Arkiv för kategori ‘Resor’

A place in the beautiful countryside of autumn

A beautiful autumn day

In Swedish see down

Autumn and one hour on the small peninsula Ornäs at Lake Runn in Dalarna. The trees have got a wonderful and beautiful design as its leaves adopted the colors of autumn. The lake is calm and the seabirds are talking loudly about moving south before the cold arrives. Here on the beautiful peninsula there is a calm and you get the feeling that King Gustav Vasa is still walking around here as he did in November of the year 1520, when he fled from the Danes. The beautiful Ornässtugan was built in the early 1500s. It will be a beautiful hour filled with leaves, sun, calm and beautiful colors in the Swedish autumn.

Autumn at Lake Runn.

Höstens färger. Autumn colors.

En vacker höstdag

In Swedish

Hösten och en timme på den lilla halvön Ornäs vid sjön Runn i Dalarna. Träden har fått en underbar och vacker design då dess löv antagit höstens färger. Sjön ligger lugn och sjöfåglarna talar högt om att nu flytta söderut innan kylan kommer. Här ute på den vackra halvön råder ett lugn och man får en känsla av att kung Gustav Vasa fortfarande går omkring här som han gjorde i november månad anno 1520, då han flydde från danskarna. Den vackra Ornässtugan byggdes på tidigt 1500-tal. Det blir en vacker timme fylld av löv, sol, lugn och vackra färger i den svenska hösten.

Höst vid sjön Runn. Autumn at Lake Runn.

Salute Håkan Carlberg

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

One day in Dalarna

In Swedish see down

Traveling in the Dalarna countryside. Visiting Rättvik’s autumn market (4-6 October 2019), a market with traditions from the 1880s. The market offers clothes, beautiful and typical crafts from Dalarna, candies and even good cheese from Italy. The streets of the small town are filled with people, the water in Lake Siljan is calm and the mountains are so beautiful as the trees adopted all the colors of autumn.

In another part of Rättvik’s market, ”autumn design”

Travel further via Mora up to the ski resort Orsa Grönklitt. Goes up to the highest point, 561 meters above sea level, and enjoys views of the forests of mountains and lakes. No snow has yet fallen, but soon it is time for the snow to fall and fill all ski slopes and ski tracks with beautiful white snow.

View from Orsa Grönklitt

View from the village of Fryksås over Lake Orsasjön

Also visit the small village of Fryksås, dating back to the 16th century, which lies on a mountain side that slopes down towards Lake Orsasjön. A village full of beautiful log home with a wonderful panoramic view. So nice to just be and let go of evil thoughts and experience the beautiful landscape, the silence and the peace that arises.

Dala horses in Mora, an early autumn

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

En dag i Dalarna

In Swedish

Reser i Dalarna. Besöker Rättviks höstmarknad (4-6 oktober 2019), en marknad med traditioner från 1880-talet. På marknaden erbjuds kläder, vackert och typiskt hantverk från Dalarna, karameller och även god ost från Italien. Gatorna i den lilla orten är fyllda av människor, vattnet i sjön Siljan ligger lugnt och bergen är så vackra då träden antagit alla höstens färger.

I en annan del av Rättviks marknad

Reser vidare via Mora upp till skidorten Orsa Grönklitt. Går upp på den högsta punkten, 561 meter över havet, och njuter av utsikten över skogar berg och sjöar. Ännu har ingen snö fallit, men snart är det tid för snön att falla och fylla alla skidbackar och skidspår med vacker vit snö.

Utsikt från Orsa Grönklitt

Utsikt från Fryksås

Besöker även den lilla byn Fryksås, med anor från 1500-talet, som ligger på en bergssida som sluttar ner mot Orsasjön. En by fylld av vackra timmerhus och med en underbar milsvid utsikt. Så skönt att bara vara och släppa onda tankar och uppleva det vackra landskapet, tystnaden och lugnet som uppstår.

Salute Håkan Carlberg

A happy day

in

Stockholm

In Swedish see down

In the red-yellow evening sky, the moonlight, just above the tops of the trees, shines so calmly and so beautifully. See this from the train’s windows as it rushes north towards the inland. It was a day in Stockholm. A day with the eldest son and his girlfriend. Lucio cut my hair at his salon on the beautiful Östermalm. Wandered around the city, lots of people in the streets and squares, it gave me a calm and a feeling of happiness. I go into the children’s library at Kulturhuset and hand over another copy of my latest children’s book. They were so happy!

Experience the city and walk in the Old Town and enjoy life. Fascinated by all the city’s small parks with beautiful trees. Pass the park Humlegården, a place I have long wanted to see. Humlegården evokes memories of the upper teens and the song ”Hum Hum from Humlegården” written by Ragnar Borgedahl and released in 1974. Humlegården in central Stockholm was an alternative meeting place, characterized by love, music (progg) and community. The son and his loved ones will visit the Globe this evening and listen to a concert with American artist John Mayer.

It’s time to travel and I go to the Central. When I stand there waiting, a lady comes up and says -Do you recognize me? Thoughts come on. I do not remember. The lady says -Sure you are called Håkan! So it turns out it’s a good friend and former neighbor from my birthplace. It has been many years since we were seen. I get so happy and it will be a while filled with joy, there at the Central in our capital.

There were emotionless hours in wonderful Stockholm, a day filled with joy and a brilliant sun. -Thank you Stockholm! -What makes you, dear reader, happy?

And a song with John Mayer: 

En glad dag

i

Stockholm

In Swedish

På den röd-gula kvällshimlen lyser månskäran, strax över trädens toppar, så lugnt och så vackert. Ser detta från tågets fönster med det rusar norrut mot inlandet. Det blev en dag i Stockholm. En dag med äldste sonen och hans kära. Lucio klippte mitt hår på sin salong på det vackra Östermalm. Vandrade i staden, mycket folk på gator och torg, det gav mig ett lugn och en känsla av lycka. Jag går in på Kulturhusets barnbibliotek och överlämnar ännu ett exemplar av min senaste barnbok. De blir så glada!

Upplever staden och går i Gamla Stan och njuter av livet. Faschineras av stadens alla små parker med vackra träd. Passerar parken Humlegården, en plats jag länge velat se. Humlegården väcker minnen från de övre tonåren och låten ”Hum Hum från Humlegården” skriven av Ragnar Borgedahl och gavs ut 1974. Humlegården i det centrala Stockholm var en alternativ mötesplats, präglad av kärlek, musik (progg) och gemenskap. Sonen och hans kära skall denna kväll besöka Globen och lyssna på en konsert med den amerikanske artisten John Mayer.

Det har blivit dags att resa och jag går till Centralen. När jag så står där och väntar så kommer en dam fram och säger -Känner du igen mig? Tankar kommer igång. Jag minns inte. Damen säger -Visst heter du Håkan! Så visar det sig att det är en god vän och tidigare granne från min födelsestad. Det har förflutit många år sedan vi sågs. Jag blir så glad och det blir en stund fylld av glädje, där på Centralen i vår huvudstad.

Det blev känslosamma timmar i det underbara Stockholm, en dag fylld av glädje och en strålande sol. -Tack Stockholm!Vad gör dig kära läsare glad?

And some music from Stockholm

”Hum Hum from Humlegården”

Some of the text in English:

Hum hum from Humlegården

That is how it is between leaves and grass

Hum hum from Humlegården

In the shade under a tree

° ° °

Salute Håkan Carlberg

View to Bonassola. All photos are taken by ”MarAnt”, Marie and Anton.

Run & Enjoy in Levanto,

Bonassola and Framura

In Swedish see down

My oldest son Anton and his loved one, Marie, recently visited the beautiful Levanto in the south of Liguria in Italy. He is the third generation of our family to fall in love with the small towns of Levanto, Bonassola and Framura. They are beautifully located by the sea Mare Ligure where the sea meets the beautiful mountains.

Marie and Anton. Running and hiking in the beautiful mountains brings lots of joy.

Anton and Marie experienced the area by running in the mountains, including from Levanto to Monterosso, the first city in the famous Cinque Terre area. The area around the three small towns is much quieter than Cinque Terre where there are usually queues of tourists on the trails in the mountains. There were also walks through the old train tunnels between Levanto, Bonassola and Framura. In one of the openings towards the sea, they took a dip in the warm and salty sea. It was a week of running and enjoying, hiking and enjoying the summit of Monte Rossola and many other beautiful mountains where small villages rest on the slopes.

Beautiful mountains to run in and enjoy

Hiking in steep mountains.

A refreshing bath in Mare Ligure.

Anton also meets acquaintances from his previous visits to Levanto. It was both a lot of movement and a lot of good food and ice cream! September is a good month to enjoy the area as the weather is good and not so much tourists. Anton says that he was fascinated by how clean and beautiful it is around the three small towns. He goes on to say that it was a magical journey and that he loves to be there in the beautiful landscape and to get ”Run-enjoy”, run and enjoy!

The sun sets in the sea next to Levanto

Here a song with Sergio Muniz ”La Mar”,

recorded on the beach in Levanto

 

View of Levanto from Monte Rossola. Alla foton är tagna av ”MarAnt”, Marie och Anton.

Spring & Njut i Levanto,

Bonassola och Framura

In Swedish

Min äldste son Anton och hans kära, Marie, besökte nyligen det vackra Levanto i det södra av Ligurien i Italien. Han är den tredje generationen i vår familj som blivit förälskad i de små städerna Levanto, Bonassola och Framura. De ligger vackert invid havet Mare Ligure där havet möter de vackra bergen.

Marie och Anton. Att springa och vandra i de vackra bergen ger massor av glädje.

Anton och Marie upplevde området genom att springa i bergen bland annat från Levanto till Monterosso, den första staden i det berömda området Cinque Terre. Området kring de tre små städerna är betydligt lugnare än Cinque Terre där det oftast är köer av turister på stigarna i bergen. Det blev även promenader genom de gamla tågtunnlarna mellan Levanto, Bonassola och Framura. I en av öppningarna mot havet tog de ett dopp i det varma och salta havet. Det blev en vecka av att springa och njuta, vandra och njuta upp till bergstoppen Monte Rossola och många andra vackra berg där små byar vilar sig på branterna.

Enjoy the sea that will cool you down after hiking in the mountains.

Vackra berg att springa i och njuta av.

Anton träffar även bekanta från sina tidigare besök i Levanto. Det blev både mycket rörelse och mycket av den goda maten och glassen! September är en bra månad att njuta av området då vädret är bra och inte så mycket turister. Anton berättar att han blev fascinerad av hur rent och vackert det är runt de tre små städerna. Han säger vidare att det var en magisk resa och att han älskar att vara där i det vackra landskapet och att få ”Spring-njuta”, springa och njuta!

Hike or run through the old railway tunnels

Solen går ner i havet invid Levanto.

Salute Håkan Carlberg

A wonderful day in Örebro

In Swedish see down

Travel to Örebro via mountains and beautiful forests. See the beautiful water tower Svampen and is right in front of the city. It is warm, 24 ° C, even though we are in the latter part of September. Walk in the city with beautiful houses, the large castle. Through the city, the beautiful Svartån river and Örebro canal that leads into Lake Hjälmaren. Wander through the wonderful Stadsparken to the open air museum Wadköping.

Here you walk among old beautiful wooden houses. The houses come from central parts of Örebro and the oldest houses were built in the 16th and 16th centuries. A completely magical environment where, among other things, workshops and studios were created for artists and writers. In Wadköping there is also a beautiful outdoor theater, ”Spelgården”. Örebro was truly a beautiful and wonderful experience.

Örebro is visited by tourists from all over our world, and mainly by Norwegians, Germans and Chinese. The number of visitors has increased significantly in recent years, most of all cities in Sweden. It is about a beautiful city which lies next to Lake Hjälmaren and really offers both nature experiences and a rich city life. When I walk in the city center among beautiful houses, the castle and the beautiful Stadsträdgården with many statues, I get a feeling to be at Östermalm in Stockholm.

The people on the streets feel nice and open. Örebro’s centerpiece is the beautiful royal castle, the castle is old and was rebuilt between 1573-1625. The castle was renovated in the late 1750s. It will be evening and in the clear sky I can see the constellation the Plough, the Big Dipper and now the temperature has dropped to just 8 ° C.

Örebro town has about 120,000 inhabitants, is Sweden’s seventh largest town, and is located about 200 km west of Stockholm.

En underbar dag i Örebro

In Swedish

Reser till Örebro via berg och vackra skogar. Ser det vackra vattentornet Svampen och är strax framme i staden. Det är varmt, 24°C, trots att vi befinner os i den senare delen av september. Går i staden med vackra hus, det stor slottet. Genom staden rinner den vackra Svartån och Örebro kanal som leder ut i sjön Hjälmaren. Vandrar genom den underbara Stadsparken till friluftsmuseet Wadköping.

Här vandrar man bland gamla vackra hus av trä. Husen kommer från centrala delar av Örebro och de äldsta husen är byggda på 1500- och 1600-talet. En helt magisk miljö där bland annat skapades verkstäder och ateljéer till konstnärer och författare. I Wadköping finns även en vacker utomhusteater, ”Spelgården”. Örebro blev verkligen en vacker och underbar upplevelse.

Örebro besöks av turister från hela vår värld och då främst av norrmän, tyskar och kineser. Antalet besökare har ökat kraftigt under de senaste åren, mest av alla städer i Sverige. Det handlar om en vacker stad som ligger intill sjön Hjälmaren och bjuder verkligen på både naturupplevelser och ett rikt stadsliv. När jag går i stadskärnan bland vackra hus, slottet och den vackra Stadsträdgården med många statyer får jag en känsla att befinna mig på Östermalm i Stockholm. Människorna på gatorna känns trevliga och öppna. Örebros mittpunkt är det vackra kungaslott, slottet är gammalt och byggdes om mellan 1573-1625. I slutet av 1750-talet renoverades slottet. Det blir kväll och på den klara himlen kan jag se stjärnbilden Karlavagnen och nu har temperaturen sjunkit till blott 8°C.

Örebro tätort har ca 120 000 innevånare är Sveriges sjunde största tätort, och ligger ca 200 km väster om Stockholm.

Salute Håkan Carlberg

Levanto in my heart

In Swedish and Italian see down

A text about my love for Levanto and Liguria, a longing for people and the beautiful landscape with sea, mountains and small villages. Levanto in my heart.

° ° °

Levanto in my heart

the sun rises over the mountains

the light reflects in the sea

Levanto beams in the morning light

olives and grapes in the mountains

beautiful waves on the beach

You are a mixture of sweet and salty

of sea and mountains

a mix of beautiful houses

in pink and yellow

small villages along the slopes

 

Levanto you are the true gem of Liguria

Levanto in my heart

Of cities in the world, you are the city that has gained the most

Beautiful small houses, winding paths

in your steep mountains

The waves of the Mediterranean are rising

the sea is filled by surfers

 

On your narrow streets

you are met by smiling people

The sun goes down behind Monte Rossola

the evening smells of lemons and grapes

Levanto in my heart

a city that has everything

Here is beautiful to be

°  °  °

 

Levanto i mitt hjärta

In Swedish

En text om min kärlek till Levanto och Ligurien, en längtan efter människor och det vackra landskapet med hav, berg och små byar. Levanto i mitt hjärta.

°  °  °

Levanto i mitt hjärta

solen reser sig över bergen

ljuset speglar sig i havet

Levanto strålar i morgonljuset

oliver och druvor i bergen

vackra vågor på stranden

Du är en blandning av sött och salt

av hav och berg

en blandning av vackra hus

i rosa och gult

små byar längs branterna

 

Levanto du är Liguriens sanna pärla

Levanto i mitt hjärta

Av städer i världen är du den stad som fått mest

Vackra små hus, slingrande stigar

i dina branta berg

Medelhavets vågor höjer sig

havet fylls av surfare

 

På dina smala gator

möts man av leende människor

Solen går ner bakom Monte Rossola

kvällen doftar av citroner och druvor

Levanto i mitt hjärta

en stad som har allt

Här är vackert att vara

°  °  °

In italiano

Levanto nel mio cuore

° ° °

Un testo sul mio amore per Levanto e la Liguria, un desiderio per le persone e il bellissimo paesaggio con mare, montagne e piccoli villaggi. Levanto nel mio cuore.

°  °  °

Levanto nel mio cuore

il sole sorge sulle montagne

la luce si riflette nel mare

Levanto irradia nella luce del mattino

olive e uva in montagna

belle onde sulla spiaggia

Sei una miscela di dolce e salato

di mare e montagna

un mix di belle case

in rosa e giallo

piccoli villaggi lungo le piste

 

Levanto sei la vera gemma della Liguria

Levanto in me appartiene

Delle città del mondo, sei la città che ha guadagnato di più

Belle case piccole, sentieri tortuosi

nelle tue ripide montagne

Le onde del Mediterraneo sono in aumento

il mare è pieno di surfisti

 

Sulle tue stradine

sei incontrato da persone sorridenti

Il sole tramonta dietro Monte Rossola

la sera profuma di limoni e uva

Levanto nel mio cuore

una città che ha tutto

Qui è bello essere

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

The golden egg on a visit to Rättvik next to Lake Siljan in Sweden

Solar Egg travels

to Italy

In Swedish and Italian see down

The artwork Solar Egg ”The Gold Egg” which this summer gilded Rättvik next to the Siljan lake in the Dalarna region of Sweden now travels to Bolzano, a beautiful city in the South Tyrol of northern Italy. Many people have visited Långbryggan in Rättvik and admired the egg and many have also bathed in the sauna which is inside the egg with room for 8 people. Solar Egg has traveled all over the planet and has also been shown in Paris, Stockholm and Minneapolis. So now it carries away to Bolzano in northern Italy, and the governor of Dalarna County was with the waving of the egg when it left the small village of Rättvik last August. Solar Egg is made of gold colored stainless steel mirror plate. In the center of the egg stands the wood-fired and heart-shaped sauna heater made of iron and stone. The egg temperature oscillates between 75 ° and 85 ° C. The creators of Solar Egg are the artists Mats Bigert and Lars Bergström.

Solar Egg

Guldägget på besök i Rättvik invid Siljan

Solar Egg reser vidare

till Italien

In Swedish

Konstverket Solar Egg ”Guldägget” som denna sommar förgyllt Rättvik invid sjön Siljan i landskapet Dalarna reser nu vidare till Bolzano, en vacker stad i Sydtyrolen i norra Italien. Mängder av människor har besökt Långbryggan i Rättvik och beundrat ägget och många har även badat i bastun som finns inuti ägget med plats för 8 personer. Solar Egg har rest över hela vår jord och har bland annat visats i Paris, Stockholm och Minneapolis. Nu bär det alltså iväg till Bolzano i norra Italien, och landshövdingen i Dalarnas län fanns med och vinkade av ägget när det lämnade den lilla byn Rättvik den sista augusti. Solar Egg är tillverkat av guldfärgad rostfri spegelplåt. I centrum av ägget står det vedeldade och hjärtformade bastuaggregatet som är tillverkat av järn och sten. Temperaturen i ägget pendlar mellan 75°C och 85°C. Skaparna av Solar Egg är konstnärerna Mats Bigert och Lars Bergström.

L’uovo d’oro in visita a Rättvik vicino al lago di Siljan in Svezia

Uovo solare reca

in Italia

Testo in italiano

L’opera d’arte L’uovo solare ”L’uovo d’oro” che questa estate ha dorato Rättvik vicino al lago di Siljan nella regione svedese di Dalarna, ora viaggia verso Bolzano, una bellissima città dell’Alto Adige nel nord Italia. Molte persone hanno visitato Långbryggan a Rättvik e ammirato l’uovo e molti hanno anche fatto il bagno nella sauna che si trova all’interno dell’uovo con spazio per 8 persone. Solar Egg ha viaggiato in tutto il pianeta ed è stato mostrato anche a Parigi, Stoccolma e Minneapolis. Così ora trasporta a Bolzano, nel nord Italia, e il governatore della contea di Dalarna è stato con l’ondeggiamento dell’uovo quando ha lasciato il piccolo villaggio di Rättvik lo scorso agosto. Solar Egg è realizzato in lamiera di acciaio inossidabile color oro. Al centro dell’uovo si trova la stufa per sauna a legna e a forma di cuore in ferro e pietra. La temperatura dell’uovo oscilla tra 75 ° e 85 °C. I creatori di Solar Egg sono gli artisti Mats Bigert e Lars Bergström.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg