinque Terre are Monterosso al Mare – Vernazza – Corniglia – Manarola – Riomaggiore.

Riomaggiore - Cinque Terre - Bengt W Källman

Riomaggiore – Cinque Terre – by the artist Bengt W Källman – painted 1968

The meeting is conducted in Riomaggiore.

°  °  °

And som italian music

Max Gazzé sings ”La Vita Com’é”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s