Arkiv för kategori ‘Italien’

Early autumn in Levanto, Liguria

In English

The mountain of Monte Rossola, its peak is covered with clouds. On the sea Mare Ligure the waves surge and cover the beach in the small town of Levanto with white foam. Surfers are looking for the waves. Autumn has come to Liguria.

In Swedish

Berget Monte Rossola,s topp är täckt av moln. På havet Mare Ligure svallar vågorna och täcker stranden i den lilla staden Levanto med vitt skum. Surfare söker sig till vågorna. Hösten är kommen till Ligurien. 

In Italian

La montagna di Monte Rossola, la sua cima è coperta di nuvole. Sul mare Mare Ligure le onde si innalzano e coprono la spiaggia nella piccola città di Levanto con schiuma bianca. I surfisti stanno cercando le onde. L’autunno è arrivato in Liguria.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

View to Bonassola. All photos are taken by ”MarAnt”, Marie and Anton.

Run & Enjoy in Levanto,

Bonassola and Framura

In Swedish see down

My oldest son Anton and his loved one, Marie, recently visited the beautiful Levanto in the south of Liguria in Italy. He is the third generation of our family to fall in love with the small towns of Levanto, Bonassola and Framura. They are beautifully located by the sea Mare Ligure where the sea meets the beautiful mountains.

Marie and Anton. Running and hiking in the beautiful mountains brings lots of joy.

Anton and Marie experienced the area by running in the mountains, including from Levanto to Monterosso, the first city in the famous Cinque Terre area. The area around the three small towns is much quieter than Cinque Terre where there are usually queues of tourists on the trails in the mountains. There were also walks through the old train tunnels between Levanto, Bonassola and Framura. In one of the openings towards the sea, they took a dip in the warm and salty sea. It was a week of running and enjoying, hiking and enjoying the summit of Monte Rossola and many other beautiful mountains where small villages rest on the slopes.

Beautiful mountains to run in and enjoy

Hiking in steep mountains.

A refreshing bath in Mare Ligure.

Anton also meets acquaintances from his previous visits to Levanto. It was both a lot of movement and a lot of good food and ice cream! September is a good month to enjoy the area as the weather is good and not so much tourists. Anton says that he was fascinated by how clean and beautiful it is around the three small towns. He goes on to say that it was a magical journey and that he loves to be there in the beautiful landscape and to get ”Run-enjoy”, run and enjoy!

The sun sets in the sea next to Levanto

Here a song with Sergio Muniz ”La Mar”,

recorded on the beach in Levanto

 

View of Levanto from Monte Rossola. Alla foton är tagna av ”MarAnt”, Marie och Anton.

Spring & Njut i Levanto,

Bonassola och Framura

In Swedish

Min äldste son Anton och hans kära, Marie, besökte nyligen det vackra Levanto i det södra av Ligurien i Italien. Han är den tredje generationen i vår familj som blivit förälskad i de små städerna Levanto, Bonassola och Framura. De ligger vackert invid havet Mare Ligure där havet möter de vackra bergen.

Marie och Anton. Att springa och vandra i de vackra bergen ger massor av glädje.

Anton och Marie upplevde området genom att springa i bergen bland annat från Levanto till Monterosso, den första staden i det berömda området Cinque Terre. Området kring de tre små städerna är betydligt lugnare än Cinque Terre där det oftast är köer av turister på stigarna i bergen. Det blev även promenader genom de gamla tågtunnlarna mellan Levanto, Bonassola och Framura. I en av öppningarna mot havet tog de ett dopp i det varma och salta havet. Det blev en vecka av att springa och njuta, vandra och njuta upp till bergstoppen Monte Rossola och många andra vackra berg där små byar vilar sig på branterna.

Enjoy the sea that will cool you down after hiking in the mountains.

Vackra berg att springa i och njuta av.

Anton träffar även bekanta från sina tidigare besök i Levanto. Det blev både mycket rörelse och mycket av den goda maten och glassen! September är en bra månad att njuta av området då vädret är bra och inte så mycket turister. Anton berättar att han blev fascinerad av hur rent och vackert det är runt de tre små städerna. Han säger vidare att det var en magisk resa och att han älskar att vara där i det vackra landskapet och att få ”Spring-njuta”, springa och njuta!

Hike or run through the old railway tunnels

Solen går ner i havet invid Levanto.

Salute Håkan Carlberg

Levanto in my heart

In Swedish and Italian see down

A text about my love for Levanto and Liguria, a longing for people and the beautiful landscape with sea, mountains and small villages. Levanto in my heart.

° ° °

Levanto in my heart

the sun rises over the mountains

the light reflects in the sea

Levanto beams in the morning light

olives and grapes in the mountains

beautiful waves on the beach

You are a mixture of sweet and salty

of sea and mountains

a mix of beautiful houses

in pink and yellow

small villages along the slopes

 

Levanto you are the true gem of Liguria

Levanto in my heart

Of cities in the world, you are the city that has gained the most

Beautiful small houses, winding paths

in your steep mountains

The waves of the Mediterranean are rising

the sea is filled by surfers

 

On your narrow streets

you are met by smiling people

The sun goes down behind Monte Rossola

the evening smells of lemons and grapes

Levanto in my heart

a city that has everything

Here is beautiful to be

°  °  °

 

Levanto i mitt hjärta

In Swedish

En text om min kärlek till Levanto och Ligurien, en längtan efter människor och det vackra landskapet med hav, berg och små byar. Levanto i mitt hjärta.

°  °  °

Levanto i mitt hjärta

solen reser sig över bergen

ljuset speglar sig i havet

Levanto strålar i morgonljuset

oliver och druvor i bergen

vackra vågor på stranden

Du är en blandning av sött och salt

av hav och berg

en blandning av vackra hus

i rosa och gult

små byar längs branterna

 

Levanto du är Liguriens sanna pärla

Levanto i mitt hjärta

Av städer i världen är du den stad som fått mest

Vackra små hus, slingrande stigar

i dina branta berg

Medelhavets vågor höjer sig

havet fylls av surfare

 

På dina smala gator

möts man av leende människor

Solen går ner bakom Monte Rossola

kvällen doftar av citroner och druvor

Levanto i mitt hjärta

en stad som har allt

Här är vackert att vara

°  °  °

In italiano

Levanto nel mio cuore

° ° °

Un testo sul mio amore per Levanto e la Liguria, un desiderio per le persone e il bellissimo paesaggio con mare, montagne e piccoli villaggi. Levanto nel mio cuore.

°  °  °

Levanto nel mio cuore

il sole sorge sulle montagne

la luce si riflette nel mare

Levanto irradia nella luce del mattino

olive e uva in montagna

belle onde sulla spiaggia

Sei una miscela di dolce e salato

di mare e montagna

un mix di belle case

in rosa e giallo

piccoli villaggi lungo le piste

 

Levanto sei la vera gemma della Liguria

Levanto in me appartiene

Delle città del mondo, sei la città che ha guadagnato di più

Belle case piccole, sentieri tortuosi

nelle tue ripide montagne

Le onde del Mediterraneo sono in aumento

il mare è pieno di surfisti

 

Sulle tue stradine

sei incontrato da persone sorridenti

Il sole tramonta dietro Monte Rossola

la sera profuma di limoni e uva

Levanto nel mio cuore

una città che ha tutto

Qui è bello essere

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

The golden egg on a visit to Rättvik next to Lake Siljan in Sweden

Solar Egg travels

to Italy

In Swedish and Italian see down

The artwork Solar Egg ”The Gold Egg” which this summer gilded Rättvik next to the Siljan lake in the Dalarna region of Sweden now travels to Bolzano, a beautiful city in the South Tyrol of northern Italy. Many people have visited Långbryggan in Rättvik and admired the egg and many have also bathed in the sauna which is inside the egg with room for 8 people. Solar Egg has traveled all over the planet and has also been shown in Paris, Stockholm and Minneapolis. So now it carries away to Bolzano in northern Italy, and the governor of Dalarna County was with the waving of the egg when it left the small village of Rättvik last August. Solar Egg is made of gold colored stainless steel mirror plate. In the center of the egg stands the wood-fired and heart-shaped sauna heater made of iron and stone. The egg temperature oscillates between 75 ° and 85 ° C. The creators of Solar Egg are the artists Mats Bigert and Lars Bergström.

Solar Egg

Guldägget på besök i Rättvik invid Siljan

Solar Egg reser vidare

till Italien

In Swedish

Konstverket Solar Egg ”Guldägget” som denna sommar förgyllt Rättvik invid sjön Siljan i landskapet Dalarna reser nu vidare till Bolzano, en vacker stad i Sydtyrolen i norra Italien. Mängder av människor har besökt Långbryggan i Rättvik och beundrat ägget och många har även badat i bastun som finns inuti ägget med plats för 8 personer. Solar Egg har rest över hela vår jord och har bland annat visats i Paris, Stockholm och Minneapolis. Nu bär det alltså iväg till Bolzano i norra Italien, och landshövdingen i Dalarnas län fanns med och vinkade av ägget när det lämnade den lilla byn Rättvik den sista augusti. Solar Egg är tillverkat av guldfärgad rostfri spegelplåt. I centrum av ägget står det vedeldade och hjärtformade bastuaggregatet som är tillverkat av järn och sten. Temperaturen i ägget pendlar mellan 75°C och 85°C. Skaparna av Solar Egg är konstnärerna Mats Bigert och Lars Bergström.

L’uovo d’oro in visita a Rättvik vicino al lago di Siljan in Svezia

Uovo solare reca

in Italia

Testo in italiano

L’opera d’arte L’uovo solare ”L’uovo d’oro” che questa estate ha dorato Rättvik vicino al lago di Siljan nella regione svedese di Dalarna, ora viaggia verso Bolzano, una bellissima città dell’Alto Adige nel nord Italia. Molte persone hanno visitato Långbryggan a Rättvik e ammirato l’uovo e molti hanno anche fatto il bagno nella sauna che si trova all’interno dell’uovo con spazio per 8 persone. Solar Egg ha viaggiato in tutto il pianeta ed è stato mostrato anche a Parigi, Stoccolma e Minneapolis. Così ora trasporta a Bolzano, nel nord Italia, e il governatore della contea di Dalarna è stato con l’ondeggiamento dell’uovo quando ha lasciato il piccolo villaggio di Rättvik lo scorso agosto. Solar Egg è realizzato in lamiera di acciaio inossidabile color oro. Al centro dell’uovo si trova la stufa per sauna a legna e a forma di cuore in ferro e pietra. La temperatura dell’uovo oscilla tra 75 ° e 85 °C. I creatori di Solar Egg sono gli artisti Mats Bigert e Lars Bergström.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

-Beautiful night in Levanto. Photo: Annette Barg, Campeggio Pian di Picche

Night in Liguria

In Swedish see down

Finds a beautiful picture taken in the small town of Levanto in Liguria, Italy. The picture I find on the campsite Pian di Picche’s website. There is a calm in the beautiful picture. I close my eyes and dream that I now walk along the beach and the sea Mare Ligure. Summer lingers for a while and in my dream I hike in the mountains among grapes and olives. Now it is night in Liguria.

And here a song ”Night in Liguria” with

lyrics in Swedish and Italian:

 

Lyrics in English:

Look, what brilliant stars!
Feel what lovely winds!
Come, it’s night in Liguria!
Come on, let’s sleep over there!

The old castle on Mount Barbena
will surely remain wherever we wake.
The old castle on Mount Barbena
has seen much more than we can ever imagine!

Canta il testo in italiano:

Guarda, che manto di stelle!
Senti, le carezze del vento!
E’notte, e’notte in Liguria!
Vieni, dormiamo all’aperto!

Il vecchio Castello di Rocca Barbena
e’la’ ad aspettare il nostro risveglio.
Nessuno sapra’ mai, le cose che ha visto
il vecchio Castello di Rocca Barbena.

°  °  °

Notte al Camping Pian di Picche a Levanto

Natt i Ligurien

In Swedish

Finner en vacker bild tagen i den lilla staden Levanto i Ligurien, Italien. Bilden hittar jag på kampingplatsen Pian di Picches hemsida. Det råder ett lugn i den vackra bilden. Jag sluter mina ögon och drömmer att jag nu går längs stranden och havet Mare Ligure. Sommaren dröjer sig kvar ännu en tid och i min dröm vandrar jag i bergen bland druvor och oliver. Nu är det natt i Ligurien.

Text till Björn Afzelius låt

”Natt i Ligurien”:

Se, vilka strålande stjärnor! 
Känn, vilka ljuvliga vindar! 
Kom, det är natt i Ligurien! 
Kom, låt oss sova därute!

Det gamla kastellet på berget Barbena 
ska säkert stå kvar närhelst vi än vaknar. 
Det gamla kastellet på berget Barbena 
har sett mycket mer än vi nånsin kan ana!

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

New Italian song with Amelia –

 ”ATOMICA”

In Swedish see down

Italian singer Lorenzo Di Pasquale, raised in Abruzzo, released his new single ”ATOMICA” this summer. As a songwriter, Lorenzo calls himself Amelia. As for the song ”ATOMICA”, Amelia says: – It is not the most in-depth text I have written, but for me music is also fun, humor, movement. ”Atomic” is all this and more.”

This is what Amelia says about the video: -My producers and I wanted to avoid a didactic or too cute video, we were looking for a fun and completely disconnected idea from the lyrics. The idea came by a mere coincidence when I would park my car.

I who love Italian cars were delighted when an Alfa 156 is the ”lead” in the video. I own one, 156 V6, which for a few years now spends its days in a garage in Vellinge. The video contains lots of ”Italian wonderful humor” and good music!

And here’s the song ”ATOMICA” with Amelia

And some of the text:

You are a world war
Which in a moment explodes
Like an atomic bomb inside me
And your eyes down me
And then they burst like airbags
And I don’t even know your name!
However, I feel your heart anyway
basically you know, this happiness
it never reaches us

°  °  °

Ny låt med Amelia –

”ATOMICA”

In Swedish

Den italienske sångaren Lorenzo Di Pasquale, uppväxt i Abruzzo, släppte denna sommar sin nya singel ”ATOMICA”. Som låtskrivare kallar sig Lorenzo för Amelia. När det gäller låten ”ATOMICA” säger Amelia: – Det är inte den mest djupgående text som jag skrivit, men för mig är musik också roligt, humor, rörelse. ”Atomic” är allt detta och mer.”

Så här säger Amelia om videon: -Mina producenter och jag ville undvika en didaktisk eller för söt video, vi letade efter en rolig och helt frånkopplad idé från texterna. Idén kom av en slump när jag skulle parkera min bil.

My Alfa

Jag som älskar italienska bilar blev glad när en Alfa 156 utgör ”huvudrollen” i videon. Själv äger jag en sådan, 156 V6, som sedan några år tillbringar sina dagar i ett garage i Vellinge. Videon innehåller massor av ”italiensk underbar humor” och bra musik!

Några rader ur texten till låten:

Du är ett världskrig
Som i ett ögonblick exploderar
Som en atombomb inuti mig
Och dina ögon ner för mig
Och sedan spricker de som krockkuddar
Och jag vet inte ens ditt namn!
Men jag känner ditt hjärta ändå
i princip vet du, denna lycka
den når oss aldrig

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

-Meraviglioso formaggio di Parma, Parmigiano.

The Italian Village

In Swedish see down

For four days, the center of Borlänge is filled with Italian delicacies. The Italian Village is an outdoor event that tours in Sweden for the eighth year. In 2019, they visit 19 cities with Italian delicacies, street food and crafts.

-Exciting Italian designed food.

It is about wonderfully good cheeses from Parma, good ice cream in typical Italian flavors and lots of food and sweets all with a great feeling and experience of Italian food design! Italy also offers warmth. Heat that now flows up from the country next to the Mediterranean to us here in the north of Europe. For a moment we are in the wonderful Italy.

The Italian Village

In Swedish

Under fyra dagar är det centrala av Borlänge fyllt av italienska delikatesser. The Italian Village är ett utomhusevenemang som turnerar i Sverige för åttonde året. Under 2019 besöker de 19 städer med italienska delikatesser, gatumat och hantverk.

-Oil made from good olives from the beautiful mountains, perhaps from Levanto in Liguria !

Det handlar om underbart goda ostar från Parma, god glass i typiskt italienska smaker och mängder av mat och godis allt med en stor känsla och upplevelse av italiensk mat-design! Italien bjuder även på värme. Värme som nu strömmar upp från landet invid Medelhavet till oss här i norra Europa. För ett ögonblick befinner vi oss i det underbara Italien.

– Caramella !

And some ”food-music” 

Salute Håkan Carlberg