Unemployment is rising in Sweden – Arbetslösheten ökar i Sverige – La disoccupazione sta aumentando in Svezia – Die Arbeitslosigkeit in Schweden steigt – 瑞典的失業率正在上升

Publicerat: 2019/09/17 i Arbetslöshetens helvete, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , ,

The sun has set for the unemployed in Sweden.

Unemployment is rising

in Sweden

In Swedish see down

The fall has come. Leaves are falling and unemployment is rising in Sweden. In August 2019, the number of unemployed persons aged 15-74 was 393,000. This is an increase of 56,000 persons compared with the corresponding month last year. This corresponds to an unemployment rate of 7.1 percent. This is an increase of 1.0 percentage points. The number of unemployed youth aged 15–24 was 115,000. This is an increase of 24,000 compared to August 2018. The unemployment rate among young people was 18.2 percent. This is an increase of 4.3 percentage points.

Unemployed is to have a life in the form of autumn. Coolness, loneliness and a sense of being totally worthless. We fall to the ground as well as the leaves of the trees and walked on. Unfortunately, most of the talk now indicates that unemployment will continue to increase based on the troubled economic situation in our entire world, business cycles are going down in our world. The leaves fall, people as well. Will there ever be a new spring for us who ended up outside? – The days on the beach (at work) are over. . . please take me a thousand days from here!

And some music with ABBA – 

SOS

Arbetslösa och trädens löv faller och trampas på. – Unemployed and the leaves of trees fall and are trampled on.

Arbetslösheten ökar

i Sverige

In Swedish

Hösten är kommen. Löven faller och arbetslösheten ökar i landet Sverige. I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 393 000. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 115 000. Det är en ökning med 24 000 personer jämfört med augusti 2018. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,2 procent. Det är en ökning med 4,3 procentenheter.

Arbetslös är att ha ett liv i form av höst. Kyla, ensamhet och en känsla av att var totalt värdelös. Vi faller till marken liksom trädens löv och trampas på. Tyvärr talar nu det mesta för att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka utifrån det oroliga ekonomiska läget i hela vår värld, konjunkturer går nedåt i vår värld. Löven faller, människor likaså. Kommer någonsin en ny vår för oss som hamnat utanför? – Dagarna på stranden (på jobbet) är över . . . snälla, ta mig tusen dagar härifrån!

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.