Inlägg märkta ‘buchen’

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg

My book by the sea. Photo: Droppen Sundberg

A book to read on the balcony

In Swedish see down!

There will be a postcard by mail. The front is covered by a beautiful picture of a hedgehog. I turn the card over and read. It turns out that there is a good friend, Hjördis, to my artist father who sent the card after we met for a moment Soderhamn few weeks ago. I sent Hjördis my book ” Poems By The Sea Mare Ligure & And Other Moments”after we met. Now she says that she received the book.

She calls the book for ”balcony reading”, a book to read in small doses. Together with her friend Kristina, they read poems and short stories from the book to each other on the balcony in the small town beside the sea. Hjördis writes: -You certainly have the artistic talent after your father Bengt! I will be so happy, it is difficult to come to light today as a writer and then it’s so wonderful to have such positive words from those who read and read one of my books.

Vackert hus med balkonger där man kan läsa en bok. Carlbergska huset, Stockholm

En bok att läsa på balkongen

In Swedish

Det kommer ett vykort med posten. Framsidan täcks av en vacker bild av en igelkott. Jag vänder på kortet och läser. Det visar sig att det är en god vän, Hjördis, till min konstnärsfader som sänt kortet efter att vi träffades för ett ögonblick i Söderhamn för några veckor sedan. Jag sände Hjördis min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & Andra Stunder” efter att vi träffats. Nu berättar hon att hon fått boken.

Hon kallar boken för ”balkong-lektyr”, en bok att läsa i små doser. Tillsammans med sin väninna Kristina läser de dikter och korta noveller ur boken för varandra på balkongen i den lilla staden invid havet. Hjördis skriver: -Du har sannerligen den konstnärliga talangen efter din pappa Bengt! Jag blir så glad, det är svårt att komma fram i ljuset idag som författare och då är det så underbart att få så positiva ord från de som läser och läst en av mina böcker.

Levanto and Mare Ligure – the place where I wrote my book

And som music with Magnus Uggla

Salute Håkan Carlberg