Arkiv för kategori ‘Träindustri, skog’

Photo: ”bygga stockholm”

A wooden city is being

built in Stockholm

In Swedish see down

A large urban building project, Hagastaden, has been going on for a few years in Stockholm. The area belongs partly to the district of Vasastaden in Stockholm and partly to the district of Haga in Solna. Now there will be built the largest residential area in solid wood, Cederhusen. Four residential buildings will be built with 10 to 13 floors each. It is the company Setra’s glulam factory in Långshyttan, two hours northwest of Stockholm, that will deliver cross-glued timber frames to the houses.

Demand for wood building materials is increasing and is now replacing more and more concrete. This applies to both new construction and remodeling. The demand for cross-glued wood is increasing throughout our world. Part of climate thinking. The Cederhusen will be Stockholm’s first large multi-dwelling house built of solid wood and will be one of the largest wooden house projects in the inner city environment in the world. The first houses are expected to be ready for occupancy in the first half of 2022, and all houses will be completed by 2024. The construction project includes 234 apartments. -Wonderful that the use of wood products is now increasing, not least it is climate smart and can be a major export product for the country Sweden, a country filled with forests.

Forest in the sun

Photo: FASTIGHETSvärlden 

Trästad byggs i

Stockholm

In Swedish

Ett stort stadsbyggnadsprojekt, Hagastaden, pågår sedan några år i Stockholm. Området tillhör dels stadsdelen Vasastaden i Stockholm, dels stadsdelen Haga i Solna. Nu ska där byggas Sveriges största bostadskvarter i massivträ, Cederhusen. Det kommer att byggas fyra bostadshus med 10 till 13 våningar vardera. Det är företaget Setra,s limträfabrik i Långshyttan, två timmar nordväst om Stockholm, som ska leverera stommar av korslimmat trä till husen.

Efterfrågan på byggmaterial av trä ökar och ersätter nu alltmer betong. Det gäller såväl nybyggnad som ombyggnad. Efterfrågan på korslimmat trä ökar i hela vår värld. En del av klimattänkandet. Cederhusen blir Stockholms första stora flerbostadshus byggda i massivträ och blir ett av de största trähusprojekten i innerstadsmiljö i världen. De första husen beräknas att vara klara för inflyttning första halvåret 2022, och alla husen skall vara färdigbyggda 2024. Byggprojektet innehåller 234 lägenheter. -Underbart att användningen av produkter av trä nu ökar, inte minst är det klimatsmart och kan bli en stor exportvara för landet Sverige, ett land fyllt av skogar.

-”Skog i ljus”

Salute Håkan Carlberg

Höstmorgon Häckeberga HCG2010

°

Triennale internazionale del legno

En möjlighet

°

Med tanke på den tuffa tid företag inom skogs- och tränäringen är inne i förstår

jag inte svårigheten jag har för att intressera organisationer för ett projekt som

syftar till ett deltagande vid den internationella trämässan i Trento hösten 2014,

Triennale internazionale del legno i Trento.

Mässan är en möjlighet att hitta nya kunder och marknader,

vilket också är syftet med min projektidé.

Målet är att få minst 10 företag från Gävleborgs län att delta.

Till idag har ett företag anmält sitt intresse för projektet. 

Återigen, jag är övertygad om att projektet, dvs. ett deltagande vid trämässan 

i Trento, skulle innebära möjligheter för företag

i träbranschen att finna nya kunder och marknader.

°

Tröja HCG 2013

Material från skogen ökar i våra kläder!

°

Nya marknader och nya material

° 

Det kan trots tuffa tider för företag inom skogsbranscherna nu skönjas positiva vindar

genom efterfrågan på nya material inom klädbranschen. Efterfrågan på miljövänligare

textilier ökar, som viskos och andra cellulosamaterial. Rayon och viskos produceras av

träfiber och dessa material vill nu modevärlden ha, då bomull t.ex. kräver massor av vatten

och bekämpningsmedel. Cellulosamaterialen tillverkas genom att koka rivet trä som blir

till en massa, dissolvingmassa, av vilken man spinner en tråd. Stora Enso producerar

massan liksom Skogsbolaget Södra. Den globala tillväxten beräknas till ca 3 procent per år.

 

Ernst & Young skriver i en ny rapport att den svenska skogs-industrin har sju länder att

etablera sig i. Det är länder som spås tillväxt och det handlar om Colombia, Indonesien,

Mexiko, Sydafrika, Thailand, Turkiet och Vietnam. Avgörande faktorer för urvalet

av länderna är dels deras storlek och dels deras långsiktiga potential för tillväxt.

Hemmamarknadens storlek och köpkraft, närhet till andra större marknader

och industristruktur tas också upp i analysen.

Italien. inredning i trä HCG 2013Inredning i trä – från en restaurang i Levanto Italien.

°

Jag menar att en stor och bred medverkan vid den internationella trämässan,

hösten 2014, är mycket viktig för att just komma in på nya marknader och öka

närvaron och stärka positionerna på de marknader där man nu är inne. 

°

Salute Håkan Carlberg

Paris – väskor med kunden i fokus

°

Detta är ett inlägg jag skrev i september 2011 – 
här kommer det i repris
lika aktuellt nu som då!

°

Senaste numret av tidningen

Trä & möbelforum

landade i brevlådan idag och det är alltid lika spännande att få ta del av vad som händer inom träsektorn

I detta nummer fångar mig två artiklar.  En som handlar om att fokusera på kunden och en som behandlar samarbete i företagskluster alternativt att köra egna race. Dessa båda ämnen har intresserat mig under lång tid och jag har även tagit med mig tänkandet in i skolan då jag arbetat som rektor inom gymnasieskolan.  Detta genom att ha ett kundperspektiv på elever och föräldrar och att samverka mycket nära det omgivande samhället och näringslivet.

°

Kluster – industriella distrikt i Italien

°

Redan i början av -90-talet kom jag i kontakt med professor Daniele Mascanzoni som då var teknisk attaché i Milano. Jag engagerade honom för att föreläsa inför näringslivet i en liten norrländsk stad utmed Bottenhavet. Daniele berättade entusiastiskt om de företagskluster som så tydligt utmärkte (utmärker) företagande i framför allt norra Italien, och nu även växer starkt i de södra delarna av landet. Här samverkar företagen i industriella distrikt som är hårt inriktade på en viss produkt/bransch som t ex konfektion, möbler, skor, verkstadsmaskiner och livsmedel. Företagen  samverkar och kan gemensamt ta och leverera stora beställningar för att i nästa stund vara konkurrenter på en annan mindre marknad. I dessa industriella distrikt har under lång tid en stor kompetens byggts upp som gett stora konkurrensfördelar.

Vi behöver fler kluster inom träindustrin i sverige – limträbalkar – Häckeberga

°

Enligt Daniele har många industriella distrikt på små orter byggt upp en mycket stor kunskap vilket resulterat i  dessa nu har betydande andelar av världsmarknaden, t ex har området Manzano som tillverkar stolar hela 25 % av världsmarknaden (Källa: I vulkanens skugga 2003). Alltså genom att företagen samverkar istället för att konkurrera på större marknader ökar den sammanlagda kunskapen vilket i sin tur ökar distriktets (företagens) marknadsandelar. Kvalitetstänkandet är stort och företag från hela världen kommer för att utveckla sina produkter och för att besöka mässor. (Källa: Daniele Mascanzoni)

°
Marknad – kunden i centrum – Levanto i Ligurien

°

Så självfallet är det en styrka att samverka gentemot att köra egna race detta visar tydligt erfarenheterna från de industriella distrikten i Italien genom sin klusterekonomi. Äntligen, nära 20 år efter det att jag lyssnade på Daniele Mascanzoni första gången, och hans intressanta föreläsningar om dessa kluster prisas nu dessa idéer även inom delar av den svenska träindustrin!

Fokus på kunden

°

I den andra artikeln berättar företaget Inwido,s koncernchef Håkan Jeppsson om att de önskar flytta fokus från fabriken och tekniken till kunden, alltså att se utvecklingen av nya produkter ur kundens perspektiv. Företaget finns i fönsterbranschen.

Även inom detta område har Daniele Mascanzoni genom de år jag anlitat honom som föreläsare för näringslivet ständigt poängterat vikten av att ha ”kunden i centrum”. Jag minns hans berättelse om när en kund vänder sig till det svenska företaget för att köpa overheadprojektorer. Ja, som läsare förstår du nu att det var  några år sedan, runt 1995. Här följer historien: 

Det svenska företaget berättar ingående för kunden hur produktionen går till och att så här ser vår produkt ut och den är otroligt bra.

Kunden säger:

-Vi skulle vilja ha en projektor som är mindre sådär ett par centimeter hög.

– Ja, men det är såhär vår produkt ser ut sörru!

Så vänder sig kunden till det italienska företaget. Där startar företaget med att fråga kunden vad det är han/hon vill ha.

– Jo, vi vill ha en kopiator som är tunn och lätt att ta med och med dessa funktioner etc.

Företagaren svarar att det skall vi självfallet ordna och vi tar fram en prototyp till er som vi visar inom två månader.

Alltså två skilda sätt att bemöta en kund och självfallet är det företaget som kundanpassar sin produkt som får ordern. Kan tyckas väldigt enkelt och självklart.

Att nu fönstertillverkaren, år 2011, aktivt beslutat sig för att förändra sitt produktionsorienterade synsätt till att bli konsumentorienterade är underbart och jag hoppas att de får massor av efterföljare.

Eleven/kunden i fokus – Genua Liguria

°

Som jag skrev tidigare har jag som ledare aktivt jobbat inom skolans värld för att sätta kunden dvs. barnet/ungdomen i fokus – och det är en utmaning. . .

Kan enkelt konstatera att förändring tar tid, och även att det börjar hända saker

°

°

 salute
håkan carlberg

Läs mer om de italienska företagsklustren i Daniele Mascanzoni, s bok

”I vulkanens skugga” ISBN 91-566-1461-6

 Trä & Möbel FORUM nr 4: 2011

Tidig morgonSoluppgång i granskogen – Häckeberga

°

Trämässa i Trento Italien hösten 2014

°

TRIENNALE 

INTERNAZIONALE 

DEL LEGNO 

°

Vid mässan är Sverige hedersgäst!

°

Detta är en fantastisk möjlighet för svensk träindustri med produkter/ämnen tillverkade av trä. Jag kan även tänka mig att möbler/inredningar/komponenter i trä etc. är intressanta att visa upp vid denna internationella trämässa. Arrangörer är bland annat Provincia Autonoma di Trento, dell’Università degli studi di Trento, della CCIAA  (Handelskammaren). 

Mässan har fokus på trä i form av byggnad, inredning och möbler. Det blir förutom utställningar även konferenser och seminarier. Datum för mässan är 16 -19 oktober 2014.

Det handlar om möjligheter för företag och organisationer i Sverige att nå ut på nya marknader. Vi har lång erfarenhet och vi har en mycket konkurrenskraftig kvalité på vårt ”senvuxa trä”. Hoppas nu på ett stort svenskt deltagande med stor framgång, och har initierat att företag i branschen i Gävleborgs län skall delta. – Jag är säker på att ett deltagande kan ge nya jobb och en ökad lönsamhet hos företagen. Ser fram emot ett positivt svar. 

°

Här följer några bilder jag tagit på vår vackra

och värdefulla skog samt bilder ur en

broschyr med designmöbler i trä designade 

av konstnären Mårten Andersson. Stolarna

produceras av företaget Alftaköket, ett 

företag i Skogstekniska gruppen i Alfta,

som ligger i Hälsingland.

°

 

n

DSC05243

b

DSC00320

r

Lite musik från Italien och

Paolo Conte:

DSC03095

h

CL Järvsö HäroNuJärvsö – djupa vackra skogar och sjöar

Och så lite musik från hjärtat av Sverige

med Tomas Andersson Wij och hans

låt Hälsingland:


°

Mässan är en möjlighet –

för svenska

företag i trä-branschen!

°

Salute Håkan Carlberg
Skogens dag Malmö HCG 2013
Rovdjurscentret De5Stora, med säte i Järvsö,
fanns med bland de aktörer som samlats
på Bulltofta i Malmö för att genomföra

Skogens dag

°

Malmö stad anordnade för 16:e gången Skogens dag för elever i åk 1 – 6. Närmare 3 500 elever och lärare fick chansen att lära känna skogen och dess möjligheter under tisdagen.  Ett intressant initiativ där barnen får chansen att uppleva skogen med alla sina sinnen. Här kunde barnen smaka, lukta, känna, lyssna, klättra och se skogens alla sidor.

Skogens dag Malmö HCG 2013

Runt Rovdjurscentrets två vita tält på ett litet fält trängs barnen för att få en möjlighet att lära mer om våra stora rovdjur. Köerna ringlade långa just där. Många blev ledsna då de inte fick möjlighet att delta vid föreläsningarna och där man fick chansen att klappa både en björn och en vacker varg i form av skinn.

Skogens dag Malmö HCG 2013

Vad är nu detta för krabat?

IMG_4072

När representanten från De5Stora tar fram vargskinnet utbryter ett jubel bland barnen i tältet. Vargen har ju under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i skånsk media efter ett antal attacker mot fårflockar runt om i Skåne.

De5Stora i Malmö HCG2013

En mycket bra aktivitet i södra Sverige med 23 aktörer på plats,  

bland annat 4H, Fältbiologerna, Malmö Högskola,

Skogssällskapet och Rovdjurscentret De5Stora.

Skogens dag Malmö HCG2013

Och här lite musik om och till skogen och Hälsingland:

– Och spåren genom skogen till mitt hjärta . . . . 

Skogens dag Malmö HCG 2013

Salute Håkan Carlberg

Skogens dag Malmö HCG 2013

Rovdjurscentret De5Stora, med säte i Järvsö,
fanns med bland de aktörer som samlats på
Bulltofta i Malmö för att genomföra
Skogens dag.

Som intresserad av skogen och dess möjligheter och då jag via bland annat min barnbok strävar efter att få barn och ungdomar att se värdet med vår skog besökte jag Skogens dag som genomfördes på Bulltofta rekreationsområde under tisdagen. Det var även intressant att som tidigare VD för just Rovdjurscentret få ta del av deras aktivitet.

IMG_4072

Malmö stad anordnade för 16:e gången Skogens dag för elever i åk1 – 6. Närmare 3 500 elever och lärare fick chansen att lära känna skogen och dess möjligheter under tisdagen.  Ett intressant initiativ där barnen får chansen att uppleva skogen med alla sina sinnen. Här kunde barnen smaka, lukta, känna, lyssna, klättra och se skogens alla sidor.

Skogens dag Malmö HCG 2013

Runt Rovdjurscentrets två vita tält på ett litet fält trängs barnen för att få en möjlighet att lära mer om våra stora rovdjur. Köerna ringlade långa just där. Många blev ledsna då de inte fick möjlighet att delta vid föreläsningarna och där man fick chansen att klappa både en björn och en vacker varg i form av skinn. När representanten från De5Stora tar fram vargskinnet utbryter ett jubel bland barnen i tältet. Vargen har ju under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i skånsk media efter ett antal attacker mot fårflockar runt om i Skåne.

De5Stora i Malmö HCG2013

Att få klappa en varg var en av höjdpunkterna i De5Storas monter. Barnen jublade!

Skogens dag Malmö HCG 2013

 Och, vad är nu detta för djur?

Skogens dag Malmö HCG 2013

Skogens dag Malmö HCG2013

Skogens dag Malmö HCG 2013
En mycket bra aktivitet i södra Sverige med många aktörer på plats som bland annat 4H, Fältbiologerna, Malmö Högskola, Skogssällskapet och Rovdjurscentret.

Och här en hyllning till skogen och Hälsingland av Tomas Andersson Wij:

– Och spåren genom skogen till mitt hjärta . . .

Salute Håkan Carlberg

Glädje HCG 2013

 Somewhere in  Monterosso al Mare  in June 2013

Glädje – Happiness – Gioia      

°

In English see down!

°

Ibland, inte alltför ofta tyvärr, att det kommer en hälsning från någon god vän. Jag har under en tid marknadsfört en affärsidé till delar av mitt nätverk. Jag har gjort detta nu i sommar, mitt i semestertider,  och det var väl inte det smartaste då ju självfallet de flesta befinner sig på andra platser än sitt arbete. Jag har tänkt om och till kring min idé Carlberg Legno – nordic light. Trots sommartider har jag fått en hel del mycket positiv respons. Och så kom det ett mail från en god vän från Lombardiet i norra Italien. Alla behöver vi bli både sedda och bekräftade. Jodå, och vi mår bra av det, växer och blir kreativa.  Jag delar med mig av mailet från min gode vän och visst är det både vackert och ger en lätt knuff framåt och uppåt. Varmt tack Daniele!

”Hej Håkan,
 
Tack för ett intressant och spännande projektförslag som jag känner igen i många delar.
Jag kan inte annat än hålla med och stödja det du skriver och jag hoppas att idén tas
emot på ett positivt sätt.
 
Du är också värd en eloge för den kraft du sätter i dina idéer, det är sådana initiativ som
behövs i svenskt näringsliv!  Håll mig informerad om hur det går med Nordic Light,
 
Bästa hälsningar, Daniele”
°
CL i Milano HCG 2000

Carl Ludvig and Anton at Piazza del Duomo in Milan 

°

Glädje – Happiness – Gioia    

° 

Sometimes, not too often, unfortunately, that there comes a greeting from a friend. I have for some time marketed a mission to a part of my network. I have done this now in the middle of the summer holiday season and that was not the smartest when the obviously most people find themselves in places other than their work. I have thought about and around my idea Carlberg Legno – nordic light. Despite summer time I have received a lot of very positive feedback. And then came an email from a good friend from Lombardy in northern Italy. We all need to be both seen and confirmed. Oh yes, and we feel good doing it, grow and become creative. I share with you the email from my good friend and yes, it is both beautiful and gives a gentle nudge forward and upward. Warmly thanks Daniele!

”Hi Hakan,
 
Thank you for an interesting and exciting projects which I recognize in many parts.

I can not but agree with and support what you write and I hope that the idea is

received in a positive way.
 
You are also given credit for the effort you put in your ideas, it is such initiatives

that are needed in Swedish business!   Keep me informed of the progress of the Nordic Light,

Best regards, Daniele”
°

Un caloroso ringraziamento Daniele!
°
°
Salute Håkan Carlberg

Lamborghini

Den 20 april, 2013, på Shanghai Motor Show gavs en presentation av Lamborghini Aventador LP 720-4 50-årsjubileum.Det handlar om  en superbil som kommer att tillverkas i en mycket begränsad upplaga om 100 exemplar. Som framgår  av namnet handlar det om att denna  Lamborghini är en jubileumsmodell för att fira femtioårsdagen av fordonstillverkaren.

Presentationen av denna futuristiska superbil ägde rum i närvaro av Stephan Winkelmann, VD för Lamborghini, vilken lyfte av täcket från denna speciella Aventador. Det är en Limited Edition som bygger på högteknologi och exklusivitet.

Den nya färgen, skapades speciellt för denna modell, döptes till Giallo Maggio, ”MajGul” , för att hedra födelsemånaden av Lamborghini.

Denna Aventador LP 720-4 50th Anniversary baseras på Aventador coupe. Den har en kraftfull V12-motor på smått fantastiska 720 hästkrafter vilket gör att bilen accelererar från 0 till 100 km/t på blott 2,9 sekunder och har en toppfart på 350 km/t.

Lamborghini

Lamborghini

In English:

On 20 April at the Shanghai Motor Show were given a presentation of the Lamborghini Aventador LP 720-4 50th anniversary, a supercar that will be produced in a very limited edition of 100 copies. As said by the name chosen Lamborghini is a formal model to celebrate the fiftieth anniversary of the vehicle manufacturer.

Lamborghini

The presentation of this futuristic supercar took place in the presence of Stephan Winkelmann, CEO of Lamborghini, which lifted the veil off this special Aventador in a bright yellow body. It is a limited edition which is based on high technology and the exclusivity.

The new color has been created specifically for this model was renamed Giallo Maggio, ”MajGul”, in honor of the birth month of Lamborghini.

The Aventador LP 720-4 50th Anniversary is based on Aventador coupe. It has a powerful V12 engine in somewhat amazing 720 horsepower which enables the car accelerates from 0 to 100 km / h in just 2.9 seconds and has a top speed of 350 km / h

Lamborghini

Source / Källa: The Nation – La Spezia

Salute Håkan Carlberg

Skog - HCG

°

Forests are not just trees,

°

but also a source to retrieve the energy and love from – to walk

among the trees feel the moss and hear all the birds that live high up in the trees. Putting

on a moss-overgrown stone and quietly just observe what happens – like when a flock of

deer still wander among the oaks and beeches at the same time hear the woodpecker’s

melancholy cry. Then pick some lingonberries and just be here and now.

°

Wood HCG

°

Skogen är inte bara träd,

°

utan även en källa att hämta energi och kärlek från – att vandra bland träden

känna mossan och höra alla fåglar som lever högt uppe i trädens kronor.

Sätta sig på en mossbeväxt sten och lugnt bara iaktta vad som sker – som när en

flock dovhjortar stilla vandrar bland ek och bokträd och samtidigt höra hackspettens

vemodiga skrik. Sedan plocka några lingon och bara vara här och nu.

°

Busco HCG

°

Le foreste non sono solo gli alberi,

°

ma anche una fonte per recuperare l’energia e l’amore da – a passeggiare tra

gli alberi sentono il muschio e sentire tutti gli uccelli che vivono in alto tra gli

alberi. Mettere su un muschio ricoperta in pietra e in silenzio basta osservare

ciò che accade – come quando un branco di cervi ancora vagare tra le querce e faggi,

allo stesso tempo ascoltare il grido malinconico del picchio.

Poi scegliere alcuni mirtilli rossi e solo essere qui e ora.

°

Wood HCG

Skog Wood Busco HCG

Wood Busco  Skog HCG

Busco Skog Wood HCG

Wood Busco Skog HCG

Bi

Skog Wood Busco

Wood Busco Skog HCG

°

Wood construction has a great potential

° 

Today is built close to 50% of all homes with a wooden frame, and single family homes,

it is about the 90% that are built of wood. 

Today, building construction as increasingly sure that you build complete modules in factories,

making the wood materials are not affected by the weather. It is notably faster and cheaper.

Wood is also definitely a good material from an economic, environmental and climate

engineering perspective.

Each year, harvested in Sweden about 90 million cubic meters of forest. Regrowth is about 115 million

cubic meters, regrowth is greater than felling. Just under half of the harvested goes to sawmills and

what gets cut close to 18 million cubic meters of planks. Others are sawdust and wood chips used in

pulp and wood board.

Swedish exports of sawn timber is 12 million cubic meters, close to 66% is exported. Sweden’s export of

wood products and paper accounts for nearly 12% of the Swedish total exports. (Source: Träriket)

A new red-hot market for houses built from wood is China. The country has a limited supply of wood.

There are opportunities for both delivering building components in the timber and sell the knowledge

of the art of conducting forestry.

°

Limträbalkar HCG

°

Skog wood busco HCG

°

Byggande i trä har en stor potential

°

Idag byggs nära 50 % av alla bostäder med en stomme av trä, och av enfamiljshus handlar det om

hela 90 % som byggs i just trä. Idag går husbyggandet i allt större grad till genom att bygga färdiga

moduler i fabriker., vilket gör att inte trämaterialen påverkas av vädret. Det går framför allt fortare

och blir billigare. Trä är också definitivt ett bra material ur ett ekonomiskt, miljö och

klimatiskt  perspektiv.

 

Varje år avverkas i Sverige ca 90 miljoner kubikmeter skog. Återväxten är ca 115 miljoner kubikmeter,

alltså återväxten är större än avverkningen. Knappt hälften av det som avverkas går till sågverken och

av det som sågas blir nära 18 miljoner kubikmeter plank. Övrigt blir spån och flis som används i

massa- och träskiveindustrin. Sveriges export av sågade trävaror är 12 miljoner kubikmeter, alltså går

nära 66 % på export. Sveriges export av trävaror och papper står för närmare 12 % av den svenska varuexporten.

( Källa: Träriket)

En ny glödhet marknad för hus byggda av trä är Kina. Landet har en begränsad tillgång på skog. Här finns

möjligheter att både leverera byggkomponenter i att trä och sälja kunskap i konsten att bedriva skogsbruk.

 (Källa Naturvetare NR 1 2013)

°

Ur Skog HCG 2013

Skog wood busco HCG

Skog wood busco HCG

vid skogsbrynet HCG

Två vargar

Hälsingland busco wood HCG

Busco wood HCG

Ung skog HCG

barrskog HCG

Granskog HCG

°

°

Lövskog Häckeberga HCG

°

Rista in ett namn i barken Skog HCG

°

Många är vi som älskar skogen

°

We are many who loves the forest

°

Ci sono molti che ama il bosco

°

Bokskog HCG

°
Salute Håkan Carlberg

Träd HCG 2013

Auguriamo un bel fine settimana!

 

Träd o sol HCG 2013

Wish you a pleasant weekend!

 

Vinter HCG 2013

Önskar dig en trevlig helg!

 

Vinter HCG 2013

Lund HC

 

Salute Håkan Carlberg