Arkiv för kategori ‘Barack Obama on the moon’

President Barack Obama on the moon HCG2013

Just got a call from my good friend, Old man on the Moon. We know each other since I wrote and drew the book about him, and my daughter’s visit to the old man, ”Frida and måntrappan”. Old man on the moon says he and Barack Obama now had a long talk about the president and the U.S. future.  Old man on the moon says that the coffee break with the stars where they drank moon-drinks were very successful.Barack Obama has now decided on a new future for himself and the country United States. It is now to focus entirely on their own country and its people. It’s about everyone shall have the right to health care, no one should have to miss care, a review of gun laws. It will be a big focus on creating the conditions for new jobs and create a future for all Americans.

Man in the moon HCG2013

President Obama also spoke about the importance of as a parent should not have to be concerned about more school shootings. As a student you should be able to go to school without feeling fear. You should go to a school that is created for all where you is seen and where you can get the knowledge for the future and a good life in the U.S..

This sounds wise and old man on the moon says that Barack now preparing for the flight back to Earth, and the United States, and as I said, now the focus, money and work, put on to make their country into a model of the world without drone attacks, interceptions and soldiers outside of the U.S.

And  a song for US ”Stairway to Heaven” by Led Zepplin

Gubben i månen HCG2013

Sounds like a great idea. Good luck to the U.S..

Old man on the moon greets!

President Barack Obama on the moon HCG2013

Fick just ett samtal från min gode vän Gubben i Månen. Vi känner varandra sedan jag skrev och tecknade boken om honom och mitt och dotterns besök hos Gubben, ”Frida och måntrappan”. Gubben i månen berättar att han och Barack Obama nu haft ett långt samtal kring presidentens och USAs framtid. Gubben i månen berättar att de fikat tillsammans med stjärnorna och druckit mån-drycker. Barack Obama har nu bestämt sig om en ny framtid för sig och landet USA.  Det blir nu till att helt fokusera på det egna landet och dess människor. Det handlar om att alla skall ha rätt till sjukvård, ingen skall behöva sakna vård och omsorg, göra en översyn av vapenlagarna. Det blir ett stort fokus på att skapa förutsättningar för nya jobb och skapa en framtidstro för alla amerikaner.

President Obama talade även om vikten av att man som förälder inte skall behöva känna oro för fler skolskjutningar. Som elev skall man kunna gå till skolan utan att känna rädsla. Man skall gå till en skola som är skapad för alla där man blir sedd och där man får med sig kunskaper för framtiden och ett bra liv i USA.

Levanto HCG2013

Detta låter klokt och Gubben i månen berättar vidare att Barck Obama nu förbereder sig för flygresan tillbaka till jorden och USA. Nu skall blickarna, pengarna och jobbet läggas på att göra det egna landet till ett föredöme i världen utan drönarattacker, avlyssningar och soldater utanför USAs gränser.

Frida och måntrappan HCG2013

Låter som bra idéer. Lycka till USA.

Gubben i månen hälsar!

Levanto HCG2013

Salute Håkan Carlberg

Barack Obama on the moon  HCG2013

President Barack Obama

on the moon 

°

President Barack Obama has escaped to the moon after the last days revelations that the National Security Agency intercepted including the German Chancellor Angela Merkel cell phone.

The revelations have triggered an international anger over the U.S. oversight of government agencies around the world. Obama increasingly isolated and USA lose confidence not only from countries like Germany, France, Brazil, Mexico, but also countries in the Middle East.

The rapid deterioration of the U.S. trust among the allied countries in Europe and South America and now the Middle East did that the President Barack Obama fled to a spaceport, and from there took a rocket to the moon. Up there with the man in the moon, he is now while a furious Angela Merkel barking at NSA.

President Barack Obama on the moon HCG2013

President Barack Obama har flytt till månen efter de senaste dagarnas avslöjanden om att National Security Agency avlyssnat bland annat den tyska förbundskanslern Angela Merkels mobiltelefon.

Avslöjandena har väckt en internationell ilska över USAs övervakande av myndigheter runt om i världen. Obama isoleras allt mer och USA tappar förtroende inte bara från länder som Tyskland, Frankrike, Brasilien, Mexiko utan även länder i Mellanöstern.

Den snabba försämringen av USAs förtroende bland de allierade länderna i Europa och Sydamerika och nu även mellersta östern gjorde att president Barack Obama flydde till en rymdbas och därifrån tog en raket upp till månen. Där uppe tillsammans med gubben i månen är han nu medan en rasande Angela Merkel skäller på NSA.

And here is the song ”Man On the Moon”

my be thats the song Obama sings right now !

Salute Håkan Carlberg