Arkiv för kategori ‘Cinque Terre’

Levanto – the small and beautiful town next to Mare Ligure.

Italy opens up

In Swedish see down

After 55 days of closure, Italy now eases the restrictions imposed by the country through the corona virus (COVID-19). Now parks are opened and smaller shops are opened. Up to 4 million Italians will now go back to work. There have been very tough times in the country, especially in the northern regions, finally it seems to be reversing. However, southern Italy has been affected by poverty, only in Naples the municipality distributes food daily to 130,000 poor families. In the wake of the Corina crisis, 10 million Italians are at risk of poverty.

I then get in touch with one of my friends in the small town, Levanto, in Liguria. The friend says that today phase 2 is starting in Italy and some companies will open and it will be possible to visit relatives under great caution and wear masks, wash their hands, etc. My friend once a week bought food for her mother so that she could stay indoors for almost 2 months. I understand that there is now a great joy in being able to go outdoors for a while every day. My friend ends by saying:

-”We must now believe and hope, we cannot give up now. We will return to life’s journey soon and everything will return to normal”.

So wonderful that the residents of Levanto

can now go out and take a walk beside

the beautiful sea, Mare Ligure!

 

Snart fylls gatorna och stranden i Levanto av människor igen, kanske redan detta år… – Soon the streets and beach of Levanto are filled by people again, maybe this year …

Italien öppnar upp

In Swedish

Efter 55 dagars nedstängning lättar nu Italien lättar på de restriktioner som landet haft i och med coronavirustet (COVID-19). Nu öppnas parker upp och mindre affärer öppnas. Upp till 4 miljoner italienare kommer nu att gå till jobbet igen. Det har varit mycket tuffa tider i landet, speciellt i de norra regionerna, äntligen ser det ut att vända. Dock har Syditalien drabbats av fattigdom, bara i Neapel delar kommunen dagligen ut mat till 130 000 fattiga familjer. I spåren av corina-krisen riskerar 10 miljoner italienare fattigdom.

Jag får så en kontakt med en av mina vänner i den lilla staden, Levanto, i Ligurien. Vännen berättar att idag inleds fas 2 i Italien och en del företag kommer att öppna och det kommer att bli möjlighet att besöka släktingar under stor försiktighet och bära masker, tvätta händerna mm. Min vän har en gång i veckan handlat mat åt sin mamma så att hon kunnat stanna inomhus i närmare 2 månader. Jag förstår att det nu finns en stor glädje av att kan gå utomhus en stund varje dag. Vännen avslutar med att säga:

-”Vi måste nu tro och hoppas, vi kan inte ge upp nu. Vi kommer snart tillbaka till livets resa och allt kommer att återgå till det normala”.

Så underbart att de boende i Levanto nu kan gå ut

och ta en promenad invid det vackra havet, Mare Ligure!

En tom gata i Levanto, vi är många som väntar på att staden åter skall öppnas upp när coronatiderna är över. An empty street in Levanto – we are many waiting for the city to re-open when the corona times are over.

 Salute Håkan Carlberg

The beach at Monterosso in April 2020. Photo: Cino Busco

There is a stillness

in Monterosso

In English

Receive an email from a good friend in Monterosso al Mare, Cinque Terre. My friend tells me that the people of Monterosso are now in quarantine, because of the corona. They look forward to coming out again soon and that everything will soon be good and healthy again. Usually Monterosso and Cinque Terre are filled with tourists from all over the world. This corona spring is empty on the beaches and along the beautiful trails in the mountains.

In Swedish

Får ett mail från en god vän i Monterosso al Mare, Cinque Terre. Vännen berättar att folket i Monterosso nu sitter i karantän, på grund av corona. De ser fram emot att snart åter få komma ut och att allt snart blir bra och friskt igen. Vanligtvis är Monterosso och Cinque Terre fyllt av turister från hela världen. Denna corona-vår är det tomt på stränderna och längs de vackra stigarna i bergen.

Monterosso al Mare, as the picture shows, is usually filled by people during spring, summer and autumn.

Salute Håkan Carlberg

Easter eggs for all children in Riomaggiore. Photo: CDS News

Easter eggs for all children

in Riomaggiore

In Swedish see down

In the famous area of Cinque Terre in the Italian region of Liguria, there is a stillness in these corona times. In all the small villages people help each other and have understood that it is together that you can change and get out of the crisis that now prevails.

There really is a warmth, a great and loving atmosphere in the municipality of Riomaggiore, one of the villages in Cinque Terre. On Easter Eve, with the help of the civil defense, they delivered Easter eggs to all the municipality’s children (up to 14 years). A symbolic gesture to show the administration’s closeness to the people in this difficult time.

Along with the chocolate egg, the children received a letter with warm greetings and encouragement from Mayor Fabrizia Pecunia. In Italy, people really show everyone a warmth and fight together. –Così tanto amore!

The people in Riomaggiore greets to the world with sheets from the balconies on Easter Sunday in order to show the hidden face of Riomaggiore in times of the coronavirus. Photo: CDS News

Coronatider i Riomaggiore  

påskägg till alla barn

In Swedish

I det kända området Cinque Terre i den italienska regionen Ligurien råder en stillhet i dessa coronatider. I alla de små byarna hjälps man åt och har förstått att det är tillsammans man kan förändra och komma ut ur den kris som nu råder.

Det råder verkligen en värme, en stor och kärleksfull stämning i bland annat Riomaggiore kommun, en av byarna i Cinque Terre. På påskafton levererade de, med hjälp av civilförsvaret, påskägg till kommunens alla barn (upp till 14 år). En symbolisk gest för att visa administrationens närhet till människorna i denna svåra tid.

Tillsammans med chokladägget fick barnen ett brev med varma hälsningar och uppmuntran från borgmästare Fabrizia Pecunia. I Italien visar människor verkligen alla en värme och kämpar tillsammans. -Così tanto amore!

Riomaggiore, Cinque Terre in Liguria. Oil painting by my father Bengt W Källman, 1968

Salute Håkan Carlberg

Levanto. Believe in life, soon it will turn and everything will be as usual again.

The Coronavirus, thinking

of my friends in Italy

In Swedish see down

My thoughts go to all friends in the province of La Spezia. I think about them constantly. Through the media I follow the corona misery and what is happening in Italy and especially those in southern Liguria. I think of my friends in Levanto, Monterosso al Mare and Calicie al Cornoviglio. Wishing with all my heart that none of them should be affected and that the virus would soon disappear. I also understand that everyone who has companies such as hotels, B & Bs, campsites and restaurants in the area has a hard time when many people are setting up trips to Italy.

Here in Sweden, we are urged by the government not to visit the northern parts of Italy. My thoughts go to all the people in the province of La Spezia. With all my heart, I think of you, my friends, and hope that none of you will be affected by the corona virus and that it will soon become the usual wonderful Liguria that is loved by people from all over our earth and populated by wonderful and friendly people.

°  °  °

Coronavirus. Tänker på

mina vänner i Italien

In Swedish

Mina tankar går till alla vänner i provinsen La Spezia. Jag tänker på dem ständigt. Genom media följer jag corona-eländet och vad som händer i Italien och särskilt de i södra Ligurien. Jag tänker på mina vänner i Levanto, Monterosso al Mare och Calicie al Cornoviglio. Önskar av hela mitt hjärta att ingen av dem skall drabbas och att viruset snart försvinner. Jag förstår också att alla som har företag som hotell, B&B, campingplatser och restauranger i området har det svårt när nu många ställer in resor till Italien.

Här i Sverige uppmanas vi av regeringen att inte besöka de norra delarna av Italien. Mina tankar går till alla människor i provinsen La Spezia. Av hela mitt hjärta tänker jag på er, mina vänner och hoppas att ingen av er kommer att drabbas av coronaviruset och att det snart kommer att bli det vanliga underbara Ligurien som älskas av människor från hela vår jord och som befolkas av underbara och vänliga människor.

°  °  °

And some emotional music with Håkan Hellström

”Believe in life” – ”Tro på livet”

Never give up
Never give up, see an open road
In all black alleys
Keep hope for tomorrow

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Cinque Terre

”GRAPES & HEROES”

In Swedish see down

The area of southern Liguria, Cinque Terre, became a part of UNESCO’s world heritage in 1997, mainly thanks to the high landscape and cultural value of the five villages. Here are vineyards built in terraces and where stone walls form the ”backbone”. It is a delicate area affected by landslides in connection with extreme rainfall. The stone walls should help protect and prevent landslides throughout the area. Right now the situation is critical and it is important that the stone walls are upgraded now. It is crucial to protect the heritage of wine products. To finance this work, a campaign has now been started under the name ”Grapes & Heroes”.

Grapes

The estimated cost of renovating the stone walls is EUR 676,000. In total, there are approximately 2 360 square meters of stone walls that need to be rebuilt. Four winemakers, in a collective, grow on 15 hectares of land and produce 27,400 bottles of wine each year. The cultivations are in dramatic, steep and beautiful mountains. This is the true area of Cinque Terre and a large part of the heritage and true soul.

Cinque Terre

Grapes & Heroes is a social action project, crowdfunding, whose goal is to raise funds for a group of winemakers to offset the cost of maintaining their dry stone walls in Cinque Terre. Repairing the stone walls is crucial to the future of Cinque Terre. The winegrowers in Cinque Terre work under very challenging conditions and one of the winegrowers says that without them there would be no one to monitor and repair the stone walls. Every year, the area is visited by 2.5 million people from all over our earth. What attracts is the landscape with the mountains, the sea, the small villages with beautiful pastel-colored houses that cling to the mountains. My first experience of Cinque Terre was as a twelve year old in 1968 and since then I have often visited the absolutely wonderful area and also the neighboring villages of Levanto, Bonassola and Framura. I highly recommend a visit!

Cinque Terre – mountains filled with vines

”GRAPES & HEROES”

In Swedish

Området i det södra Ligurien, Cinque Terre, blev 1997 en del av Unescos världsarv, främst tack vare de fem byarnas höga landskap och kulturella värde. Här finns vingårdar byggda i terrasser där stenmurar utgör ”ryggraden”. Det är ett ömtåligt område som drabbas av jordskred i samband med extrema regnväder. Stenmurarna skall bidra till att skydda och förhindra jordskred i hela området. Just nu är läget kritiskt och det är viktigt att en upprustning av stenmurarna sker nu. Det är avgörande för att skydda arvet av vinprodukter. För att finansiera detta arbete har nu en kampanj startats under namnet ”Grapes & Heroes”.

Monterosso al Mare – one of the villages of the Cinque Terre

Den beräknade kostnaden för att rusta upp stenväggarna är 676 000 euro. Totalt finns cirka 2 360 kvadratmeter stenväggar som behöver byggas om. Fyra vinproducenter, i ett kollektiv, odlar på 15 hektar mark och producerar varje år 27 400 flaskor vin. Odlingarna ligger i dramatiska, branta och vackra berg. Detta är det sanna området i Cinque Terre och en stor del av arvet och den sanna själen.

Stone walls to be restored

Grapes & Heroes är ett socialt åtgärdsprojekt, crowdfunding, vars mål är att samla in medel för en grupp vinproducenter för att kompensera kostnaderna för att underhålla sina torra stenväggar i Cinque Terre. Att reparerar stenmurarna är avgörande för Cinque Terres framtid. Vinodlarna i Cinque Terre arbetar under mycket utmanande förhållanden och en av vinodlarna säger att utan dem skulle det inte finnas någon som övervakade och reparerade stenväggarna. Området besöks varje år av 2,5 miljoner människor från hela vår jord. Det som lockar är landskapet med bergen, havet, de små byarna med vackra pastellfärgade hus som klamrar sig fast i bergen. Min första upplevelse av Cinque Terre var som tolvåring anno 1968 och sedan har jag ofta besökt det helt underbara området och även grannbyarna Levanto, Bonassola och Framura. Jag rekommenderar varmt ett besök!

Riomaggiore, the southernmost village in the Cinque Terre. Oil painting by my father Bengt W Källman

Salute Håkan Carlberg

Il Casino´ Di Levanto

– Planning a trip to Italy this  year 2017 ?
– A good choice are Liguria:  Levanto and the Cinque Terre
Camping Pian di Picche Levanto

Pian di Picche 30 years, 2015

Have a nice stay at

Camping Pian di Picche

in Levanto

Opening April 1, 2017

Pian di Picche HCG2014

Camping Pian di Picche in Levanto – Liguria -Italy

In English!

Camping Pian di Picche founded in 1985 and is now in its 32nd year of successful operation and development of the camping,beautifully situated in the small town of Levanto next to the Cinque Terre in the southern Liguria. The campsite has a quiet and beautiful location and it is close to everything. Personal service is very much appreciated by the guests and on the Campsite Pian di Picche are pleasantness very good.

In Levanto you can swim, surf, hike in the beautiful mountains, biking to the neighboring villages, eat good locally produced food and drink and discover the beautiful city and the neighboring world-famous Cinque Terre area. More information about Camping Pian di Picche, see down. 

In Swedish !

Camping Pian di Picche startades 1985 och är nu inne på sitt 32:a år av framgångsrikt arbete och utveckling av sin camping, vackert belägen i den lilla staden Levanto intill Cinque Terre i det södra Ligurien. Campingen har ett lugnt och vackert läge, det är nära till allt. Den personliga servicen är mycket uppskattad av gästerna och på Camping Pian di Picche trivs man så bra.

I Levanto kan du bada, surfa, vandra i de vackra bergen, cykla till grannbyarna, äta god lokalt producerad mat och dryck och upptäcka den vackra staden och det intilliggande världsberömda området Cinque Terre. Mer information om kontakt och öppettider för Camping Pian di Picche, se längre ned!

Mare Ligure HCG2013

Levanto is beautifully situated next to Mare Ligure

Levanto and Mare Ligure – Surfing

Monte Rossola HCG2014

Levanto and the surrounding villages has gorgeous mountains to hike in.

DSC05963

From Levanto you can go by bike to many small villages.

Vernazza – Cinque Terre

In the small beautiful town of Levanto, near the Ligurian Sea and next door to the wonderful Cinque Terre lies a camping both beautifully situated and with a wonderful service, 

Camping Pian di Picche !

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche, driveway

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche Levanto – Liguria – Italy

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche – entrance

Pian di Picche Levanto HCG 2013

Camping Pian di Picche

The Camping Pian di Picche run by a family and the service is very high and the area is quiet and safe. Pian di Picche is nestled in the vineyards and within walking distance to center with shops, banks, bars and restaurants and the lovely beach close to the Ligurian Sea. It is a beautiful walk in 10-15 minutes and you are lying on the beach and the ocean are open for snorkeling, for example. If you come by train you can reach Pian di Picche after a 10 minutes walk from the station in Levanto.

Pian di Picche HCG 2013

Camping Pian di Picche

Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche

Whether you arrive by camper – caravan – car – motorcycle & camping or on interrail you can reach Camping Pian di Picche simple. Do you intend to explore the Cinque Terre, Levanto is perfect to start with. You can hike (2-3 h)  to Monterosso al Mare from Levanto,  you can take the train and then reach Monterosso in five minutes. During your stay in Levanto, you can safely leave the car.   To go by train in the area is  excellent.

Pian di Picche so full of joy!

Pian di Picche so full of joy!
You are always well received by knowledgeable and happy staff.

Whether you are retired family with children or youth, you have lots of adventures that’s right for you in the area: wonderful walks – an exciting ocean full of life – snorkelling – surfing – mountain biking. There are trails for mountain biking in the mountains – good locally produced food – fresh wines and grappa produced locally in Levanto and a calm that makes it is perfectly possible to ”just be, here and now”.

Pian di Picche HCG2013

Enrico at the bar of P di P – Cin cin !

The bar staff is filled with joy and sense of service. At the campsite there is a bar and a small wineshop with food, etc. -here are fresh showers and washing machines.

Annette

Annette and all the personal will gladly help you! The staff at Camping Pian di Picche talks among other German, English and French. Book well in advance !

Pian di Picche HCG 2013

P di P started 1985. 

Opening hours 2017:

 from April 1st  until October 

Contact information:

Tel: +39 (0187) 800 597

Email: piandipicche@libero.it

Facebook: www.facebook.com/piandipicche

Web: http://www.piandipicche.it

http/www.levantoitalia.com

Adress:  Loc. Pian di Picche IT-190 15 Levanto (SP) Italy

Levanto – there are both sandy beaches and cliffs and an underwater life that impresses.

I highly recommend with 29 years experience of Camping Pian di Picche and more than 46 years experience of the Cinque Terre. Wishing you a wonderful trip and stay!

Trees to cool off – peace and quiet at Pian di Picche

Monterosso al Mare & Cinque Terre – just 5 minutes by train from Levanto

One of the beaches in Levanto – there are also cliffs and wonderful snorkeling water

Manarola 2009 Cinque Terre

Manarola – Cinque Terre

Levanto Italy HCG2014

Levanto -Liguria

Levanto Italy HCG2014

Levanto – Liguria

Levanto – so beautiful

Levanto HCG2013

Levanto from the mountains

Levanto HCG2013

Levanto

Monterosso HCG2013

Time for some nice italian coffee and ice-cream

Monte Rossola HCG2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Scooter Levanto HCG2013

Levanto – nice Vespa by the sea

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

Here in this video, you can get an idea of how a hike from Levanto to Monterosso can be experienced:

 and this even more of the area:

Levanto and the Cinque Terre is located in southern Liguria between Genoa and La Spezia.

Distances by car:

– from Stockholm about 2300 km

– from Copenhagen about 1700 km

-from Berlin 1280 km

Distance from airports in the n. Italy:

Pisa 112 km /  Milan Malpensa airport  278 km / Genova 107 km

°

Finally, I want to tell you about a challenge – climb the peak of Monte Rossola.

A wonderful walk, at times pretty tough but you will get a great reward

once you’re up on the top by the view from the top, good luck!

Monte Rossola Levanto HCG2013

Monte Rossola – Levanto

Monte Rossola HCG 2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Liguria HCG 2013

Mare Liguria

Carl Ludvig i Ligurien 2004 HCG 2014

Even the kids love to walk in the Ligurian mountains full of olives and grapes.

Dove -Levanto HCG2013

Dove, at the beach of Levanto

Via Garibaldi Levanto HCG2013

Part of Via Garibaldi – Levanto

Levanto HCG2013

Beautiful small streets and wonderful houses in the center of Levanto

Sunset Levanto HCG2013

Wonderful sunset – Mare Liguria Levanto

Levanto Liguria HCG 2013

Levanto Surf – Sub – Swim ! ! !

Salute Håkan Carlberg
Bonassola Liguria Italy

Bonasola in the southern of Liguria Italy. Photo: CDS News

Summer in Southern Liguria continues to be hot, today the temperature is 34 ° and most indications are that this weather is continuing into August. The beaches are full of people who want to cool off in the wonderful Mare Ligure. The picture is from the beautiful beach in the village of Bonassola next to Levanto and the Cinque Terre.

Levanto fest 2015

There will be a party in Levanto !

Beautiful music, beautiful views of Liguria
Salute Håkan Carlberg
Camping Pian di Picche H Carlberg

The camping Pian di Picche started up 13th of July 1985

Camping Pian di Picche fyller 30 år idag!

In English see down!

Första besöket på Camping Pian di Picche i Italien var i juli 1987. Reste ner med bil från Söderhamn, som ligger ca 20 mil norr om Stockholm. Dottern var då 6 månader ung. Det blev en underbar färd genom Europa. Väl i Ligurien och Levanto slog vi upp vårt tält på Pian di Picche. Vi blev mycket väl mottagna av familjen som driver campingen. Har sedan besökt Levanto och Pian di Picche nästan varje år, senast i juli 2014.

Pian di Picche HCG2014

Wonderful Camping Pian di Picche – anno 2014

Under åren som sedan gått har vi kunnat se och uppleva hur campingen utvecklats för varje år som gått. Har kunnat följa hur nya generationer av campingfamiljen kommit in som medarbetare och idag är det tre generationer som arbetar på Pian di Picche. De nya generationerna har fört traditionerna vidare, traditioner som handlar om ett mycket vänligt mottagande och en hög servicenivå. Till campingen kommer gäster från hela Europa. Idag den 13 juli fyller Pian di Picche 30 år och jag framför ett stort och varmt grattis på födelsedagen.

Annette Inez Alessandra 2011

Pian di Picche: Annette Inez Alessandra anno 2011

Levanto ligger i det södra av Ligurien, intill det världsberömda området Cinque Terre. Levanto och omgivande små städer och byar erbjuder en underbar natur med berg fyllda av vinrankor och olivträd, vackra små byar, underbara vandringsleder och ett fantastiskt hav att bada, snorkla och surfa i.

01A

Camping Pian di Picche

Levanto Liguria H CArlberg

Levanto and Mare Liguria from the top of Monte Rossola anno 2011

In English

Camping Pian di Picche turns 30 years old today!

The first visit to Camping Pian di Picche in Italy in July 1987. traveled down by car from Söderhamn, located about 20 mil north of Stockholm. The daughter was then 6 months young. It was a wonderful trip through Europe. Once in Liguria and Levanto we opened our tent at Pian di Picche. We were very well received by the family who runs the camp. Have since visited Levanto and the Pian di Picche almost every year, most recently in July 2014.

Pian di Picche HCG2014

Wonderful Camping Pian di Picche anno 2014

Over the years, we have been able to see and experience how the camp developed for each year that has passed. Have been able to follow how new generations of camping family come in as employees and today there are three generations working in Pian di Picche. The new generations have brought the traditions, traditions which deals with a very friendly reception and a high level of service. The campsite is visited by people from all over Europe. Today, July 13 fills the Pian di Picche 30 years and I in front of a large and warm happy birthday.

Pian di Picche

Always great joy at Camping Pian di Picche – anno 2011

Levanto is located in the south of Liguria, near the world famous Cinque Terre area. Levanto and the surrounding small towns and villages offer a wonderful nature with mountains filled with vines and olive trees, beautiful little villages, wonderful hiking trails and a fantastic sea bathing, discover all the aquatic animals and surf.

Carl Ludvig at PIan di Picche 2000

Carl Ludvig, to the right, at Pian di Picche anno 2000

Carl Ludvig Carlberg - Levanto

Levanto, Liguria – Carl Ludvig by the sea – anno 2009

And som nice Italian music for Camping Pian di Picche on the birthday:

Salute Håkan Carlberg

Levanto HCG2014

Levanto – Liguria – Italy 2014

 I long to Italy, Italy’s beautiful country,
where Love and Lemons, they grow upon the beach,
where nightingales trill
everything in the valley still,
and snails so red, they shine upon the sand.

Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land,
där små citroner gula, de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda, de lysa uppå sand.

(Text by Birger Sjöberg 1885 -1929)

Cinque Terre HCG2014

Liguria – Italy 2014

Cinque Terre HCG2014

Monterosso al Mare -Cinque Terre – Italy 2014

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti 2015

And some new music from Italy, with some american sound, by Eros Ramazzotti 

”Alla Fine Del Mondo”

Levanto 2011 HCG

Olive groves in the south of Liguria – 2011

Serafina B&B HCG 2012 Apr

Limoni matura in Serafinas giardino meraviglioso a Levanto. Settembre 2012

Cinque Terre

Cinque Terre in Liguria at sunset, so wonderful. Photo: RLV

Salute Håkan Carlberg
Via Dell'amore,

Ny invigning i april 2015 av Via Dell’amore – New inauguration in April 2015 of the Via dell’Amore

Via dell ‘Amore – Cinque Terre

In English see down!

 Via dell ‘Amore, en del av vandringsleden mellan Riomaggiore och Monterosso al Mare har återinvigts. Det är en kort sträcka som liksom andra delar av leden drabbades av stora jordskred i september 2012, då fyra vandrande turister skadades. Nu har delar av leden rustats upp och gjorts säkrare. Den del som nu invigdes är just Via dell ‘Amore som går mellan Riomaggiore och Manarola. Vandringsleden är känd över hela världen för sin skönhet och för de hisnande vyerna, och är en av de största turistattraktionerna i nationalparken Cinque Terre.

Återuppbyggnaden av vandringslederna har kostat stora summor, hittills ca 2,3 miljoner Euro, och nu planeras även ett insamlingsprojekt för att kunna färdigställa hela leden och göra den säker att vandra på. Totalt beräknas kostnaden för hela leden till ca 70 miljoner Euro och tidsmässigt skall arbetet vara avslutat under 2016. Området besöks varje år av stora mängder turister från hela världen och vandringslederna i vinbergen är en stor inkomstkälla för de fem små byarna i Cinque Terre som ligger i södra delen av Ligurien.

Via Dell'amore,

Riomaggiore – Cinque Terre – Liguria

Via dell ‘Amore – Cinque Terre

Via dell ‘Amore, a part of the trail between Riomaggiore and Monterosso al Mare has been reopened. It is a short distance as well as other parts of the trail were hit by large landslides in September 2012, when four wandering tourists were injured. Now, parts of the trail restored and made safer. The part that was inaugurated is precisely Via dell ‘Amore which runs between Riomaggiore and Manarola. The trail is known worldwide for its beauty and the breathtaking views, and is one of the biggest tourist attractions in the Cinque Terre National Park.

The reconstruction of the trails have cost large sums, so far, about 2.3 million Euros, and now also planned a fundraising project to complete the entire trail and make it safe to walk on. Total estimated cost of the whole trail to about 70 million euros and the time the work will be completed during the 2016. The area is visited by large numbers of tourists from all over the world and hiking trails in the vineyards is a major source of revenue for the five villages of Cinque Terre is located in southern part of Liguria.

Via Dell'amore,

Una splendida vista delle Cinque Terre

Via Dell'amore,

Una splendida vista delle Cinque Terre – In the distance Monterosso al Mare

Björn Afzelius – ”Natt i Ligurien” – ”Una notte nella Liguria” -” Night in Liguria”
Riomaggiore - Cinque Terre - Bengt W Källman

Riomaggiore – Cinque Terre – Bengt W Källman 1968

DSC04637

Manarola – Cinque Terre

Corniglia - Cinque Terre

Corniglia – Cinque Terre

Vernazza Cinque Terre

Vernazza – Cinque Terre

Monterosso al Mare Bengt W Källman

Monterosso al Mare – Bengt W Källman 1968

Salute Håkan Carlberg