Inlägg märkta ‘barnböcker’

Book Fair is running –

increase the children’s reading

In Swedish see down

Now the book is again celebrated at the Book Fair in Gothenburg for a few days. Unfortunately, sales of physical books are declining and, according to the Bookstore Association and Publishers Association, the number of copies sold decreased by 7.6 per cent during the first half of 2019. Unfortunately, sales of children’s and youth literature and fewer children and young people read books and magazines every day. However, digital subscription services are increasing.

The book fair is visited despite the development of many people from all over the country and listens, among other things, to authors who present their books. I myself attended the fair in 2014 when I presented my book “Poems by the Sea Mare Ligure & other moments”. My latest children’s book ”Stunder – Stories from Järvsö” is in cartons on a pallet in a basement. It is difficult to reach the book market. My thoughts are to donate the books to any book project to inspire children to read more physical books, feel free to hear from you if you have children’s book projects going on. – Prepare a book and read with your child, you will have a common experience.

Bokmässan i Göteborg anno 2014

Bokmässan är igång –

öka barns läsning

In Swedish

Nu firas återigen boken vid Bokmässan i Göteborg under några dagar. Tyvärr minskar försäljningen av fysiska böcker och enligt Bokhandlareföreningen och Förläggarföreningen minskade antalet sålda exemplar med 7,6 procent under den första halvåret 2019. Tyvärr minskar försäljningen av barn- och ungdomslitteratur och allt färre barn och ungdomar läser böcker och tidningar varje dag. Dock ökar de digitala abonnemangstjänsterna. 

Bokmässan besöks trots utvecklingen av mängder av människor från hela landet och lyssnar bland annat på författare som presenterar sina böcker. Själv deltog jag vid mässan 2014 då jag presenterade min bok “Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder”. Min senaste barnbok ”Stunder – berättelser från Järvsö” ligger i kartonger på en lastpall i en källare. Det är svårt att nå ut på bokmarknaden. Mina tankar är att skänka böckerna till något bokprojekt för att inspirera barn att läsa fler fysiska böcker, hör gärna av dig om du har barnboksprojekt på gång. Ta fram en bok och läs med ditt barn, ni får en gemensam upplevelse.

Salute Håkan Carlberg

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg
Barn CL i Milano HCG1999

Barn vill upptäcka och använda alla sina hundra språk (C L vid Piazza del Duomo, Milano)

Barn och läsande

– Handlar det om antal böcker som ett barn läser

eller handlar det  om att uppleva och göra

nya upptäckter genom bokläsande?

Hört på tåget upp till Stockholm av ett barn i 9-10 års åldern:

– Mamma, varför vill min lärare att jag

skall läsa fem böcker i sommar?

°

Ja, jag kan också undra varför läsning görs till något som handlar om att läsa ett antal sidor/dag och ett antal böcker under en bestämd tid. Det handlar om volym, att ett visst antal böcker skall läsas och inte om vad läsningen ger i form av upplevelse, glädje, nya tankar, idéer, ny kunskap, ett ökat intresse för att läsa och ett utvecklande av sitt läsande.

Minnen dyker upp när jag hör samtalet mellan mamman och barnen. Minns tiden från låg- och mellanstadiet då det handlade precis om detta, att bäst var den som läste flest böcker och som läste snabbast. Då var man duktig.

I högstadiet ”tvingades” vi sedan att läsa en av läraren utvald bok som vi sedan skulle recensera. Detta var vidrigt, att tvingas läsa en novell som kändes helt ointressant efter att ha läst en bit in i boken. Ingen vuxen människa läser en bok eller tidning som efter ett antal kapitel känns trist och helt ointressant. Detta hände på 60-talet. Jag kan stilla undra vad som hänt sedan dess rent pedagogiskt.

För att stimulera läsandet och öka kunskapen kring just läsandet inför vuxenlivet, arbetslivet och fortsatta studier måste läsinlärning ske ur ett positivt pedagogiskt perspektiv med barnet i centrum. Kom ihåg att ett barn har ”hundra språk” men berövas nittionio. Självfallet skulle vi själva fått söka efter böcker som skulle intressera oss och ge oss saker för nuet och för framtiden.

Här en video som bygger på Pink Floyd,s låt  ”Ahother Brick In The Wall”

– Är det till denna pedagogik den Svenska skolan skall?

Se filmen och fundera. 

CL Järvsö HäroNu

Kombinationen mellan läsande och rörelse är viktig – Ulf Dageby sjunger i sin låt ”Barn” om att barn inte kan sitta stilla vid en strand . (C L vid en liten sjö i Järvsö).

Här en underbar låt med och av Ulf Dageby ”Barn” – mycket poesi! 

 

Kulturdepartementet hade under ledning av den tidigare regeringen, ansvarig var Lena Adelsohn Liljeroth, två högt prioriterade frågor som handlade om vikten av läsning och rörelse för barn, mycket bra initiativ för att skapa bra möjligheter för våra barn och ungdomar.  Att läsa skall vara en stund av glädje, inspiration och kunskapande menar jag. För de minsta barnen är samspelet med en vuxen mycket viktigt när man läser d.v.s. upplever en bok. Så det har blivit dags att lägga mobiltelefonen åt sidan, släppa kollen på Facebook och sms för en stund, och istället se barnet och uppleva en bok tillsammans och upptäcka nya saker!

Det handlar också mycket om att vi som föräldrar, mor- och farföräldrar engagerar oss i våra barn och barnbarns intresse för boken och väcker deras läslust. Just samverkan mellan den vuxne och barnet är avgörande, att uppleva en bok tillsammans tala kring den och låta barnet ställa alla sina ”varför då frågor”. Min barnbok har jag ”designat” just för att den skall läsas och upplevas av ett barn och en vuxen. Den skall väcka fantasin och ett samtal mellan barnet och den vuxne och mynna ut i egna fantasier och drömmar i ett samspel mellan barn och vuxen. Positiva upplevelser av böcker från tidig ålder kommer definitivt att påverka läslusten positivt hos våra barn vilket i sin tur leder till en ökad förmåga att ta till sig ny kunskap. Så, gå fram till bokhyllan, eller ta vägen förbi biblioteket, plocka fram vackra böcker gjorda av pappersmassa från våra underbara skogar böcker med vackra och spännande bilder och texter och låt barnet välja en bok. Sätt er ner och starta upplevelsen tillsammans.

Bokhylla HCG2014

Böcker är vackra ur många olika perspektiv

Delar med mig av min barnbok på tåget 

Efter att ha varit på en intervju i Gävle reser jag söderut igen. Träffar min yngste son på Stockholms Central i samband med ett tågbyte. Vi hinner prata en stund innan resan fortsätter. Sätter mig på tåget som är fullpackat. Slutdestinationen för detta tåg är Köpenhamn. Hör ett par passagerare tala om Science-Fiction, böcker som blivit filmer. De talar länge kring detta, ett mindre barn finns med i samtalet. De är alla mycket kunniga om de olika figurerna och karaktärerna i några av de mest kända böckerna och filmerna. Nu kan jag inte hålla mig längre. Tar fram en av mina barnböcker ”Frida och måntrappan” och går fram och frågar barnet om han vill ha boken. Jag berättar att det inte är en Science-Fictionbok utan verklighet där min dotter Frida och jag bygger en trappa upp till Gubben i månen, på riktigt! Barnet vill ha boken, blir glad liksom sin pappa. Kul att kunna glädja någon!

Frida och måntrappan HCG2014

Barnböcker utvecklar, ger upplevelser och främjar läsande

 Har alltid med mig ett par exemplar av min barnbok när jag är på resa oavsett om det är i Sverige eller något annat land, Italien till exempel. Finner alltid någon som vill ha boken. Denna gång träffade jag också mamman till landslagstränaren i slalom som berättade att hon hade två barnbarn och självfallet fick hon ett exemplar och blev glad.

Och till sist, en dikt av Bo Bergman från hans bok  STUNDER  som utkom 1952

Bo Bergman

Bo Bergman, författare – f. 1869, d. 1967.

APPELL

Ungdom, du är sol på bergens toppar,

du är vårstorm i en

halvutsprungen skog,

rus och hunger,

blod som sjunger,

liv som ej får nog.

°

Låt så alla vilda röster

samla sig i sommarns

djupa ton till slut.

Giv åt jorden

lösenorden,

och din skog slår ut

*  *  *
Salute Håkan Carlberg

My latest children’s book Frida and the staircase up to the Moon, was released anno 2010

Positiv utveckling av barns läsande! 

In English see down!

Det gavs ut dubbelt så många barnböcker i Sverige 2016 som år 2000. Det är bilderböckerna som är mest populära och det gavs ut 785 titlar under 2016, det är hundra fler än året innan. Bilderböcker utgör en tredjedel av den totala utgivningen. Det är de stora bokförlagen som ökar mest.

Många böcker ges ut av egenutgivare och förlag som inriktar sig på självpublicering. Under år 2016 gavs det ut 2 414 barn- och ungdomsböcker i Sverige, en ökning med 16 procent från året innan. Översatta böcker utgjorde 45 procent av den totala utgivningen. Det är mycket positivt att läsandet av böcker nu ökar hos våra barn, positivt för deras utveckling och framtid!

Som barnboksförfattare är det svårt att leva på sina böcker, idag är det mycket få som har den möjligheten. Konkurrensen om att få sin barnbok utgiven är stenhård. Jag fick senast idag följande meddelande från ett av de största Svenska barnboksförlagen angående min senaste bok:

”Hej Håkan,
Tack för ditt manus!
Vi har nu läst det och måste tyvärr meddela

att vi beslutat oss
för att inte anta det. Konkurrensen är mycket

stor och det är bara en
liten del av de insända manuskripten

som slutligen antas för utgivning.

Lycka till i framtiden!”

My latest children’s book that I am now working to give out and let our children get to experience! But … the book industry is tough!

 

Positive trend in children’s reading!

° ° °

There were twice as many children’s books in Sweden in 2016 as in 2000. The picture books are most popular, and it was published 785 titles in 2016, it is are a hundred more than last year. Picture books represents one third of the total. It is the major book publishers have increased the most.

Many books are published by private publishers and publishers that focus on self-publishing. In 2016 it was given the 2 414 children’s books in Sweden, an increase of 16 percent from the year before. Translated books accounted for 45 percent of such total. It is very positive that the reading of books is now increasing among our children positively to their development and future!

As a children’s author, it is difficult to live on the books, today there are very few who have that opportunity. Competition to get their children’s book published is fierce. I got later today following message from one of the largest Swedish children’s book publishers about my latest book:

”Hey Hakan,

Thank you for your script! We have now read it, and I see

that we have decided not to adopt it. Competition is very

large and there is only a small part of the submitted manuscript

as finally adopted for publication. Good luck in the future!”

°  °  °

And a beautiful song buy and with Ulf Dageby

”Barn” – ”Children” – ”Bambino”

Salute Håkan Carlberg

Kronprisnen bok sig

°  °  °

Utgivningen av barn- och ungdomsböcker ökar!  

In English see down

I Sverige gavs det 2015 totalt ut 2 089 barn- och ungdomsböcker, en ökning motsvarande 12 procent jämfört med 2014. Det motsvarar 229 titlar! Det är nu sjätte året i rad som utgivningen ökar. Av utgivningen motsvarar de svenska originalen 56 procent av utgivningen. Det är verkligen ett gott tecken och det bör resultera i att våra barn får uppleva många böcker och att de får utveckla sin fantasi och sitt läskunnande.Dock recenseras barnlitteratur sällan och får mycket liten uppmärksamhet.Hoppas nu att skol- och folkbiblioteken köper in massor av böcker för barn och ungdomar så att alla får en möjlighet att uppleva alla dessa böcker i verkligheten. Ökningen av barn- och ungdomslitteratur har ökat genom åren, år 2000 var utgivningen 1176 titlar och år 2015 2089 titlar. 

Alice. Photo : Frida Carlberg

Böcker väcker barns fantasi och stimulerar alla deras hundra språk. – Books arouses children’s imagination and stimulate all their hundred languages. Libri suscita la fantasia dei bambini e stimolano tutti i loro cento linguaggi. Photo: Frida Carlberg

Min senaste barnbok är skriven, tecknad, designad och finns klar för att tryckas. Många är de förlag jag kontaktat, dock är svaren – Nej tack, vi får in massor av bokförslag varje dag. Jag förstår också att konkurrensen är stenhård, även om man lagt ner mycket tänkande, tid, kraft och skrivande på sina böcker. Det är en tuff marknad när det under ett år utkommer minst 5 barn- och ungdomsböcker varje dag! Och återigen till orden som min gode vän, författaren Björn säger: – Du måste vara känd för något annat för att få ut dina böcker på den stora marknaden! Dock jobbar jag vidare med att finna en väg för min nya bok ut till alla våra barn och deras föräldrar, för att ge dem en gemensam upplevelse och för att stimulera deras fantasi.

Bokhylla HCG2014

Böcker – Books – Libri

 

In English

Publishing of child and youth books growing!

 

In Sweden it was given in 2015 a total of the 2089 children’s books, an increase the equivalent of 12 percent compared to 2014. This corresponds to 229 titles! It is now the sixth year in a row that the issue increases. Of the release corresponds to the Swedish originals 56 percent of the release. It really is a good sign and it should result in our children get to experience many books and that they can develop their imagination and reading. However, children’s literature is reviewed infrequently and get very little attention. I hope now that school and public libraries buy lots of books for children and young people so that everyone gets an opportunity to experience all these books in reality. The growth of children and young people has increased over the years, 2000 was the release titles in 1176 and 2015 2089 titles.

Stunder i Järvsö Håkan CArlberg

The cover of my latest book, which I hope will soon be printed. – Omslaget till min senaste bok, som jag hoppas snart kan tryckas. – La copertina del mio ultimo libro, che spero sarà presto stampato.

My latest children’s book is written, cartoon, designed and is ready to be printed. Many are the publishers I approached, however, the responses – No thanks, we get lots of book proposal every day. I also understand that the competition is fierce, even if you put a lot of thought, time, effort and writing in the books. It’s a tough market with a year published at least five children’s books every day! And again to the words that my good friend, the writer Bjorn says: – You need to be known for something else to get your books on the great market! However, I’m working on finding a way for my new book to all our children and their parents, to give them a common experience and to stimulate their imagination.

Frida och måntrappan HCG2014

Min barnbok ”Frida och måntrappan – My children’s book ”Frida and the stairway up to the moon – Libro per bambini ”Frida e la scala fino alla luna –

°  ° °

– And this is an exciting and poignant story about ”The girl and the Crow” performed by Mikael Wiehe

– Och här en spännande och gripande historia om ”Flickan och Kråkan” framförd av Mikael Wiehe

Salute Håkan Carlberg
Järvsö -Håkan Carlberg

The small village Järvsö in Hälsingland, Sweden – In the background the mountain Järvsöklack. 

Bokutgivning – Finansiering av tryckning

In English see down

Jag har nu gjort klar min tredje bok. Min första barnbok, ”Frida och måntrappan”, gav jag ut 2010 och min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” presenterades vid Bokmässan i Göteborg hösten 2014. Nu är min nya barnbok klar. Den har fått en design av art director Anna-Karin Tillström vid företaget Baringo i Gävle samt ett antal vackra illustrationer av en mycket duktig konstnärinna, samt är genomläst av en professionell mycket kunnig barnboks person. Boken, ”Stunder i Järvsö” innehåller en berättelse om en pojke som flyttar från Skåne till Järvsö, och det har hänt något märkligt med huset där uppe i Hälsingland. Vad?

Jag har nu lagt ner mycket egen tid och pengar på dessa böcker. Boken jag nu vill ge ut och tror mycket på är klar att tryckas. Men… det fattas finansiering. Är du intresserad av att finansiera delar eller hela tryckningen ser jag fram emot att höra från dig. Eller har du tips på finansieringsmöjligheter, hör av dig.

Barn och böcker

För mig handlar barn och böcker om att just barnet får använda alla sina språk. Böcker ger barnet mycket, väcker fantasin och ger upplevelser och stimulerar många sinnen. Det handlar också mycket om att vi som föräldrar, mor- och farföräldrar engagerar oss i våra barn och barnbarns intresse för boken och väcker deras läslust.

Just samverkan mellan den vuxne och barnet är avgörande, att uppleva en bok tillsammans tala kring den och låta barnet ställa alla sina varför då-frågor. En bok ska väcka fantasin och ett samtal mellan barnet och den vuxne och mynna ut i egna fantasier och drömmar. Positiva upplevelser av böcker från tidig ålder kommer definitivt att påverka läslusten positivt hos våra barn vilket i sin tur leder till en ökad förmåga att ta till sig ny kunskap. Så, gå fram till bokhyllan och ta fram vackra böcker gjorda av pappersmassa från våra underbara skogar, böcker med vackra och spännande bilder och låt barnet välja en och starta upplevelsen tillsammans.

Järvsö klack 390 möh HCG 2006

View from the mountain Järvsöklack of the beautiful village of Järvsö in Sweden.

Publishing – Financing of printing

In English

I have now finished my third book. My first children’s book, ”Frida and måntrappan” I published in 2010, and my book ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments” presented at the Book Fair in Gothenburg in autumn 2014. Now my new children’s book finished. It has got a design by art director Anna-Karin Tillström at the company Baringo in Gävle and a number of beautiful illustrations by a very talented artist, and are read by a professional children’s book very knowledgeable person. The book, ”Moments in Järvsö ”contains a story about a boy who moves from Scania to Jarvso, and it has happened something strange in the house up there in Hälsingland. What?

I have put a lot of own time and money on these books. The book I now want to give out and believe in is ready to be printed. But … there is no funding. Are you interested to finance part or all of the printing, I look forward to hearing from you. Or do you have tips on funding opportunities, please contact.

Children and Books

For me children and books about that just the child must use all their languages. Books gives the child a lot, evokes the imagination and provides experiences and stimulate many senses. There is also much that we as parents and grandparents are committed to our children and grandchildren’s interest in the book and awakens their love of reading.

Just interaction between the adult and the child is vital, to experience a book together to talk about it and let your child put all their why-questions. A book will arouse the imagination and a conversation between the child and the adult, and culminate in their own fantasies and dreams. Positive experiences of books from an early age will definitely affect positively love of reading in our children which in turn leads to an increased ability to absorb new knowledge. So, go to the bookshelf and produce beautiful books made of paper pulp from our wonderful forests, books with beautiful and exciting pictures, and let the child choose one and start the experience together.

And so a song about the wonderful

landscape of Hälsingland

Written and performed by Tomas Andersson Wij

Frida och måntrappan HCG2014

My previous children’s book ”Frida and måntrappan”

Carlberg, Håkan - Dikter vid havet Omslag

My last book of poems and short stories from among other Liguria in Italy.

Salute Håkan Carlberg
jarvso-klack-390-moh

The village of Järvsö seen from the mountain Järvsöklack

STUNDER i Järvsö

en kommande barnbok våren 2016

In English see down!

Så är då min bok med titeln ”Stunder i Järvsö” klar textmässigt. En idé jag burit på en tid och med en text som stals i samband med att min dator stals vid ett inbrott i ”LIlla Neapel” för drygt ett år sedan. Har nu arbetat med texten en tid och fått den gonomläst och sedan följt upp den med några mindre ändringar.

Nu har jag äntligen funnit en illustratör efter ett långt sökande. Hittade illustratörens bilder i en barnbok som jag av en ren händelse fick se i samband med ett teaterbesök. Bilderna är helt underbara och tecknarens stil och tänkande passar min text mycket bra. Bilderna är klara i början av det kommande året 2016 och boken bör finnas på marknaden under våren 2016. Handlingen utspelar sig i Järvsö dvs.  i ”LillBabsland”.

Boken, som är den tredje jag ger ut, vänder sig till åldersgruppen 6 – 12 år.

dsc01041

Wolves in a forest in Järvsö – Lupi in una foresta in Järvsö

Moments in Järvsö

an upcoming children’s book in spring 2016

In English

So when my book entitled ”Moments in Järvsö” done lyrically. One idea I had worn at a time and with a text that was stolen in connection with that my computer was stolen during a burglary at my residence in ”Little Naples” just over a year ago. Has now worked with the text a time and got it checked and then followed it up with a few minor changes.

Now I’ve finally found an illustrator after a long searching. Found illustrator’s images in a children’s book that I by coincidence saw during a visit to the theater. The pictures are absolutely gorgeous and the artist’s style and approach fit my text very well. The pictures are clear at the beginning of the coming year 2016, and the book should be on the market in the spring in 2016. The action takes place in Järvsö namely in ”LillBabs country”.

The book, which is the third I give out, aimed at the age group of 6-12 years.

And here som music with Lill Babs born in Järvsö

Järvsö

Stunder i Järvsö

Salute Håkan Carlberg