Inlägg märkta ‘en dröm’

Troll H Carlberg

-Ett möte med ett troll! -Incontro con un orco!

En dröm.  -Befinner mig i Ligurien 

 

In English see down!

Vandrar i skogen någonstans i landskapet Dalarna i det mellersta av Sverige. . Det faller regn och våren känns långt bort. Så får jag se något underligt. Det liknar något! Jo, det är ju ett troll! Fantastiskt att möte ett livs levande troll i den lilla skogen. Trollet ser också ut att längta efter våren, solen och värmen efter en kall vinter.

Går vidare och drömmer mig bort till Levanto i Ligurien. Går längs strandpromenaden, folk badar medan solen går ner och färgar vattnet, Mare Ligure, rött. Träffar några vänner och vi tar en kopp espresso hos Bat på Il Casino. Beger mig sedan till lägenheten, som jag hyr av Enrico, belägen i centrum av den lilla staden. Byter om och beger mig åter på en vandring i vinbergen med mål Monterosso al Mare.

Ligurien HCG2014

Vandrar bland olivlundar i vackra berg

Så vaknar jag till och återigen har min längtan till Ligurien fått mig att drömma, drömma om mitt livs mest underbara plats, Levanto invid havet Mare Ligure, omgärdat i tre väderstreck av berg fyllda av druvor, oliver och vackert gula citroner.

Köper en flaska rött vin ”Lupi Reali, från Italien och en påse med små läckra grissini. Smakerna ger en känsla av att sitta på en bar invid havet, höra vågorna slå mot stranden och höra vacker italiensk musik. Åter i en dröm . . .

Lupi Reali H Carlberg

Vin från la Bella Italia !

In English

Troll H Carlberg

-Meeting with an ogre!

 A dream.  -Find myself in Liguria

 

Walk in the woods somewhere in the province of Dalarna in the middle of Sweden. . There falling rain and spring seems far away. So I get to see something strange. It resembles something! Well, it’s magic! Amazing that meeting a real live ogre in the small forest. The ogre also seems to yearn for spring, sun and warmth after a cold winter.

Go ahead and dream away to Levanto in Liguria. Walk along the promenade, people swim while the sun sets and colors the water, Mare Ligure, red. Meet some friends and we’ll take a cup of espresso at good friend Bat at Cafe Il Casino. Then I go to the apartment, which I rent by my friend Enrico, located in the center of the small town. Switches on and head back me on a hike in the vineyards with the goal Monterosso al Mare.

Sunset in Liguria HCG2014

Sea Mare Ligure is colored red by the setting sun – Mare Mare Ligure è colorato di rosso con il sole al tramonto –

So I wake up and again my desire to Liguria caused me to dream, to dream of my life’s most wonderful place, Levanto by the sea Mare Ligure, surrounded on three sides by mountains full of grapes, olives and beautiful yellow lemons.

Levanto HCG2014

Levanto in Liguria Italy

Buying a bottle of red wine ”Lupi Reali, from Italy, and a small bag of delicious grissini. The flavors gives a feeling of sitting at a bar next to the sea, hear the waves hitting the beach and hear the beautiful Italian music. Again in a dream . . .

And some Italian music with Pino Daniele – Sara

Monte Rossola Levanto HCG 2012 Sept

Monte Rossola Levanto – Italy

Salute Håkan Carlberg
Levanto 20160325

Levanto next to Mare Ligure March 25, 2016

In Swedish

En dröm i påsktid. Vattnet glittrar vackert invid den underbara liguriska staden Levanto invid Mare Ligure. Får en känsla av att sitta på en bänk vid havet och känner doften av det salta friska vattnet. Ser ut över havet, ser upp mot bergstoppen Monte Rossola. Kan höra tåget som anländer från La Spezia, kan höra människor tala på det vackra språket. Går vidare till Il Casino och köper en kopp Espresso och talar en stund med ägaren och musikern Bat. Så kan jag känna kylan. Jag är inte i Levanto, jag befinner mig i ett kyligt och blött Sverige i påsktid.

In English

A dream in Easter time. The water glistens beautifully beside the wonderful Ligurian town of Levanto near the Mare Ligure. Get the feeling of sitting on a bench and feel the smell of the salty fresh water. Looking out over the sea, looking up at the mountain peak Monte Rossola. Could hear the train arriving from La Spezia, you can hear people talking in the beautiful language. Moving on to the Il Casino Bar and buy a cup espresso and talk a while with the owner and musician Bat. So I can feel the cold. I’m not in Levanto, I am in a chilly and wet Sweden at Easter time.

In Italian

Un sogno nel tempo di Pasqua. L’acqua brilla splendidamente accanto alla splendida cittadina ligure di Levanto, vicino al Mare Ligure. Ottenere la sensazione di sedersi su una panchina e sentire l’odore dell’acqua fresca salata. Affacciato sul mare, guardando il picco di Monte Rossola. Si sentiva il treno in arrivo da La Spezia, si può sentire persone che parlano in lingua bellissima. Passando al bar del Casinò e comprare un caffè espresso tazza e parlare un po ‘con il proprietario e musicista Bat. Così posso sentire il freddo. Io non sono a Levanto, io sono in una Svezia a Pasqua tempo freddo e umido.

Levanto dec 2013 HCG

Levanto and in the background the mountain Monte Rossola

So some Italian music with the group Blak Vomit

Blak Vomit,Italian Punk Rock band who started making music in 1991. During 1992 their first auto-produced demo comes out, and in 1993 their first album comes out, ”Nausea da Punk”.  It’s followed by ”Spruzzuppen” in 1995 and their last EP recorded live in 1996 ”Fantasma Live”. The band disbanded sometimes later and changed name becoming ”Le Iene”. In the year 2003 they decided to go back to their roots, used their old name and stared releasing more music and albums. Since the return to their roots they give away their albums for free at concerts to their fans as a form of self-promotion.

Levanto HCG 2013

Levanto In my dreams . . .

Salute Håkan Carlberg
Venecia ? ! H Carlberg 2015

Plötsligt befinner vi oss i Venedig – Suddenly we are in Venice – Improvvisamente siamo a Venezia

In English see down!

Det är vår, solen strålar och vindarna kommer från Ligurien. Mycket folk på gator och torg. Vandrar med yngste sonen i staden. Fåglar sjunger och barn skriker och hurrar för att sommaren är nära. Vi går förbi en vacker kyrka. Sonen säger att det är en katolsk kyrka, vi tittar närmare och konstaterar att så är fallet. Turning Torso och ”Malmhattan” tronar upp mot den klara himlen. Vi går över en gammal kyrkogård och läser på de vackra gravstenarna. Fantiserar om vilka dessa människor var och vissa namn känner vi igen. Tar så vägen in mot Kungsparken där träden är vackert gröna och gräsmattorna är fyllda av människor som njuter av sol och värme. Vi stannar upp och ser på fåglarna i dammen och kan samtidigt se att vattnet är fullt av vackra och stora fiskar

Så plötsligt befinner vi oss inte längre i Malmö. Vi ser på varandra och säger -Är vi nu plötsligt i Venedig? Hur gick det till? Vi känner väl igen gondolen och gondoljären från vårt besök i Venedig för några år sedan. Hur gick detta till? Från bron vi står på följer vi gondolens färd. När vi så tittar på den andra sidan bron ser vi att vi inte befinner oss i Venedig utan fortfarande promenerar i Malmö. Det blev ett kort besök i Venedig och vi vandrar vidare bland fåglar och vackra träd nöjda med upplevelsen att för några sekunder förflyttat oss till Italien.

Gondol Malmö H Carlberg 2015

-Then, suddenly, we are in Venice !

Gondol i Malmö H Carlberg 2015

-So we see after a few seconds that we are not in Venice, we remain in Malmo …..

And here a wonderful song with / Och här en underbar låt med Gondolieren Zafer Taylor

Gondol in Malmö H Carlberg 2015

The beautiful gondola in Malmö

View from the gondola H Carlberg 2015

View from the gondola

And med ungar H Carlberg 2015

-Walking in the park and meets a duck with ducklings

Pildammarna Malmö H Carlberg 2015

-We met a couple of greylag geese, and we talk with them for a while

Träd H Carlberg 2015

-We pass beautiful and powerful trees.

Grågås Pildammarna H Carlberg 2015

-A beautiful greylag goose

Malmhattan H Carlberg 2015

”Malmhattan” – Malmö

In English:

It’s spring, the sun shines and the winds coming from Liguria. People on the streets. Walking with the youngest son in the city. Birds singing and children screaming and cheering for that summer is near. We walk past a beautiful church. The son says it is a Catholic church, we look more closely, and notes that this is the case. Turning Torso and ”Malmhattan” is enthroned up towards the clear sky. We go over an old cemetery and reading the beautiful gravestones. Fantasizing about who these people were and some names we recognize. Takes so the way toward King’s Park where the trees are beautifully green and grassy lawns are filled with people enjoying the sun and heat. We stop and look at the birds in the pond and can also see that the water is full of beautiful and big fishes.

So suddenly we are no longer in Malmo. We look at each other and say, -Are we now suddenly in Venice? How did that happen? We recognize the gondola and gondolier from our visit to Venice a few years ago. How did this happen? From the bridge we are on, we follow the gondola ride. When we look at the other side of the bridge, we see that we are not in Venice, we are still walking in Malmo. It was a short visit to Venice and we walk further among birds and beautiful trees pleased with the experience that for a few seconds, moved us to Italy.

Venezia e Malmö H Carlberg 2015

-Venice in Italy meet Malmo in Sweden

Gondol in Malmö H Carlberg 2015

The wonderful gondola in Malmö

Gondol in Malmö H Carlberg 2015

The wonderful gondola in Malmö

Salute Håkan Carlberg
Espresso per Bonasola HCG 2013

En espresso och en dröm – An espresso and a dream – Un espresso e un sogno

Un espresso e un sogno 

In English see down! Sitter på caféet vid centralen i Levanto i södra Ligurien. Dricker en espresso macchiato. Musiken flödar som vanligt i lokalen. Ägaren vandrar bakom diskarna fyllda av goda bröd. Espressobryggarens fräsande bryter av musiken. Kunder kommer, de sveper snabbt sin espresso och går vidare. Emellanåt ljuder järnvägsstationens högtalare och en röst berättar om att ett tåg just är på ingång. Kaffet smakar bra och jag piggnar till. Så plötsligt förstår jag att jag inte alls befinner mig i ”min italienska hemstad”. Sitter på Espresso House på centralen i Malmö. Var det bara en längtan, en önskan, om att vara någon annanstans. Sitting in the cafe at the central station in Levanto in southern Liguria. Drinking an espresso macchiato. The music flows as usual in the premises. The owner wanders behind glass shelves filled with good bread. The espresso brewer’s sizzling breaking of the music. Customers comes, they sweep their espresso quickly and move on. At times sounding railway station speaker and a voice tells us that a train is coming. The coffee tastes great and I perking up to. So suddenly I realize that I do not find myself in ”my Italian hometown.” Sitting at Espresso House in central Malmö. Was it just a longing, a desire, to be somewhere else.

Levanto Liguria HCG2013

Liguria e una colomba per portare l’amore

A beautiful song, a declaration of love to Liguria, by Bjorn Afzelius

Björn Afzelius sjunger i sin sång om Castelvecchio di Rocca Barbena.

I denna by hade han sitt ”andra hem” och skrev mycket av sin musik

där i de liguriska bergen. Det är en liten vacker by med knappt

200 innevånare.

 

Bjorn Afzelius sings in his song about Castelvecchio di Rocca Barbena.

In this village, he had his ”second home” and wrote much of his music

there in the Ligurian mountains. It is a beautiful little village with just

200 residents.

Castelvecchio di Rocca_Barbena

Liguria. Castelvecchio di Rocca Barbena.

Salute Håkan Carlberg