Arkiv för kategori ‘Italien, Ligurien’

Spring winds are now coming to us here in Northern Europe from beautiful Liguria. Mille Grazie !

Spring winds from Liguria

draw in over Sweden

In Swedish see down

Now spring winds are blowing healthy here in Northern Europe. The temperature is plus seven degrees and the snow has disappeared. The wind comes from the south and has a scent of Liguria’s mountain by the sea. Feel a scent of grapes and olives from the mountains next to the beautiful and kind city of Levanto in the southeast of Liguria. See that the temperature there is only two degrees warmer than here in the north. Now we have only two days left of the old year and soon we are entering a new decade, 2020. -Wish that the serious violence in our country, Sweden, is now ending and that we again become a country where we feel a sense of security, love and joy.

Levanto in Liguria. Vårvindar kommer nu till oss här i det norra Europa från det vackra Ligurien. Mille Grazie !

Vårvindar från Ligurien

drar in över Sverige

In Swedish

Nu blåser vårvindar friska här i norra Europa. Temperaturen är plus sju grader och snön har försvunnit. Vinden kommer från söder och har en doft av Liguriens berg invid havet. Känner en doft av druvor och oliver från bergen invid den vackra och snälla staden Levanto i det sydöstra av Ligurien. Ser att temperaturen där bara är två grader varmare än här i norr. Nu har vi bara två dagar kvar av det gamla året och snart går vi in i ett nytt decennium, 2020. -Önskar att det allvarliga våldet i vårt land, Sverige, nu upphör och att vi åter blir ett land där vi känner en trygghet, kärlek och glädje.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

Riomaggiore, Cinque Terre. An oil painting of my father, he created this work of art after the visit of Cinque Terre in 1968.

My article in Italian media, CDS NEWS

In Swedish see down

It’s cold and dark. I long for Liguria. I write a text and a poem. Sends this to a newspaper editorial in southern Liguria CITTÀ DELLA SPEZIA. Attaches some pictures from my first visit to Levanto and Cinque Terre in 1968. It was my father who took me on an artist trip. This was such a rewarding trip, and I have safely returned 30 times to the area. There is a quick feedback from the CDS magazine and they publish what I wrote after only two hours! So beautiful of them! Warm thanks CDS!

Here’s part of the article/Här en del av artikeln. See full via this link:

http://www.cittadellaspezia.com/Lettere-a-CDS/-Nel-freddo-della-Svezia-sogno-la-dolce-Levanto-301296.aspx

”Nel freddo della Svezia,

sogno la dolce Levanto”

Håkan Carlberg ha scoperto la Riviera Spezzina nel 1968 e da allora non l’ha più lasciata. Dopo una passeggiata in mezzo alla neve ha deciso di dedicare una poesia ad un luogo che è anche suo.

Levanto 1968. I’m the boy in the middle of the picture.

Once I was twelve years old 

My father took me to Liguria 

Soon I’ll be sixty five years old,
Remember life,

and life becomes a better one

Levanto, picture from my last visit 2018. 

Min artikel i italiensk media, CDS NEWS

In Swedish

Det är kallt och mörkt. Jag längtar till Ligurien. Jag skriver en text och en dikt. Sänder detta till en tidningsredaktion i det södra Ligurien, CITTÀ DELLA SPEZIA.. Bifogar några bilder från mitt första besök i Levanto och Cinque Terre anno 1968. Det var min far som tog mig med på en konstnärsresa. Detta var en så givande resa, och jag har återvänt säkert 30 gånger till området. Det kommer en snabb återkoppling från tidningen CDS och de publicerar det jag skrivit efter bara två timmar! Så vackert av dem! Varmt tack CDS! 

Riomaggiore, Cinque Terre. Postcard drawn by my father in 1970, when he once again visited the area for painting and drawing of the wonderful area.

And some music with KENT ”La Belle Epoque”

Salute Håkan Carlberg

This year’s Christmas card that I designed.

Christmas card and

a Panettone

In Swedish see down

It’s Lucia Day. The clouds float low and cover the entire landscape all the way down to the ground which is filled with ice. Rain is falling. Christmas is soon here and it is high time to send Christmas greetings to friends. I have designed their own Christmas cards that I now will send by post. Perhaps it is pure ”stone age” to send Christmas greetings via cards made of paper.

Nowadays it is mostly about greetings via sms from mobile phones. I myself find it more emotional to send greetings by postal service, write by hand and give friends a thought. This year I send my Christmas greetings to friends in Italy, USA, Spain and Sweden.

The darkness outside the window makes us tired. I drink a cup of coffee and eat a Panettone, Italian Christmas cake, which has a long history all the way back to the Roman Empire. The raisins in the Christmas cake symbolize money, the candied citrus fruits health and the pieces of orange give luck in love. – Wonderful good Christmas cake that gave the feeling that Christmas is near, and … there is a longing for the wonderful Italy and the small town of Levanto in Liguria!

-Panettone meraviglioso!

This year’s Christmas card, 30 pcs, to my friends and acquaintances in our world.

Julkort och

en Panettone

In Swedish

Det är luciadagen. Molnen svävar lågt och täcker hela landskapet ända ner till marken som är fylld av is. Regn faller ner. Julen är snart här och det är hög tid att skicka julhälsningar till vänner. Jag har designat ett eget julkort som jag nu skall sända via post. Kanske är det rena ”stenåldern” att sända julhälsningar via kort gjorda av papper.

Numera handlar det mest om hälsningar via sms från mobiltelefoner. Själv tycker jag att det är mer känslofyllt att skicka hälsningar via posten, skriva för hand och skänka vännerna en tanke. I år sänder jag mina julhälsningar till vänner i Italien, USA, Spanien och Sverige.

Mörkret utanför fönstret gör oss människor trötta. Jag dricker en kopp kaffe och äter en Panettone, italiensk julkaka, som har en lång historia ända tillbaka till romarriket. Russinen i julkakan symboliserar pengar, de kanderade citrusfrukterna sundhet och bitarna av apelsin ger tur i kärlek. – Underbart god julkaka som gav en känsla av att julen är nära, och … det infinner sig en längtan till det underbara Italien och den lilla staden Levanto!

The back of my Christmas card – Santa Claus is coming!

Zucchero sings ”White Christmas”. – Così magnificamente reso

Salute Håkan Carlberg

Levanto a mixture of

sweet and salty

In English

Levanto and Liguria,

a mixture of sweet and salty

The salt beautiful sea

The mountains filled with sweet fruits

Levanto in my heart

With you I want to be

live in the sweet and salty

Levanto en blandning av

sött och salt

In Swedish

Levanto och Ligurien,

en blandning av sött och salt

Det salta vackra havet

Bergen fyllda av söta frukter

Levanto i mitt hjärta

Hos dig vill jag vara

leva i det söta och salta

Levanto una miscela di

dolce e salato

In Italian

Levanto e Liguria,

una miscela di dolce e salato

Il mare bellissimo sale

Le montagne si sono riempite di frutti dolci

Levanto nel mio cuore

Con te voglio essere

vivere nel dolce e salato

°  °  °

-The salty sea meets the sweet Levanto.

And some music with Björn Afzelius

who lived a part of his life in Liguria!

Salute Håkan Carlberg

IKEA is investing in

the hotel market

In Swedish see down

The Swedish furniture company IKEA is making a new investment and this time on entering the hotel market. Right now, Ikea is partnering with a hotel company in Malmö. Ikea will be responsible for furnishing in the form of furniture and other items. The aim of the interior design is to create ”a cozy feeling with Scandinavian design where guests should feel at home”. IKEA has two own hotels outside the main offices in Älmhult and the Dutch Delft. Now Ikea is entering the hotel market for the first time and will invest in this and they will definitely grow in the hotel industry.

A dream grows up in my heart. The dream is to start a hotel in Liguria in one of the villages, near the sea Mare Ligure, Framura, Bonassola or in Levanto. Imagine being furnished with furniture and other things from IKEA and doing it in close collaboration with them. Then people offer a beautiful accommodation and a stay in a wonderful nature with mountains filled with grapes and olives and a beautiful sea and where to swim, surf, dive and just be near. Maybe there will be reality and a wonderful life in southern Liguria.

Bonassola in the south of Liguria

I have followed IKEA since the mid 70’s. Then I went around to their department stores and demonstrated pasted wallpaper, made by the company Duro-wallpaper.

IKEA satsar på

hotellmarknaden

In Swedish

Möbeljätten IKEA gör en ny satsning och denna gång på att ta sig in på hotellmarknaden. Just nu samarbetar Ikea med ett hotellföretag i Malmö. IKEA skall ansvara för inredningen i form av möbler och annat. Målet med inredningen är att skapa ”en ombonad känsla med skandinavisk design där gäster ska känna sig hemma”. IKEA har två egna hotell utanför huvudkontoren i Älmhult och nederländska Delft. Nu ger sig Ikea för första gången in som inredare på hotellmarknaden och kommer att satsa på detta och de kommer absolut att växa inom hotellbranschen.

En dröm växer upp i mitt inre. Drömmen är att starta upp ett hotell i Ligurien i någon av byarna, invid havet Mare Ligure, Framura, Bonassola eller i Levanto. Tänk att få inreda med möbler och annat från IKEA och göra det i nära samarbete med dem. Sedan erbjuda människor ett vackert boende och en vistelse i en underbar natur med berg fyllda med druvor och oliver och ett vackert hav och där bada, surfa, dyka och bara vara invid. Kanske blir det verklighet och ett underbart liv i det södra Ligurien.

Vackra berg och byar i området kring byarna Framura, Bonassola och Levanto i Liguren

Jag har följt IKEA sedan i mitten 70-talet. Då åkte jag runt till deras varhus och demonstrerade förklistrade tapeter, tillverkade av företaget Duro-tapet.

And some music from Sweden with

Lars Winnerbäck – The Paradise

Salute Håkan Carlberg

The waves are going high along the beach in Levanto.

Sea storms in Liguria

In English

The whole sea storms in Levanto in Liguria, ”Allerta ROSSA”.It warned of very strong winds and lots of rain. In Bunkeflostrand just southwest of Malmö, it is calm with a beautiful autumn sun and my daughter’s son Isac is enjoying the exciting autumn.

°  °  °

Isac i höstsolen 2019

Isac a beautiful autumn day in the south of Sweden. Photo: Frida Carlberg

Mare Ligure stormar,

i Skåne skiner solen

In Swedish

Hela havet stormar i Levanto i Ligurien, ”Allerta ROSSA”. Det varnas för mycket hårda vindar och massor av regn. I Bunkeflostrand strax sydväst om Malmö är det lugnt med en vacker höstsol och min dotterson Isac njuter av den spännande hösten.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Levanto by the sea

In Swedish see down

Living by the sea is living on the front.

The sparkling green sea seeks out for you.

The ocean waves color the beach white with its

beautiful foam.

 

The mountains are reflected in the shiny surface of the sea and

dips beautifully in the small waves.

The small town of Levanto’s houses and buildings

smiles of joy at being near the sea Mare Ligure

 

Autumn has now come to Liguria

the days are getting shorter

the beach rests in the small warm waves

and long for the heat of spring

°  °  °

Levanto invid havet

In Swedish

Att bo vid havet är att bo på framsidan.

Det glittrande gröna havet söker sig till dig.

Havets vågor färgar stranden vit med sitt

vackert skum.

Bergen får spegla sig i havets blanka yta och

dallrar vackert i de små vågorna.

Den lilla staden Levantos hus och byggnader

ler av glädje över att få finnas invid havet Mare Ligure

 

Hösten är nu kommen till Ligurien

dagarna blir allt kortare

stranden vilar sig i de små varma vågorna

och längtar till vårens värme

° ° °

Salute Håkan Carlberg