Arkiv för kategori ‘CV Håkan Carlberg’

The last trip to Liguria in late september, gave new acquaintances. At il Casino in Levanto I meet the owner Hans, a cinematographer originally from Holland. I tell him that I was leaving my book, Frida and stairway to the moon, at il Casino’ Di Levanto  at my last visit in Levanto in April, and he says he loves the book and all the children who come with their parents and visit the cafe. He absolutely heap praise on me. Wonderful to get such a response!
We are talking long time and Hans says when he find out that I am Swedish, among other things, a film he made for FIAT during a hard and very cold week on Lake Siljan in Dalarna. Hans talks alive about how cold it was and how quickly they completed the recordings of FIAT cars on the lake ice. Hans relates further that he was familiar with Ingmar Bergman’s filmmaker Sven Nykvist. Hans spent a week at his home in Stockholm, long ago.
There was a small connection to Sweden when parts of of the interior came from, yes right IKEA!
A wonderful meeting with an interesting and open person one evening at Casino in Levanto beside the Ligurian Sea.
Den senaste resan till Ligurien i slutet av september, gav nya bekantskaper. På il Casino i Levanto träffar jag ägaren Hans, En filmfotograf ursprungligen från Holland. Jag berättar att jag lämnade min bok, Frida och mån trappan, på kafé Casino vid mitt och dottern Frida,s besök i april och han säger att han älskar boken och alla barn som kommer med sina föräldrar och besöker kaféet. Han fullkomligt öser beröm över mig. Underbart att få en sådan respons!
Vi talar länge och Hans berättar när han får veta att jag är svensk bland annat om en filminspelning han gjorde för FIAT under en hård och mycket kall vecka på sjön Siljan i Dalarna. Hans berättar levande om hur kalt det var och hur snabbt man genomförde inspelningarna med FIAT-bilarna på sjöns is. Vidare var Hans bekant med Ingemar Bergmans filmare Sven Nykvist. Hans tillbringade en vecka hemma hos honom i Stockholm, för länge sedan.
Det fanns en liten koppling till Sverige då delar av inredningen kom från, ja precis, IKEA!
Ett underbart möte med en intressant och öppen person en kväll på Casino i Levanto invid det Liguriska havet.
Salute Håkan Carlberg 

Levanto -Liguria. Håkan med sonen Carl Ludvig Carlberg. Foto Lena Carlberg

C V

Håkan Carlberg

Mobil 0709 517 400

Arbetslivs- & näringslivserfarenhet

Rektor, vik. 2012  – pågår 

Malmö Tekniska Gymnasium

Konsult 2011 – pågår 

KunskapsBolaget AB, Stockholm

VD 2009

Informationscentret De5Stora, Järvsö

Rektor 2008

Design & Construction College – Hermods AB. Malmö

Projektledare – affärsidéutveckling 2007

Carlberg Legno – nordic light

Rektor 2006

Torsbergsgymnasiet, Bollnäs

Projektledare

Designåret 2005”.Gävleborgs län  2004-2006

Länsstyrelsen Gävleborg – Svensk Industridesign, Svid.

Rektor 2002-2004

Enoch Thulingymnasiet – LKS Gymnasieförbund

Regionchef 1996-2002

Företagarnas Riksorganisation FR Gävleborgs län och Skåne län

Projektledare – eget företagande 1996-2001

NHK Personal & Rekrytering

Projektledare 1992-1995

VISA- projektet – Söderhamns industrigrupp

Arbetsförmedlare/ungdomsansvarig/dataansvarig 1987-1991

Länsarbetsnämnden Gävleborg/Af Söderhamn

Fritidspedagog 1982-1987

Söderhamns kommun

Summering av arbetslivs- & näringslivserfarenhet:

Affärsutveckling, anställning av personal, arbetsmiljö, arbetsrätt, avdelningschef, budget-/resultatansvar, budgetuppföljning, fackliga förhandlingar, fackliga kontakter, internationell erfarenhet, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, ledning av > 30 personer, ledning av 1 – 5 personer, ledning av 6 – 10 pers. , organisationsutveckling, projektledning, regionchef, rekrytering, res/budgetansvar 4 -50 milj, skriva protokoll, skriva rapporter, uppsägning av personal, VD.

Utbildning

Entreprenöriellt lärande 2010

Umeå Universitet

Skolledarforum – seminarier 2008-2009

Management Partners Malmö

Styrelsearbete i små företag 2000

Almi Företagspartner och Styrelsehögskolan, Thomas Nielsen

Ledarskapsutbildning 1999-2002

A..UGL Ledarskap – Utveckling av Grupp och Ledare.

B. Att vara motorn i en grupp

C. Kompetensutvecklande ledarskap

Utbildare: Centek/ Luleå Universitet/ Escapad

Kvalitetssäkring (miljö & kvalité)  FR 2000 1999

Creator Företagsutveckling

Styrelseutbildning 1997

Almi utbildning

Konsultmetodik 1996-1997

Almi utbildning och Percy Thunborg

Projektledarutbildning 1992

Learning Three

Funktionsutbildning Arbetsförmedlare 1987-1988

AMV utbildning – Stockholm

Högskoleexamen 1980-1981

Fritidspedagogexamen

Lärarhögskolan i Gävle

Håkan Carlberg. Foto: LjusdalsPosten

Gästföreläsningar

Svenska Rovdjursföreningen.                                  Tema: Samverkan med media       2009

Procivitas Privata Gymnasium i Helsingborg.        Tema: Designprocessen               2006

Högskolan i Gävle, Design och träteknik.               Tema: Nätverk                  2005

Håkan o Carl Ludvig Carlberg somewhere in Italy

Styrelseuppdrag

Rovdjurscentret De5Stora, Adjungerad till styrelsen (vd)

Maria Montessoriskolan i Lund,  Styrelseledamot, marknadsföring

Torsbergsgymnasiet, Ledningsgruppen  (rektor)

Stiftelsen Svensk industridesign, Svid, Ingått i nätverket i Sverige

Design X,  Ledamot i styrgruppen (projektledare)

LKS Gymnasieförbund,  Ledningsgruppen (rektor)

Ung Företagsamhet Gävleborgs län, Vice ordförande

Wij Utbildningscenter, KY-utbildning, Styrelseledamot (företagarutbildning)

Gävle-Sandvikens NyföretagarCentrum, Styrelseledamot

Högskolan i Gävle,  Styrelseledamot i ALC

Arbetsmiljöverket Falun, Ledamot i Yrkesinspektionsnämnden i Dalarna/Gävleborg,

Växtkraft Mål 4, Gävleborgs län, Ledamot i arbetsutskott

Växtkraft Mål 3, Gävleborgs län, Ledamot i styrelsen

Företagarna, Skåne län, Sekreterare och ledamot i Au

Tillväxtavtalet Gävleborgs län, ledamot i Sekretariatet

Ledamot i Beredningsgruppen

Ledamot i Kompetensrådet

Ledamot i Operativa resursen

Ledamot i gruppen för infrastruktur

Företagarna, Gävleborgs län,  Sekreterare och ledamot i Au

FR2000, kvalitetsledningssystemet,  Ledamot i styrgruppen

HASCAR, ek förening, banracing, Styrelseledamot och en av grundarna

Håkan Carlberg

Förtroendeuppdrag

Jag har haft en mängd förtroendeuppdrag, ofta som ordförande. Dessa har varit bl a:

Lärarhögskolan i Gävle , Kårordförande

X-läns Vallhundsklubb, Ordförande

Föräldraföreningen FRIDA, Ordförande och en av grundarna

Söderhamnsandan, Styrelseledamot

SöderhamnsOrtensRidsportklubb,  Ordförande (ca 750 medlemmar).

Söderhamns Alpina klubb, Styrelseledamot

Håkan Carlberg. Foto: Magnus Torlé för tidningen Chef

Referenser

Skickas Er om det blir aktuellt.

Musik jag gillar

Ja…vill du ha mig som medarbetare, projektledare, rektor eller…… hör gärna av dig, det ser jag fram emot!

Salute

Håkan Carlberg