Arkiv för kategori ‘Italien Cinque Terre’

Levanto – the small and beautiful town next to Mare Ligure.

Italy opens up

In Swedish see down

After 55 days of closure, Italy now eases the restrictions imposed by the country through the corona virus (COVID-19). Now parks are opened and smaller shops are opened. Up to 4 million Italians will now go back to work. There have been very tough times in the country, especially in the northern regions, finally it seems to be reversing. However, southern Italy has been affected by poverty, only in Naples the municipality distributes food daily to 130,000 poor families. In the wake of the Corina crisis, 10 million Italians are at risk of poverty.

I then get in touch with one of my friends in the small town, Levanto, in Liguria. The friend says that today phase 2 is starting in Italy and some companies will open and it will be possible to visit relatives under great caution and wear masks, wash their hands, etc. My friend once a week bought food for her mother so that she could stay indoors for almost 2 months. I understand that there is now a great joy in being able to go outdoors for a while every day. My friend ends by saying:

-”We must now believe and hope, we cannot give up now. We will return to life’s journey soon and everything will return to normal”.

So wonderful that the residents of Levanto

can now go out and take a walk beside

the beautiful sea, Mare Ligure!

 

Snart fylls gatorna och stranden i Levanto av människor igen, kanske redan detta år… – Soon the streets and beach of Levanto are filled by people again, maybe this year …

Italien öppnar upp

In Swedish

Efter 55 dagars nedstängning lättar nu Italien lättar på de restriktioner som landet haft i och med coronavirustet (COVID-19). Nu öppnas parker upp och mindre affärer öppnas. Upp till 4 miljoner italienare kommer nu att gå till jobbet igen. Det har varit mycket tuffa tider i landet, speciellt i de norra regionerna, äntligen ser det ut att vända. Dock har Syditalien drabbats av fattigdom, bara i Neapel delar kommunen dagligen ut mat till 130 000 fattiga familjer. I spåren av corina-krisen riskerar 10 miljoner italienare fattigdom.

Jag får så en kontakt med en av mina vänner i den lilla staden, Levanto, i Ligurien. Vännen berättar att idag inleds fas 2 i Italien och en del företag kommer att öppna och det kommer att bli möjlighet att besöka släktingar under stor försiktighet och bära masker, tvätta händerna mm. Min vän har en gång i veckan handlat mat åt sin mamma så att hon kunnat stanna inomhus i närmare 2 månader. Jag förstår att det nu finns en stor glädje av att kan gå utomhus en stund varje dag. Vännen avslutar med att säga:

-”Vi måste nu tro och hoppas, vi kan inte ge upp nu. Vi kommer snart tillbaka till livets resa och allt kommer att återgå till det normala”.

Så underbart att de boende i Levanto nu kan gå ut

och ta en promenad invid det vackra havet, Mare Ligure!

En tom gata i Levanto, vi är många som väntar på att staden åter skall öppnas upp när coronatiderna är över. An empty street in Levanto – we are many waiting for the city to re-open when the corona times are over.

 Salute Håkan Carlberg

Cinque Terre

”GRAPES & HEROES”

In Swedish see down

The area of southern Liguria, Cinque Terre, became a part of UNESCO’s world heritage in 1997, mainly thanks to the high landscape and cultural value of the five villages. Here are vineyards built in terraces and where stone walls form the ”backbone”. It is a delicate area affected by landslides in connection with extreme rainfall. The stone walls should help protect and prevent landslides throughout the area. Right now the situation is critical and it is important that the stone walls are upgraded now. It is crucial to protect the heritage of wine products. To finance this work, a campaign has now been started under the name ”Grapes & Heroes”.

Grapes

The estimated cost of renovating the stone walls is EUR 676,000. In total, there are approximately 2 360 square meters of stone walls that need to be rebuilt. Four winemakers, in a collective, grow on 15 hectares of land and produce 27,400 bottles of wine each year. The cultivations are in dramatic, steep and beautiful mountains. This is the true area of Cinque Terre and a large part of the heritage and true soul.

Cinque Terre

Grapes & Heroes is a social action project, crowdfunding, whose goal is to raise funds for a group of winemakers to offset the cost of maintaining their dry stone walls in Cinque Terre. Repairing the stone walls is crucial to the future of Cinque Terre. The winegrowers in Cinque Terre work under very challenging conditions and one of the winegrowers says that without them there would be no one to monitor and repair the stone walls. Every year, the area is visited by 2.5 million people from all over our earth. What attracts is the landscape with the mountains, the sea, the small villages with beautiful pastel-colored houses that cling to the mountains. My first experience of Cinque Terre was as a twelve year old in 1968 and since then I have often visited the absolutely wonderful area and also the neighboring villages of Levanto, Bonassola and Framura. I highly recommend a visit!

Cinque Terre – mountains filled with vines

”GRAPES & HEROES”

In Swedish

Området i det södra Ligurien, Cinque Terre, blev 1997 en del av Unescos världsarv, främst tack vare de fem byarnas höga landskap och kulturella värde. Här finns vingårdar byggda i terrasser där stenmurar utgör ”ryggraden”. Det är ett ömtåligt område som drabbas av jordskred i samband med extrema regnväder. Stenmurarna skall bidra till att skydda och förhindra jordskred i hela området. Just nu är läget kritiskt och det är viktigt att en upprustning av stenmurarna sker nu. Det är avgörande för att skydda arvet av vinprodukter. För att finansiera detta arbete har nu en kampanj startats under namnet ”Grapes & Heroes”.

Monterosso al Mare – one of the villages of the Cinque Terre

Den beräknade kostnaden för att rusta upp stenväggarna är 676 000 euro. Totalt finns cirka 2 360 kvadratmeter stenväggar som behöver byggas om. Fyra vinproducenter, i ett kollektiv, odlar på 15 hektar mark och producerar varje år 27 400 flaskor vin. Odlingarna ligger i dramatiska, branta och vackra berg. Detta är det sanna området i Cinque Terre och en stor del av arvet och den sanna själen.

Stone walls to be restored

Grapes & Heroes är ett socialt åtgärdsprojekt, crowdfunding, vars mål är att samla in medel för en grupp vinproducenter för att kompensera kostnaderna för att underhålla sina torra stenväggar i Cinque Terre. Att reparerar stenmurarna är avgörande för Cinque Terres framtid. Vinodlarna i Cinque Terre arbetar under mycket utmanande förhållanden och en av vinodlarna säger att utan dem skulle det inte finnas någon som övervakade och reparerade stenväggarna. Området besöks varje år av 2,5 miljoner människor från hela vår jord. Det som lockar är landskapet med bergen, havet, de små byarna med vackra pastellfärgade hus som klamrar sig fast i bergen. Min första upplevelse av Cinque Terre var som tolvåring anno 1968 och sedan har jag ofta besökt det helt underbara området och även grannbyarna Levanto, Bonassola och Framura. Jag rekommenderar varmt ett besök!

Riomaggiore, the southernmost village in the Cinque Terre. Oil painting by my father Bengt W Källman

Salute Håkan Carlberg
Levanto HCG2014

Levanto – Liguria – Italy 2014

 I long to Italy, Italy’s beautiful country,
where Love and Lemons, they grow upon the beach,
where nightingales trill
everything in the valley still,
and snails so red, they shine upon the sand.

Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land,
där små citroner gula, de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda, de lysa uppå sand.

(Text by Birger Sjöberg 1885 -1929)

Cinque Terre HCG2014

Liguria – Italy 2014

Cinque Terre HCG2014

Monterosso al Mare -Cinque Terre – Italy 2014

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti 2015

And some new music from Italy, with some american sound, by Eros Ramazzotti 

”Alla Fine Del Mondo”

Levanto 2011 HCG

Olive groves in the south of Liguria – 2011

Serafina B&B HCG 2012 Apr

Limoni matura in Serafinas giardino meraviglioso a Levanto. Settembre 2012

Cinque Terre

Cinque Terre in Liguria at sunset, so wonderful. Photo: RLV

Salute Håkan Carlberg