Arkiv för kategori ‘Bo Bergman’

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg
Bo Bergman -Swedish poet

The Swedish poet Bo Bergman

Diktaren Bo Bergman möter Metal Music

In English see down!

Black Metal bandet Myhrding är från Småland och bildades 2006. Bandet har tonsatt en av Sveriges största diktare, Bo Bergman som levde 1869 – 1967. Bo var bland annat en av de aderton i Svenska Akademin från 1924. Det är mycket intressant att Bo Bergmans dikter inte har glömts och försvunnit ut i intet. Det är fantastiskt att det närmare 40 år efter hans död, en av hans dikter, skriven 1922, tonsatts av ett svenskt metal band! 

Myhrding

Myhrding

In English

The poet Bo Bergman meets Metal Music

Black Metal band Myhrding are from Småland, in Sweden,  and was formed in 2006. The band has set to music one of Sweden’s greatest poet Bo Bergman, who lived 1869 – 1967. Bo was among other things, one of the eighteen in the Swedish Academy from 1924. It is very interesting to Bo Bergman’s poems have not been forgotten and disappeared into nothingness. It’s amazing that almost 40 years after his death that one of his poems, written in 1922, set to music by a Swedish metal band!

The poem set to music of Heavy Metal with the group Myhrding

IRRBLOSSET OCH ÄLVAN,

En dikt av Bo Bergman hämtad ur hans diktsamling Livets ögon, utgiven anno 1922.

A poem by Bo Bergman comes from his collection of poems of Life Eyes, published anno 1922.

 

I livet har jag irrat

och blossat utan ro.

Ett irrbloss är jag vorden

på nattlig myr och mo.

Jag är en fallen stjärna,

en gnista från en brand,

en eld som tänds och släckes

av någon okänd hand.

Och du, vars hela väsen

var vind och luft och lek,

har blivit till en älva

som dansar månskensblek.

Ont har vi gjort varandra

i livet mer än nog.

Nu mötes vi ånyo

i dödens tysta skog.

 

Du speglar dig i källan.

Du svävar lett och sval.

Min gamla lykta brinner

som fordom på din bal.

 

Blås inte ut min lykta

med hatets pust ännu.

Då blir jag bara jordmask

och bara dimma du.

 

Ty det var ljuset hos mig

som gav min levnad liv,

och än i döden ger det

en smula tidsfördriv.

 

Omkring oss spökar skogen,

av dunkla minnen full.

Kom, luftens sköna ande,

till stjärnan som blev mull.

Allt trängre ringar slår du

i gräset kring min stig.

Allt klarare i gräset

min låga söker dig.

 

Ett irrbloss och en älva,

en gnista av en man,

en skugga av en kvinna

i natten ta varann.

Myhrding

Black Metal Band Myhrding

Salute Håkan Carlberg