Help to business in times of Covid-19 – Hjälp till näringslivet i Covid-19 tider – Guida per le imprese in tempi di Covid-19 – Hilfe für das Geschäft in Zeiten von Covid-19

Publicerat: 2020/04/02 i corona, Design, företagande, företagande, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , ,

Experts: Mikael Nord, Malmö Stad – David Lindén, Region Skåne – Johan Olsén, Almi – Petra Lundgren, Tillväxt Malmö

Help to business in

times of Covid-19

In Swedish see down

In these times of coronation organized Business Development Office in Malmö a webbinar under the headline: ”Help to the economy of Covid 19 times.” In the usual cases, they organize business meetings under the heading 07:07 am where they meet physically. The purpose of today’s meeting was to facilitate and help entrepreneurs in these tough times about where to get help and what help is available for business. Business Director of the City of Malmö, in association with representatives of Almi, Region Skåne Company Acute and Growth Malmö many good and important advice on how to take the easiest part of the help that is now getting. Among other things, Almi now offers new types of situational loans and business development services.

Almi’s support in the Corona crisis – from crisis to a sustainable future

The meeting gives a good picture of the fact that the various actors cooperate in a very positive way to alleviate the drastic circumstances that now prevail for many in business. It is very much about being an entrepreneur now, being creative, adapting the business according to the current situation, making an action plan and contacting the organizations that now offer support and assistance. Cooperation between companies, municipalities and organizations is now very crucial for the future business sector. Crises also create creativity and new thinking. It was a good web conference. Hope that more municipalities offer web conferencing to support and inform our business owners.

Näringslivsdirektör Micael Nord och enhetschef David Lindén Region Skåne

Hjälp till näringslivet

i Covid-19 tider

In Swedish

I dessa coronatider anordnade Näringslivskontoret i Malmö Stad ett webbinar under rubriken: ”Hjälp till näringslivet i Covid-19 tider”. I vanliga fall anordnar de företagarträffar under rubriken 07:07am där man träffas fysiskt. Syftet med dagens möte var att underlätta och hjälpa företagare i dessa tuffa tider om var man kan få hjälp och vilken hjälp som finns att få för näringslivet. Näringslivsdirektören i Malmö Stad gav tillsammans med företrädare för Almi, Region Skånes Företagsakut och Tillväxt Malmö många bra och viktiga råd om hur man enklast tar del av den hjälp som nu finns att få. Bland annat erbjuder nu Almi nya typer av situationsanpassade lån och affärsutvecklingstjänster.

Brygglånet som Almi erbjuder företag i coronatider

Mötet ger en bra bild av att de olika aktörerna samverkar på ett mycket positivt sätt för att lindra de drastiska omständigheter som nu råder för många inom näringslivet. Mycket handlar det om att som företagare agera nu, vara kreativ, anpassa verksamheten utifrån den situation som nu råder, göra en handlingsplan och kontakta de organisationer som nu erbjuder stöd och hjälp. Samverkan mellan företag, kommuner och organisationer är nu mycket avgörande för det framtida näringslivet. Kriser skapar även kreativitet och ett nytänkande. Det blev en bra webbkonferens. Hoppas nu att fler kommuner erbjuder webbkonferenser för att stötta och informera våra företagare.

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.