Inlägg märkta ‘Dalarna’

A trip around lakes

In Swedish see down

I rest my gaze on the rolling mountains and on the sparkling water. Travel around the lakes Siljan and Orsasjön in the province of Dalarna. Stops in Mora, among other places, where the small pedestrian street in the city center is full of people. The Corona pandemic has been forgotten here and it is crowded.

Mora church

Goes up into the mountains above Rättvik and visits the lookout tower Vidablick. From the place you have a magical panorama of the landscape.

Vidablick, Rättvik

Also visit Orsa and there the big campsite is completely full of caravans and motorhomes and people bathe in Lake Orsa. It is ”Corona summer” and most Swedes celebrate their holiday in Sweden.

Old and beautiful houses in Leksand

And a beautiful song by Albin Lee Meldau

Tears of gold”

°  °  °

Utsikt från Vidablick

En resa runt sjöar

In Swedish

Vilar blicken på de böljande bergen och på det glittrande vattnet. Reser runt sjöarna Siljan och Orsasjön i landskapet Dalarna. Stannar till i bland annat Mora, där den lilla gågatan i stadens centrum är full av människor. Här har man glömt bort Corona-pandemin och det är trångt.

Zorngården i Mora

Zorngården i Mora

Åker upp i bergen ovanför Rättvik och besöker utsiktstornet Vidablick. Från platsen har man ett magiskt panorama över landskapet.

Vidablick, Rättvik

Besöker även Orsa och där är den stora campingen helt full av husvagnar och husbilar och folk badar i Orsasjön. Det är ”Corona sommar” och de flesta svenskar firar sin semester i Sverige.

Orsasjön

Salute Håkan Carlberg

Siljansnäs

Lakes and mountains

In Swedish see down

Make a beautiful trip around the lakes Siljan and Lake Orsa in Dalarna province. So nice to one day come from the corona misery. Looking out over mountains, villages and the beautiful lakes. The brain changes and experiences the landscape, the whole body relaxes.

Mountains, trees and lakes meet.

The birds, at a beach, are holding a spring concert even though we are in corona times. They gather in the tops of the trees and in front of their concert. It is a beautiful melody they perform and their chirping greet the spring with warmth. And it gets so beautiful when two birds, willow warbler, sing in a duet.

Lake Siljan meets Mora and the beautiful Mora horse

Rättvik invid Siljan

Sjöar och berg

In Swedish

Gör en vacker resa runt sjöarna Siljan och Orsasjön i landskapet Dalarna. Så skönt att för en dag komma från corona-eländet. Ser ut över berg, byar och de vackra sjöarna. Hjärnan ställer om och upplever landskapet, hela kroppen slappnar av.

In another part of Dalarna

Fåglarna, på en strand, håller en vårkonsert trots att vi befinner oss i corona tider. De samlas i trädens toppar och framför sin konsert. Det är en vacker melodi de framför och deras kvittrande hälsar våren med värme. Och det blir så vackert när två fåglar, lövsångare, sjunger i en duett.

The Long Bridge, 628 meters long, next to Siljan in Rättvik.

Mora. Bronsstatyn, ”Sankt Mikael och draken”. Skapad av konstnären Per Nilsson-Öst.

 

Salute Håkan Carlberg

-Is it a troll hiding on the mountain?

Meets a troll

In Swedish see down

So the sun and heat came to Sweden. Walks in a beautiful forest next to Lake Siljan in Dalarna. The pines are beautiful where they grow high on a mountain, Björkberget. Together they look out over the lake and enjoy the view. Walk along beautiful paths that offer beautiful and exciting experiences. Then I get to see something similar to a troll. I stop and the figure looks at me. Yes, it’s a troll. I walk slowly and the troll welcomes me to the magical forest. The troll tell me that he has lived here for hundreds of years and loves the view of Lake Siljan and the beautiful mountains. The troll also says it is very lonely this spring and he asks me where all the people have taken the road. I tell him that there is a corona pandemic and that we are encouraged to stay home. –Oh, the troll answers and then says that he now understand why the paths have become so empty of people. People from the Netherlands, Germany and Denmark usually wander here, says the troll. It will be a nice moment with the troll on the beautiful mountain. It turns out that it is in a magic forest I go.

Ja, det var ett troll jag träffade i den magiksa skogen! – Yes, it was a troll I met in the magical forest!

Möter ett troll

In Swedish

Solen och värmen kom så till Sverige. Går i en vacker skog invid sjön Siljan i Dalarna. Tallarna är vackra där de växer högt uppe på ett berg, Björkberget. Tillsammans ser de ut över sjön och njuter av utsikten. Går längs vackra stigar som bjuder på vackra och spännande upplevelser. Så får jag se något som liknar ett troll. Jag stannar upp och figuren ser på mig. Jo, det är ett troll. Går så sakta fram och trollet hälsar mig välkommen till den magiska skogen. Trollet berättar att han bott här i flera hundra år och älskar utsikten över sjön Siljan och de vackra bergen. Trollet säger också att det är lite långsamt denna vår och han frågar mig vart alla människor tagit vägen. Jag berättar om att råder en coronapandemi och att vi uppmanas att hålla oss hemma. -Oj, svarar trollet och säger sig då förstå varför stigarna har blivit så tomma på människor. Här brukar människor från Nederländerna, Tyskland och Danmark vandra, säger trollet. Det blir en trevlig stund med trollet på det vackra berget. Det visar sig att det är i en trollskog jag går.

The troll!

Utsikt från ”trollskogen”. – Views from the ”troll forest”.

Salute Håkan Carlberg

A beautiful day next to Lake Siljan

A sense of spring

In Swedish see down

Traveling in the Dalarna province. Looks over mountains filled with spruce forests and beautiful villages with houses painted in red. The houses climb on the sides of the mountains. The high mountains gives the feeling of being in Liguria, maybe just a dream. Stops at Lake Siljan and walks along the beach. The lake’s water is completely still and there is no ice yet. Nowhere can I see snow. There is a feeling of spring, even though we are in winter. The lake, the little red houses, the mountains and the forests give a liberating feeling. –The landscape is so beautiful and you can forget all the hard work in life, and just be here and now.

Reflections – Speglingar – Riflessioni

A calm and beautiful day at the lake Siljan

En känsla av vår

In Swedish

Reser i landskapet Dalarna. Ser ut över berg fyllda av granskog och vackra byar med hus målade i rött. Husen klättrar på bergens sidor. Bergen ger en känsla att vara i Ligurien, kanske bara en dröm. Stannar vid sjön Siljan och går längs stranden. Sjöns vatten ligger helt stilla och ännu finns ingen is. Inte heller är marken täckt av vacker vit snö. Det är en känsla av vår, trots att vi befinner oss i vintertid. Sjön, de små röda husen, bergen och skogarna ger en befriande känsla. -Landskapet är så vackert och man kan glömma allt det jobbiga i livet, och bara vara här och nu.

Ett träd med trolsk känsla – A tree with magical feeling

Beach, lake and mountains

And some music with a sense of spring

Antonio Vivaldi ”Spring”

Salute Håkan Carlberg

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

One day in Dalarna

In Swedish see down

Traveling in the Dalarna countryside. Visiting Rättvik’s autumn market (4-6 October 2019), a market with traditions from the 1880s. The market offers clothes, beautiful and typical crafts from Dalarna, candies and even good cheese from Italy. The streets of the small town are filled with people, the water in Lake Siljan is calm and the mountains are so beautiful as the trees adopted all the colors of autumn.

In another part of Rättvik’s market, ”autumn design”

Travel further via Mora up to the ski resort Orsa Grönklitt. Goes up to the highest point, 561 meters above sea level, and enjoys views of the forests of mountains and lakes. No snow has yet fallen, but soon it is time for the snow to fall and fill all ski slopes and ski tracks with beautiful white snow.

View from Orsa Grönklitt

View from the village of Fryksås over Lake Orsasjön

Also visit the small village of Fryksås, dating back to the 16th century, which lies on a mountain side that slopes down towards Lake Orsasjön. A village full of beautiful log home with a wonderful panoramic view. So nice to just be and let go of evil thoughts and experience the beautiful landscape, the silence and the peace that arises.

Dala horses in Mora, an early autumn

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

En dag i Dalarna

In Swedish

Reser i Dalarna. Besöker Rättviks höstmarknad (4-6 oktober 2019), en marknad med traditioner från 1880-talet. På marknaden erbjuds kläder, vackert och typiskt hantverk från Dalarna, karameller och även god ost från Italien. Gatorna i den lilla orten är fyllda av människor, vattnet i sjön Siljan ligger lugnt och bergen är så vackra då träden antagit alla höstens färger.

I en annan del av Rättviks marknad

Reser vidare via Mora upp till skidorten Orsa Grönklitt. Går upp på den högsta punkten, 561 meter över havet, och njuter av utsikten över skogar berg och sjöar. Ännu har ingen snö fallit, men snart är det tid för snön att falla och fylla alla skidbackar och skidspår med vacker vit snö.

Utsikt från Orsa Grönklitt

Utsikt från Fryksås

Besöker även den lilla byn Fryksås, med anor från 1500-talet, som ligger på en bergssida som sluttar ner mot Orsasjön. En by fylld av vackra timmerhus och med en underbar milsvid utsikt. Så skönt att bara vara och släppa onda tankar och uppleva det vackra landskapet, tystnaden och lugnet som uppstår.

Salute Håkan Carlberg

The ”Rag carpet” in Falun

In Swedish see down

Visit Falun, the ”capital” in Dalarna. It is a holiday season and quite quiet in the streets and squares. Goes to the sloping Great Square where the beautiful Kristine Church extends its tower up to the sky. The large square has been gilded with a beautiful work of art the ”Rag carpet”. The walkway that runs obliquely across the square has been painted by a group of young people. The graphic form has been inspired by Karin Larsson and her textile art. The ”Rag carpet” is also a tribute to Karin Larsson who was the artist Carl Larsson’s wife. The painting really lifts the otherwise completely stone-paved square. The painting was made earlier this summer, and the very strange thing is that the artwork should be removed during the autumn. The ”Rag carpet” is a glowing city!

Walking along the city’s main street and outside a bookstore, the author Björn Hellberg sits. I met him a year ago, in Falun, and then told him about my idea of making a movie based on Stieg Trenten’s book Tragic Telegram. We talked for a while. Today, Björn signs his book ” Crying in the dark” as forty years after the book was published now released in a new edition. The book was his first detective. For a long time, Björn Hellberg has written a lot of books mainly detective with Commissioner Sten Wall starring. It will be a short and pleasant meeting, this overcast day in Falun.

World Heritage Falu mine

In Swedish

Den vackra Trasmattan förgyller Stora torget

Trasmattan i Falun

°   °   °

Besöker Falun, “huvudstaden” i Dalarna. Det är semestertider och ganska lugnt på gator och torg. Går till sluttande Stora torget där den vackra Kristine Kyrka sträcker sitt torn upp mot himlen. Stora torget har förgyllts med ett vackert konstverk ”Trasmattan”. Gångvägen som går snett över torget har målats av en grupp ungdomar. Den grafiska formen har inspirerats av Karin Larsson och hennes textilkonst. ”Trasmattan” är också en hyllning till Karin Larsson som var konstnären Carl Larssons hustru. Målningen lyfter verkligen det annars helt stenbelagda torget. Målningen gjordes tidigare denna sommar, och det mycket märkliga är att konstverket skall tas bort under hösten. ”Trasmattan” förgyller ju staden!

Går längs stadens huvudgata och utanför en bokhandel sitter författaren Björn Hellberg. Jag träffade honom för ett år sedan, i just Falun, och berättade då för honom om min idé om att göra en film byggd på Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram. Vi talas vid en stund.

Idag signerar Björn sin bok ”Gråt i mörker” som fyrtio år efter att boken gavs ut nu utkommit i en nyutgåva. Boken var hans deckardebut. Under lång tid har Björn Hellberg skrivit en mängd böcker främst deckare med kommissarie Sten Wall i huvudrollen. Det blir ett kort och trevligt möte, denna mulna dag i Falun.

Världsarvet Falu gruva

Salute Håkan Carlberg

A egg of gold in Orsa by the lake Siljan. Solar Egg was created by artist duo Bigert & Bergström for Riksbyggen in April 2017 as a gift to the town of Kiruna.

A tour in Dalarna

In Swedish see down

Traveling during the day north along the lakes Siljan and Orsasjön in Dalarna. Stays at some beautiful communities along the way. First in Rättvik where this summer the long bridge is gilded with one of the world’s most famous gold eggs ”Solar Egg” which contains a sauna. This beautiful and unique art project has also been shown in, for example, Paris, Minneapolis and Copenhagen.

Traveling on to the next larger community along Siljan’s beach and ending up in Mora. Lots of people in the streets and squares.

In the center of Mora

Going on to the mountains of Fryksås, one of Sweden’s oldest and largest pasture environments. The view is magical over the lakes’ waters, the exciting sky and the beautiful old houses built of wood on the slopes.

View from Fryksås

So on to today’s goal Orsa, where this evening the streets are filled with music. Musicians play and sing live. A guitarist playing on a beautiful red Fender guitar impresses with beautiful solos. In many corners of the small center beautiful music sounds.

A talented guitarist impresses Orsayran

The sun is now coming down and it is time to travel south. Passes Tällberg, a small village with beautiful views of Lake Siljan, where there are many beautiful hotels and other accommodations. Find out that Dalarna is filled with tourists and very many have traveled from the Netherlands and Germany.

The sun goes down

In Swedish

Solar Egg

Ett ägg av guld i Orsa vid sjön Siljan. Solar Egg skapades av artistduon Bigert & Bergström för Riksbyggen i april 2017 som en gåva till Kiruna.

En tur i Dalarna

°  °  °

Reser under dagen norrut längs sjöarna Siljan och Orsasjön i Dalarna. Stannar vid några vackra samhällen längs vägen. Först i Rättvik där denna sommar långbryggan förgyllts med ett av världens mest kända guldägg ”Solar Egg” som innehåller en bastu. Detta vackra och unika konstprojekt har även visats i bland annat Paris, Minneapolis och Köpenhamn.

Reser vidare till nästa större samhälle längs Siljans strand och hamnar i Mora. Massor av folk på gator och torg.

– I en annan del av Mora.

Åker vidare till bergen i Fryksås, en av Sveriges äldsta och största fäbodsmiljöer. Utsikten är magisk över sjöarnas vatten, den spännande himlen och de vackra gamla husen byggda av trä på sluttningarna.

Ett vackert hus i Fryksås

Så vidare till dagens mål Orsa, där denna kväll gatorna fylls av musik. Musiker spelar och sjunger live. En gitarrist som spelar på en vacker röd Fender gitarr imponerar med vackra solon. I många hörn i det lilla centrumet ljuder vacker musik.

En duktig gitarrist imponerar på Orsayran

Solen är nu på väg ner och det är dags att resa söderut. Passerar bland annat den lilla byn Tällberg där det finns många vackra hotell och andra boenden. Konstaterar att Dalarna är fyllt av turister och väldigt många har rest från Nederländerna och Tyskland.

Solnedgång en sommarkväll vid Siljan

Salute Håkan Carlberg

Discover the beautiful Siljansnäs

In Swedish see down

Traveling around the beautiful lake Siljan in Dalarna. Comes to the beautiful area of Siljansnäs which comprises 17 small villages. This is an area with the roots of the Stone Age. Here are fifteen settlements from the Stone Age and also remains from the Iron Age and traces of the Viking Age. Go up the mountain Björkberget which is 345 meters above sea level.

The view is magical with Lake Siljan’s water, all small villages with red painted houses built of beautiful trees from the beautiful surrounding forests. Here is really a lot to discover and I understand that many from Germany and the Netherlands, for example, visit the area. Looks over the landscape, where I am standing next to ”Buffils Annas Kaffestuga”, which was erected in 1925, and can see this day in early May that the snow remains in Granberget’s slalom slope.

Upptäcker det vackra Siljansnäs

In Swedish

Reser runt den vackra sjön Siljan i Dalarna. Hamnar i det vackra området Siljansnäs som omfattar 17 små byar. Detta är ett område med rötterna från stenåldern. Här finns femton boplatser från stenåldern och dessutom lämningar från järnåldern och spår av vikingatiden. Åker upp på berget Björkberget som ligger 345 meter över havet.

Utsikten är magisk med sjön Siljans vatten, alla små byar med rödmålade hus byggda av vackert träd från de vackra omgivande skogarna. Här finns verkligen mycket att upptäcka och jag förstår att många från bland annat Tyskland och Nederländerna besöker området. Ser ut över landskapet, där jag står invid ”Buffils Annas Kaffestuga”, som statades upp anno 1925, och kan se denna dag i början av maj att snön ligger kvar i Granbergets slalombacke. Så underbar upplevelse, och landskapet lever kvar inom mig.

Salute Håkan Carlberg

Swedish forests inspire

Italians traveling in Sweden

In Swedish see down

The sun rays and it is summer warm, a day in the end of April. The leaves burst out on the branches of the trees and the wood anemone shine beautifully among the green conifers. The path I walk on leads into a parking lot. Here two couples sit and eat food at a table. Their car is parked and when I pass it I see that it has an ”I” on the license plate! Is it really the Italians who traveled all the way up to the middle of Sweden?

I go to the two couples and ask if they have traveled all the way from Italy. They answer yes and tell me that they have traveled from Milan and aim at the small village of Särna, with just under 700 inhabitants, in the landscape Dalarna. It’s about a journey of at least 2300 km single trip. It will be a short but very nice conversation and it once again brought my desire to Liguria and Italy!

The small town of Levanto in beautiful Liguria seen from the mountain peak Monte Rossola

A forest in Sweden full of fir trees

Italienare på resa

In Swedish

Solen strålar och det är sommarvarmt, i slutet av april. Löven spricker ut på trädens grenar och vitsipporna lyser vackert bland de gröna barrträden. Stigen jag vandrar på leder in till en parkeringsplats. Här sitter två par och äter medhavd mat vid ett bord. Deras bil står parkerad och när jag passerar den ser jag att den har ett I på registreringsskylten! Är det verkligen italienare som rest ändå upp till det mellersta av Sverige?

Jag går fram till de två paren och frågar om de rest ända hit från Italien. De svarar ja och berättar att de rest från Milano och har som mål den lilla byn Särna, med knappt 700 innevånare, i Dalarna. Det handlar om en resa på minst 230 mil enkel resa. Det blir ett kort men mycket trevligt samtal och det väckte åter min längtan till Ligurien och Italien!

Piazza del Duomo in Milan

Salute Håkan Carlberg

Reflections. Spring at the small lake.

April weather

In Swedish see down!

Wander around the small lake. Seagulls screaming and the clouds are heavy in the sky. Last night, ten centimeters of snow fell and suddenly disappeared in the spring. In the south of Sweden, spring is in full swing, now has in Lund and Malmö sunshine and + 19 °.

Isac and a beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

In my loved Levanto in Liguria near the Mare Ligure is only + 14 °. We are in the month of April and the days vary, what is called ”April weather” which means that one day it is winter and the next day it is spring. Here in the middle of Sweden the little birds sing about spring, and soon it is here.

Today at the beach in Levanto, any kind of spring is also there.

So this morning the winter came back to Dalecarlia !

And some music live from Malmö in the rain

with Ebbot Lundberg

°  °  °

Speglingar. Vår vid den lilla sjön

Aprilväder

In Swedish

Vandrar runt den lilla sjön. Fiskmåsar skriker och molnen ligger tunga på himlen. I natt föll tio centimeter snö och plötsligt försvann våren. I det södra av Sverige är våren i full gång, idag har man i Lund och Malmö solsken och + 19°. 

A beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

I mitt älskade Levanto i Ligurien invid Mare Ligure har man bara + 14°. Vi är inne i månaden april och dagarna varierar, det som kallas för ”aprilväder” vilket innebär att ena dagen är det vinter och nästa dag är det vår. Här i mitten av Sverige sjunger de små fåglarna om vår, och snart är den här.

Så denna morgon kom vintern åter till Dalarna!

Salute Håkan Carlberg