Arkiv för kategori ‘Design’

Photo: ”bygga stockholm”

A wooden city is being

built in Stockholm

In Swedish see down

A large urban building project, Hagastaden, has been going on for a few years in Stockholm. The area belongs partly to the district of Vasastaden in Stockholm and partly to the district of Haga in Solna. Now there will be built the largest residential area in solid wood, Cederhusen. Four residential buildings will be built with 10 to 13 floors each. It is the company Setra’s glulam factory in Långshyttan, two hours northwest of Stockholm, that will deliver cross-glued timber frames to the houses.

Demand for wood building materials is increasing and is now replacing more and more concrete. This applies to both new construction and remodeling. The demand for cross-glued wood is increasing throughout our world. Part of climate thinking. The Cederhusen will be Stockholm’s first large multi-dwelling house built of solid wood and will be one of the largest wooden house projects in the inner city environment in the world. The first houses are expected to be ready for occupancy in the first half of 2022, and all houses will be completed by 2024. The construction project includes 234 apartments. -Wonderful that the use of wood products is now increasing, not least it is climate smart and can be a major export product for the country Sweden, a country filled with forests.

Forest in the sun

Photo: FASTIGHETSvärlden 

Trästad byggs i

Stockholm

In Swedish

Ett stort stadsbyggnadsprojekt, Hagastaden, pågår sedan några år i Stockholm. Området tillhör dels stadsdelen Vasastaden i Stockholm, dels stadsdelen Haga i Solna. Nu ska där byggas Sveriges största bostadskvarter i massivträ, Cederhusen. Det kommer att byggas fyra bostadshus med 10 till 13 våningar vardera. Det är företaget Setra,s limträfabrik i Långshyttan, två timmar nordväst om Stockholm, som ska leverera stommar av korslimmat trä till husen.

Efterfrågan på byggmaterial av trä ökar och ersätter nu alltmer betong. Det gäller såväl nybyggnad som ombyggnad. Efterfrågan på korslimmat trä ökar i hela vår värld. En del av klimattänkandet. Cederhusen blir Stockholms första stora flerbostadshus byggda i massivträ och blir ett av de största trähusprojekten i innerstadsmiljö i världen. De första husen beräknas att vara klara för inflyttning första halvåret 2022, och alla husen skall vara färdigbyggda 2024. Byggprojektet innehåller 234 lägenheter. -Underbart att användningen av produkter av trä nu ökar, inte minst är det klimatsmart och kan bli en stor exportvara för landet Sverige, ett land fyllt av skogar.

-”Skog i ljus”

Salute Håkan Carlberg

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA meets the

spring in Milan

In Swedish see down

In Milan go now a beautiful tram covered with green plants around the city. This is an initiative of the multinational furniture company IKEA to show that spring is now at its beginning and to launch the new spring collection of furniture and home furnishings. The beautiful tram gives the feeling that spring is coming soon and will be traveling around Milan from February 11 to February 23, 2020.

-While I write this, mail truck comes. I get the post in and among other things I get IKEA new spring catalog! Magically!

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA möter våren

i Milano

In Swedish

I Milano åker nu en vacker spårvagn täckt av gröna växter runt i staden. Detta är ett initiativ av det multinationella möbelföretaget IKEA för att visa att våren nu är i sin början och för att lansera den nya vårkollektionen av möbler och heminredning. Den vackra spårvagnen ger en känsla av att våren kommer snart och åker runt i Milano från den 11 februari till den 23 februari 2020.

-Samtidigt som jag skriver detta kommer postbilen. Jag hämtar in posten och bland annat får jag IKEA,s nya vårkatalog! Magiskt!

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

And some ”spring-music” with Laleh

”The first day of spring”

Salute Håkan Carlberg

 

Photo: la Repubblica Milano

Doug Seegers HCG2014

Doug Seegers live in Helsingborg

Doug Seegers – a Cinderella story

Had the privilege to see and listen to Doug Seegers in Helsingborg last August. A very good show with great music and a lot of talk from Doug. Public contact is complete! Magical! It was a great music experience with the man who lived under a bridge in Nashville and discovered by Jill Johnson and Magnus Carlson in September 2013, a bit of a Cinderella story. Since then, his world changed. He has released an album and toured in Sweden for a few months and met lots of audience who love his music and charisma. Now Doug Seegers traveling back to the United States to release his record there in October.

Here a little talk and a wonderful song by the Doug Seegers

– Going Down to the River, live in Helsingborg:

Doug Seegers HCG2014

Gitarristen Jerry Miller och Doug Seegers live in Helsingborg

Doug Seegers – en askungesaga

Hade förmånen att se och lyssna till Doug Seegers i Helsingborg den sista augusti. En mycket bra show med underbar musik och mycket tal från Doug. Publikkontakten är total! Magiskt! Det blev en stor musikupplevelse med mannen som bodde under en bro i Nashville och som upptäcktes av Jill Johnsson och Magnus Carlson i september 2013. Lite av en askungesaga. Sedan dess har hans värld förändrats. Han har gett ut en skiva och turnerat runt om i Sverige under några månader och mötts av massor av publik som älskar hans musik och utstrålning. Nu reser Doug Seegers tillbaka till USA för att släppa sin skiva där i oktober.

And here one more song:

Salute Håkan Carlberg