Inlägg märkta ‘60-plus’

Older unemployed men

are offended

In Swedish see down

As a man, 60-plus, I am treated as a job seeker very badly. Seeking lots of jobs. Have applied for many services in Borlänge municipality and since I cannot get to an interview despite meeting the requirements regarding education and experience, I ask why I am unattractive. Borlänge municipality writes in its job advertisements that the value foundation is an important tool and works to live up to it and what it means in daily work. The key words are: * I am here for the people in Borlänge * I like challenges * I meet every person with openness. The response from me is not in line with the key words and I feel extremely offended by the women managers in the municipality who are responding with total silence.

The fact that, as the elderly unemployed, many of us with long experience and a college degree, being treated poorly is about age discrimination and when it comes to Borlänge municipality it is about the abuse of men by the female leaders. At the same time, the Swedish government is talking about raising the retirement age and we will work longer. Do they know how we the elderly unemployed are treated in reality? Unemployment is higher among men than among women and they are unemployed longer than women. On average, between the ages of 55 and 64, women were unemployed for 46 weeks and men for 67 weeks.

-Now is the time to start up a MeToo for us older unemployed men to pay attention to harassment from female leaders. Håkan Carlberg, offended elderly unemployed man with long experience of leadership

 

 

Äldre arbetslösa män kränks

In Swedish

Som man, 60-plussare, behandlas jag som arbetssökande mycket illa. Söker mängder av jobb. Har sökt många tjänster inom Borlänge kommun och då jag inte får komma till en intervju trots att jag uppfyller de krav som finns beträffande utbildning och erfarenhet, ställer jag frågan varför jag är ointressant. Borlänge kommun skriver i sina jobbannonser bland annat att värdegrunden är ett viktigt verktyg och arbetar med att leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet. Ledorden är: * Jag finns här för Borlängebon * Jag gillar utmaningar * Jag möter varje människa med öppenhet. Bemötandet av mig stämmer inte med ledorden och jag känner mig oerhört kränkt av de kvinnliga chefer i kommunen som bemöter med en total tystnad.

Att som äldre arbetslös, många av oss med lång erfarenhet och högskoleexamen, bemötas så illa handlar om åldersdiskriminering och när det gäller Borlänge kommun handlar det om kränkning av män av de kvinnliga ledarna. Samtidigt talar Sveriges regering om att höja pensionsåldern och vi skall arbeta längre. Vet de hur vi äldre arbetslösa behandlas i verkligheten? Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna och de är arbetslösa längre än kvinnorna. I åldern 55-64 var i genomsnitt kvinnor arbetslösa 46 veckor och männen 67 veckor (Källa: SCB. AKU)

-Det är nu tid att starta upp ett MeToo för oss äldre arbetslösa män för att uppmärksamma trakasserier från kvinnliga ledare. Håkan Carlberg, kränkt äldre arbetslös man med lång erfarenhet av ledarskap

Salute Håkan Carlberg
Det svenska tungsinnet

55-plussare – då är det i det närmaste omöjligt att komma åter till arbetsmarknaden och ett värdigt liv – ögonen fylls av tårar – kanske tror du också att du aldrig blir 55-plussare . . .

Sverige 2014-08-05

 

Riksdagsval 2014

vs

självmord och arbetslöshet

 

Vi står nu inom kort åter inför ett riksdagsval i Sverige. Som tidigare VD, regionchef, rektor och projektledare och 55-plus undrar jag vilken väg vårt land nu är på väg åt. Arbetslösheten är mycket hög, självmordsfrekvensen ökar och har på ett par år ökat kraftigt till 1 600 självmord/ år. Sverige har ett gigantiskt behov av att restaurera den mycket viktiga infrastrukturen, järnvägen, i hela landet. Behovet av att restaurera de fastigheter som byggdes under -60 och 70-talen är även de gigantiska. Men vad händer?

 

Själv är jag efter en tid arbetslös och upplever dess helvete. Söker mängder av arbeten runt om i landet. Har tidigare samverkat med politiker på alla nivåer ätit luncher med EU-politiker och funnits med i många styrelser på både lands- som regionnivå. Nu arbetslös. Försökte att köpa en lägenhet i Malmö och talade med min bank där jag varit kund i 30 år, utan några som helst problem. Allt var ok till dess att banken frågade var jag arbetade. – Jag är arbetslös svarade jag. Då sa banken nej till lån trots at jag skulle lägga in 40 % kontant. Jag fick så en hyreslägenhet i Landskrona hos en privat fastighetsägare under förutsättning att jag inte talade om att jag var arbetslös samt att jag deponerade tre månadshyror. I lägenheten byttes golv och lite annat innan jag flyttade in. Arbetet gjordes inte av något svenskt företag eller svenska snickare.

 

Jag kan se likheter med den av Jill Johnson och Magnus Carlsson upptäckta musikern Doug Seegers. Han var arbetslös under lång tid försörjde sig som gatumusiker i Nashville, fick mat på ett härbärge och bodde under en bro. För mig känns verkligheten inte långt från den Doug Seegers levde under bara för några månader sedan, själv har jag gått från de vackert dukade borden till att sova på en madrass på golvet långt från ett värdigt liv, en del av en helhet, kollegor, intressanta projektuppdrag och drivande av entreprenöriella frågor. Som vi mycket tydligt kan se är ensam inte starkast. I morgon kan det vara din tur att hamna utanför. Det krävs att vi ser varandra och bryr oss om, precis som Jill Johnson och Magnus Carlsson gjorde.

Uteliggarhunden

Uteliggarhunden invid Riksdagshuset i Stockholm

Så herrar Stefan Löfven (s) och Fredrik Reinfeldt (m), hur tänker ni att Sveriges framtid skall se ut efter riksdagsvalet som genomförs den 14 september. Vad vet ni om verkligheten och om den arbetslöshet som råder och som inte enbart drabbar våra ungdomar hårt utan även oss erfarna. Segregationen ökar och är mycket tydlig, inte minst i Skåne. Och, avståndet från ett värdigt liv till ett mycket ovärdigt i Sverige anno 2014 är vare sig långt eller långt borta. Självmorden ökar liksom de psykiska sjukdomarna. Detta kostar både människoliv, självkänsla och massor av pengar, pengar och resurser som skulle kunna användas för att till exempel rusta upp vår infrastruktur och fastigheter och på så sätt skapa mängder av nya företag och arbeten i Sverige.

 

IMG_3560

Antalet självmord fortsätter att öka i Sverige

Håkan Carlberg – arbetslös rektor