Inlägg märkta ‘bjorn afzelius’

Det sv tungsinnet 75

Det svenska tungsinnet

Får ett meddelande från Arbetsförmedlingen om en placering i en aktivitet för arbetssökande. Där finns namn på kontaktperson och en adress där aktiviteten skall äga rum och jag ombeds att kontakta personen vid företaget som Arbetsförmedlingen köper aktiviteten av. Ringer på det nummer som min arbetsförmedlare angett. Får svar att numret upphört. Letar så upp en annan person vid företaget och jag får en tid för ett första besök som skall vara i 30 minuter. Efter en kort stund ringer denne person mig och ändrar dag och tidpunkt. Så kommer då dagen då besöket skall ske. Jag går till den angivna adressen. Tar hissen upp till den våning där företaget skall finnas. Det visar sig dock att lokalen är under ombyggnad och där finns ingen att tala med. Får efter en kontakt med företaget en ny adress. Går snabbt till den adressen. Fick en kod för att ta mig in. Slår in koden men inget händer. Studerar närmare på den skylt som berättar vilka företag som finns på adressen. Företaget jag skall till finnas inte med.

Ringer upp företaget igen och berättar var jag befinner mig. De svarar då att de kommer ner och öppnar dörren. En person kommer ut ur en port i ett hus på motsatta sidan av den adress jag fått. Personen kommer från företaget och vi går upp till deras lokal. Det blir ett kort och tomt möte, ett möte som skulle vara någon form av introduktion. Jag får veta att jag skall besöka företaget två timmar två dagar varje vecka. Så blir det då tid för de första två timmarna. Söker upp personen jag talade med och av denne ombeds jag ta en dator och sätta mig i ett större rum. Rummet är avlångt med ett långt bord med tio stolar på var sida. I rummet sitter 7-8 personer och de ser alla djupt in i sina datorer. Jag skall få en kod så att jag kommer in i datorn. Efter 20 minuter kommer jag in på företagets hemsida och personen säger att jag skall gå in på olika rubriker som handlar om att skriva ett CV, hur man skall bete sig på en intervju, hur man skriver ett personligt brev etc.

Hade förväntat mig någon form av introduktion, en presentation av vad som skall göras under de tre månader (dvs. 4 timmer/vecka) alltså syfte och mål med aktiviteten. Det vore även bra med en presentation av oss som deltar. Det visar sig att de övriga är deltagare sedan tidigare. Det blir två timmar i tystnad och tämligen meningslöst. Personen som jag talat med kommer att sluta i morgon och en annan person börjar och jag får kort tala med denne. Personen som arbetsförmedlingen har som kontaktperson slutade på företaget för tre månader sedan berättar personen som slutar i morgon.

Detta är en aktivitet som Arbetsförmedlingen betalar dyrt för. De tycks dock inte ha någon som helst kunskap om vad företaget erbjuder oss arbetssökande i verkligheten och de har fel adress och fel kontaktperson.

Det ställs tydliga krav på oss arbetssökande med all rätt, men hur vore det om även Arbetsförmedlingen ställde krav på sig själva och på de som de upphandlar tjänster av.

Detta är verkligheten för många av oss arbetssökande i Sverige idag, anno 2015. Som tidigare arbetsförmedlare och tidigare regionchef för den största företagarorganisationen i Sverige är jag förvånad över hur upphandlingar stämmer med kvalité, syfte och mål.

Bokträd foto Håkan Carlberg

Vägen ut ur arbetslöshet är krokig – mycket krokig

Livet som arbetslös är att gå i tusen bitar – vännerna försvinner . . .

Björn Afzelius – Tusen Bitar

Salute Håkan Carlberg
Höst Håkan Carlberg

Morning, fog lifts at the river

In English

Walk the walk early one morning along the river. Fog lifts and looking up to heaven. The rustling of the leaves when I walk. The trees have been dyed yellow, some are completely naked. Light comes and the day dawns. It is autumn, and the cold is felt in the body. Winter can be discerned over there at the mountains. Still it is autumn, and nature is designed in beautiful new colors.

In Swedish

Går promenaden en tidig morgon längs floden. Dimman lättar och söker sig till himlen. Det prasslar i löven när jag vandrar. Träden har färgats gula, några är helt nakna. Ljuset kommer och dagen gryr. Det är höst och kylan känns i kroppen. Vintern kan anas därborta vid bergen. Ännu är det höst och naturen är designad i nya vackra färger.

Höst Håkan Carlberg

The day is dawning

Höst Håkan Carlberg

Autumn by the river

Höst Håkan Carlberg

Reflections

A song about the autumn by Björn Afzelius

Höst Håkan Carlberg

Leaves in autumn design

Salute Håkan Carlberg
Pildammarna Håkan Carlberg 2015

Verde, verde è il nostro cammino

In Italian:

Inviata la mia ultima poesia al mio buon amico, artista e architetto Rodolfo Mantovani, che vive nelle splendide montagne del sud della Liguria. Egli è stato così gentile che ha tradotto la poesia in italiano, incredibile! Questo è ora il poema sulla meravigliosa italiano.

In English:

Sent my latest poem to my good friend, artist and architect Rodolfo Mantovani, who lives up in the beautiful mountains of southern Liguria. He was so kind that he translated the poem into Italian, amazing! This is now the poem on the wonderful Italian.

In Swedish:

Sände min senaste dikt till min gode vän konstnären och arkitekten Rodolfo Mantovani som bor högt uppe i de vackra bergen i södra Ligurien. Han var så snäll att han nu översatt dikten till Italienska, fantastiskt! Här följer nu dikten på underbar italienska.

Una poesia scritta dopo la passeggiata di ieri, con mio figlio

 Scritto da Hakan Carlberg – 27 Maggio 2015

°  °  °

Verde, verde è il nostro cammino

lungo la spiaggia, lungo sentieri ventosi,

I magnifici alberi giganti.

Tutto è così verde,

uccellini giocano nello stagno,

cani corrono sulla spiaggia.

Qui noi camminiamo e parliamo del futuro

mentre siamo nel dì presente

e tutto è verde, verde e così bello.

Noi parliamo con il verde curioso,

prediciamo il futuro.

Spessofacemmo visita alla natura,

Si, fin da quando tu eri un bimbo.

Sulle Alpi, poi sul vulcano addormentato,

le splendide spiaggie, lo splendido mare

tra le montagne liguri.

Forse abbiamo un futuro noi due,

un futuro verde, così verde.

°  °  °

Pildammarna Håkan Carlberg 2015

Verde, verde è il nostro cammino

Ed ecco una foto dell’artista Rodolfo Mantovani alla sua mostra d’arte a Lund, in Svezia, 2012.  

And here a photo of the artist Rodolfo Mantovani at his art exhibition in Lund, Sweden, 2012.

Och här ett foto av konstnären Rodolfo Mantovani vid hans konstutställning i Lund, Sverige, 2012.

Rodolfo Mantovani in Sweden HCH 20120915

L’artista italiano Rodolfo Mantovani

253-LOS DOS 90-STUDIO-€150-30X30-01.12

Un’opera d’arte dell’artista Rodolfo Mantovani

E una bella canzone di e con Bjorn Afzelius – Notte in Liguria

Salute Håkan Carlberg
Via Dell'amore,

Ny invigning i april 2015 av Via Dell’amore – New inauguration in April 2015 of the Via dell’Amore

Via dell ‘Amore – Cinque Terre

In English see down!

 Via dell ‘Amore, en del av vandringsleden mellan Riomaggiore och Monterosso al Mare har återinvigts. Det är en kort sträcka som liksom andra delar av leden drabbades av stora jordskred i september 2012, då fyra vandrande turister skadades. Nu har delar av leden rustats upp och gjorts säkrare. Den del som nu invigdes är just Via dell ‘Amore som går mellan Riomaggiore och Manarola. Vandringsleden är känd över hela världen för sin skönhet och för de hisnande vyerna, och är en av de största turistattraktionerna i nationalparken Cinque Terre.

Återuppbyggnaden av vandringslederna har kostat stora summor, hittills ca 2,3 miljoner Euro, och nu planeras även ett insamlingsprojekt för att kunna färdigställa hela leden och göra den säker att vandra på. Totalt beräknas kostnaden för hela leden till ca 70 miljoner Euro och tidsmässigt skall arbetet vara avslutat under 2016. Området besöks varje år av stora mängder turister från hela världen och vandringslederna i vinbergen är en stor inkomstkälla för de fem små byarna i Cinque Terre som ligger i södra delen av Ligurien.

Via Dell'amore,

Riomaggiore – Cinque Terre – Liguria

Via dell ‘Amore – Cinque Terre

Via dell ‘Amore, a part of the trail between Riomaggiore and Monterosso al Mare has been reopened. It is a short distance as well as other parts of the trail were hit by large landslides in September 2012, when four wandering tourists were injured. Now, parts of the trail restored and made safer. The part that was inaugurated is precisely Via dell ‘Amore which runs between Riomaggiore and Manarola. The trail is known worldwide for its beauty and the breathtaking views, and is one of the biggest tourist attractions in the Cinque Terre National Park.

The reconstruction of the trails have cost large sums, so far, about 2.3 million Euros, and now also planned a fundraising project to complete the entire trail and make it safe to walk on. Total estimated cost of the whole trail to about 70 million euros and the time the work will be completed during the 2016. The area is visited by large numbers of tourists from all over the world and hiking trails in the vineyards is a major source of revenue for the five villages of Cinque Terre is located in southern part of Liguria.

Via Dell'amore,

Una splendida vista delle Cinque Terre

Via Dell'amore,

Una splendida vista delle Cinque Terre – In the distance Monterosso al Mare

Björn Afzelius – ”Natt i Ligurien” – ”Una notte nella Liguria” -” Night in Liguria”
Riomaggiore - Cinque Terre - Bengt W Källman

Riomaggiore – Cinque Terre – Bengt W Källman 1968

DSC04637

Manarola – Cinque Terre

Corniglia - Cinque Terre

Corniglia – Cinque Terre

Vernazza Cinque Terre

Vernazza – Cinque Terre

Monterosso al Mare Bengt W Källman

Monterosso al Mare – Bengt W Källman 1968

Salute Håkan Carlberg
Helsingör H CArlberg

Helsingör – Elsinore

In English see down!

Tar färjan över sundet till Danmark. Går några timmar i den lilla vackra staden Helsingör. Den gamla staden är vacker fylld av byggnader i starka färger och vackra former. Vandrar ner till Kulturvarvet och träffar skulpturen ”Han”, som är son till Lille Havfrue som själv sitter på en sten invid havet i Köpenhamn. ”Han” är designad i blankpolerat stål av konstnärerna Ingar Dragset och Michael Elmgreen. Sedan vidare ut mot slottet där Shakespeares Hamlet utspelar sig, Kronborg Slot. På vägen tillbaka mot de centrala delarna av Helsingör hälsar jag på ”Værftsarbejderne”, av Hans Pauli Olsen, som fortfarande är på väg till varvet som är nedlagt sedan ett antal år.

Helsingör H Carlberg

Helsingör – Elsinore

Take the ferry across the strait to Denmark. Go a few hours in the pretty little town of Elsinore. The old town is full of beautiful buildings in bright colors and beautiful shapes. Wander down to the Culture Yard and hits sculpture ”He”, which is the son of Little Mermaid, which itself sits on a rock by the sea in Copenhagen. ”He” is designed in polished steel of the artists Ingar Dragset and Michael Elmgreen. Then on towards the castle where Shakespeare’s Hamlet takes place, Kronborg Slot. On the way back towards the central parts of Elsinore, I greet the ”Værftsarbejderne”, by Hans Pauli Olsen, who is still on the way to the yard which been shut down a number of years ago.

Han Helsingör H Carlberg

Han

Kronborg Slot H Carlberg

Kronborg Slot – Elsinore Slott

Björn Afzelius with his song ”Elsinore”

Kronborg Slot

Kronborg Slot – Elsinore Slott 

Varvsarbetarna Helsingör H Carlberg

Værftsarbejderne

Kronborg Slot

Invid Kronborg Slot –  At Elsinore Slot

And here some music from Copenhagen with Rasmus Seebach:

Salute Håkan Carlberg
Ligurien

Manarola – Notte nella Liguria – Natt i Ligurien – Night in Liguria

Guarda, che manto di stelle!
Senti, le carezze del vento!
E’notte, e’notte in Liguria!
Vieni, dormiamo all’aperto!

In English

When life feels heavy is a longing to Liguria.

There’s a scent of Mare Ligure and its salty water and a sweet aroma of grapes. There are good people there is life along the narrow paths leading up to Monte Rossola. There is a calm, there is a love and there is a joy even when it is night in Liguria.

In Swedish

När livet känns tungt går en längtan till Ligurien.

Där finns en doft av Mare Ligure och dess salta vatten och en söt doft av druvor. Där finns goda människor där finns ett liv längs de smala stigarna som leder upp till Monte Rossola. Där finns ett lugn där finns en kärlek och där finns en glädje även när det är natt i Ligurien.

Se, vilka strålande stjärnor!
Känn, vilka ljuvliga vindar!
Kom, det är natt i Ligurien!
Kom, låt oss sova därute!

Guarda, che manto di stelle!
Senti, le carezze del vento!
E’notte, e’notte in Liguria!
Vieni, dormiamo all’aperto!

Text: Björn Afzelius

Levanto Ligurien

Levanto – Night in Liguria

Levanto Ligurien

Levanto. Notte nella Liguria – Natt i Ligurien – Night in Liguria

Natt i Ligurien 2015

Levanto. Notte nella Liguria – Natt i Ligurien – Night in Liguria

And some music with Zucchero – Love is All Around

Salute Håkan Carlberg
Espresso per Bonasola HCG 2013

En espresso och en dröm – An espresso and a dream – Un espresso e un sogno

Un espresso e un sogno 

In English see down! Sitter på caféet vid centralen i Levanto i södra Ligurien. Dricker en espresso macchiato. Musiken flödar som vanligt i lokalen. Ägaren vandrar bakom diskarna fyllda av goda bröd. Espressobryggarens fräsande bryter av musiken. Kunder kommer, de sveper snabbt sin espresso och går vidare. Emellanåt ljuder järnvägsstationens högtalare och en röst berättar om att ett tåg just är på ingång. Kaffet smakar bra och jag piggnar till. Så plötsligt förstår jag att jag inte alls befinner mig i ”min italienska hemstad”. Sitter på Espresso House på centralen i Malmö. Var det bara en längtan, en önskan, om att vara någon annanstans. Sitting in the cafe at the central station in Levanto in southern Liguria. Drinking an espresso macchiato. The music flows as usual in the premises. The owner wanders behind glass shelves filled with good bread. The espresso brewer’s sizzling breaking of the music. Customers comes, they sweep their espresso quickly and move on. At times sounding railway station speaker and a voice tells us that a train is coming. The coffee tastes great and I perking up to. So suddenly I realize that I do not find myself in ”my Italian hometown.” Sitting at Espresso House in central Malmö. Was it just a longing, a desire, to be somewhere else.

Levanto Liguria HCG2013

Liguria e una colomba per portare l’amore

A beautiful song, a declaration of love to Liguria, by Bjorn Afzelius

Björn Afzelius sjunger i sin sång om Castelvecchio di Rocca Barbena.

I denna by hade han sitt ”andra hem” och skrev mycket av sin musik

där i de liguriska bergen. Det är en liten vacker by med knappt

200 innevånare.

 

Bjorn Afzelius sings in his song about Castelvecchio di Rocca Barbena.

In this village, he had his ”second home” and wrote much of his music

there in the Ligurian mountains. It is a beautiful little village with just

200 residents.

Castelvecchio di Rocca_Barbena

Liguria. Castelvecchio di Rocca Barbena.

Salute Håkan Carlberg
Cinque Terre HCG2004

Cinque Terre – Manarola

Cinque Terre högt upp på listan över populära nationalparker i världen!

 

Den amerikanska nättidningen The Huffington Post har frågat över en miljon amerikanska resenärer om vackra nationalparker på vår jord. Det handlar om nationalparker från Nya Zeeland till Norge, från Kina till Tanzania områden som ofta har lämnat besökarna med underbara upplevelser och minnen. The Huffington Post har sedan rangordnat de 35 mest omtyckta.

Mare Ligure Cinque Terre HCG2014

Monterosso al Mare – Cinque Terre

På en mycket hedervärd 13 plats kommer nationalparken Cinque Terre i Italien. Här finns en ovanlig kombination av kultur och natur. Det handlar bland annat om att uppleva de fem små byarna, havet och bergen fyllda av vingårdar, smakupplevelser av lokalt producerad mat och vin.

°

Ecco una bella melodia sia svedese e testo in italiano, così bella!

Vernazza 5 terre HCG2004

Vernazza – Cinque Terre

Själv har jag en lång erfarenhet, besökte området som tolvåring 1968,  av Cinque Terre och jag kan verkligen rekommendera ett besök.

 

Cinque Terre high on the list of popular national parks in the world!

 

The American online newspaper The Huffington Post has asked over a million American travelers about the beautiful national parks on earth. It is about national parks from New Zealand to Norway, from China to Tanzania areas that often have left the visitors with wonderful experiences and memories. The Huffington Post has ranked the 35 most popular.

Monterossl al Mare HCG 2014

Il gigante -Monterosso al Mare – Cinque Terre

On a very honorable 13th place comes Cinque Terre National Park in Italy. It has an unusual combination of culture and nature. This includes about experiencing the five small villages, the sea and the mountains full of vineyards, taste sensations of locally produced food and wine.

I myself have a long experience, visited the area just twelve yers old in 1968, of the Cinque Terre and I can really recommend a visit.

Carl Ludvig i Ligurien 2004

Cinque Terre – in the mountains where olive and wine grows

 Salute Håkan Carlberg 

Levanto by night HCG 2013Levanto i Ligurien en kväll i juni 2013

Natt i Ligurien

Se, vilka strålande stjärnor!  Känn, vilka ljuvliga vindar!  Kom, det är natt I Ligurien!  Kom, låt oss sova därute! 

Det gamla kastellet på berget Barbena  Skall säkert stå kvar närhelst vi än vaknar.  Det gamla kastellet på berget Barbena  Har sett mycket mer än vi nå’nsin kan ana! 

Guarda, che manto di stelle!  Senti, le carezze del vento!  E’notte, e’notte in Liguria!  Vieni, dormiamo all’aperto! 

Il vecchio Castello di Rocca Barbena  E’la’ ad aspettare il nostro risveglio.  Nessuno sapra’ mai, le cose che ha visto  Il vecchio Castello di Rocca Barbena.

Text: Björn Afzelius

Salute Håkan Carlberg

Vykort Italien HCG 2013Riomaggiore, Cinque Terre. Konstnär: Bengt W Källman den 3 juni 1970

°

In English, see down.

Har under den senaste tiden sänt en mängd vykort jag själv designat.

Min far och mor sände alltid kort hem på sina resor. De reste ofta

och det var alltid en lycka att få ta del av dessa hälsningar från det

södra av Europa. Far gjorde ofta som här, tecknade ett motiv från

den plats han befann sig just när han skrev kortet. Generellt så skrivs

det idag väldigt få vykort det handlar mer om snabba sms, har väl

med ålder att göra kan jag tro. 

°

Vykort Italien HCG 2013

°

Have recently sent a variety postcard I designed myself.

My father and mother always sent cards home on their travels.

They often traveled and it was always a happiness to receive

these greetings from the South of Europe.

Father did often, as here, signed a scene from

where he was right when he wrote the card. Generally written

there are very few cards that are more about fast sms, 

have well to do with age, I think.

°

Vykort Italien HCG 2013

°

Hello!
Have been to Riomaggiore today
The weather is the best possible.
Now I live across the street
In a private apartment, along
with Ingemar Tillmartz.

There are many people with the last
journey, which you may have seen on
the previous card.
Emilio was a little disappointed when
Hakan was not there. Regards Bengt

°

Arancino HCG 2013

Here a song by Bjorn Afzelius,
the picture are from just Riomaggiore!
Salute Håkan Carlberg