Inlägg märkta ‘Imagine’

We are now entering a new year and a new decade. The world needs to unite and all violence must cease. In the same way, we all need to be part of and actively participate in the climate of our world and that we get the best and healthiest world to live in.

°  °  °

Imagine

Text: John Lennon and Yoko Ono

° ° °

In Swedish see down

Imagine all the people

Living life in peace

You may say that I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will be as one

Imagine all the people

Living for today

°  °  °

Together we will create a safe and loving world to live in.

Vi går nu in i ett nytt år och i ett nytt årtionde. Världen behöver enas och allt våld måste upphöra. Likaså måste vi alla vara med och aktivt delta i vår världs klimat så att vi får den bästa och friskaste världen att leva på.

Imagine

° ° °

In Swedish

Föreställ er alla människor

att alla får leva ett liv i fred

Du tycker att jag är en drömmare

men jag är inte den enda

Jag hoppas att du följer med oss

och världen kommer att vara en värld

Tänk alla människor

och lev ett bra liv varje dag

°  °  °

And here the song IMAGINE by John and Yoko

Salute Håkan Carlberg

Chris Kläffford

makes success

In Swedish see down

Swedish artist Chris Kläfford has made a success in the USA in the program ”America got talent”. Earlier this week, he auditioned in the United States in the television program ”America got talent” with his interpretation of John Lennon’s song ”Imagine” and the jury was lyrical! The crowd loved Clifford’s appearance! Now he has moved on and will participate in the program part called ”Judges cut”. 2017, Chris won the Swedish artist competition ”Idol” in Tv4. This summer he will tour with the pop group Gyllene Tider’s farewell tour with 16 gigs ending at Ullevi in Gothenburg.

Chris Klaffford gives a warm impression and he says he plays to make people happy. He was born and raised in the small village of Ramsberg with just under 200 inhabitants, in Västmanland. There he went to his first years at school and this was where he started to engage in music early. The school, Ramshyttan’s school, he attended, will now be closed down and during the spring the people in the village manifested against the school being closed down. The manifestation was conducted in Ramsberg’s church and Chris participated there and played a couple of songs. It was also in that church that he first played in public. He then went to grade three and played Sweden’s national anthem on guitar. A couple of years later, he began to sing in a choir in the small village. It was very nice of Chris to participate in the ”fight” because the little school in the village of Ramsberg should be left. I now wish Chris all the luck with this summer’s tour in Sweden and that the successes in the United States continue!

° ° °

Chris Kläfford

gör succé

In Swedish

Den svenske artisten Chris Kläfford har gjort succé i USA i programmet ”America got talent”. Tidigare denna vecka gjorde han sin audition i USA i tv-programmet ”America got talent” med sin tolkning av John Lennon,s låt ”Imagine” och juryn var lyrisk! Publiken älskade Clifford,s framträdande! Nu har han gått vidare och skall delta i programdelen som kallas ”Judges cut”. 2017 vann Chris den svenska artisttävlingen ”Idol” i Tv4. Denna sommar turnerar han som förband på popgruppen Gyllene Tiders avskedsturné med 16 spelningar som avslutas på Ullevi i Göteborg.

Chris Kläfford ger ett varmt intryck och han säger att han spelar för att göra folk glada. Han är född och uppvuxen i den lilla byn Ramsberg med knappt 200 innevånare, i Västmanland. Där gick han sina första år i skolan och det var här han tidigt började ägna sig åt musik. Skolan, Ramshyttans skola, han gick på skall nu läggas ner och under våren manifesterade folket i byn mot att skolan läggs ner. Manifestationen genomfördes i Ramsbergs kyrka och Chris deltog där och spelade ett par låtar. Det var även i den kyrkan har första gången spelade inför publik. Han gick då i årskurs tre och spelade Sveriges nationalsång på gitarr. Ett par år senare började han sjunga i en kör i den lilla byn. Det var mycket fint av Chris att ge av sin tid och delta i ”kampen” för att den lilla skolan i byn Ramsberg skall få vara kvar. Önskar nu Chris all lycka med sommarens turné i Sverige och att framgångarna i USA fortsätter!

° ° °

And here Chris Kläfford in USA

singing ”Imagine”

Salute Håkan Carlberg

Stockholm April 8 2017. Många besöker nu platsen för attentatet och lägger ner blommor. – Many people now visit the site of the attack and put down flowers. – Molte persone ora visitare il sito dell’attacco e mettere giù i fiori.

Sverige i sorg efter terrordådet

Offren för terrorattacken hedras med blommor och kärlek- The victims of the terrorist attack honored with flowers and love – Le vittime dell’attentato terroristico onorato con i fiori e l’amore

In English see down

Vaknar upp i ett ”annat” Sverige. Terrordådet som hände igår på Drottninggatan i Stockholm berör och tynger. Hela jag gråter och mina tankar går till de som drabbades av död och skador vid attentatet. Hela vårt Sverige lever idag i sorg. Trots det som hänt visar många i Stockholm en vänlighet och omtanke genom att bjuda in de som inte kunnat ta sig hem, människor får stöd och hjälp.

Vi svenskar kommer inte att ge upp vårt öppna och tillmötesgående samhälle som vi under lång tid byggt upp. Nu har vi svenskar drabbats på samma sätt som människorna i London, Berlin, Paris och Nice gjorts under det senaste året. Terrorattacker som är svåra att förstå, hur är dessa människor och organisationer skapade och vad är de vill?!

Livet vände för oss alla – men vi ger inte upp och vi fortsätter att bygga ett samhälle där vi värnar om varandra, gör det kärleksfullt och tillsammans!! Många besöker nu platsen för attentatet och lägger ner blommor, däribland Kron-prinsessan Victoria och Prins Daniel.

Det kommer varma hälsningar från goda vänner i Italien, Alessandra i Levanto och Ezio i Milano. Det är så vackert och fint av dem att visa sitt deltagande i det fruktansvärda som drabbade människorna, och hela Sverige, på den vackra gågatan Drottninggatan i Stockholm igår den 7 april anno 2017. Varmt tack Alessandra, Ezio och hela Italien för den omtanke och kärlek ni visar det svenska folket i denna svåra stund.

Light a candle for love and peace – Tänd ett ljus för kärlek och fred – Accendi una candela per amore e di pace

Jag och min kära går till den vackra kyrkan som ligger på en höjd. Vi går in. Vi tänder ljus för de som drabbades och våra tankar går till de dem och till hela vårt land. 

Många besöker nu platsen för attentatet och lägger ner blommor. – Many people now visit the site of the attack and put down flowers. – Molte persone ora visitare il sito dell’attacco e mettere giù i fiori.

Sweden in mourning

after the terrorist attack

In English

Wakes up in a ”different” Sweden. The terrorist attack happened yesterday at Drottninggatan in Stockholm touch and weigh. Full I cry and my thoughts are with those who suffered death and injuries in the attack. Our entire Sweden today live in grief. Despite what happened shows many in Stockholm a kind way by inviting those who could not get home, people get support and help.

The Swedes will not give up our open and accommodating society that we have long built up. Now we Swedes are affected in the same way as the people in London, Berlin, Paris and Nice made over the past year. Terror attacks that are difficult to understand how these people and organizations created and what they want ?!

Life turned to all of us – but we are not giving up and we continue to build a community where we care about each other, do it lovingly, and together !! Many people now visit the site of the attack and put down flowers, including the Crown-Princess Victoria and Prince Daniel.

Warm greetings and loving greetings from friends in Italy, Alessandra i Levanto and Ezio in Milan. It is so beautiful and nice of them to show their involvement in the terrible things that affected people, and the whole of Sweden, on the beautiful pedestrian street Drottninggatan in Stockholm yesterday April 7 anno 2017. Warm thanks Alessandra, Ezio and whole of Italy the care and love you show the Swedish people in this difficult moment.

Light a candle for love and peace – Tänd ett ljus för kärlek och fred – Accendi una candela per amore e di pace

Me and my dear go to the beautiful church located on a hill. We go in. We light candles for those who suffered and our thoughts go out to them and to the whole of our country.

Stockholm in my heart – Stockholm i mitt hjärta – Stoccolma nel mio cuore

° °  °

A song for this day and for those who had to leave their lives: 

Imagine av och med John Lennon

Imagine ( Verse 1)

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people living for today
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people living life in peace

– Many people now visit the site of the attack and put down flowers. – Molte persone ora visitare il sito dell’attacco e mettere giù i fiori.

Salute Håkan Carlberg

 

Non violence HCG2014

Non violence – Malmö Sweden

In English see down!

”Non violence” i stickat

° 

På väg ner till Malmö Central passerade jag Carl Fredrik Reuterswärds (svensk bildkonstnär, författare och professor vid Konstakademin) skulptur i brons, ”Non violence”, en revolver med en knut på pipan.  En skulptur som han skapade när hans vän John Lennon mördades.

Skulpturen finns på flera platser i världen och den mest kända är ”Non violance” som är placerad vid FN-byggnadens högkvarter i New York sedan 1988. Under våren har även Landskrona skulpturen placerad centralt i staden. Reuterswärd bor numera i ett mindre samhälle mellan Landskrona och Helsingborg.

Dock var dagens pistol i Malmö väldigt vacker i sin stickade design.

Den vackra och mjuka stickningen gör pistolen ännu mer ”Non violence”.

Så vackert!

Non violence HCG2014

Non violence – Malmö Sweden

 ”Non violence” in knitwear

°

 On the way down to Malmö Central Station I passed Carl Fredrik Reuterswärds (Swedish painter, author and professor at the Academy) bronze sculpture, ”Non violence”, a revolver with a knot in the barrel. A sculpture that he created when his friend John Lennon was murdered.

The sculpture is available at several locations in the world and the most famous is ”Non violance” located at the UN building’s headquarters in New York since 1988. During the spring, even Landskrona sculpture located centrally in the city. Reuterswärd now lives in a small community between Landskrona and Helsingborg.

However, the current pistol in Malmö very handsome in its knitted design.

The beautiful and soft knit makes the gun even more ”Non violence”.

So beautiful!

Non violence HCG2014

Non violence – Malmö Sweden

Non violence HCG2014

Non violence – Malmö Sweden

Non violence HCG2014

Non violence – Malmö Sweden

Non violence HCG2014

Non violence – Malmö Sweden

Non violence HCG2014

Non violence – Malmö Sweden

Salute Håkan Carlberg