Utgivningen av barn- och ungdomsböcker ökar! – Publishing of Child and Youth books growing! – Pubblicazione di libri per bambini e Gioventù in crescita!

Publicerat: 2016/11/30 i Barnböcker - Frida och Måntrappan, Design, företagande, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , ,

Kronprisnen bok sig

°  °  °

Utgivningen av barn- och ungdomsböcker ökar!  

In English see down

I Sverige gavs det 2015 totalt ut 2 089 barn- och ungdomsböcker, en ökning motsvarande 12 procent jämfört med 2014. Det motsvarar 229 titlar! Det är nu sjätte året i rad som utgivningen ökar. Av utgivningen motsvarar de svenska originalen 56 procent av utgivningen. Det är verkligen ett gott tecken och det bör resultera i att våra barn får uppleva många böcker och att de får utveckla sin fantasi och sitt läskunnande.Dock recenseras barnlitteratur sällan och får mycket liten uppmärksamhet.Hoppas nu att skol- och folkbiblioteken köper in massor av böcker för barn och ungdomar så att alla får en möjlighet att uppleva alla dessa böcker i verkligheten. Ökningen av barn- och ungdomslitteratur har ökat genom åren, år 2000 var utgivningen 1176 titlar och år 2015 2089 titlar. 

Alice. Photo : Frida Carlberg

Böcker väcker barns fantasi och stimulerar alla deras hundra språk. – Books arouses children’s imagination and stimulate all their hundred languages. Libri suscita la fantasia dei bambini e stimolano tutti i loro cento linguaggi. Photo: Frida Carlberg

Min senaste barnbok är skriven, tecknad, designad och finns klar för att tryckas. Många är de förlag jag kontaktat, dock är svaren – Nej tack, vi får in massor av bokförslag varje dag. Jag förstår också att konkurrensen är stenhård, även om man lagt ner mycket tänkande, tid, kraft och skrivande på sina böcker. Det är en tuff marknad när det under ett år utkommer minst 5 barn- och ungdomsböcker varje dag! Och återigen till orden som min gode vän, författaren Björn säger: – Du måste vara känd för något annat för att få ut dina böcker på den stora marknaden! Dock jobbar jag vidare med att finna en väg för min nya bok ut till alla våra barn och deras föräldrar, för att ge dem en gemensam upplevelse och för att stimulera deras fantasi.

Bokhylla HCG2014

Böcker – Books – Libri

 

In English

Publishing of child and youth books growing!

 

In Sweden it was given in 2015 a total of the 2089 children’s books, an increase the equivalent of 12 percent compared to 2014. This corresponds to 229 titles! It is now the sixth year in a row that the issue increases. Of the release corresponds to the Swedish originals 56 percent of the release. It really is a good sign and it should result in our children get to experience many books and that they can develop their imagination and reading. However, children’s literature is reviewed infrequently and get very little attention. I hope now that school and public libraries buy lots of books for children and young people so that everyone gets an opportunity to experience all these books in reality. The growth of children and young people has increased over the years, 2000 was the release titles in 1176 and 2015 2089 titles.

Stunder i Järvsö Håkan CArlberg

The cover of my latest book, which I hope will soon be printed. – Omslaget till min senaste bok, som jag hoppas snart kan tryckas. – La copertina del mio ultimo libro, che spero sarà presto stampato.

My latest children’s book is written, cartoon, designed and is ready to be printed. Many are the publishers I approached, however, the responses – No thanks, we get lots of book proposal every day. I also understand that the competition is fierce, even if you put a lot of thought, time, effort and writing in the books. It’s a tough market with a year published at least five children’s books every day! And again to the words that my good friend, the writer Bjorn says: – You need to be known for something else to get your books on the great market! However, I’m working on finding a way for my new book to all our children and their parents, to give them a common experience and to stimulate their imagination.

Frida och måntrappan HCG2014

Min barnbok ”Frida och måntrappan – My children’s book ”Frida and the stairway up to the moon – Libro per bambini ”Frida e la scala fino alla luna –

°  ° °

– And this is an exciting and poignant story about ”The girl and the Crow” performed by Mikael Wiehe

– Och här en spännande och gripande historia om ”Flickan och Kråkan” framförd av Mikael Wiehe

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s