Hur värderas äldre högskoleexamina? – How valued older university degrees? – Come valutate anziani titoli universitari?

Publicerat: 2018/01/11 i Arbetslöshetens helvete, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , ,

Hur värderas äldre högskoleexamina?

In English see down!

Jag har sökt jobb i Malmö Stad som fritidspedagog. Har en högskoleexamen som fritidspedagog. Examen tog jag i december 1981. Har sedan jobbat som fritidspedagog, rektor och projektledare inom skola under 14 år. Har deltagit vid högskolekurser, bland annat Entreprenöriellt lärande under 2010.

Nu ifrågasätter en HR-chef i Malmö Stad min högskoleexamen och jämför den med en barnskötarutbildning på gymnasienivå. Alltså att jag inte har behörighet som fritidspedagog anno 2018! Senast jag jobbade som fritidspedagog var under ett par månader hösten 2015. Har en pedagogisk grund i pedagogiken från Reggio Emilia ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio”. Detta är en grund som alltid finns med mig. Dessutom har jag erfarenhet av egna barn och deras väg genom livet som barn och ungdomar.

Diskrimineringen av äldre arbetssökande i Sverige blir så tydlig. Sänder en förfrågan till Universitets- och Högskolerådet, UHR, och ber dem göra en bedömning av min högskoleexamen och vad den motsvarar idag. Återigen, vi äldre arbetslösa, oavsett utbildningar och erfarenheter ställs utanför arbetsmarknaden och betraktas som värdelösa. Sverige har blivit kallt!

-Botten är nådd!  -The bottom is reached!

How valued older university degrees?

In English

I have applied for a job in Malmö City as a leisure instructor. Have a college degree as a leisure teacher. I graduated in December 1981. Has since worked as a freelance teacher, principal and project manager in school under 14 years. Have attended university courses, including Entrepreneurial Learning in 2010.

Now a HR manager in Malmö City questions my college degree and compares it with a nursing education at high school level. That’s why I do not have permission as a leisure teacher in 2018! The last time I worked as a recreation instructor during a few months in autumn 2015. Has an educational foundation in education from Reggio Emilia ”A child has a hundred languages but deprived of ninety-nine.” This is a foundation that is always with me. Also, I have experience with children of their own and their path through life that children and young people.

Discrimination of older jobseekers in Sweden becomes so clear. Sends a request to the University and Higher Education Council, UHR, and asks them to make an assessment of my college degree and what it is today. Again, we older unemployed, regardless of education and experience, are placed outside the labor market and are considered worthless. Sweden has become cold!

-Why does my heart feel so bad?

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s