Arkiv för kategori ‘Cinque Terre’

Levanto Liguria

The rebuilt railroad tunnels between Framura, Bonassola and Levanto has reduced distances and made more accessible villages. De ombyggda järnvägstunnlarna mellan Framura, Bonassola och Levanto har minskat avstånden och gjort byarna mer tillgängliga

New cycle path between Levanto and Monterosso

Text på svenska se nedan! 

Now rebuilt a former railway tunnel between Levanto and Monterosso, one of the villages in Cinque Terre, on to a bicycle and pedestrian underpass. A few years ago built the railway tunnels between Levanto – Bonassola and Framura on to bicycle and pedestrian tunnels. This has been much appreciated and reduced the distance between the villages.

Work has been going on for some time and when it is finished is yet another link between the villages. Today it is possible to take the train that takes 5 minutes. One option is to hike over the mountains along the Mare Ligure a wonderful hike of about 2 hours. It is also possible to travel by car, but there is nothing I can recommend, although it offered a beautiful view. The tunnels were built in the postwar period and is well preserved and are very robust. Through the tunnel will also pipe be drawn to the new wastewater treatment plant that is currently under construction in Levanto, This will give the residents of Monterosso improved environmental protection and clean water.

The tourists will have a fresh experience by easily move between the villages by bicycle. The residents in the area will also be closer together.

Cinque Terre HCG2014

Monterosso al Mare – Cinque Terre – Liguria

Ny cykeltunnel mellan Levanto och Monterosso

Nu byggs en tidigare järnvägstunnel mellan Levanto och Monterosso, en av byarna i Cinque Terre, om till en cykel- och gångtunnel. För några år sedan byggdes järnvägstunnlarna mellan Levanto – Bonassola och Framura om till gång- och cykeltunnlar. Detta har blivit mycket uppskattat och minskat avståndet mellan byarna. Arbetet har pågått en tid och när det står färdigt finns ännu en länk mellan byarna. Idag går det att ta tåget som tar 5 minuter. Ett alternativ är att vandra över bergen längs Mare Ligure och då handlar det om en underbar vandring på cirka 2 timmar. Det går även att resa med bil, men det är inget jag kan rekommendera, även om det bjuds på en vacker utsikt. Tunnlarna som nu byggs om byggdes under efterkrigstiden och är välbevarad och mycket robust. Genom tunneln kommer även rör att dras till det nya reningsverket som just nu är under byggnation i Levanto, Detta kommer att ge innevånarna i Monterosso ett förbättrat miljöskydd och rent vatten.

Turisterna kommer att få ännu en upplevelse genom att lätt kunna ta sig fram mellan byarna med cykel. De boende i området kommer också närmare varandra.

Cinque Terre HCG2014

Levanto – Monte Rossola – Liguria – Italy

Salute Håkan Carlberg