Arkiv för kategori ‘GodMorgon Lund’

07:07 HCG 2013Pehr Andersson – Eva Engqvist – Hanna Sigsjö – Lisa Åhlén – Jonas Svenberg

07:07 am    in Malmö

In English see down!

Deltog tidig morgon vid Malmö stads näringslivsträff 07:07 på Moriskan i Malmö.  Mötet samlade runt 500 intresserade och morgonen leddes på ett både glädjefullt och professionellt sätt av näringslivsdirektören i Malmö, Pehr Andersson. Dagens tema var CSR och hur detta kan stärka konkurrenskraften. Vi fick en genomgång av representanter från Malmö Högskola samt av ett par företag som ”vittnade” och som just nu deltar i en utbildning i CSR där detta implementeras. CSR = Corporate Social Responsibility – Företags samhällsansvar

07:07 HCG 2013

 Eva Engqvist Malmö Högskola och Pehr Andersson, Näringslivskontoret – entreprenörskap

°

 Malmö är en stad som växer, nu för 28:e året i rad. Årets stora händelse Eurovision Song Contest engagerade många och sågs av närmare 170 miljoner tv-tittare över hela vår jord, drygt 80 000 såg ESC live på Malmö Arena.  Cirka 1 700 journalister besökte ESC 2013. Detta har självfallet skapat ett medialt värde för staden och dess framtid inom bl a besöksnäringen.

Malmö vid havet HCG2013

Malmö by the sea – the new and the old meet

°

Näringslivet i Malmö har fokus på och dess styrkor är inom Handel, Besöksnäring, Nya Media, Cleantech, Life Science, Huvudkontor och Logistik. Staden fortsätter att förändras. Just nu byggs ett nytt konserthus som inkluderar ett hotell och en kongressavdelning, högskolan byggs ut och mycket mer är på gång. Ännu en givande morgon ledd på ett trevligt sätt.  Själv har jag deltagit i dessa företagarfrukostar sedan jag kom ner hit till ”södern” som regionchef för Företagarna FR år 2000.

Malmö vid havet HCG2013

Malmö by the sea 

°

And some Italian music: 

Ligabue”Il Sale Della Terra”

In English: 

Attended early morning at Malmö’s business meeting at 7:07 Moriskan in Malmö. The meeting brought together around 500 interested and am headed in a both joyful and professional way of business director in Malmö, Pehr Andersson. The day’s theme was CSR and how this can enhance competitiveness. We were given a briefing by representatives from Malmö University and a couple of companies who ”testified” and currently attending a training course in CSR, where this is implemented. CSR = Corporate Social Responsibility

Malmö is a city that is growing, now for the 28th consecutive year. This year’s big event Eurovision Song Contest committed many and was seen by nearly 170 million television viewers across the planet, more than 80,000 saw ESC live at Malmö Arena. Approximately 1,700 journalists visited the ESC 2013. This has obviously created a media value for the city and its future in areas such as the hospitality industry.

Business in Malmo has focused on and its forces are in commerce, tourism, New Media, Cleantech, Life Science, Headquarters and Logistics. The city continues to change. Right now build a new concert hall that includes a hotel and convention facilities, the college expanded and much more are in the pipeline. Another fruitful morning headed in a nice way. I myself have participated in these business breakfasts since I came down here to the ”South” as Regional Entrepreneurs FR in November year 2000.

Salute Håkan Carlberg

Tog bussen in till Lunds centrum och ett frukostmöte

på Stadshallen. Morgonens tema: 

”Utvecklingen i nordöstra Lund – samtal runt köksbordet”
Gästerna runt bordet var Lunds Starke Man, Mats Helmfrid – kommunstyrelsens ordförande,  Per Persson – näringslivs- och turismchef, Eva Dalman – projektchef Lund NE Brunnshög ,Ulrika Hallengren – VD för Fastighets AB ML4 , Tord Wingren – Platschef Huawei Lund.
Samtalet genomfördes under trevlig, rolig och spontan ledning av Kristina af Klinteberg – näringslivsutvecklare.
Inledningen var lite låg, dock, Det kom att talas om Stockholm som upplevdes som någon form av ”storebror” och de visste minsann inte vad som var på gång i Lund. En man som sitter intill mig fyller i – Ja dom vet ju inte vad som händer utanför tullarna, hö hö!
Mikrofon på, Mats Helmfrid får lite hjälp med installationen 
Samtalet kring köksbordet kommer  i övrigt att i allt väsentligt  handla om utvecklingen/byggandet av en helt ny  stadsdel, Brunnshög, som ligger i nordöstra delen av Lund runt MAX IV och ESS.  Här spås närmare 50 00 människor att bo och jobba i framtiden. Förväntningarna är stora både från företag, kommun och dess innevånare. Tankarna bakom är att bygga upp ett område som innehåller inte bara arbetsplatser och boende utan även upplevelser.
Jag ser här stora paralleller till den förvandling som varvsområdet i Västra hamnen i Malmö genomgått och kanske är det inte någon tillfällighet då jag tror att Ulrika Hallengren varit djupt involverad i utvecklingen av just Västra hamnen. I Lund handlar det inte om något varvsområde utan om ett stycke jordbruksmark som skall förvandlas.
Här kan du ser mer om regionen med bl a  ett avsnitt
om satsningarna på ESS och MAX IV i Lund: 

Mats Helmfrid, Lunds Starke Man,  gav ett mycket positivt intryck denna morgon
och jag hoppas att detta gigantiska projekt ger uppmärksamhet världen över
och blir en tillgång för Lund och Öresundsregionen.
… och här återigen, lyssna till
fjärde bästa bandet i Lund,
Torssson:

En spännande och mycket givande morgon i Lund!
Salute Håkan Carlberg 
God morgon Lund. I mitten Heinz Abrahamsson, VD KISAB

Dagens ämne:

Nätverksföretagande

Deltog vid ett frukostmöte på Stadshallen i Lund tillsammans med drygt 400 andra företagare och näringslivs intresserade. Temat var nätverksföretagande.
Heinz Abrahamsson,  VD för KISAB, ett företag i Kristianstad, berättade på ett mycket både roande och enkelt sätt om nätverksföretagande. Det projekt, beräknat till  ca 20 miljoner,  han lett handlar om att byta ut samtliga brand- och evakueringsdörrar i tunneldelen av Öresundsförbindelsen.
Bild från KISAB,s uppdrag i Öresundsförbindelsen. Foto: KISAB 
Ett jättejobb som kräver kunskap, logistik och en mängd olika företag för att genomföras. I det projekt Heinz beskrev handlade det om 15-20 företag som nätverkat och genomfört, allt från hotel till transportföretag. Nätverksföretagande innebär många frågor att ta ställning till inte minst affärsmässigt och juridiskt. Heinz Abrahamsson,s föredrag kring hur nätverksföretagande går till i praktiken rekommenderas, en mycket givande och inspirerande morgon blev detta.
KISAB, Kristianstads Industriservice AB grundat 1981 har 24 anställda och är ett modernt  verkstadsföretag med konstruktions, plåt, svets, svarv, fräs och monterings resurser. http://www.kisab.eu 

Bild från KISAB,s uppdrag i Öresundsförbindelsen. Foto: KISAB 

 

Lund en del av nedgången

Samtidigt ser vi nu även i vårt land resultatet av den globala recessionen. Tetra Pak  i Lund varslar anställda liksom Sony Ericssons delning som innebär att 650 anställda sägs upp och ett antal hundra underkonsulter som mister sina uppdrag. Idag kom även statistik för antalet konkurser i Sverige under september. Det handlar om 500 företag som gick i konkurs, det är en ökning jämfört med samma månad 2011 med hela 24 %.
Vår starka krona påverkar självfallet landets export främst till EU-länderna och vi dras med, tyvärr, i euro-ländernas fall.

Salute Håkan Carlberg
 

07:30 mingel i stadshallen i lund

tvåhundrafemtio företagare och företagens vänner

samlas för att mingla och lyssna på några intressanta talare

temat idag var

innovationsmiljöer – drivhus för morgondagens företag?

lund lär vara känt som idéernas stad hur duktiga är lund på att ta tillvara nya uppslag och medverka till att skapa bärkraftiga företag  vilket stöd finns att få för den som har en bra affärsidé
uteslutande kom morgonen att handla om innovationsmiljöer och idéer / företag som grundar sig på forskning och vilka har en startsträcka på minst tre år  stora behov av avancerad utrustning och mycket kapital initialt
mest intressant blev den efterföljande frågestunden där en medarbetare från almi konstaterade att malmö som har drygt 300 000 innevånare har en inkubator medan lund som har drygt 100 000 innevånare i nuläget har fyra inkubatorer för nya företag och företagsidéer – han menade på att det kanske inte är det mest effektiva
jag kan instämma i det resonemanget och menar att det bör finnas samordnings-, effektivitets- och även idémässiga vinster i att driva verksamheten i färre inkubatorer – inte minst kunskapsöverföringen mellan helt skilda idéer alltså  s k benchmarking kan leda till helt nya vägar och produkter

den nye vd,n på ideon innovation fastslog att

– en ensam entreprenör är en myt

-det handlar om ett team

– ingen nyhet direkt
utan nätverk är det i princip omöjligt att starta
upp och driva ett företag
”morgonens gäng”: peter höjerback serstech ab – christer wallin (M) – evy lundgren-åkerlund lund life science incubator ab – débora voges lunds kulturinnovator – rickard mosell  ideon innovation – per persson lunds näringslivskontor
ny i lund är débora voges som skall driva lunds kulturinnovator  link2 – débora berättade bl a om att hon tidigare jobbat vid det underbara tate gallery i london
och här en ”lundaprodukt” jason timbukto

salute
håkan carlberg

någon som känner igen sig

energikick en tidig morgon i lund


körde in till lund denna snöiga morgon för att delta vid ett frukostseminarium

dagens tema

optimera effekten av dina möten


nära trehundra förväntansfulla deltagare och två spännande inspiratörer

i form av micke darmell och jacob marinko


på scenen micke darmell kristina af klinteberg jacob marinko

jacob marinko inledde med att presentera en del forskning av mötens effektivitet
vi sitter i möten nära två och ett halvt år av våra liv
40 % av dem som sitter på ett möte anger i en undersökning att de inte känt sig berörda av mötet
det handlar om att möten skall vara
effektiva och ha tydliga syften och att de som medverkar är väl förberedda

jacob marinko inspirerade

micke darmell rådgivare inom interna möten

nu spårar jag ur lite

när micke tar till orda är hans dialekt välbekant det är ett tydligt gävlemål
så underbart de första minuterna är jag helt frustrerad och i mitt huvud far tankarna kring har jag träffat denne man under min tid som
regionchef för företagarna i gävleborg har jag haft honom som föreläsare
det stillar sig och jag lyssnar till micke darmell som på ett intressant sätt och med
mycket gävlehumor  talar kring

mötet som det strategiska verktyget för att nå en organisations mål och vision

han talar om meetingmanagement

micke trycker på att ett bra möte handlar om

kompetens  – den fysiska miljön och förhållningssätt

för att ett möte skall ge deltagarna energi krävs till exempel
att mötet har ett tydligt syfte och mål


han nämner även att vid möten typ där vi idag sitter en tidig morgon i lund kommer vi efter en kort tid att minnas ca 1 procent av det som sades
rätt möten kan ge otroligt mycket
jag mötte denna morgon en företagare gunn-britt hult
som skapat en arena för utveckling trettiotio mycket intressant och dessutom var även hon från gävle
sammanfattningsvis gav denna morgon massor av ny kunskap och insikter om att ständigt förbättra mötens upplägg och göra dem relevanta och effektiva
morgonen gav mig även energi och mina tankar riktades framåt
jag rekommenderar
http://www.gr8meetings. se
http://www.trettiotio.se


och här ännu en inspiratör med rötterna i gävle ursäkta lund…

salute

håkan carlberg

Kristina af Klinteberg , Näringslivsutvecklare vid  Näringslivsenheten i Lund, öppnade dagens godmorgon lund


Jobba mindre – tjäna mer!

Detta var temat för dagen. Föreläsare var Karin Nisses, Mentorhuset och Sven Johansson, Lift/Lunds NyföretagarCentrum. Lunds tunge politiker Mats Helmfrid inledde med att bland annat tala om nedläggningen av AstraZeneca och vad den innebär på kort och lång sikt. Förhoppningsvis kan det leda till att några av de anställda startar nya företag.

En del av Nisses och Johanssons föredrag behandlade hur jag som företagare använder min tid – vad är det som ger mig energi, vad är roligt och vad ger mig kickar. Alltså vara i ett företagande som gör att det är roligt att kliva upp varje morgon! Handlar mycket om att få lönsamhet i sin verksamhet. Vidare påtalade de vikten av att göra kundundersökningar. -Hur upplever kunden mig och mitt företag? -Överensstämmer vårt varumärke med våra produkter/tjänster? De uppmanade även oss morgontidiga deltagare att hela tiden ha ett framtidstänk! I övrigt togs bl a detta upp för att bli en lyckad och lycklig företagare: Inse att du inte kan allt själv – håll ordning – var uthållig – hårt arbete lönar sig – våga satsa – ha tålamod (öhhh… där blev det svårt) – var självkritisk – ta egen tid – håll dig frisk och se till att du har kunskaper i ekonomi.

Karin Nisses och Sven Johansson trollband stundtals

Johansson uppmanade oss alla att göra en årsplan och fundera över vilka våra viktigaste arbetsuppgifter är. Även att göra konkurrentanalyser och fundera över vad globaliseringen innebär för just mitt/vårt företag. Alltså massor av goda råd och mycket att gå hem och fundera över och förhoppningsvis omsätta i sin egen värld.

Johansson berättade en lärosam historia ur verkligheten. Ett företag inom konsumenthandel i regionen gjorde stor satsning på direktreklam vilken delades ut i kringliggande område, där de förutsatte att kunderna fanns. Det var sommar och barnen till företagarna roade sig med att skriva upp kundernas bilars registreringsnummer. När så hösten kom dök just dessa nummerlistor upp. Man gjorde en körning med hjälp av bilregistret för att ta reda på var kunderna egentligen kom ifrån. Och… det visade sig att de flesta kunderna inte kom från de områden man marknadsfört sig i. Så det blev ännu en kampanj och nu i de områden kunderna kom ifrån och omsättningen ökade markant. Intressant och en historia att ta lärdom av.

Ja, vi morgontidiga, ca 250 st, som sökt oss till  Lunds Stadshall fick denna morgon massor av nya insikter med oss och det känns som om jag/vi vill ha mera.

Salute

Håkan CarlbergDSC05618

Morgonens inspiratörer Micco Grönholm, Henrik Pålsson & Kristina af Klinteberg.

Besökte frukostmötet ”GodMorgon Lund” tillsammans med 270 andra företagare och företagarvänner. Morgonens tema var  Sociala media – marknadsnytta eller exhibitionism? Inspiratörer var Micco Grönholm, varumärkesutvecklare på Pyramid och Henrik Pålsson från Ericsson ConsumerLab Asia.

Micco Grönholm.Vi fick höra om hur man som företag skall dra nytta av möjligheterna på Facebook, Twitter, Google, bloggar mm. Micco menade på att dessa forum ökar möjligheterna till att ge kunderna vad de vill ha. Han berättade bl a om hur IKEA, Saltå Kvarn m fl har sidor på webben där kunder kan gå in och ge synpunkter på varor ge idéer på nya produkter och på utveckling av gamla. Dell öppnade efter mycket kritik,  på främst nätet, en ny sida för att kunna kommunicera bättre med sina kunder. Detta har resulterat i att ca 390 idéer som kommit in från kunder implementerats. Snacka om att ha kunden som produktutvecklare!

Micco gav exempel på hur SAS Cargo ersatte sin kundtidning (papper) som utkom m fyra nr/år till en webbaserad med två nummer/månad. Fler läser ”tidningen” nu.

Micco avslutade med att säga det handlar om att skapa lojala anhängare, skapa relationer och att detta sker via nätets sociala medier. Det finns idag ca 200 miljoner ! bloggar i världen. I USA är ca 50 % yrkesbloggar. Så via egna bloggar, med Twitter och egna sidor för att kommunicera med kunderna ökas marknadsnyttan.

Henrik Pålsson, som har sin bas i Asien och Afrika, berättade om hur mobilbranschen omsätter kundernas önskemål och synpunkter. Han menar att ett absolut mål skall vara att ha direktkontakt med kunderna. Detta sker främst via webb och mobiltelefon. I utvecklingsländer handlar det nu om att bygga ut de mobila nätverken. Det går undan i Asien medan det går lite långsammare i Afrika. Men att det nu och i framtiden handlar om att marknadskommunikationen sker via de sociala medierna är solklart. Henrik avslutar med att tala om vikten av att ha en blogg i ett nischat ämne i sin bransch, lyssna på marknaden (kunden), delta på t.ex.  Facebook, Twitter och använd sina personliga nätverk med målet att ha en direktkontakt med kunderna.

DSC05616

Båda inspiratörerna talar om att tillgodose kundernas behov och krav genom att ha med kunden i hela kedjan från idé till produkt.

Inget nytt, egentligen. Professor Daniele Mascanzoni talade vid ett seminarium jag anordnade i början av nittiotalet. Han tog ett exempel om hur olika företagare resonerade när det gällde just att låta kunden bli din produktutvecklare.

Det exempel Daniele då drog var:

ett svenskt företag skall sälja en OH-projektor,( ja detta hände 1992) och berättar om hur effektiv tillverkningsprocess de har och att produkten ser ut så och så. Kunden vill ha en projektor som är betydligt mindre men med samma egenskaper beträffande ljusstyrka etc. JA, säger den svenske företagaren, så här ser vår produkt ut!

Kunden vänder sig i stället till ett norditalienskt företag. De kommunicerar med kunden. Ställer frågor. Kunden beskriver vad han/hon vill ha. Företaget svarar att de skall jobba fram den produkt kunden önskar och ber att få visa upp den inom ett antal veckor. Två helt skilda  sätt att möta marknaden på. Tydligen finns mer att göra på den punkten ännu idag. Mer kommunikation med kunden och låta han/hon delta i hela processen. Och det är just här de ”nya” sociala medierna kommer in.

Både Micco och Henrik var inne på  att marknadsföring är hela kedjan från idé till färdig produkt och där kunden/kunderna finns med i hela processen¨.

Con I Migliore Salute

Håkan Carlberg

DSC05156

Lite yr…Tidigt uppe.  Kör in till Lund för ett frukostmöte för företagare. Spännande!

Parkerar Alfan och går genom ett sömnigt Lund.På Mårtenstorget är torghandlarna i full färd med att duka upp frukt och grönt. Möter några trötta tjejer o killar, troligen på väg till Spyken.

Morgonens frukostmöte ” GodMorgonLund” arrangeras av Näringslivsenheten (osexigt namn, eller..) i Lunds kommun. Lokalen är Stadshallen vid Stortorget. Inte riktigt lika flaschigt som Swedbank Stadion i Malmö där jag var på frukostmöte för ett par dagar sedan. Men, massor av morgonpigga företagare trängs kring frukosten. Stämningen är sansad men trevlig.

DSC05188

Mingel! Drygt 300 företagare deltog i Stadshallen i Lund.

Mötet inleds av representanter för Lunds kommun bl a deltar kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M), som bl a sa att när företaget växer behöver det inte flytta in till ”Dockan” i Malmö, utan kan drivas vidare i Lund…

Så kommer då äntligen dagens talare Max Söderpalm. Bara hans göteborgska dialekt höjer stämningen. Det blir en timme med tempo och många friska tankar kring ”sälj”. Han kallar sig själv för en virtuell säljcoach.

DSC05165

Huvudsakligen talar Max Söderpalm kring att det är i uppförsbacke det handlar om att vara som mest aktiv som säljare.

DSC05186

Max Söderpalm visade sig vara en livfull och mycket kunnig och inte minst rolig föreläsare!

Max berörde i sin föreläsning fyra områden:

1. TÄNK POSITIVT,

sluta att titta på negativa TV-nyheter. Om du ser på nyheter 1 timme/dag blir det på ett år 364 timmar (exklusive julafton) av nyheter som gör dig nedstämd. ”Gegga” inte ner dig i negativ media. Sluta att gnälla i grupp som t ex -Vi får ingen information! -Vi behöver nya produkter, dessa går inte att sälja! -Åh, vilka gnälliga kunder jag har! Tänk istället på att sälja för att lösa ett problem åt kunden! Det glada laget har ett mål – en plan – är fokuserade. Max tar ett exempel från sportens värld om ”Silver Gustav” som deltog vid OS i Peking. Det handlade om hårt, målinriktat arbete under ett år. Fokusering och han blev helt otippad silvermedaljör. Samma sak gäller i jobbet med mina kunder, stenhårt arbete och konkreta mål att arbeta mot.

2. SKRIV BRANSCHENS BÄSTA SÄLJPRESENTATION,

det är vad vi säger och tänker som gör att vi säljer. Fokusera på att öka vinsten för kunden! Kunder ställer oerhörda krav idag. Fundera och skriv ner hur just du kan hjälpa kunden att öka sin vinst med dina produkter. Anpassa dina frågor efter kunden.

3. ÖKA TEMPOT,

säljökningen skall vara långsam, ständigt öka. Öka antalet kundmöten, sätt upp mål för detta t ex att öka med 1-2 möten/vecka.

4. DIN EGEN INSPIRATIONSPLAN,

ha gärna en coach. Läs in dig på kunden och lyssna. Läs inspirerande litteratur istället för att se negativa nyheter. Gå på inspirationsmöten, var ute och nätverka, häng på rätt personer och inte på gnällgruppen. Sätt mål och boka av!

Fyll på med energi, då orkar du. Gör rätt saker när det är besvärliga tider då blir du en vinnare när det vänder.

Gå in på Max hemsida, adress se foto nedan!

DSC05180

Kristina af Klinteberg tackar Max Söderpalm för en lysande ”föreställning”.

En eloge till Lunds kommun för ett mycket viktigt och givande frukostmöte!

Con I Migliore Salute

Håkan Carlberg