Arkiv för kategori ‘Uncategorized’

Parliamentary salaries

increase

In Swedish see down

Sweden’s MPs’ fees are increased by SEK 1,500 a month to SEK 68,400 per month on November 1.It is the parliamentary remuneration committee that made the decision. As an unemployed person, I have a contribution of just under SEK 15,000 a month which gives SEK 11,200 after tax. We unemployed people are poor and have been excluded from society. Not least, it applies to us who are 60 plus. Nobody wants us, despite the fact that many of us have long experience, college degrees and many other programs. Sweden has become another country!

Sometimes I wish everyone would experience the emptiness, poverty and exclusion that unemployment provides. Of course, no one would have to live that way. Many MPs live in another world with high salaries and very generous remuneration when they end up as politicians. Again, Sweden has become another country with high unemployment, increased exclusion, poorer finances, poorer results in the country’s schools, poorer healthcare and a declining currency. -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

The Swedish parliament house in Stockholm

”What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end”

Riksdagsledamöternas arvoden

höjs

In Swedish

Sveriges riksdagsledamöters arvoden höjs med 1 500 kr i månaden till 68 400 kronor per månad den 1 november. Det är riksdagens arvodesnämnd som fattat beslutet. Som arbetslös har jag ett bidrag på knappt 15 000 kronor i månaden vilket ger 11 200 kronor efter skatt. Vi arbetslösa är fattiga och har ställts utanför samhället. Inte minst gäller det oss som är 60 plus. Ingen vill ha oss, trots att många av oss har lång erfarenhet, högskoleexamen och många andra utbildningar. Sverige har blivit ett annat land!

Ibland kan jag önska att alla skulle få uppleva tomheten, fattigdomen och utanförskapet som arbetslösheten ger. Självfallet skulle ingen behöva leva så. Många riksdagsledamöter lever i en annan värld med höga löner och med mycket generösa ersättningar när de slutar som politiker. Återigen, Sverige har blivit ett annat land med hög arbetslöshet, ökat utanförskap, sämre ekonomi, sämre resultat i landets skolor, sämre sjukvård och en sjunkande valuta. -Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd!

-Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd! -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

Allting kan gå itu…

Salute Håkan Carlberg

The Nobel Prize in

Literature 2018 and 2019

In Swedish see down

The Nobel Prize in literature for 2018 and 2019 was awarded today by the Swedish Academy.

Olga Tokarczuk

The 2018 Nobel Prize in Literature was awarded to Olga Tokarczuk, author and psychologist from Poland, she has written short stories, novels and essays. Debuted in 1993 with her first book.

Peter Handke

The 2019 Nobel Prize in Literature was awarded to Peter Handke author from Austria.

Of the 114 authors who have received the award so far, only 14 are women and the first woman to receive the award was Selma Lagerlöf in 1909.

The prize consists of a medal, a diploma, SEK 9 million and a great honor! Each year, 200-300 proposals for recipients come in, so the academy’s 18 members, ”De Aderton”, have a tough job. The Swedish Academy was founded in 1786 by King Gustav III.

And here is a toned poem by my relative the author and member of the Swedish Academy, Bo Bergman. He sat on chair no. 12 in the Swedish Academy from 1925 until his death in 1967, 98 years old.

Nobelpriset i litteratur

2018 och 2019

In Swedish

Nobelpriset i litteratur för 2018 och 2019 utdelades idag av Svenska Akademien.

2018 års Nobelpris i litteratur tilldelades Olga Tokarczuk, författare och psykolog från Polen, hon har skrivit noveller, romaner och essäer. Debuterade 1993 med sin första bok.

2019 års Nobelpris i litteratur tilldelades Peter Handke författare från Österrike.

Av de 114 författare som fått priset hittills är bara 14 kvinnor och den första kvinnan att få priset var Selma Lagerlöf anno 1909.

Priset består av en medalj, ett diplom, 9 miljoner kronor och en stor ära! Varje år kommer 200-300 förslag på mottagare in, så akademins 18 ledamöter, De Aderton, har ett tufft jobb. Svenska Akademien grundades anno 1786 av kung Gustav III.

Och här en tonsatt dikt av min släkting författaren och ledamot i Svenska Akademin, Bo Bergman. Han satt på stol nr 12 i Svenska Akademin 1925 intill sin död 1967, 98 år gammal.

Salute Håkan Carlberg

A place in the beautiful countryside of autumn

A beautiful autumn day

In Swedish see down

Autumn and one hour on the small peninsula Ornäs at Lake Runn in Dalarna. The trees have got a wonderful and beautiful design as its leaves adopted the colors of autumn. The lake is calm and the seabirds are talking loudly about moving south before the cold arrives. Here on the beautiful peninsula there is a calm and you get the feeling that King Gustav Vasa is still walking around here as he did in November of the year 1520, when he fled from the Danes. The beautiful Ornässtugan was built in the early 1500s. It will be a beautiful hour filled with leaves, sun, calm and beautiful colors in the Swedish autumn.

Autumn at Lake Runn.

Höstens färger. Autumn colors.

En vacker höstdag

In Swedish

Hösten och en timme på den lilla halvön Ornäs vid sjön Runn i Dalarna. Träden har fått en underbar och vacker design då dess löv antagit höstens färger. Sjön ligger lugn och sjöfåglarna talar högt om att nu flytta söderut innan kylan kommer. Här ute på den vackra halvön råder ett lugn och man får en känsla av att kung Gustav Vasa fortfarande går omkring här som han gjorde i november månad anno 1520, då han flydde från danskarna. Den vackra Ornässtugan byggdes på tidigt 1500-tal. Det blir en vacker timme fylld av löv, sol, lugn och vackra färger i den svenska hösten.

Höst vid sjön Runn. Autumn at Lake Runn.

Salute Håkan Carlberg

A happy and satisfied Zlatan on stage

Statue of Zlatan inaugurated

In Swedish see down

Today, a large statue depicting footballer Zlatan Ibrahimovic was inaugurated. A tribute to the successful football player who grew up in Malmö. The opening ceremony was attended by thousands of people this autumn day in the Stadium Square in Malmö. Zlatan returned to his hometown! He had never thought anyone in his family would be honored with a statue.

Zlatan says thank you to the Football Association who paid for the statue and took the initiative for it and gave it as a gift to the city of Malmö.

Zlatan also said: – ”I took Malmö for breakfast, Sweden for lunch and the world for dinner”. Anything is possible, says Zlatan Ibrahimovic. Zlatan says the statue shows that everyone can succeed. The statue, made in bronze, was created by artist Peter Linde.

Zlatan as a statue in Malmö

Mycket folk deltog vid invigningen av statyn

Staty av Zlatan invigd

In Swedish

Idag invigdes en stor staty föreställande fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. En hyllning till den framgångsrike fotbollsspelaren som växte upp i Malmö. Invigningen besöktes av tusentals människor denna höstdag i Stadiontorget i Malmö. Zlatan kom tillbaka till sin hemstad! Han hade aldrig trott att någon i hans släkt skulle hyllas med en staty.

Zlatan säger tack till Fotbollsförbundet som bekostat statyn och tagit initiativet till den och gett den som en gåva till Malmö stad.

Zlatan sa också: – ”Jag tog Malmö till frukost, Sverige till lunch och världen till middag”. Allting är möjligt, säger Zlatan Ibrahimovic. Zlatan säger att statyn visar att alla kan lyckas. Statyn, gjord i brons, har skapats av konstnären Peter Linde.

Zlatan Ibrahimovic is back in Malmö

And a song for Zlatan Ibrahimovic

Salute Håkan Carlberg

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

One day in Dalarna

In Swedish see down

Traveling in the Dalarna countryside. Visiting Rättvik’s autumn market (4-6 October 2019), a market with traditions from the 1880s. The market offers clothes, beautiful and typical crafts from Dalarna, candies and even good cheese from Italy. The streets of the small town are filled with people, the water in Lake Siljan is calm and the mountains are so beautiful as the trees adopted all the colors of autumn.

In another part of Rättvik’s market, ”autumn design”

Travel further via Mora up to the ski resort Orsa Grönklitt. Goes up to the highest point, 561 meters above sea level, and enjoys views of the forests of mountains and lakes. No snow has yet fallen, but soon it is time for the snow to fall and fill all ski slopes and ski tracks with beautiful white snow.

View from Orsa Grönklitt

View from the village of Fryksås over Lake Orsasjön

Also visit the small village of Fryksås, dating back to the 16th century, which lies on a mountain side that slopes down towards Lake Orsasjön. A village full of beautiful log home with a wonderful panoramic view. So nice to just be and let go of evil thoughts and experience the beautiful landscape, the silence and the peace that arises.

Dala horses in Mora, an early autumn

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

En dag i Dalarna

In Swedish

Reser i Dalarna. Besöker Rättviks höstmarknad (4-6 oktober 2019), en marknad med traditioner från 1880-talet. På marknaden erbjuds kläder, vackert och typiskt hantverk från Dalarna, karameller och även god ost från Italien. Gatorna i den lilla orten är fyllda av människor, vattnet i sjön Siljan ligger lugnt och bergen är så vackra då träden antagit alla höstens färger.

I en annan del av Rättviks marknad

Reser vidare via Mora upp till skidorten Orsa Grönklitt. Går upp på den högsta punkten, 561 meter över havet, och njuter av utsikten över skogar berg och sjöar. Ännu har ingen snö fallit, men snart är det tid för snön att falla och fylla alla skidbackar och skidspår med vacker vit snö.

Utsikt från Orsa Grönklitt

Utsikt från Fryksås

Besöker även den lilla byn Fryksås, med anor från 1500-talet, som ligger på en bergssida som sluttar ner mot Orsasjön. En by fylld av vackra timmerhus och med en underbar milsvid utsikt. Så skönt att bara vara och släppa onda tankar och uppleva det vackra landskapet, tystnaden och lugnet som uppstår.

Salute Håkan Carlberg

A happy day

in

Stockholm

In Swedish see down

In the red-yellow evening sky, the moonlight, just above the tops of the trees, shines so calmly and so beautifully. See this from the train’s windows as it rushes north towards the inland. It was a day in Stockholm. A day with the eldest son and his girlfriend. Lucio cut my hair at his salon on the beautiful Östermalm. Wandered around the city, lots of people in the streets and squares, it gave me a calm and a feeling of happiness. I go into the children’s library at Kulturhuset and hand over another copy of my latest children’s book. They were so happy!

Experience the city and walk in the Old Town and enjoy life. Fascinated by all the city’s small parks with beautiful trees. Pass the park Humlegården, a place I have long wanted to see. Humlegården evokes memories of the upper teens and the song ”Hum Hum from Humlegården” written by Ragnar Borgedahl and released in 1974. Humlegården in central Stockholm was an alternative meeting place, characterized by love, music (progg) and community. The son and his loved ones will visit the Globe this evening and listen to a concert with American artist John Mayer.

It’s time to travel and I go to the Central. When I stand there waiting, a lady comes up and says -Do you recognize me? Thoughts come on. I do not remember. The lady says -Sure you are called Håkan! So it turns out it’s a good friend and former neighbor from my birthplace. It has been many years since we were seen. I get so happy and it will be a while filled with joy, there at the Central in our capital.

There were emotionless hours in wonderful Stockholm, a day filled with joy and a brilliant sun. -Thank you Stockholm! -What makes you, dear reader, happy?

And a song with John Mayer: 

En glad dag

i

Stockholm

In Swedish

På den röd-gula kvällshimlen lyser månskäran, strax över trädens toppar, så lugnt och så vackert. Ser detta från tågets fönster med det rusar norrut mot inlandet. Det blev en dag i Stockholm. En dag med äldste sonen och hans kära. Lucio klippte mitt hår på sin salong på det vackra Östermalm. Vandrade i staden, mycket folk på gator och torg, det gav mig ett lugn och en känsla av lycka. Jag går in på Kulturhusets barnbibliotek och överlämnar ännu ett exemplar av min senaste barnbok. De blir så glada!

Upplever staden och går i Gamla Stan och njuter av livet. Faschineras av stadens alla små parker med vackra träd. Passerar parken Humlegården, en plats jag länge velat se. Humlegården väcker minnen från de övre tonåren och låten ”Hum Hum från Humlegården” skriven av Ragnar Borgedahl och gavs ut 1974. Humlegården i det centrala Stockholm var en alternativ mötesplats, präglad av kärlek, musik (progg) och gemenskap. Sonen och hans kära skall denna kväll besöka Globen och lyssna på en konsert med den amerikanske artisten John Mayer.

Det har blivit dags att resa och jag går till Centralen. När jag så står där och väntar så kommer en dam fram och säger -Känner du igen mig? Tankar kommer igång. Jag minns inte. Damen säger -Visst heter du Håkan! Så visar det sig att det är en god vän och tidigare granne från min födelsestad. Det har förflutit många år sedan vi sågs. Jag blir så glad och det blir en stund fylld av glädje, där på Centralen i vår huvudstad.

Det blev känslosamma timmar i det underbara Stockholm, en dag fylld av glädje och en strålande sol. -Tack Stockholm!Vad gör dig kära läsare glad?

And some music from Stockholm

”Hum Hum from Humlegården”

Some of the text in English:

Hum hum from Humlegården

That is how it is between leaves and grass

Hum hum from Humlegården

In the shade under a tree

° ° °

Salute Håkan Carlberg

Early autumn in Levanto, Liguria

In English

The mountain of Monte Rossola, its peak is covered with clouds. On the sea Mare Ligure the waves surge and cover the beach in the small town of Levanto with white foam. Surfers are looking for the waves. Autumn has come to Liguria.

In Swedish

Berget Monte Rossola,s topp är täckt av moln. På havet Mare Ligure svallar vågorna och täcker stranden i den lilla staden Levanto med vitt skum. Surfare söker sig till vågorna. Hösten är kommen till Ligurien. 

In Italian

La montagna di Monte Rossola, la sua cima è coperta di nuvole. Sul mare Mare Ligure le onde si innalzano e coprono la spiaggia nella piccola città di Levanto con schiuma bianca. I surfisti stanno cercando le onde. L’autunno è arrivato in Liguria.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg