Arkiv för kategori ‘Uncategorized’

Chris Kläfford sings in Ramsbergs church in June 2019. Photo: Eija Salminen

Chris Kläffford

makes success

In Swedish see down

Swedish artist Chris Kläfford has made a success in the USA in the program ”America got talent”. Earlier this week, he auditioned in the United States in the television program ”America got talent” with his interpretation of John Lennon’s song ”Imagine” and the jury was lyrical! The crowd loved Clifford’s appearance! Now he has moved on and will participate in the program part called ”Judges cut”. 2017, Chris won the Swedish artist competition ”Idol” in Tv4. This summer he will tour with the pop group Gyllene Tider’s farewell tour with 16 gigs ending at Ullevi in Gothenburg.

Chris Klaffford gives a warm impression and he says he plays to make people happy. He was born and raised in the small village of Ramsberg with just under 200 inhabitants, in Västmanland. There he went to his first years at school and this was where he started to engage in music early. The school, Ramshyttan’s school, he attended, will now be closed down and during the spring the people in the village manifested against the school being closed down. The manifestation was conducted in Ramsberg’s church and Chris participated there and played a couple of songs. It was also in that church that he first played in public. He then went to grade three and played Sweden’s national anthem on guitar. A couple of years later, he began to sing in a choir in the small village. It was very nice of Chris to participate in the ”fight” because the little school in the village of Ramsberg should be left. I now wish Chris all the luck with this summer’s tour in Sweden and that the successes in the United States continue!

° ° °

Chris Kläfford

gör succé

In Swedish

Den svenske artisten Chris Kläfford har gjort succé i USA i programmet ”America got talent”. Tidigare denna vecka gjorde han sin audition i USA i tv-programmet ”America got talent” med sin tolkning av John Lennon,s låt ”Imagine” och juryn var lyrisk! Publiken älskade Clifford,s framträdande! Nu har han gått vidare och skall delta i programdelen som kallas ”Judges cut”. 2017 vann Chris den svenska artisttävlingen ”Idol” i Tv4. Denna sommar turnerar han som förband på popgruppen Gyllene Tiders avskedsturné med 16 spelningar som avslutas på Ullevi i Göteborg.

Chris Kläfford ger ett varmt intryck och han säger att han spelar för att göra folk glada. Han är född och uppvuxen i den lilla byn Ramsberg med knappt 200 innevånare, i Västmanland. Där gick han sina första år i skolan och det var här han tidigt började ägna sig åt musik. Skolan, Ramshyttans skola, han gick på skall nu läggas ner och under våren manifesterade folket i byn mot att skolan läggs ner. Manifestationen genomfördes i Ramsbergs kyrka och Chris deltog där och spelade ett par låtar. Det var även i den kyrkan har första gången spelade inför publik. Han gick då i årskurs tre och spelade Sveriges nationalsång på gitarr. Ett par år senare började han sjunga i en kör i den lilla byn. Det var mycket fint av Chris att ge av sin tid och delta i ”kampen” för att den lilla skolan i byn Ramsberg skall få vara kvar. Önskar nu Chris all lycka med sommarens turné i Sverige och att framgångarna i USA fortsätter!

° ° °

And here Chris Kläfford in USA

singing ”Imagine”

Salute Håkan Carlberg

Beautiful Levanto seen from above

Experience Levanto,

Liguria and Italy

In Swedish see down

Have a great longing for Liguria. I close my eyes and now I see the mountains filled with olive groves and lemon trees. I stand on the top of Monte Rossola. Wander along the beautiful paths and experience the wonderful landscape with mountains, small beautiful villages and the sea. Dreaming further that I eat the local food and drink the wine produced locally with a taste of the beautiful mountains. Wander along the sea through the long tunnels to the small villages of Bonassola and Framura. Living in a beautiful room at Pian di Picche. Then I open my eyes again and am back in Sweden. Levanto is next door to the world-famous area of Cinque Terre which is visited by numerous people from all over the world. Levanto is much calmer and here you get closer to both nature and people.

Beautiful old buildings in Levanto

Eat wonderful good food at Bat’s restaurant Macaja Bar

The phone is ringing. It is my eldest son who calls and he says that he travels down to Levanto to train and have a holiday in Levanto in September. He is the third generation in our family who visits Levanto and Liguria. My father, artist, was the one who took me to Liguria in the 60’s. That experience lives on and I have often visited Liguria over the past 50 years. I recommend you a visit. You will experience the small town, the food, the wine and the nice people. An environment just to be in. Here you get time to walk, swim and have many experiences, both as a person and as a team that wants to develop together. Here, even you who are retired can have beautiful days, hike and enjoy. Please feel free to contact me if you want help traveling down.

Walk in the beautiful tunnels along the sea to the small villages of Bonassola and Framura.

The people of Levanto treat you with joy and warmth – here three happy ladies at Camping Pian di Picche

In another part of Levanto, such beautiful house.

View from the mountain Monte Rossola

Upplev Levanto,

Ligurien och Italien

In Swedish

Har en stor längtan till Ligurien. Jag blundar och ser nu bergen fyllda av olivlundar och citronträd. Jag står på toppen av Monte Rossola. Vandrar längs de vackra stigarna och upplever det underbara landskapet med berg, små vackra byar och havet. Drömmer vidare om att jag äter den lokala maten och dricker vinet som producerats lokalt med en smak av de vackra bergen. Vandrar längs havet genom de långa tunnlarna till de små byarna Bonassola och Framura. Bor i ett vackert rum på Pian di Picche. Så öppnar jag åter mina ögon och är åter i Sverige. Levanto ligger granne med det världsberömda området Cinque Terre som besöks av mängder av människor från hela världen. Levanto är betydligt lugnare och här kommer man närmare både natur och människor.

Next to the beach in Levanto

A beautiful house in Levanto

Telefonen ringer. Det är min äldste son som ringer och han berättar att han reser ner till Levanto för att träna och ha semester i Levanto i september. Han är den tredje generationen i vår släkt som besöker Levanto och Ligurien. Min far, konstnär, var den som tog mig med till Ligurien på 60-talet. Den upplevelsen lever kvar och jag har under de senaste 50 åren ofta besökt Ligurien. Jag rekommenderar dig ett besök. Du får uppleva den lilla staden, maten, vinet och de trevliga människorna. En miljö att bara vara i. Här får du tid för att vandra, bada och ha många upplevelser, både som person och som t ex ett arbetslag som vill utvecklas tillsammans. Här kan även du som är pensionär ha vackra dagar, vandra och njuta. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att resa ner.

Fashion Café in Levanto – here you eat wonderful ice cream and locally produced food.

Hike and enjoy in the wonderful mountains along the sea – ”Just be here and now”

Salute Håkan Carlberg

Old cars among

old houses

In Swedish see down

The week’s ”Old Car Meeting” is running under a blue sky and a glorious sun that sparkles in the cars’ paintwork.

”The seventh heaven on wheels” – Ford Thunderbird anno 1955

”Car enthusiasts” meet with their old cars as they park among the old red farms. It is mainly about old American cars and ”old gentlemen”. As an enthusiast of Italian cars, I see only two, an Alfa Romeo and an old Fiat. Meet a man who has a very special car, American of course. He tells me that he is racing in drag racing with a couple of other cars he bought in the US. He is a pensioner, but is still competing actively and has 7 Swedish records in some different classes. People flock to and walk around and experience both the old cars and the old beautiful houses.

SINGER, a beautiful car built in the UK probably the only one in Sweden. The car is from 1954 and has partly a frame of wood, absolutely wonderful. Hope that more new cars are also partly built in wood!

°  °  °

Gamla bilar bland

gamla hus

In Swedish

Veckans ”gammelbilsträff” är igång under en blå himmel och en strålande sol som gnistrar i bilarnas lack.

”Den sjunde himlen på hjul” – Ford Thunderbird anno 1955

’Bil-entusiaster” träffas med sina gamla bilar som de parkerar bland de gamla röda gårdarna. Det handlar främst om gamla amerikanska bilar och ”gamla herrar”. Som entusiast av italienska bilar ser jag bara två, en Alfa Romeo och en gammal Fiat.Träffar en man som har en mycket speciell bil, amerikansk naturligtvis. Han berättar att han tävlar i dragracing med ett par andra bilar som han köpt i USA. Han är pensionär men tävlar ännu aktivt och lära ha 7 svenska rekord i några olika klasser. Folk strömmar till och går runt och upplever både de gamla bilarna och de gamla vackra husen.

SINGER, en vacker bil byggd i Storbritannien, troligen det enda exemplaret i Sverige. Bilen är från 1954 och har delvis en ram av trä, helt underbart. Hoppas att fler nya bilar även byggs delvis i trä!

And some music with

Iggy Pop – The Passenger

Salute Håkan Carlberg

About life – a rainbow

°  °  °

Like the weather, life changes between sun and rain.

Liksom vädret växlar livet mellan sol och regn.

Come il tempo, la vita cambia tra il sole e la pioggia.

Wie das Wetter ändert sich das Leben zwischen Sonne und Regen.

就像天氣一樣,生活在陽光和雨水之間變化。

The rain is falling, the sun is coming

The sun come back – the life also

And some sunny music with

Axwell and Ingrosso

Salute Håkan Carlberg

A lump on the back

In Swedish see down

A tuber on the back grows. It starts to hurt a lot. Goes into the emergency room at a hospital. It will be a quick treatment by a good doctor. He says – Has ”The Tuber” got a lump! There will be an incision in the back and the large tuber will be emptied of fat and fluid. A drainage is stopped in the wound. The wound is then embedded and everything is ready. The drainage will now be changed and exchanged every other day. There is a pain all the time. When should this be over?

I go down to the river and enjoy a moment of the beautiful water and the smell of a ”sea”. In my thoughts the beach in Levanto in Liguria appears. When does life take a new turn? Despite this lump that aroused worry and pain, it is unemployment that hurts most. And most evil is to be treated badly as a job seeker. As such, you are reduced, you no longer exist. Nobody wants you. No one wants to take part of your experiences and educations. Now the pain sets in again I go into the hospital and get the wound cleaned. Will life turn?

Levanto. Sunset by the see.

När vänder livet…

En knöl på ryggen

In Swedish

En knöl på ryggen växer. Den börjar göra mycket ont. Åker in till akuten på ett lasarett. Det blir en snabb behandling av en duktig läkare. Han säger -Har ”Knölen” fått en knöl! Det blir ett snitt i ryggen och den stora knölen töms på fett och vätska. En dränering stoppas i såret. Såret bäddas sedan in och allt är klart. Det blir nu omläggning och utbyte av dräneringen varannan dag. En värk finns hela tiden. När skall detta vara över?

Jag går ner till älven och njuter en stund av det vackra vattnet och doften av ett ”hav”. I mina tankar dyker stranden i Levanto i Ligurien upp. När tar livet en ny vändning. Trots denna knöl som väckte oro och smärta är det arbetslösheten som gör mest ont. Och mest ont är att bemötas illa som arbetssökande. Som sådan är du förminskad, du finns inte längre. Ingen vill ha dig. Ingen vill ta del av dina erfarenheter och utbildningar. Nu sätter värken in igen jag åker in till sjukhuset och får såret rengjort. Går livet att vända?

– Is this the road to hell . . .

Salute Håkan Carlberg

The manor house Abrahamsgård in Kopparberg

Traveling back in time

In Swedish see down

Traveling to Kopparberg, an old mining community in the province of Västmanland. In the area, copper ore was broken, starting in 1624. A couple of relatives show me and my sister around the community where our family lived for hundreds of years, and affected the development of the city for hundreds of years.

They were cartridges and country gentleman. We visit some of the very beautiful mansions where among other things our grandfather’s father grew up in the beautiful manor house Abrahamsgård next to the very beautiful church.

Kopparberg Church

We also visit the manor house Konstdammen in Kopparberg. My grandfather’s grandfather, Claes Isak Carlberg, was one of the founders of the successful company Arboga Mekaniska Verkstad. It appears that our relatives from the past were large entrepreneurs and were major owners of companies and real estate. There will be exciting hours and a lot of information about the family’s life for hundreds of years. It will be a journey in another era.

One of my ancestors – Ironmaster Per Magnus Carlberg

A small part of the landscape that the family owned

Kopparbergs kyrka – Kopparberg Church – The church was inaugurated anno 1635

Reser tillbaka i tiden

In Swedish

Reser till Kopparberg, ett gammalt gruvsamhälle i landskapet Västmanland. I området bröts bland annat kopparmalm med start år 1624. Ett par släktingar visar mig och min syster runt i samhället där vår släkt levt under hundratals år, och påverkat ortens utveckling under hundratals år.

De var brukspatroner och godsägare. Vi besöker några av de mycket vackra herrgårdarna där bland annat vår morfarsfar växte upp på den vackra herrgården Abrahamsgård intill den mycket vackra kyrkan.

Manor House Art dam, Konstdammen, one of the family’s mansions

Vi besöker även herrgården Konstdammen i Kopparberg. Min Morfars farfar, Claes Isak Carlberg, var en av grundarna till det framgångsrika företaget Arboga Mekaniska Verkstad. Det framkommer att våra släktingar från förr var stora entreprenörer och var stora ägare till företag och fastigheter. Det blir spännande timmar och mycket information om släktens liv under hundratals år. Det blir en resa i en annan tidsepok.

En av släktens gravar i Kopparberg – One of the family’s graves in Kopparberg

And some music

with and by Pelle Carlberg

Salute Håkan Carlberg

Young Swedish Design

In Swedish see down

Visit the Form/Design Center in Malmö where a very interesting and important exhibition is now underway. The exhibition is titled YOUNG SWEDISH DESIGN 2019 shows what is going on in the past by the Swedish form and design, 25 young designers participating. Four of the grants was shown last spring at the Milan Design Week. Young Swedish Form has a function as a forum where meetings between designers, producers and audiences arise. It is about a jury-rated award and a hiking exhibition with the aim of increasing the knowledge of young and innovative Swedish design. The jury including IKEA.

Interesting is one of the companies that support the Young Swedish Form is the construction company FOLKHEM. They say they decided to build houses in wood, up to 20 floors high. House that smells fresh of forest! Building houses in wood is very ecologically sustainable compared to eg. concrete. Sweden has a lot of forest and it grows with one hundred million cubic meters in one year. Today, very little house of wood is unfortunately being built. In Europe, only 10 percent of all houses are built of wood. There must be more! If the proportion of wooden houses increases by only one per cent, 25 per cent of the emission requirements in the Kyoto Protocol will be met. The future is shaped and belongs to the young people today and the company FOLKHEM wants to be a role model and discuss what sustainable construction and quality is. Therefore, they distribute a scholarship of SEK 100,000 to a young architect who draws tomorrow’s buildings through the Young Swedish Form.

Trees that turn into houses

Design and design greatly influence our planet’s future and the young are those who will shape the climate-smart.

Young Swedish Design 2019 is a co-production by The Swedish Society of Crafts and Design,ArkDes, IKEA and The City of Malmö.

Sett på utställningen: Robert Curran – Outside Material; The Transfiguration of Lines Vad är det här? Det vet vi inte, men här kommer en till! Juryn gissar att detta är framtiden. Fantastiska objekt som skapar diskussion, och med ett uttryck som eggar fantasin.

Ung Svensk Form

In Swedish

Besöker Form/Design Center i Malmö där en mycket intressant och viktig utställning nu pågår. Utställningen heter UNG SVENSK FORM 2019 och visar vad som pågår inom det senaste av svensk design och formgivning, 25 unga formgivare deltar. Fyra av bidragen visades i våras på Milano Design Week. Ung svensk Form har en funktion som ett forum där möten mellan formgivare, producenter och publik uppstår. Det handlar om en jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning med syfte att öka kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. I juryn finns bland annat IKEA.

Intressant är ett av de företag som stödjer Ung svensk Form är byggföretaget FOLKHEM. De säger att de bestämt sig för att bygga hus i trä, upp till 20 våningar höga. Hus som doftar friskt av skog! Att bygga hus i trä är mycket ekologiskt hållbart jämfört med t.ex. betong. Sverige har mycket skog och den växer med etthundra miljoner kubikmeter på ett år. Idag byggs tyvärr väldigt lite hus av trä. I Europa byggs bara 10 procent av alla hus av trä. Det måste bli fler! Om andelen hus av trä ökar med bara en procent kommer 25 procent av utsläppskraven i Kyoto-protokollet att uppfyllas. Framtiden formas och tillhör de unga idag och företaget FOLKHEM vill vara en förebild och diskutera vad hållbart byggande och kvalitet är. Därför delar de ut ett stipendium på 100 000:- till en ung arkitekt som ritar morgondagens byggnader genom Ung svensk Form.

Design och formgivning påverkar mycket vår planets framtid och de unga är de som kommer att forma den klimatsmart.

Ung Svensk Form 2019 är en samproduktion mellan Föreningen Svensk Form, ArkDes, IKEA och Malmö stad.

Form/Design Center at Lilla Torg in Malmö

Salute Håkan Carlberg