Arkiv för kategori ‘Arbetslöshetens helvete’

Traveling filled with thoughts

In Swedish see down

Sitting on a train. My brain is filled with lots of thoughts. It’s hard to focus. Looks out the window and can see the beautiful towers at Lund Cathedral. The train is stationary but will soon be heading north. Here the landscape is rolling with ripening crops, fields of gold! Small groves of green beautiful deciduous trees enliven. The sky is gray, yes almost black and the rain is falling. Then a small lake filled with hungry seabirds. Next to me sits a family of three generations. The little kid, say hello and show me some of his toys. The child is named Tilde and looks to be 2 years. Taking up one of the children’s books I’ve written and give it to the child, Tilde, happiness.

The journey by train goes on and beyond, the landscape turns increasingly into forests. Small beautiful farms along roads of gravel. The train is full and I hear many different languages spoken. It is summer, holidays and the people of Europe are now traveling around and experiencing new places. So a big meadow filled with beautiful cows, all while the billowing black clouds grow.

On my trip down, yesterday, I met a family from the ”food town” Parma in northern Italy. I showed them well-known areas in the south of our country. Among other things, I told that Ingvar Kamprad started his IKEA in Älmhult that we passed. Kamprad built up his company in a small town in the middle of the forest. Today, IKEA is known throughout our world. When we passed the city of Eslöv, I said that this city is Sweden’s ”food city # 1” and corresponds to Parma in Sweden. In Eslöv, plenty of food is made. So the train stopped in the university city of Lund and I tell the Italian family that here the packaging company Tetrapak has its head office. They knew Tetrapak!

Back here and now in the chair on the train. The sun breaks through the clouds. This will be a different journey. A trip that takes place in total for 38 hours, of which I spend 19 hours sitting in the train. My thoughts go back and forth. How will everything be? So hard to focus. What will happen? Which of my ideas should I invest in and give of my time. Must see opportunities and that there is a good, creative and joyful future. I look out the window of the train and maybe there are opportunities I see.

 

In Swedish

Reser fylld av tankar

° ° °

Sitter på ett tåg. Min hjärna är fylld av massor av tankar. Det är svårt att fokusera. Ser ut genom fönstret och kan se de vackra tornen på Lunds domkyrka. Tåget står stilla men är snart åter på väg mot norr. Här är landskapet böljande av mognande gröda, fält fyllda av guld! Små dungar av gröna vackra lövträd livar upp. Himlen är grå, ja nästan svart och regnet faller ner. Så en liten sjö fylld av hungriga sjöfåglar. Bredvid mig sitter en familj bestående av tre generationer. Det lilla barnet, säger hej och visar mig några av sina leksaker. Barnet heter Tilde och ser ut att vara 2 år. Jag tar fram en av de barnböcker som jag skrivit och ger den till det lilla barnet, glädje.

Resan med tåget går vidare och utanför övergår landskapet allt mer i skogar. Små vackra gårdar längs vägar av grus. Tåget är fullt och jag hör många olika språk talas. Det är sommar, semestrar och folket i Europa reser nu runt och upplever nya platser. Så en stor äng fylld av vackra kor, allt medan de böljande svarta molnen växer.

På min resa ner, igår, träffade jag en familj från ”matstaden” Parma i norra Italien. Jag visade dem kända områden i det södra av vårt land. Bland annat berättade jag att Ingvar Kamprad startade sitt IKEA i Älmhult som vi passerade. Kamprad byggde upp sitt företag på en liten ort mitt ute i skogen. Idag är företag känt över hela vår värld. När vi passerade Eslöv sa jag att den staden är Sveriges ”matstad nr 1” och motsvarar Parma i Sverige. I Eslöv görs mängder av mat. Så stannade tåget i universitetsstaden Lund och jag berättar för den italienska familjen att här har förpackningsföretaget Tetrapak sitt huvudkontor. De kände till Tetrapak!

Åter här och nu i stolen på tåget. Solen bryter igenom molnen. Detta blir en annorlunda resa. En resa som totalt sker under 38 timmar varav jag tillbringar 19 timmar sittandes i tåget. Mina tankar far fram och tillbaka. Hur skall allting bli? Så svårt att fokusera. Vad skall hända? Vilka av mina idéer skall jag satsa på och ge av min tid. Måste se möjligheter och att det finns en bra, kreativ och glädjefylld framtid. Jag ser ut genom tågets fönster och kanske är det möjligheter jag ser.

And some music with Sting

”Fields of Gold

Salute Håkan Carlberg

About life – a rainbow

°  °  °

Like the weather, life changes between sun and rain.

Liksom vädret växlar livet mellan sol och regn.

Come il tempo, la vita cambia tra il sole e la pioggia.

Wie das Wetter ändert sich das Leben zwischen Sonne und Regen.

就像天氣一樣,生活在陽光和雨水之間變化。

The rain is falling, the sun is coming

The sun come back – the life also

And some sunny music with

Axwell and Ingrosso

Salute Håkan Carlberg

A lump on the back

In Swedish see down

A tuber on the back grows. It starts to hurt a lot. Goes into the emergency room at a hospital. It will be a quick treatment by a good doctor. He says – Has ”The Tuber” got a lump! There will be an incision in the back and the large tuber will be emptied of fat and fluid. A drainage is stopped in the wound. The wound is then embedded and everything is ready. The drainage will now be changed and exchanged every other day. There is a pain all the time. When should this be over?

I go down to the river and enjoy a moment of the beautiful water and the smell of a ”sea”. In my thoughts the beach in Levanto in Liguria appears. When does life take a new turn? Despite this lump that aroused worry and pain, it is unemployment that hurts most. And most evil is to be treated badly as a job seeker. As such, you are reduced, you no longer exist. Nobody wants you. No one wants to take part of your experiences and educations. Now the pain sets in again I go into the hospital and get the wound cleaned. Will life turn?

Levanto. Sunset by the see.

När vänder livet…

En knöl på ryggen

In Swedish

En knöl på ryggen växer. Den börjar göra mycket ont. Åker in till akuten på ett lasarett. Det blir en snabb behandling av en duktig läkare. Han säger -Har ”Knölen” fått en knöl! Det blir ett snitt i ryggen och den stora knölen töms på fett och vätska. En dränering stoppas i såret. Såret bäddas sedan in och allt är klart. Det blir nu omläggning och utbyte av dräneringen varannan dag. En värk finns hela tiden. När skall detta vara över?

Jag går ner till älven och njuter en stund av det vackra vattnet och doften av ett ”hav”. I mina tankar dyker stranden i Levanto i Ligurien upp. När tar livet en ny vändning. Trots denna knöl som väckte oro och smärta är det arbetslösheten som gör mest ont. Och mest ont är att bemötas illa som arbetssökande. Som sådan är du förminskad, du finns inte längre. Ingen vill ha dig. Ingen vill ta del av dina erfarenheter och utbildningar. Nu sätter värken in igen jag åker in till sjukhuset och får såret rengjort. Går livet att vända?

– Is this the road to hell . . .

Salute Håkan Carlberg

Malmø by the sea

Traveling to Skåne

In Swedish see down

Travel down to the south of Sweden and the beautiful city of Malmö next to the Øresund. A company wants to meet me for an interview in Landskrona. Traveling by train and following the Swedish landscape via the train window. The journey goes via sealed forests filled with conifers, beautiful small villages, lakes and towns with beautiful houses. Then comes down to the landscape Skåne and nature now becomes another, it becomes a rolling landscape with meadows and large wind turbines.

The flat Skåne landscape

Arriving in Malmö, where I previously worked and lived, I meet my children. There will be food and coffee ”Fika” at some of our favorite places. Nice hours with lots of talk and laughter. Sleeping over in a hotel with a beautiful view of Malmö. Traveling the next morning to the interview. It will be a positive moment and time will show if I am offered the job. Then travel north via Stockholm. Meet many people on the train and it will be nice talk. It will be a journey of 42 hours, of which the interview occupied 1 hour and 21 hours on the train !!

Sunset over Malmö

En resa till Skåne

In Swedish

Reser ner till det södra av Sverige och den vackra staden Malmö invid Öresund. Ett företag vill träffa mig för en intervju i Landskrona. Reser med ett tåg och följer det svenska landskapet via tågfönstret. Färden går via tätat skogar fyllda med barrträd, vackra små byar, sjöar och städer med vackra hus. Kommer så ner till landskapet Skåne och naturen blir nu ett annat, det blir ett böljande landskap med ängar och stora vindkraftverk.

Malmö vid havet

Framme i Malmö, där jag tidigare både arbetat och bott, träffar jag mina barn. Det blir mat och fika på några av våra favoritställen. Trevliga timmar med mycket prat och skratt. Sover över på ett hotell med vacker utsikt över Malmö. Reser så vidare på morgonen till intervjun. Det blir en positiv stund och tiden får visa om jag erbjuds jobbet. Reser så norrut via Stockholm. Möter många människor på tåget och det blir trevligt prat. Det blir en resa på 42 timmar varav intervjun upptog 1 timme och 21 timmar på tåget!! 

And som music from Malmø

Salute Håkan Carlberg

Part of the wonderful Stockholm, Lusthusportens park/Lejonslätten

Enjoy hiking in Stockholm

In Swedish see down

It will be a day in Stockholm. Nice to break unemployment and loneliness with a day in Sweden’s wonderful capital. Starting with going to Norrmalm. The sun shines and the winds come from the sea. Walk along Drottninggatan to Restaurant Al Forno. It will be a wonderful lunch, so good! As a thank you for nice reception and good food, I hand over my latest children’s book. Then go to the adjacent little park at Centralbadet, so beautiful. Then go on through Sergels torg to Kungsträdgården where the cherry trees bloomed. A lot of people sit in the park and enjoy the sun. Will now go to Ostermalm where I should cut my hair at the hairdresser Lucio. Passes Berzelii Park, many sit in the park and eat their lunch.

The beautiful park next to Centralbadet on Norrmalm

After the mowing it will be a walk along the Strandvägen with the goal to go to Djurgården. It is so nice to walk along Nybroviken and the reflecting water and the beautiful houses that extend towards the sky. The small ferries are filled with tourists who will experience Stockholm from the sea. Then go to Skansen, where the old Sweden and the present in the form of culture, traditions, trends and animals meet in a living museum beautifully situated on a hill in Djurgården. When I walk along the paths and see all the animals, the beautiful old buildings come back memories when I was here as a child and most recently I was here with my youngest son.

Berzelii Park och Dramaten på Östermalm

Then take the small ferry from Allmänna Gränd over to Slussen at Gamla Stan. It will be a coffee break ” a Swedish fika” at Sundberg’s Confectionery at Järntorget. The Old Town is so beautiful and filled with joy. Going on and just living. It will be a day of enjoyable walking and 16 kilometers of happiness and meetings with wonderful people.

-Stockholm in my heart

In a valley of Skansen in Djurgården

And a song,

”Stocholm In My Heart”

 

°  °  °

Old Town seen from the sea

Njutvandring i Stockholm

In Swedish

Det blir så en dag i Stockholm. Skönt att bryta arbetslösheten och ensamheten med en dag i vår underbara huvudstad. Börjar med att gå på Norrmalm. Solen skiner och vindarna kommer från havet. Går längs Drottninggatan till Restaurang Al Forno. Det blir en helt underbar lunch, så gott! Som tack för trevligt bemötande och god mat överlämnar jag min senaste barnbok. Går sedan till den intilliggande lilla parken vid Centralbadet, så vackert. Går så vidare via Sergels torg till Kungsträdgården där körsbärsträden blommat över Mycket folk sitter i parken och njuter av solen. Skall nu gå till Östermalm där jag skall klippa mig hos frisören Lucio. Passerar Berzelii Park, många sitter i parken och äter sin lunch.

Parken invid Centralbadet på Norrmalm

Efter klippningen blir det en promenad längs Strandvägen med målet att gå till Djurgården. Det är så skönt att gå längs Nybroviken och det speglande vattnet och de vackra husen som sträcker sig mot himlen. De små färjorna är fyllda med turister som ska uppleva Stockholm från havet. Går sedan till Skansen, där det gamla Sverige och nuet i form av kultur, traditioner, trender och djur möts i ett levande museum vackert beläget på en kulle på Djurgården. När jag går längs stigarna och ser alla djur, de vackra gamla byggnaderna kommer minnen tillbaka när jag var här som barn och senast jag var här med min yngste son.

Beautiful houses along Strandvagen on Ostermalm

Tar sedan den lilla färjan från Allmänna Gränd över till Slussen vid Gamla Stan. Det blir en ”go fika” på Sundbergs Konditori på Järntorget. Gamla Stan är så vacker och fylld av glädje. Går så vidare och bara lever. Det blir en dag av njutvandring och 16 kilometer av lycka och möten med underbara människor.

Djurgårdsbron and Östermalm

Skansen, Bergsmansgården with houses from the 1600s and 17th century

Stockholm by the sea

Salute Håkan Carlberg

I’m standing by a river but the water doesn’t flow 

Unemployment is 

the Road to hell

In Swedish see down

Unemployment is the road to hell

There is no one here to see you

No one wants you

I’m standing by a river but the water doesn’t flow 

Unemployment is no road that leads you up

Life flies from you

The light has gone out

Look at the world

What’s going on here

There is nothing you can do

Oh no, this is the road

This is the road

Oh no this is the road to hell

°  °  °

 

Jag står vid en flod men vattnet flödar inte

Arbetslöshet är

vägen till helvetet

In Swedish

Arbetslösheten är vägen till helvetet

Här finns ingen som ser dig

Ingen som vill ha dig

Jag står vid en flod men vattnet flödar inte

Arbetslösheten är ingen väg som leder dig uppåt

Livet flyger ifrån dig

Ljuset har slocknat

Titta på världen

Vad är det som händer här

Det finns inget du kan göra

Åh nej, det här är vägen

Detta är vägen

Åh nej detta är vägen till helvetet

° ° °

And here Chris Rea with his song

”The Road To Hell”

Salute Håkan Carlberg

Reflections

In Swedish see down

Here is a poem by my relative author and poet Bo Bergman. A poem that I have changed and shortened to some extent.

° ° °

Reflections

°  °  °

The water moves and the winds play,

wind and water meet.

Behind the forest’s sparse groves

the yellow rye swings

 

The clouds glide easily as white

swans over the lake of heaven.

 

Sore and heavy, I have been working,

it is heavy on a beggar trail.

I hear weak music playing

me to sleep.

° ° °

Here a picture ”mirroring” of my relative Bo Bergman (1869 – 1967).

Reflections – Speglingar

In Swedish

Här följer en dikt av min släkting författaren och diktaren Bo Bergman. En dikt som jag till vissa delar ändrat och kortat ner.

° ° °

Speglingar

° ° °

Vattnet rör sig och vindarna spelar,
vind och vatten möts.
Bakom skogens glesa dungar
den gula rågen gungar.

Molnen glida lätt som vita
svanar över himlens sjö.

Ont och tungt har jag fått slita,
det är tungt på en tiggarstig.
Jag hör svag musik som spelar
mig till sömns.

° ° °

Mirroring – Speglingar

Salute Håkan Carlberg