Arkiv för kategori ‘Resor’

Vasaloppet goal in Mora.

Vasaloppet’s winter week

is up and running

In Swedish see down

Traveling through the Dalarna landscape. Stays in Mora, which is now filled with skiers from all over our world. On February 21, 2020, Vasaloppet’s winter week, 11 races, started with ”Vasaloppet 30”, 30 km, and ends on March 1 with Vasaloppet, 90km. This year, almost 56,000 participants are registered for this week’s various ski races. This first day offered a brilliant sun and ski track that seemed to work for all the nearly 4,800 skiers.Vasaloppet is an annual long distance cross-country ski race held on the first Sunday of March. This year the snow is poor and the entire distance from the start in Sälen to the goal in Mora is mostly made up of artificial snow. This year there is no snow in the forests, it has been a very mild winter.

Skiers who will soon finish in Mora

Vasaloppet 2020 -brist på snö…/ lack of snow… / mancanza di neve

Vasaloppets vintervecka

är igång

In Swedish

Reser genom landskapet Dalarna. Stannar i Mora, som nu är fyllt av skidåkare från hela vår värld. Den 21 februari 2020 startade Vasaloppets vintervecka, 11 lopp, med ”Vasaloppet 30”, 30 km, och avslutas den 1 mars med Vasaloppet, 90km. I år är närmare 56 000 deltagare anmälda till veckans olika lopp på skidor. Denna första dag bjöd på en strålande sol och skidspår som såg ut att fungera för alla den närmare 4 800 skidåkarna.Detta år är det snöfattigt och hela sträckan från starten i Sälen till målet i Mora består till största delen av konstsnö. Detta år finns ingen snö i skogarna, det har varit en mycket mild vinter.

Nära målet i Mora nu / Close to the goal in Mora now / Schließen Sie zum Ziel in Mora jetzt

Målet för Vasaloppet – Mora

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Hildasholm in Leksand

A beautiful mansion

In Swedish see down

Some time ago I sent my books to Axel Munthe’s companion and his big beautiful house Villa San Michele located on the island of Capri in the Bay of Naples. This house was built in the 1890s. Now I am in the small town of Leksand near the lake Siljan, in Sweden. Suddenly looks a beautiful white mansion surrounded by a wonderful garden. It turns out that the mansion, which was originally called Stensgården, was a wedding gift from Axel Munthe to the English noblewoman Hilda Pennington Mellor who he married anno 1907. The couple met in Rome.

Hildasholm in Leksand

On their honeymoon, they traveled to Sweden and the Siljan area, a place where Munthe loved to hike. Hilda also fell in love with the landscape and wished a house where they could be during the summers. 1910 started the construction of the beautiful mansion in Leksand. The spouses divorced in 1919. When Hilda died in 1967, her and Munthe’s sons baptized the manor to Hildasholm. Both Munthes houses are now owned by foundations. Axel Munthe was a Swedish doctor and writer, born in 1857, died in 1949. It was a beautiful experience of Hildasholm beautifully situated on a hill overlooking Lake Siljan.

°  °  °

Here music with a great sense of the landscape Dalarna

where Hildasholm is located

Kenny Håkansson – ”MARCHING TUNE”

 

Hildasholm, Leksand

En vacker herrgård

In Swedish

För en tid sedan sände jag mina böcker till Axel Munthes sällskap och hans stora vackra hus Villa San Michele som ligger på ön Capri i Neapelbukten. Detta hus uppfördes på 1890-talet. Nu befinner jag mig i den lilla orten Leksand invid sjön Siljan, i Sverige. Ser plötsligt en vacker vit herrgård omgiven av en underbar trädgård. Det visar sig att denna herrgård, som ursprungligen hette Stengården, var en morgongåva från Axel Munthe till den engelska adelsdamen Hilda Pennington Mellor som han gifte sig med anno 1907. Paret träffades i Rom.

Hildasholm invid Siljan i Leksand

På sin bröllopsresa reste de till Sverige och Siljansbygden, en plats där Munthe älskade att vandra. Även Hilda blev förälskad i landskapet och önskade sig ett hus där de kunde vara under somrarna. 1910 startades byggandet av den vackra herrgården i Leksand. Makarna skildes 1919 och när Hilda dog 1967 döpte hennes och Munthes söner herrgården till Hildasholm. Båda Munthes hus ägs idag av stiftelser. Axel Munthe var en svensk läkare och författare, född 1857, död 1949. Det blev en vacker upplevelse av Hildasholm som ligger vackert på en höjd med utsikt över sjön Siljan.

And here’s a short film about Hildasholm from the inside.

Salute Håkan Carlberg

A beautiful day next to Lake Siljan

A sense of spring

In Swedish see down

Traveling in the Dalarna province. Looks over mountains filled with spruce forests and beautiful villages with houses painted in red. The houses climb on the sides of the mountains. The high mountains gives the feeling of being in Liguria, maybe just a dream. Stops at Lake Siljan and walks along the beach. The lake’s water is completely still and there is no ice yet. Nowhere can I see snow. There is a feeling of spring, even though we are in winter. The lake, the little red houses, the mountains and the forests give a liberating feeling. –The landscape is so beautiful and you can forget all the hard work in life, and just be here and now.

Reflections – Speglingar – Riflessioni

A calm and beautiful day at the lake Siljan

En känsla av vår

In Swedish

Reser i landskapet Dalarna. Ser ut över berg fyllda av granskog och vackra byar med hus målade i rött. Husen klättrar på bergens sidor. Bergen ger en känsla att vara i Ligurien, kanske bara en dröm. Stannar vid sjön Siljan och går längs stranden. Sjöns vatten ligger helt stilla och ännu finns ingen is. Inte heller är marken täckt av vacker vit snö. Det är en känsla av vår, trots att vi befinner oss i vintertid. Sjön, de små röda husen, bergen och skogarna ger en befriande känsla. -Landskapet är så vackert och man kan glömma allt det jobbiga i livet, och bara vara här och nu.

Ett träd med trolsk känsla – A tree with magical feeling

Beach, lake and mountains

And some music with a sense of spring

Antonio Vivaldi ”Spring”

Salute Håkan Carlberg

barnböcker

My books travel to Italy

In Swedish see below

Receives a message from a well-known Swedish who has spent life in Italy for 30 years. We met once at a business meeting in Malmö. I get happy. Decides to send my books to the person. I buy a package that I fill with my books. Leaves it on a post terminal and hopes the package will arrive. When I go home, my interior is filled with pictures from the road the package will take to come to Italy.

Milano. La Scala

The books travel through Europe and end up in Milan where they are repackaged and continue along the A1 motorway ”Autostrada del Sole” to Rome where it is repackaged. So the package goes down to Naples, the pizza’s hometown, a city founded 700 years BC. and then passes the volcano Vesuvius. Then the books take the road on the peninsula of the Gulf of Naples and arrive at the small town of Sorrento which has a beautiful view and now you can see the end station which is the small island of Capri.

My son Carl Ludvig in Rome at Fontana di Trevi

A short journey by boat and soon the package arrives in the small town of Anacapri and the well-known Swedish doctor and author Axel Munthes (1857-1949) beautiful house Villa San Michele. The villa built Munthe in the 1890s. In 1948 he donated the villa to the Swedish Institute in Rome. Today, the villa is a museum and a guesthouse for Swedish researchers and cultural workers. Soon the package arrives on the beautiful island of Capri, an island in wonderful Italy. I dedicated one of the books to Axel Munthe.

Sorrento. A beautiful work of art that evokes emotions.

And some music, ”It was on Capri”

The package of books also passes through the beautiful Liguria and the small town of Levanto.

Mina böcker reser till Italien

In Swedish

Får ett meddelande från en känd svensk som tillbringar sitt liv i Italien sedan 30 år. Vi träffades en gång vid ett företagarmöte i Malmö. Jag blir glad. Bestämmer mig för att sända mina böcker till personen. Jag köper ett paket som jag fyller med mina böcker. Lämnar det på en postterminal och hoppas att paketet skall komma fram. När jag så går hem fylls mitt inre av bilder från vägen paketet skall ta för att koma till Italien.

Milano. Milano Centrale.

Böckerna åker genom Europa och hamnar i Milano där de packas om och reser vidare längs motorvägen A1 ”Autostrada del Sole” till Rom där det åter packas om. Så far paketet ner mot Neapel, pizzans hemstad, en stad som grundades 700 år f.kr. och passerar sedan vulkanen Vesuvius. Därefter tar böckerna vägen ut på halvön i Neapelbukten och kommer fram till den lilla staden Sorrento som har en vacker utsikt och nu kan man se slutstationen som är den lilla ön Capri.

Rom. Fontana di Trevi

En kort färd med båt och snart är paketet framme i den lilla orten Anacapri och den kände svenska läkaren och författaren Axel Munthes (1857-1949) vackra hus Villa San Michele. Villan byggde Munthe på 1890-talet. Anno 1948 donerade han villan till Svenska institutet i Rom. Idag är villan ett museum och ett gästhem för svenska forskare och kulturarbetare. Snart är paketet framme på den vackra ön Capri, en ö i det underbara Italien. Jag dedikerade en av böckerna till Axel Munthe.

Sorrento. View of the Gulf of Naples

Vesuvius volcano. Carl Ludvig looks out over the crater of the volcano.

Salute Håkan Carlberg

Riomaggiore, Cinque Terre. An oil painting of my father, he created this work of art after the visit of Cinque Terre in 1968.

My article in Italian media, CDS NEWS

In Swedish see down

It’s cold and dark. I long for Liguria. I write a text and a poem. Sends this to a newspaper editorial in southern Liguria CITTÀ DELLA SPEZIA. Attaches some pictures from my first visit to Levanto and Cinque Terre in 1968. It was my father who took me on an artist trip. This was such a rewarding trip, and I have safely returned 30 times to the area. There is a quick feedback from the CDS magazine and they publish what I wrote after only two hours! So beautiful of them! Warm thanks CDS!

Here’s part of the article/Här en del av artikeln. See full via this link:

http://www.cittadellaspezia.com/Lettere-a-CDS/-Nel-freddo-della-Svezia-sogno-la-dolce-Levanto-301296.aspx

”Nel freddo della Svezia,

sogno la dolce Levanto”

Håkan Carlberg ha scoperto la Riviera Spezzina nel 1968 e da allora non l’ha più lasciata. Dopo una passeggiata in mezzo alla neve ha deciso di dedicare una poesia ad un luogo che è anche suo.

Levanto 1968. I’m the boy in the middle of the picture.

Once I was twelve years old 

My father took me to Liguria 

Soon I’ll be sixty five years old,
Remember life,

and life becomes a better one

Levanto, picture from my last visit 2018. 

Min artikel i italiensk media, CDS NEWS

In Swedish

Det är kallt och mörkt. Jag längtar till Ligurien. Jag skriver en text och en dikt. Sänder detta till en tidningsredaktion i det södra Ligurien, CITTÀ DELLA SPEZIA.. Bifogar några bilder från mitt första besök i Levanto och Cinque Terre anno 1968. Det var min far som tog mig med på en konstnärsresa. Detta var en så givande resa, och jag har återvänt säkert 30 gånger till området. Det kommer en snabb återkoppling från tidningen CDS och de publicerar det jag skrivit efter bara två timmar! Så vackert av dem! Varmt tack CDS! 

Riomaggiore, Cinque Terre. Postcard drawn by my father in 1970, when he once again visited the area for painting and drawing of the wonderful area.

And some music with KENT ”La Belle Epoque”

Salute Håkan Carlberg

Levanto a mixture of

sweet and salty

In English

Levanto and Liguria,

a mixture of sweet and salty

The salt beautiful sea

The mountains filled with sweet fruits

Levanto in my heart

With you I want to be

live in the sweet and salty

Levanto en blandning av

sött och salt

In Swedish

Levanto och Ligurien,

en blandning av sött och salt

Det salta vackra havet

Bergen fyllda av söta frukter

Levanto i mitt hjärta

Hos dig vill jag vara

leva i det söta och salta

Levanto una miscela di

dolce e salato

In Italian

Levanto e Liguria,

una miscela di dolce e salato

Il mare bellissimo sale

Le montagne si sono riempite di frutti dolci

Levanto nel mio cuore

Con te voglio essere

vivere nel dolce e salato

°  °  °

-The salty sea meets the sweet Levanto.

And some music with Björn Afzelius

who lived a part of his life in Liguria!

Salute Håkan Carlberg

Malmö, Gustav Adolf’s square on November 28, 2019

Meeting with an Italian couple

In Swedish see down

Sitting in the waiting room at Malmö Central Station, after being interviewed for a job as an educator. Next to me sits a younger couple. They speak Italian! Suddenly I get a feeling of being in Italy. Want to talk to them. I ask if they are from Italy and it turns out they come from Rome. They’re on vacation in Copenhagen and has now traveled across the Oresund Bridge to experience Malmö for a day. They tell how they experience Malmö as so clean, beautiful and at a quiet pace on the streets, no stress. The food tastes better here than in Copenhagen and the prices are significantly lower is one of many experiences they have received.

Stortorget in Malmö, November 28, 2019

The man says he worked for a Swedish restaurant in London for 6 months. The restaurant was owned by a Swedish who was rewarded for his entrepreneurship! They will now walk again in central Malmö to experience the city at dusk. I tells about my dream of moving to Levanto in Italian Liguria and living there the rest of my life. They become happy and we laugh! I show them my book with many texts from Italy, they say they do not understand the Swedish language. It was nice minutes with the Italian couple at Malmö central. Five minutes of talking to the Italian couple provided lots of energy and a feeling of being in Italy. This day filled with rain and heavy winds, with this short meeting, became a day of joy in a Malmö filled with red hearts.

Christmas tree at Stortorget in Malmö, November 28, 2019

Möte med ett italienskt par

In Swedish

Sitter i väntsalen på Malmö Centralstation, efter att ha varit på en intervju för ett arbete som pedagog.. Bredvid mig sitter ett yngre par. De talar på italienska! Plötsligt får jag en känsla av att befinna mig i Italien. Vill tala med dem. Jag frågar om de är från Italien och det visar sig att de kommer från Rom. De är på semester i Köpenhamn och har nu rest över Öresundsbron för att uppleva Malmö för en dag. De berättar hur de upplever Malmö som så rent, vackert och med ett lugnt tempo på gatorna, ingen stress. Maten smakar bättre här än i Köpenhamn och priserna är betydligt lägre är en av många erfarenheter de fått.

Outside Malmö Central Station, November 28, 2019

Mannen berättar att han under 6 månader jobbade på en svensk restaurang i London. Restaurangen ägdes av en svensk som belönats för sitt entreprenörskap! De ska nu åter gå i det centrala Malmö för att uppleva staden i skymningen. Jag berättar att min dröm är att inom kort flytta till Levanto i det italienska Ligurien och leva resten av mitt liv där. De blir glada och vi skrattar! Jag visar dem min bok med många texter från Italien, de säger att de inte kan det svenska språket ha ha. Det blev trevliga minuter med det italienska paret på Malmö central. Fem minuter prat med det italienska paret gav massor av energi och en känsla av att vara i Italien. Denna dag fylld av regn och hård blåst blev med detta korta möte en glädjens dag i ett Malmö fyllt av röda hjärtan. 

Gustav Adolfs square in Malmö filled with bright and warm red hearts, November 28, 2019.

Salute Håkan Carlberg