Arkiv för kategori ‘Design, företagande’

Jan Björklund. Photo: Stina Stjernkvist/TT

New ambassador

in

Rome

In Swedish see down

Jan Björklund, former Liberal Party leader in 2007-2019 and Minister of Education 2007-2014, becomes Sweden’s ambassador to Rome. Björklund has been ”unemployed” for six months and is now recruited to the Swedish Embassy in beautiful Rome. An important assignment that is very much about maintaining the good relations that Sweden has with Italy and continuing to develop the exchange between the countries. These include culture, research and development of collaboration between companies. Italy is an important trading partner and there are many active Swedish companies in Italy.

Winter in Rome

It is a company mainly in the engineering industry, the paper industry, pharmaceuticals and telecom equipment. Products from Swedish wood products for the building and furniture industry have great potential in Italy and I hope that the Swedish companies grow there and that the embassy is involved in this. This allows Italy to access high quality wood material from our beautiful Swedish forests. When it comes to tourism, tourists from Italy are one of the largest tourism groups in Sweden. Italy is also a popular tourist destination for us in Sweden. In 2018, 558,000 trips were made by Swedes to Italy.

Wish the new ambassador, Jan Björklund, all the best of luck and success with the cooperation between our countries, Sweden and Italy.

Fontana di Trevi in Rome

Ny ambassadör i Rom

In Swedish

Jan Björklund, Liberalernas tidigare partiledare 2007-2019 och utbildningsminister 2007-2014, blir Sveriges ambassadör i Rom. Björklund har varit ”arbetslös” under ett halvår och rekryteras nu till den Svenska ambassaden i det vackra Rom. Ett viktigt uppdrag som handlar mycket om att upprätthålla de goda relationerna som Sverige har med Italien och att fortsätta att utveckla utbytet mellan länderna. Det handlar om kultur, forskning och utveckling av samarbete mellan företag. Italien är en viktig handelspartner och det finns många verksamma svenska företag i Italien.

Swedish music by ABBA in Italy, Milano Centrale

Det är företag inom främst verkstadsindustrin, pappersindustrin, läkemedel och telekomutrustning. Produkter av svenska träprodukter för byggnads- och möbelindustrin har en stor potential i Italien och jag hoppas att de svenska företagen växer där och att ambassaden engagerar sig i detta. Detta så att Italien får ta del av högkvalitativt trämaterial från våra vackra svenska skogar. När det gäller turism så utgör turister från Italien en av de största turistgrupperna i Sverige. Italien är också ett populärt turistmål för oss i Sverige. Under 2018 gjordes 558 000 resor av svenskar till Italien.

Önskar nu den nye ambassadören, Jan Björklund, all lycka och framgång med samarbetet mellan våra länder, Sverige och Italien.

Svezia, un paese pieno di bellissime foreste. Alberi che amano viaggiare in Italia.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

Janne Schaffer with his lovely red guitar.Photo: Lars Bergstrand

The red guitar is back!

In Swedish see down

In the spring of 2018, super-guitarist Janne Schaffer was robbed of his beautiful red guitar manufactured by Larrivée, a French Canadian handbuilding, and which has been in Schaffer’s ownership since the 1980s. A month after the theft, the thieves contacted Janne and demanded him for SEK 200,000 to get the guitar back, he refused to pay.

Now, after almost two years, the police have found the red guitar. A guitar that meant a lot to Janne Schaffer during his long time as a musician. Today he says in an interview after picking up the guitar that it is very sabbatical and not playable. It was definitely not in the condition as when it was stolen. Now Janne will leave the guitar to a knowledgeable person and have it restored to the original. The red Larrivée guitar has followed Janne around our world, and has been a very dear friend.

Janne Schaffer is up to date with the ”Janne Schaffer Music Story” tour around the country in 2020. In February he will also have concerts in Bad Gastein in Austria.

Thank you Janne Schaffer for all your wonderful songs!

And some wonderful music

with Janne Schaffer and Björn J:son Lindh

”Norrland & Eternity”

Janne Schaffer at Arlanda. -I flew the same flight as Janne once in December 2013 …

°  °  °

Janne Schaffer with his lovely red guitar in Stockholm. Photo: Lars Bergstrand

Den röda gitarren är tillbaka!

In Swedish

Våren 2018 blev super-gitarristen Janne Schaffer bestulen på sin vackra röda gitarr handtillverkad av Larrivée, ett franskkanadensiskt handbygge, och som funnits i Schaffers ägo sedan 1980-talet. En månad efter stölden tog tjuvarna kontakt med Janne och krävde honom på 200 000 kronor för att få tillbaka gitarren, han vägrade att betala.

Nu har polisen, efter knappt två år, hittat den röda gitarren. En gitarr som betytt oerhört mycket för Janne Schaffer under hans långa tid som musiker.

Idag säger han i en intervju efter att ha hämtat gitarren att den är väldigt sabbad och inte går att spela på. Den var definitivt inte i det skick som när den stals. Nu skall Janne lämna gitarren till en kunnig person och få den återställd till original. Den röda Larrivée-gitarren har följt med Janne runt om i hela vår värld, och varit en mycket kär vän.

Janne Schaffer är under 2020 aktuell med turnén ”Janne Schaffer Music Story” runt om i landet. I februari kommer han även att ha konserter i Bad Gastein i Österrike.

Tack Janne Schaffer för alla dina underbara låter!

And, more beautiful guitar music with Janne

Salute Håkan Carlberg

It’s Christmas time and the winter sun

is shining over IKEA.

°  °  °

Det är juletid och vintersolen

lyser över IKEA.

°  °  °

È tempo di Natale e il sole invernale

splende su IKEA.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

At the Concert Hall. Award ceremony.

Nobel Day 2019

In Swedish see down

Today, December 10, this year’s Nobel Prize is awarded in the wonderful Stockholm in Sweden, this year’s big party. Nobel Day started with the awarding of the awards at the Concert Hall. There were many speeches and King Carl XVI Gustaf handed out the awards and an orchestra played beautiful music and there was a wonderful atmosphere.

Queen Silvia

When all the prizes were awarded, everyone went to the Royal Nobel Banquet in Stockholm City Hall. It offered magical dishes and beautiful music. Many guests, 1,350 people from all over the world, dressed in beautiful clothes participated. A nice and happy atmosphere in the beautiful dining room, the Blue Hall of the City Hall. The evening ended with a party and dance.

The first Nobel Prize was awarded in 1901. The 2019 Nobel Prize consists of a hand-painted diploma, a medal and a prize sum of approximately SEK 9 million. It was the industrialist and dynamite inventor Alfred Nobel who testified his fortune to a foundation that would award prizes in memory of Nobel.

Nobel Dinner

Good food is served, here to Queen Silvia

Award winners:

Nobel Prize in Physics: James Peebles, Michel Mayor, Didier Queloz
Nobel Prize in Chemistry: John B. Goodenough, M.Stanley Whittingham, Akira Yoshino
Nobel Prize in Physiology or Medicine: William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe, Gregg L. Semenza
The Nobel Prize in Literature (2018): Olga Tokarczuk,
The Nobel Prize in Literature (2019): Peter Handke
Economy Award: Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer
Peace Prize, Award awarded in Oslo, Norway: Abiy Ahmed

All beautiful flowers, at the Nobel party, come from San Remo in Liguria. The city sends flowers to the Nobel Party every year. Thank you Italy!

Prisutdelning i Konserthuset

Nobeldagen 2019

In Swedish

Idag, 10 december, delas årets Nobelpris ut i det underbara Stockholm i Sverige, årets stora fest. Nobeldagen startade med utdelning av priserna i Konserthuset. Det blev många tal och kung King Carl XVI Gustaf  delade ut priserna och en orkester spelade vacker musik och det rådde en underbar stämning. När alla priser delats ut begav sig alla till den kungliga Nobellbanketten i Stockholms Stadshus. Det bjöds på magiska maträtter och vacker musik. Många gäster, 1 350 människor från hela vår jord, klädda i vackra kläder deltog. En fin och glad stämning i den vackra matsalen, Blå Hallen i Stadshuset. Kvällen avslutades med fest och dans.

Första Nobelpriset delades ut anno 1901. Nobelpriset består 2019 av ett handmålat diplom, en medalj och en prissumma på ca 9 miljoner svenska kronor. Det var industrimannen och dynamitens uppfinnare Alfred Nobel som testamenterade sin förmögenhet till en stiftelse som skulle dela ut priser till Nobels minne.

Honnörsbordet – Honors table

Wonderful Stockholm and the City Hall by night

Alfred Nobel, born in Stockholm in 1833, died in San Remo in Liguria, Italy in 1896, was the inventor of dynamite, industrialist, donor, engineer and founder of the Nobel Prize.

Magnus Carlson sang at the Nobel Banquet:

Salute Håkan Carlberg

Avicii is still present on our earth through his music and his friends

Avicii was hailed

In Swedish see down

Tim ”Avicii” Bergling was celebrated by world artists and a crowd of 53,163 people on Thursday at the Friends Arena in Solna, just north of Stockholm. It was an emotional and beautiful celebration of Tim, ”Avicii tribute concert for mental health awareness”. All the artists who participated were completely free! All proceeds went to the Tim Bergling Foundation founded by Tim’s family to stop others from meeting the same fate. On April 20, 2018, Tim ”Avicii” Bergling took his life at just 28 years young.

His music will live on. His dad Klas Bergling said -We miss Tim, but he is here with us tonight through his music. Some of the artists who paid tribute to Tim this magical evening were Rita Ora, Kygo and David Guetta. The over five-hour tribute concert became an intense declaration of love for Avicii filled with euphoria, missingness and sorrow. He is no longer on our earth but he lives on and is present through his music and his friends.

°  °  °

From the Avicii Tribute Consert of 5 December 2019

Avicii hyllades

In Swedish

Tim ”Avicii” Bergling hyllades av världsartister och av en publik på 53 163 personer i torsdags på Friends Arena i Solna,. Det blev en känslosam och vacker hyllning av Tim. ”Avicii tribute concert for mental health awareness”. Alla artister som deltog ställde upp helt gratis! Alla intäkter gick till stiftelsen Tim Bergling Foundation som startats av Tim familj för att stoppa att andra går samma öde till mötes. Den 20 april 2018 tog Tim ”Avicii” Bergling sitt liv bara 28 år ung.

Hans musik kommer att leva vidare. Hans pappa Klas Bergling sa – Vi saknar Tim, men han finns hos oss här i kväll genom sin musik. Några av de artister som hyllade Tim denna magiska afton var Rita Ora, Kygo och David Guetta. Den drygt fem timmar långa hyllningskonserten blev en intensiv kärleksförklaring till Avicii fylld av eufori, saknad och sorg. Han finns inte på vår jord längre men han lever vidare och är närvarande genom sin musik och sina vänner.

 Salute Håkan Carlberg

Sweden’s tech billionaires 2019

In Swedish see down

Sweden is known in the world for many successful people in the tech industry. I read the list and see that I have a friend and a relative who is on the list of Sweden’s 44 tech billionaires. Most Swedish tech billionaires have started their businesses after the turn of the millennium and then in a record time built up and developed their companies such as Mojang, King, Izettle and Spotify. -It’s about creative entrepreneurs who created new products and created lots of new jobs!

List, see below.

 

Sveriges techmiljardärer 2019

In Swedish

Sverige är känt i världen för många framgångsrika personer inom tech-branschen. Jag läser listan och ser att jag har en bekant och en släkting som finns med på listan över Sveriges 44 techmiljardärer. De svenska techmiljardärerna har de flesta startat sina företag efter millenniumskiftet och sedan på rekordtid byggt upp och utvecklat sina företag som t.ex. Mojang, King, Izettle och Spotify. Det handlar om kreativa entreprenörer som skapat nya produkter och skapat massor av nya jobb!

Here are some of the top /Här är några av de främsta:

  1. Martin Lorentzon, Spotify, 32 miljarder kronor ( SEK billion )
  2. Daniel Ek, Spotify, 28,5 miljarder kronor
  3. Markus ”Notch” Persson, grundare av Mojang, 15 miljarder kronor
  4. Niklas Zennström, medgrundare till Skype, 12 miljarder kronor
  5. Lars Wingefors, THQ Nordic, 9,5 miljarder kronor
  6. Felix Hagnö, Spotify och grundare av Tradedoubler, 7,7 miljarder kronor
  7. Fredrik Wester, Paradox, 4, 8 miljarder kronor
  8. Victor Jacobsson, Klarna, 4,8 miljarder kronor
  9. Sebastian Siematkowski, Klarna, 4,3 miljarder kronor
  10. Jakob Porser, Mojang, 4,2 miljarder kronor 

12. Dan Olofsson, founder of IT-consultancy company Sigma, 4,2 miljarder kronor

32. Jacob de Geer, Izettle, 1,5 miljarder kronor

Källa: Di/Digital

 

Salute Håkan Carlberg

Tim ”Avicii” Bergling

Avicii Tribute Concert

In Swedish see down

A live concert ”Avicii Tribute Concert” is coming to Stockholm, Friends Arena, December 5, 2019. It will be a tribute concert where close friends of Tim ”Avicii” Bergling will play his original songs together with a 30-man band. It will be a unique concert with Aviciis music to celebrate Tim’s life, music and memory. His music is loved and played all over our earth. It is Tim Bergling’s foundation, founded by his family, that organizes the Avicii concert. The foundation focuses on supporting people and organizations that work to prevent mental illness and suicide. The scholarships may be both Swedish and international. This is a nonprofit concert – All ticket proceeds go to charitable causes in mental illness and suicide prevention.

Tim ”Avicii” Bergling was found dead on April 20, 2018 in Muscat, Oman, only 28 years young. His family announced in an open letter that he had taken his life after several years of mental and psychological disorders. He left behind many more or less finished songs and notes on how the music would sound. Some of his great songs are ”Wake me up”, ”Levels” and ”Hey Brother”. –Tim ”Avicii” Bergling’s music will live forever.

And here a song by Avicii

”Wake Me Up”

Tim ”Avicii” Bergling

Avicii Tribute Concert

In Swedish

En livekonsert Avicii Tribute Concert kommer till Stockholm, Friends Arena, den 5 december, 2019. Det blir en hyllningskonsert där nära vänner till Tim ”Avicii” Bergling kommer att spela hans originallåtar tillsammans med ett 30-manna band. Det blir en unik konsert med Aviciis musik för att hylla Tim´s liv, musik och minne. Hans musik är älskad och spelad över hela vår jord. Det är Tim Berglings stiftelse, grundad av hans familj, som arrangerar Avicii-konserten. Stiftelsen fokuserar på att stödja personer och organisationer som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och suicid. Stipendiaterna får vara både svenska och internationella. Detta är en ideell konsert – Alla biljettintäkter går till välgörande ändamål inom psykisk ohälsa och självmordsprevention. 

Tim ”Avicii” Bergling hittades död den 20 april 2018 i Muskat i Oman, endast 28 år ung. Hans familj meddelade i ett öppet brev att han tagit sitt liv efter flera år av mentala och psykiska besvär. Han lämnade efter sig många mer eller mindre färdiga låtar och anteckningar om hur musiken skulle låta. Några av hans stora låtar är ”Wake me up”, ”Levels” och ”Hey Brother”.

-Tim ”Avicii” Berglings musik kommer att leva för evigt.

And a song by Avicii

”Somewhere in Stockholm”

Salute Håkan Carlberg