Artists have become shadows, unemployed. – Artister har blivit till skuggor, arbetslösa. – Gli artisti sono diventati ombre, disoccupati. – Künstler sind zu Schatten geworden, arbeitslos.

Publicerat: 2020/06/23 i Arbetslöshetens helvete, corona, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , ,

Artists have become shadows,

unemployed.

In Swedish see down

In these corona times there is much talk about the artists have a difficult time when they were not allowed to stand on a stage and be creative. In all the media, the artists now express their frustration at being unemployed. Many express their sympathies to them and feel sorry for them. As a long-term unemployed with experience in creative assignments, I and all other long-term unemployed have ended up in a deep dark, yes in a cave, and we are now in the last queue to return to a job.

With experience of many creative assignments, I have for a long time missed being able to be just creative. My assignments have been, among other things, as a principal to start up a brand new high school, as the principal responsible for sixty employees working together, learning from each other and having a good, creative and friendly working climate. As one of the project managers for the Design Year in Sweden, my creativity got a flower.

In another project, I worked among other things to increase the markets of small and medium-sized companies and traveled several times to trade fairs at Fiera Milano where the companies could market their products and expand their networks. In another project for which I was the leader, the assignment was to get more students to apply for practical upper secondary education. We this time, the 1990s, the practical education was not popular with the young people but we turned this around and the project created a close collaboration between school and business and the number of students who applied for these courses increased very large!

-Being creative, having a job an assignment, is also a big part of ”ordinary” people’s lives, not just for the artists who are now affected by canceled concerts. At the same time, it is good that everyone now realizes that a job, a business, an artistry is not something that lasts forever.

As an unemployed you become a shadow.

Artister har blivit till skuggor,

arbetslösa.

In Swedish

I dessa coronatider talas det mycket om att artister har en svår tid då de inte får stå på en scen och vara kreativa. I alla media utrycker nu artisterna sin frustration över att vara arbetslösa. Många utrycker sina sympatier för dem och tycker så synd om dem. Som långtidsarbetslös med erfarenhet av kreativa uppdrag har jag och alla andra långtidsarbetslösa hamnat i ett djupt mörker, ja i en grotta, och vi står nu sist i kön för att komma åter till ett jobb.

Med erfarenhet av många kreativa uppdrag har jag under lång tid saknat att få vara just kreativ. Mina uppdrag har bland annat handlat om att som rektor starta upp en helt ny gymnasieskola, att som rektor ansvara för att sextio medarbetare skulle samarbeta, lära av varandra och få ett bra, kreativt och vänligt arbetsklimat. Som en av projektledarna för Designåret i Sverige fick min kreativitet blomma.

I ett annat projekt arbetade jag bland annat för att öka de små och medelstora företagens marknader och reste flera gånger ner till mässor vid Fiera Milano där företagarna kunde marknadsföra sina produkter och utöka sina nätverk. I ett annat projekt som jag var ledare för var uppdraget att få fler elever att söka sig till praktiska gymnasieutbildningar. Vi denna tid, 1990-talet var de praktiska utbildningarna inte populära hos de unga men vi vände detta och projektet skapade ett nära samarbete mellan skola och företag och antalet elever som sökte sig till dessa utbildningar ökade mycket stort!

-Att få vara kreativ, att ha ett jobb ett uppdrag, är även en stor del av ”vanliga” människors liv, inte bara för de artister som nu drabbats av inställda konserter. Samtidigt är det bra att nu alla nu inser att ett jobb, ett företagande ett artisteri inte är något som varar för evigt.

-Som arbetslös blir du till en skugga.

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.