Inlägg märkta ‘en intervju’

Daybreak

Traveling to an interview

In Swedish see down

It’s dawn. Step up and then take the train to Malmö. It is about a journey of eight hours. The purpose of the trip is an interview for a job at a school. The sun rises and colors the sky in beautiful red colors. It will be a journey from the middle of Sweden to the south. The day passes and the train arrives in Malmö.

Malmö by the sea

Malmo city center is filled with people and the air smells of the sea. One night at a hotel and so on with a local train to the university city of Lund. Get some time over and wander around town. Here, the streets are filled with students from all over our earth. Pass by the beautiful cathedral and through the small park Lundagård next door with beautiful buildings such as the Kungshuset and the powerful University House.

Kungshuset in Lund

Meet a good friend who works in an art store. So I take a bus to a smaller town outside Lund and get interviewed. It will be a positive moment and time will show if I get the job. When I visit the school, a bunch of kids come up to me and ask -Are you the king? I answer -Yes I am! So again by bus into Lund and the train again north.

A work of art by Rodolfo Mantovani, who is in an art shop in Lund

Gryning

Reser till en intervju

In Swedish

Det är gryning. Kliver upp och tas så tåget till Malmö. Det handlar om en resa på åtta timmar. Syftet med resan är en intervju för ett jobb vid en skola. Solen kliver upp och färgar himlen i vackra röda färger. Det blir en resa från det mellersta av Sverige till det södra. Dagen går och tåget anländer till Malmö.

Malmö vid havet, Malmö universitet

Malmös centrum är fyllt av folk och luften doftar hav. En natt på ett hotell och så vidare med ett lokaltåg till universitetsstaden Lund. Får lite tid över och vandrar i staden. Här är gatorna fyllda av studenter från hela vår jord. Går förbi den vackra domkyrkan och genom den lilla parken Lundagård intill med vackra byggnader som Kungshuset och det mäktiga Universitetshuset.

Lunds Domkyrka

Träffar en god vän som arbetar i en konsthandel. Så tar jag en buss till en mindre ort utanför Lund och intervjuas. Det blir en positiv stund och tiden får visa om jag får jobbet. När jag besöker skolan kommer ett gäng barn fram till mig och frågar -Är du kungen? Jag svarar -Ja det är jag. Så åter med buss in till Lund och tåget åter norrut.

Ett konstverk av Rodolfo Mantovani, finns på en konstbutik i Lund

Salute Håkan Carlberg

Malmö University by the sea

Traveling south

In Swedish see down

Traveling south. The goal is Malmö next to the beautiful Sound, Öresund, which shares Sweden and Denmark. The reason for the trip is that I have been taken to a group interview for a job as a first leisure teacher. The journey takes about 7 hours by train. Once in Malmö, I can feel the smell of the ocean. Goes to the hotel and check in. Then on to the central parts of the city and meet my sons. It is a beautiful walk in the city and a dinner at the restaurant Pauli Bridge and then a snack at Grandma’s Bakery.

Hedmanska Farm near Little Square in Malmö – Hedmanska Gården invid lilla Torg i Malmö

The city is beautiful and along the streets are people wandering from all over our world. It’s a nice feeling to walk among the beautiful houses in the city while feeling the smell of the ocean. So it’s morning and it has become time to go to the job interview. It will be a long walk and it will be an interesting and different interview as we are six candidates participating at the same time. Those who move on to the final will know in a few weeks. It will take a few hours before I travel by train north, and there will be another walk in the city by the sea, Malmö.

My sons at Stortorget a wonderful evening in Malmö

The journey home goes through a landscape that my family once owned. They owned mining and refined iron ore. They owned several mansions in these areas, they created many jobs and had to villages to develop and grow. It was a long time ago but there is with me.

King Karl X Gustav, King of Sweden in 1654-1660, hovering over Malmo – Kung Karl X Gustav, Sveriges kung år 1654-1660, svävar över Malmö

Västra hamnen, en del av Malmö vid havet – West Harbor, part of Malmö by the sea

Malmö municipality weapon.

And here Ebbot Lundberg sings live

from the Malmö Festival

Malmö vid havet – Malmö University by the sea

Reser söderut

In Swedish

Reser söderut. Målet är Malmö invid det vackra sundet, Öresund, som delar Sverige och Danmark. Orsaken till resan är att jag blivit uttagen till en gruppintervju för jobb som Förste Fritidspedagog. Resan tar drygt 7 timmar med tåget. Väl framme i Malmö kan jag känna doften av havet. Går till hotellet och checkar in. Sedan vidare in till de centrala delarna av staden och träffar min söner. Det blir en vacker vandring i staden och en middag på restaurang Paulibron och sedan en fika på Mormors Bageri.

Glasvasen, en vacker byggnad på Rälsplatsen, ett kontorshus för företag som inte är ”fyrkantiga”. – The Glass Vase, a beautiful building on Rälsplatsen, an office building for companies that are not ”square”.

Staden är vacker och längs gatorna vandrar folk från hela vår värld. Det är en skön känsla att gå bland de vackra husen i staden och samtidigt känna doften av havet. Så är det åter morgon och det har blivit tid at gå till jobbintervjun. Det blir en lång promenad och det blir en intressant och annorlunda intervju då vi är sex kandidater som deltar samtidigt.   De som går vidare till finalen vet vi om några veckor.

Sönerna vandrar vid Lilla Torg, ett av de allra populäraste platserna i staden att äta och dricka – The sons walk at Lilla Torg, one of the most popular places in the city to eat and drink.

Det blir några timmar över innan jag skall resa med tåget norrut och det blir då ännu en vandring i staden vid havet, Malmö. Resan hem går via ett landskap som min släkt en gång ägde. De bedrev bland annat gruvdrift och förädlade malmen till järn. De ägde många herrgårdar i dessa bygder, de skapade många jobb och fick byarna att utvecklas och växa. Det är länge sedan men det finns med mig.

Det byggs mycket nytt i Malmö, bland annat i Västra hamnen, i bakgrunden tronar Turning Torso – It is being built very new in Malmö, including in the western harbor, in the background Turning Torso

Sankt Johannes kyrka invid området Triangeln i Malmö

En vacker duva invid kanalen i Malmö. A beautiful pigeon.

And some music with the

group Wilmer X from Malmö

Salute Håkan Carlberg