Arkiv för kategori ‘Vardag o natur’

The book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Moments”

kk

In Swedish see down

So I have had my book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Moments” printed. This is the second edition. Of the first edition I have donated 90% of the books to mainly celebrities such as musicians, actors, presenters, politicians and even to Royal Court.

It’s tough to publish books and get them noticed and sold when you’re not a celebrity, is a lesson I learned. Very few have thanked for the book I sent them. However, I believe in this book and it is now available again in 200 copies and can be ordered via http://www.litenupplaga.se and via http://www.bokus.com. Unfortunately, my latest children’s book has also been left in boxes on a pallet… If you are interested in the children’s book, please order copies via my email hk.carlberg@gmail.com

 

 Here are two feedbacks I received from readers:

 

«In the last few days I have been accompanied by your book.

I have read it with great interest and have found it entertaining

and exciting with such varied content. ” – Daniele 

° ° °

«Your book, Poems by the Sea Mare Ligure and other moments, was allowed to

accompany you to the Canary Islands as the only literature and that was enough.

I could not stop reading, but sucked in me everything from cover to cover,

there under the sun. I was tossed between hope and despair, anxiety,

longing for death and hope for life while trying to put your

storytelling style into some familiar genre …..

But you have your own personal way of writing so each chapter

has its own genre. You write fluently and easily with a grunt

in each final syllable and the hand-made photographs

fit each one to the letter, to the chapters,

the poems, the prompts …. you name it. ”

° ° °

In Swedish

Så har jag då låtit trycka upp min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & Andra stunder. Det är den andra upplagan. Av den första upplagan har jag skänkt 90 % av böckerna till främst kändisar som musiker, skådespelare, programledare, politiker och även till Sveriges Kungahus. Det är tufft att ge ut böcker och få dem uppmärksammade och sålda när man inte är en kändis är en lärdom jag fått. Väldigt få har tackat för boken jag sänt dem. Dock tror jag på denna bok och den finns nu åter i 200 exemplar och kan bland annat beställas via www.litenupplaga.se och via www.bokus.com . Även min senaste barnbok har tyvärr blivit liggande i kartonger på en lastpall… Är du intresserad så beställ gärna exemplar via min mail hk.carlberg@gmail.com

Här ett par återkopplingar jag fått av läsare:

 

«Under de senaste dagarna har jag haft sällskap med din bok.

Jag har läst den med stort intresse och har funnit

den underhållande och spännande med ett

så variationsrikt innehåll.» – Daniele

° ° °
«Din bok, Dikter vid havet Mare Ligure och andra stunder,

fick följa med till Kanarieöarna som enda litteratur och det räckte väl.

Jag kunde inte sluta läsa, utan sög i mig hela alltet från pärm till pärm,

där under solen. Jag kastades mellan hopp och förtvivlan, ångest,

dödslängtan och livshopp under tiden jag försökte sätta in

din berättarstil i någon känd genre…..Men du har ditt egna personliga

sätt att skriva så varje kapitel har sin egen genre.

Du skriver flytande och lätt med knorr i varje

slutstavelse och de egenhändiga fotografierna passar

var och ett på pricken, till kapitlen,

dikterna, uppmaningarna….you name it.»

° ° °

Här presenterar jag boken vid Bokmässan

i Göteborg hösten 2014:

° ° °

Och här min senaste barnbok (6-12 år), utkom hösten 2018.

Salute Håkan Carlberg

Levanto. The sea kisses the mountains

A city where the sea

kisses the mountains

In Swedish see down

This summer, 2020, the beautiful and pleasant campsite Pian di Picche in Levanto turns 35 years old. Congratulations! Many memories come up after all the trips to Liguria and then mainly to Levanto, a small town in the south of Liguria. Levanto is a city where the sea kisses the mountains, mountains filled with vineyards for thousands of years. In these corona times, it is now very quiet in the area. We can only hope that everything will soon change so that we can all travel to places we love.

The sea meets Levanto.

°  °  °

And some italian music

The Gypsy Queens performing L’Americano

 

Levanto. Havet kysser bergen.

En stad där

havet kysser bergen

In Swedish

Denna sommar, 2020, fyller den vackra och trevliga campingen Pian di Picche i Levanto 35 år. Grattis! Många minnen dyker upp efter alla resor till Ligurien och då främst till Levanto., en liten stad i det södra av Ligurien. Levanto är en stad där havet kysser bergen, berg fyllda av vinodlingar sedan 1000-tals år. I dessa coronatider är det nu mycket lugnt i området. Vi får hoppas att allt snart vänder så att vi alla kan resa till platser som vi älskar.

Campeggio Pian di Picche i Levanto

Salute Håkan Carlberg

A trip around lakes

In Swedish see down

I rest my gaze on the rolling mountains and on the sparkling water. Travel around the lakes Siljan and Orsasjön in the province of Dalarna. Stops in Mora, among other places, where the small pedestrian street in the city center is full of people. The Corona pandemic has been forgotten here and it is crowded.

Mora church

Goes up into the mountains above Rättvik and visits the lookout tower Vidablick. From the place you have a magical panorama of the landscape.

Vidablick, Rättvik

Also visit Orsa and there the big campsite is completely full of caravans and motorhomes and people bathe in Lake Orsa. It is ”Corona summer” and most Swedes celebrate their holiday in Sweden.

Old and beautiful houses in Leksand

And a beautiful song by Albin Lee Meldau

Tears of gold”

°  °  °

Utsikt från Vidablick

En resa runt sjöar

In Swedish

Vilar blicken på de böljande bergen och på det glittrande vattnet. Reser runt sjöarna Siljan och Orsasjön i landskapet Dalarna. Stannar till i bland annat Mora, där den lilla gågatan i stadens centrum är full av människor. Här har man glömt bort Corona-pandemin och det är trångt.

Zorngården i Mora

Zorngården i Mora

Åker upp i bergen ovanför Rättvik och besöker utsiktstornet Vidablick. Från platsen har man ett magiskt panorama över landskapet.

Vidablick, Rättvik

Besöker även Orsa och där är den stora campingen helt full av husvagnar och husbilar och folk badar i Orsasjön. Det är ”Corona sommar” och de flesta svenskar firar sin semester i Sverige.

Orsasjön

Salute Håkan Carlberg

One summer in Sorrento.

What is a pensioner?

In Swedish see down

Turns 65 years old today …

You are left over, no one needs you anymore

To find oneself again, who are one now?

Pensioner! Who are you then?

It’s about finding yourself again.

You are not like the others, dreaming of a new life.

You are so outside. Is in a dark.

What is a pensioner? Want back to a job, a project.

To be allowed to give, to be allowed to take.

 

My friends disappeared when I no longer had a title.

In my jobs I traveled a lot. These included meetings in Milan, Dublin,

Copenhagen, Stockholm, Berlin and Brussels. There were holidays with

the family every summer in Liguria and winter weeks in the mountains.

What is life as a pensioner? Poor and empty!

Is it a life, or a wait to travel to heaven?

Prime Minister Stefan Löfven says that we must work longer.

This is not the reality. Nobody wants you, you are only considered

a number, today 65 years. On this day, the Prime Minister also

has a birthday July 21st and turns 63, and he too will soon reach retirement age.

 

You are not like the others, dreaming of a new life.

You are so outside. Is in a dark

What is a pensioner? Want back to a job, a project.

To be allowed to give, to be allowed to take.

°  °  °

And some music

Lukas Graham – 7 Years

 

Vad är en pensionär?

In Swedish

Fyller 65 år idag…

Man blir över, ingen som behöver dig längre.

Att hitta sig själv igen, vem är man nu?

Pensionär! Vem är man då?

Det handlar om att åter hitta sig själv igen.

Man är inte som dom andra, drömmer om ett nytt liv.

Man är så utanför. Befinner sig i ett mörker

Vad är en pensionär? Vill åter till ett arbete, ett projekt.

Att få ge, att få ta.

 

Vännerna försvann när jag inte längre hade en titel.

I mina jobb reste jag mycket. Det var bland annat möten i Milano,

Dublin, Köpenhamn, Stockholm, Berlin och Bryssel. Det var semestrar

med familjen varje sommar i Ligurien och vinterveckor i fjällen.

Vad är livet som pensionär? Fattigt och tomt!

Är det ett liv, eller en väntan på att få resa till himlen?

Statsminister Stefan Löfven säger att vi måste jobba längre.

Så ser inte verkligheten ut. Ingen vill ha dig, du betraktas bara

som en siffra, idag 65 år. Denna dag, 21 juli, har även statsministern

födelsedag och fyller 63 år och även han uppnår snart pensionsåldern.

 

Man är inte som dom andra, drömmer om ett nytt liv.

Man är så utanför. Befinner sig i ett mörker

Vad är en pensionär? Vill åter till ett arbete, ett projekt.

Att få ge, att få ta.

°  °  °

And some music with ELO

When I Was A Boy

Salute Håkan Carlberg

A hike on an island

by the sea

In Swedish see down

Travels east towards the Bothnian Sea. Relatives have invited to a beautiful hike on Eskön just north of Gävle. It will be a hike on cliffs filled with beautiful moss. The view of the sea is touching and gives a calm. Beautiful small pines grow here. Looking out over the sea, sees a small island with a lighthouse. Light rain is falling. There is a break up on the mountain and we sit on the mountain and enjoy the view of an open sea, the small pines and the sound of seagulls. Mountains and sea provide peace.

En vandring på Eskön

In Swedish

Reser österut mot Bottniska havet. Släktingar har bjudit in till en vacker vandring på Eskön strax norr om Gävle. Det blir en vandring på berghällar fyllda av vacker mossa. Utsikten över havet är berörande och ger ett lugn. Här växer vackra små tallar. Tittar ut över havet, ser en liten ö med ett fyrtorn. Lätt regn faller. Det blir en paus uppe på berget och vi sitter på berget och njuter av utsikten av ett öppet hav, de små tallarna och ljudet av fiskmåsar. Berg och hav ger ett lugn.

Salute Håkan Carlberg

In Swedish see down

Gets in touch with the producer, designer, artist and remixer ”Moist” David Elfström Lilja. I hear a song that gives so much feeling to David’s music. David says he can recognize his style in the song but he has not done so. So he tells me about the latest song he released ”Hearts Burn Slow”. I listen to the song and it goes straight into both heart and brain. The music is absolutely wonderful and magical. David says that in August he will release another song, ”Skin”.

David has remixed Moby, Pet Shop Boys and Butterfly Boucher, among others. For three years in a row, David was nominated for the Hollywood Music In Media Awards. David grew up in the music city by the sea, Söderhamn. In the City’s air, there is some form of music that has been inhaled by many, which has led to many musicians and singers growing up in the city, including jazz musician Jan Johansson, drummer Hempo Hildén and singer Monica Törnell.

And here the wonderful song Hearts Burn Slow

produced by David Elfstöm Lilja & Maria Marcus

 

In Swedish

Tar en kontakt med producenten, designern, konstnären och remixer ”Moist” David Elfström Lilja. Jag hör en låt som ger så mycket känsla av Davids musik. David säger att han kan känna igen sin stil i låten men han har inte gjort den. Så tipsar han mig om den senaste låten han släppt ”Hearts Burn Slow”. Jag lyssnar på låten och den går rakt in i både hjärta och hjärna. Musiken är helt underbar och magisk. David berättar att han i augusti släpper ännu en låt, ”Skin”.

David har bland annat remixat Moby, Pet Shop Boys och Butterfly Boucher. Tre år i rad nominerades David till priset Hollywood Music In Media Awards. David är uppvuxen i musikstaden vid havet, Söderhamn. I Stadens luft finns någon form av musik som andats in av många vilket lett till att många musiker och sångare växt upp i staden bland annat pianisten Jan Johansson, trummisen Hempo Hildén och sångerskan Monica Törnell.

-In another part of the music city Söderhamn

Salute Håkan Carlberg

Summer by a lake

In Swedish see down

Sitting by the small lake in the mountains is so beautiful and soothing.

The lake’s water sparkles.

Forests filled with beautiful trees, pines and spruces.

Red little cottages, a sun shining among beautiful clouds.

Small birds chirping. It is now summer in Sweden.

All this gives a calm and is for a moment filled with joy.

Sommar vid en sjö

In Swedish

Att sitta vid den lilla sjön i bergen är så vackert och rogivande.

Glittrande vatten och skogar fyllda av vackra träd, tallar och granar.

Röda små stugor, en sol som strålar bland vackra moln.

Små fåglar som kvittrar. Det är nu sommar i Sverige.

Allt detta ger ett lugn och blir en stund fylld av glädje.

And some music with Ted Gärdestad

”Oh, what a wonderful day”

 

Salute Håkan Carlberg

A life among

the dark clouds

In Swedish see down

Sun and dark clouds

Pension times and loneliness

Want to be in a context

don’t be alone

Is life over when you are sixty-five

 

A life outside is so empty

Want to be in a context

Join a group

and drive things forward

To share experiences

together with others gives a life

 

Ministers say we need to work longer

but nobody wants us

darkness lowers

Maybe it will be a better life

above the black clouds

A life in a community filled with

creativity and joy

We are the ones that exist
and at the same time those who disappeared

Dov’è andata la vita?

°  °  °

And some music with Jeff Lynne´s ELO

Ett liv bland

mörka moln

In Swedish

Sol och mörka moln

Pensionstider och ensamhet

Vill vara med i ett sammanhang

inte vara ensam

Är livet över när man fyllt sextiofem

 

Ett liv utanför är så tomt

Vill finnas med i ett sammanhang

Vara med i en grupp

och driva saker framåt

Att få dela med sig av erfarenheter

tillsammans med andra ger ett liv

 

Ministrar säger att vi måste arbeta längre

men ingen vill ha oss

mörkret sänker sig

Kanske blir det ett bättre liv

ovanför de svarta molnen

Ett liv i en gemenskap fyllt av

kreativitet och glädje

Vi är dom som finns
och samtidigt dom som försvann

Dov’è andata la vita?

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Öresund Bridge turns 20!

In Swedish see down

Today, July 1, 2020, the Öresund Bridge celebrates 20 years! Congratulations!

The bridge connects Malmö and Copenhagen and links the Öresund region and is an important link for people who commute between the countries on a daily basis and to increase collaboration throughout the region. Today, the bridge is being digitally celebrated and tonight, Danish artist Lucas Graham will sing from one of the Öresund Bridge’s four pylons, 203.5 meters above sea level! The bridge was inaugurated on 1 July 2000 by King Carl XVI Gustav of Sweden and Queen Margrethe of Denmark.

I traveled over the bridge first time in mid-July 2000, when I was in Italy on a long road trip. It was an experience, as the bridge forms a 4.1 km long tunnel under the water and the bridge section, with a wonderful view, is 7.8 km long. The bridge consists of highway and double track railway. When I lived in Lund and Malmö it was easy to take the train across the Sound and have a coffee in Copenhagen. The Öresund Bridge really opened up to the people in Sweden and Denmark.

– Together we build bridges!

And some music from Malmö with

Wilmer X

Öresundsbron fyller 20 år!

In Swedish

Idag, den 1 juli anno 2020 firar Öresundsbron 20 år! GRATTIS!

Bron förbinder Malmö och Köpenhamn och knyter ihop Öresundsregionen och är en viktig länk för människor som pendlar mellan länderna dagligen och för att öka samverkan i hela regionen. Idag firas bron digitalt och ikväll kommer den danska artisten Lucas Graham att sjunga från en av Öresundsbrons fyra pyloner, 203,5 meter över havet! Bron invigdes den 1 jul 2000 av kung Carl XVI Gustav av Sverige och drottning Margrethe av Danmark.

Jag reste över bron först gången i mitten av juli 2000, då jag varit i Italien på en längre bilsemester. Det var en upplevelse, då bron utgör en 4,1 km lång tunnel under vattnet och brodelen, med en underbar utsikt , är 7,8 km lång. Bron består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Då jag bodde i Lund och i Malmö var det enkelt att ta tåget över Öresund och ta en fika i Köpenhamn. Öresundsbron öppnade verkligen upp för människorna i Sverige och Danmark.

-Tillsammans bygger vi broar!

And some music from Copenhagen

with Peter Jones and The Lazy Bandits

Salute Håkan Carlberg

The moon rises in the light of the late sun.

The moon is half full

°  °  °

It is the end of June

And the moon is half full

The sun is full

and spreads its light

over the people

Late nights

and early mornings

Now the moon is waiting

on becoming full

The moon longs for autumn

then it may light up

the autumn darkness

°  °  °

The moon is half full this last day in June.

Månen är halvfull

°  °  °

Det är den sista juni

och månen är halvfull

Solen är helfull

och sprider sitt ljus

över människorna

sena kvällar

och tidiga morgnar

Nu väntar månen

på att bli helfull

Månen längtar till hösten

då den får lysa upp

människornas höst

och mörkret

då solen visar sig allt

mindre

°  °  °

And some wonderful music

Klingande – ”Jubel”

Salute Håkan Carlberg