Arkiv för kategori ‘skola’

Graduation exercises ! In Falun 2016.

The government wants to reintroduce

the arts in high school

In Swedish see down!

The government has made a proposal to make aesthetics compulsory in high school. Now the Alliance wants to stop this. Unfortunately, a lot now suggests that the proposal will be voted down. The Alliance believes that aesthetics should be available as eligible and that pre-school education skills should be prioritized. The vote in the parliament will take place later in spring 2018.

As an educator with experience as a principal in upper secondary school, I think it is very good to reintroduce aesthetics. Our children and young people learn with their entire body. The pedagogy from Reggio Emilia says ”One child has one hundred languages but is robbed of ninety nine”. We learn different. Being able to express themselves through image, form and music gives every opportunity. To learn in their own way. To have only theoretical subjects is not a way to get the students in high school to succeed and to give them knowledge for the future. Just like in pre-school and elementary school, creation through all of its hundreds of languages is crucial for how children succeed in their learning and how they like going to school. I also think that today’s high mental ill health in our youth would decrease, if it introduces compulsory aesthetics at high school.

Thus, ”-A child has a hundred languages” and need to use all these during their school time!

Kreativa elever som får använda alla sina hundra språk ! Hermods DCC i Malmö anno 2008.

Regeringen vill återinföra

estetiska ämnen på gymnasiet

In Swedish

Regeringen har lagt en proposition om att göra estetiska ämnen obligatoriska på gymnasiet. Nu vill alliansen stoppa detta. Tyvärr tyder nu mycket på att förslaget kommer att röstas ner. Alliansen menar att estetiska ämnen skall finnas som valbara och att högskoleförberedande kompetens prioriteras. Omröstningen i Riksdagen kommer ske senare under våren 2018.

Som pedagog med erfarenhet som rektor inom gymnasieskolan menar jag att det är mycket bra att återinföra estetiska ämnen. Våra barn och ungdomar lär med hela sin kropp. Pedagogiken från Reggio Emilia säger ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio”. Vi lär olika. Att får uttrycka sig via bild, form och musik ger alla möjligheter. Att lära på sitt vis. Att enbart ha teoretiska ämnen är inte en väg att gå för att få eleverna på gymnasiet att lyckas och att ge dem kunskap för framtiden. Precis som inom förskola och grundskola är skapandet med hjälp av alla sina hundra språk avgörande för hur barnen lyckas med sitt lärande och med hur de trivs med att gå i skolan. Jag menar även att den idag höga psykiska ohälsan hos våra ungdomar skulle minska, om det införs obligatoriska estetiska ämnen på gymnasiet.

Alltså, ”-Ett barn har hundra språk” och behöver få använda alla dessa under sin tid i skolan!

A young guitarist one day in Malmö. -Our children and young people have a hundred languages but deprived of ninety-nine! One time in Malmö.

And today is the first day of the spring!

It wakes up many of the hundred languages we all have in us!

Laleh sings – First Day Of Spring

Salute Håkan Carlberg