Arkiv för kategori ‘Italien’

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA meets the

spring in Milan

In Swedish see down

In Milan go now a beautiful tram covered with green plants around the city. This is an initiative of the multinational furniture company IKEA to show that spring is now at its beginning and to launch the new spring collection of furniture and home furnishings. The beautiful tram gives the feeling that spring is coming soon and will be traveling around Milan from February 11 to February 23, 2020.

-While I write this, mail truck comes. I get the post in and among other things I get IKEA new spring catalog! Magically!

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA möter våren

i Milano

In Swedish

I Milano åker nu en vacker spårvagn täckt av gröna växter runt i staden. Detta är ett initiativ av det multinationella möbelföretaget IKEA för att visa att våren nu är i sin början och för att lansera den nya vårkollektionen av möbler och heminredning. Den vackra spårvagnen ger en känsla av att våren kommer snart och åker runt i Milano från den 11 februari till den 23 februari 2020.

-Samtidigt som jag skriver detta kommer postbilen. Jag hämtar in posten och bland annat får jag IKEA,s nya vårkatalog! Magiskt!

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

And some ”spring-music” with Laleh

”The first day of spring”

Salute Håkan Carlberg

 

Photo: la Repubblica Milano

The cherry blossoms in Milan, early spring? Photo: la Repubblica

Spring in Milan

In Swedish see down

Spring has come to Milan in northern Italy. The beautiful cherry trees bloom since the last days of January. You can feel the wonderful scent, just by looking at the pictures. It is an early spring in Milan. It is still a month before the Kungsträdgården cherry tree in the center of Stockholm blooms. But, here in Sweden, the little birds sing about spring while light snow falls from the sky.

The cherry blossoms in Milan, early spring? Photo: la Repubblica

The cherry blossoms in Milan, early spring? Photo: la Repubblica

Vår i Milano

In Swedish

Våren är kommen till Milano. De vackra körsbärsträden blommar sedan de sista dagarna i januari. Man kan känna den underbara doften, bara genom att titta på bilderna. Det är en tidig vår i Milano. Ännu dröjer det någon månad innan Kungsträdgårdens körsbärsträd i Stockholms centrum blommar. Men, här i Sverige sjunger de små fåglarna om vår samtidigt som lätt snö faller från himlen.

The cherry blossoms in Milan, early spring? Photo: la Repubblica

And some spring music:

Antonio Vivaldi ( born in Venezia March 4, 1678 )

”La Primavera”

Salute Håkan Carlberg

Hildasholm in Leksand

A beautiful mansion

In Swedish see down

Some time ago I sent my books to Axel Munthe’s companion and his big beautiful house Villa San Michele located on the island of Capri in the Bay of Naples. This house was built in the 1890s. Now I am in the small town of Leksand near the lake Siljan, in Sweden. Suddenly looks a beautiful white mansion surrounded by a wonderful garden. It turns out that the mansion, which was originally called Stensgården, was a wedding gift from Axel Munthe to the English noblewoman Hilda Pennington Mellor who he married anno 1907. The couple met in Rome.

Hildasholm in Leksand

On their honeymoon, they traveled to Sweden and the Siljan area, a place where Munthe loved to hike. Hilda also fell in love with the landscape and wished a house where they could be during the summers. 1910 started the construction of the beautiful mansion in Leksand. The spouses divorced in 1919. When Hilda died in 1967, her and Munthe’s sons baptized the manor to Hildasholm. Both Munthes houses are now owned by foundations. Axel Munthe was a Swedish doctor and writer, born in 1857, died in 1949. It was a beautiful experience of Hildasholm beautifully situated on a hill overlooking Lake Siljan.

°  °  °

Here music with a great sense of the landscape Dalarna

where Hildasholm is located

Kenny Håkansson – ”MARCHING TUNE”

 

Hildasholm, Leksand

En vacker herrgård

In Swedish

För en tid sedan sände jag mina böcker till Axel Munthes sällskap och hans stora vackra hus Villa San Michele som ligger på ön Capri i Neapelbukten. Detta hus uppfördes på 1890-talet. Nu befinner jag mig i den lilla orten Leksand invid sjön Siljan, i Sverige. Ser plötsligt en vacker vit herrgård omgiven av en underbar trädgård. Det visar sig att denna herrgård, som ursprungligen hette Stengården, var en morgongåva från Axel Munthe till den engelska adelsdamen Hilda Pennington Mellor som han gifte sig med anno 1907. Paret träffades i Rom.

Hildasholm invid Siljan i Leksand

På sin bröllopsresa reste de till Sverige och Siljansbygden, en plats där Munthe älskade att vandra. Även Hilda blev förälskad i landskapet och önskade sig ett hus där de kunde vara under somrarna. 1910 startades byggandet av den vackra herrgården i Leksand. Makarna skildes 1919 och när Hilda dog 1967 döpte hennes och Munthes söner herrgården till Hildasholm. Båda Munthes hus ägs idag av stiftelser. Axel Munthe var en svensk läkare och författare, född 1857, död 1949. Det blev en vacker upplevelse av Hildasholm som ligger vackert på en höjd med utsikt över sjön Siljan.

And here’s a short film about Hildasholm from the inside.

Salute Håkan Carlberg

Jan Björklund. Photo: Stina Stjernkvist/TT

New ambassador

in

Rome

In Swedish see down

Jan Björklund, former Liberal Party leader in 2007-2019 and Minister of Education 2007-2014, becomes Sweden’s ambassador to Rome. Björklund has been ”unemployed” for six months and is now recruited to the Swedish Embassy in beautiful Rome. An important assignment that is very much about maintaining the good relations that Sweden has with Italy and continuing to develop the exchange between the countries. These include culture, research and development of collaboration between companies. Italy is an important trading partner and there are many active Swedish companies in Italy.

Winter in Rome

It is a company mainly in the engineering industry, the paper industry, pharmaceuticals and telecom equipment. Products from Swedish wood products for the building and furniture industry have great potential in Italy and I hope that the Swedish companies grow there and that the embassy is involved in this. This allows Italy to access high quality wood material from our beautiful Swedish forests. When it comes to tourism, tourists from Italy are one of the largest tourism groups in Sweden. Italy is also a popular tourist destination for us in Sweden. In 2018, 558,000 trips were made by Swedes to Italy.

Wish the new ambassador, Jan Björklund, all the best of luck and success with the cooperation between our countries, Sweden and Italy.

Fontana di Trevi in Rome

Ny ambassadör i Rom

In Swedish

Jan Björklund, Liberalernas tidigare partiledare 2007-2019 och utbildningsminister 2007-2014, blir Sveriges ambassadör i Rom. Björklund har varit ”arbetslös” under ett halvår och rekryteras nu till den Svenska ambassaden i det vackra Rom. Ett viktigt uppdrag som handlar mycket om att upprätthålla de goda relationerna som Sverige har med Italien och att fortsätta att utveckla utbytet mellan länderna. Det handlar om kultur, forskning och utveckling av samarbete mellan företag. Italien är en viktig handelspartner och det finns många verksamma svenska företag i Italien.

Swedish music by ABBA in Italy, Milano Centrale

Det är företag inom främst verkstadsindustrin, pappersindustrin, läkemedel och telekomutrustning. Produkter av svenska träprodukter för byggnads- och möbelindustrin har en stor potential i Italien och jag hoppas att de svenska företagen växer där och att ambassaden engagerar sig i detta. Detta så att Italien får ta del av högkvalitativt trämaterial från våra vackra svenska skogar. När det gäller turism så utgör turister från Italien en av de största turistgrupperna i Sverige. Italien är också ett populärt turistmål för oss i Sverige. Under 2018 gjordes 558 000 resor av svenskar till Italien.

Önskar nu den nye ambassadören, Jan Björklund, all lycka och framgång med samarbetet mellan våra länder, Sverige och Italien.

Svezia, un paese pieno di bellissime foreste. Alberi che amano viaggiare in Italia.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

barnböcker

My books travel to Italy

In Swedish see below

Receives a message from a well-known Swedish who has spent life in Italy for 30 years. We met once at a business meeting in Malmö. I get happy. Decides to send my books to the person. I buy a package that I fill with my books. Leaves it on a post terminal and hopes the package will arrive. When I go home, my interior is filled with pictures from the road the package will take to come to Italy.

Milano. La Scala

The books travel through Europe and end up in Milan where they are repackaged and continue along the A1 motorway ”Autostrada del Sole” to Rome where it is repackaged. So the package goes down to Naples, the pizza’s hometown, a city founded 700 years BC. and then passes the volcano Vesuvius. Then the books take the road on the peninsula of the Gulf of Naples and arrive at the small town of Sorrento which has a beautiful view and now you can see the end station which is the small island of Capri.

My son Carl Ludvig in Rome at Fontana di Trevi

A short journey by boat and soon the package arrives in the small town of Anacapri and the well-known Swedish doctor and author Axel Munthes (1857-1949) beautiful house Villa San Michele. The villa built Munthe in the 1890s. In 1948 he donated the villa to the Swedish Institute in Rome. Today, the villa is a museum and a guesthouse for Swedish researchers and cultural workers. Soon the package arrives on the beautiful island of Capri, an island in wonderful Italy. I dedicated one of the books to Axel Munthe.

Sorrento. A beautiful work of art that evokes emotions.

And some music, ”It was on Capri”

The package of books also passes through the beautiful Liguria and the small town of Levanto.

Mina böcker reser till Italien

In Swedish

Får ett meddelande från en känd svensk som tillbringar sitt liv i Italien sedan 30 år. Vi träffades en gång vid ett företagarmöte i Malmö. Jag blir glad. Bestämmer mig för att sända mina böcker till personen. Jag köper ett paket som jag fyller med mina böcker. Lämnar det på en postterminal och hoppas att paketet skall komma fram. När jag så går hem fylls mitt inre av bilder från vägen paketet skall ta för att koma till Italien.

Milano. Milano Centrale.

Böckerna åker genom Europa och hamnar i Milano där de packas om och reser vidare längs motorvägen A1 ”Autostrada del Sole” till Rom där det åter packas om. Så far paketet ner mot Neapel, pizzans hemstad, en stad som grundades 700 år f.kr. och passerar sedan vulkanen Vesuvius. Därefter tar böckerna vägen ut på halvön i Neapelbukten och kommer fram till den lilla staden Sorrento som har en vacker utsikt och nu kan man se slutstationen som är den lilla ön Capri.

Rom. Fontana di Trevi

En kort färd med båt och snart är paketet framme i den lilla orten Anacapri och den kände svenska läkaren och författaren Axel Munthes (1857-1949) vackra hus Villa San Michele. Villan byggde Munthe på 1890-talet. Anno 1948 donerade han villan till Svenska institutet i Rom. Idag är villan ett museum och ett gästhem för svenska forskare och kulturarbetare. Snart är paketet framme på den vackra ön Capri, en ö i det underbara Italien. Jag dedikerade en av böckerna till Axel Munthe.

Sorrento. View of the Gulf of Naples

Vesuvius volcano. Carl Ludvig looks out over the crater of the volcano.

Salute Håkan Carlberg

Zlatan Statue in Malmö vandalized to ”dead”

Ibrahimovic statue moved

to Piazza del Duomo?!

In Swedish see down

The statue of Zlatan ”Ibra” Ibrahimovic in his hometown Malmö has once again been vandalized, this time saw the vandals of both legs and Zlatan fell to the ground. His one arm points up to the sky. Since the statue was inaugurated in October 2019, vandals have on several occasions vandalized the statue.

The reason for what has been said is that Zlatan became a partner in Malmö FF’s competitor club Hammarby, from Stockholm. Statue creator sculptor Peter Linde says he is shocked and now hopes that the statue will be placed in Milan after renovation!

-At Piazza del Duomo, Zlatan could dance with the pigeons, just as my sons have done many times!

-Yes, it would be beautiful, in a place where Zlatan is a beloved person and football player. Why not at PIazza del Duomo!

Milano. Piazza del Duomo a wonderful place for the Zlatan statue

Zlatan Statue vandalized to ”dead” in Malmö

Zlatan-statyn flyttas till

Piazza del Duomo?!

In Swedish

Zlatan ”Ibra” Ibrahimovic-statyn i hans hemstad Malmö har åter igen vandaliserats, denna gång sågade vandalerna av de båda benen och Zlatan föll till marken. Hans ena arm pekar upp mot himlen. Sedan statyn invigdes i oktober 2019 har vandaler vid flera tillfällen vandaliserat statyn.

Anledningen till det som skett påstås vara att Zlatan blivit delägare i Malmö FF:s konkurrentklubb Hammarby, från Stockholm. Statyns skapare skulptören Peter Linde säger att han är chockad och hoppas nu att statyn efter renovering placeras i Milano!

-Ja, det vore vackert, på en plats där Zlatan är en älskad person och fotbollsspelare.

 

Milano. The wonderful Piazza del Duomo, a place for the Zlatan-statue !?

Photo of the inauguration of Zlatan statue, made of bronze, in Malmö October 8, 2019.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

-Ibrahimovic, pronto per giocare!  Photo: Reuters

°  °  °

Zlatan held a press conference on 3 January 2020 in Milan where he introduced himself and said, among other things:

”-Choosing to return was not a difficult decision, I did not want to leave you when I played for you later. Now I’m ready to play. I chose this team for adrenaline, not for money.”

“-Now I’m here to make everything better. AC Milan is my home. It gave me the happiness of playing football after my time in Barcelona. Now I hope to be able to give something back. ”

“-Having a good relationship with the fans is 50% of what we do. If we can get their support, it will be easier to do the very best. ”

”-Now I feel more alive and feel ready to play in Italy and help Milan”.

-Good luck to Milan and Zlatan!

-Ibrahimovic, pronto per giocare! Photo: Reuters

°   °   °

In Swedish

Zlatan hade en presskonferens den 3 januari 2020 i Milano där han presenterade sig och bland annat sa:

”-Att välja att återvända var inte ett svårt beslut, jag ville inte lämna er när jag spelade för er senast. Nu är jag redo att spela. Jag valde det här laget för adrenalin, inte för pengar.”

”-Nu är jag här för att göra allt bättre. AC Milan är mitt hem. Det gav mig lyckan med att spela fotboll efter min tid i Barcelona. Nu hoppas jag kunna ge tillbaka något. ”

”-Att ha en bra relation med fansen utgör 50% av vad vi gör. Om vi kan få deras stöd blir det lättare att göra det allra bästa.”

”-Nu känner jag mig mer levande och känner mig redo att spela i Italien och hjälpa Milan”.

-Lycka till Milan och Zlatan!

°  °  °

Salute Håkan Carlberg